Limbu bajar bhav today : आजचे लिंबू बाजार भाव 2022

Limbu bajar bhav today : आजचे लिंबू बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील लिंबू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : लिंबू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 16 750 2500 1625
जळगाव क्विंटल 24 1500 2500 2000
औरंगाबाद क्विंटल 20 1200 2800 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 35 500 1375 1000
सोलापूर लोकल क्विंटल 28 1600 2800 1700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1200 2200 1700
पुणे लोकल क्विंटल 114 600 3000 1800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 39 2000 3000 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 240 3500 6500 5000
03/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 22 2000 3500 2750
पुणे-मांजरी क्विंटल 20 1500 4000 2000
औरंगाबाद क्विंटल 11 2000 3500 2750
राहता क्विंटल 4 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 37 500 1500 1000
अकलुज कागदी नग 15900 1 1 1
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 474 600 3000 1800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 46 3000 4000 3500
भुसावळ लोकल क्विंटल 78 3000 3000 3000
कामठी लोकल क्विंटल 2 1500 2500 2100
02/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 124 500 3000 1750
अहमदनगर क्विंटल 27 1500 4000 2750
जळगाव क्विंटल 16 1500 3000 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 15 1500 4000 2500
औरंगाबाद क्विंटल 20 2000 2500 2250
श्रीरामपूर क्विंटल 5 1000 2000 1550
राहता क्विंटल 2 3000 3000 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 38 500 1625 1125
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3500 5000 4250
अकलुज कागदी नग 16000 1 1 1
सोलापूर लोकल क्विंटल 16 1400 2500 1600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1600 2600 2100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 19 2500 3000 2750
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 3 2000 3700 3200
नागपूर लोकल क्विंटल 75 2500 3000 2875
भुसावळ लोकल क्विंटल 59 3000 3000 3000
01/07/2022
जळगाव क्विंटल 20 1500 2500 2000
पुणे-मांजरी क्विंटल 15 1500 4000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1000 2200 1700
राहता क्विंटल 4 2000 3500 2700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 34 500 1600 1050
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3500 5000 4250
अकलुज कागदी नग 9600 1 1 1
उस्मानाबाद कागदी क्विंटल 10 1000 2500 1675
सोलापूर लोकल क्विंटल 31 1500 2600 2000
पुणे लोकल क्विंटल 320 600 3000 1800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 19 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 201 3000 6500 4800
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000
30/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 28 2000 3000 2500
जळगाव क्विंटल 22 1500 3000 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 15 1500 5000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 18 1200 2000 1600
श्रीरामपूर क्विंटल 5 1000 2000 1550
राहता क्विंटल 4 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 34 600 1500 1000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3500 5000 4250
अकलुज कागदी नग 12500 1 1 1
उस्मानाबाद कागदी क्विंटल 5 2000 3500 2750
सोलापूर लोकल क्विंटल 34 1500 3500 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 189 600 3200 1900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 27 2000 3000 2500
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 4 1500 3100 2600
मुंबई लोकल क्विंटल 180 3000 6000 4500
भुसावळ लोकल क्विंटल 43 4000 4000 4000
29/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 46 500 3000 1750
जळगाव क्विंटल 20 1500 2200 1800
पुणे-मांजरी क्विंटल 10 1500 6000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 15 1400 3200 2100
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1500 2500 2000
राहता क्विंटल 3 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 32 600 1500 1000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 6000 5000
अकलुज कागदी नग 14500 1 1 1
उस्मानाबाद कागदी क्विंटल 3 1400 3200 2300
सोलापूर लोकल क्विंटल 18 1300 3500 2400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 174 600 3200 1900
मुंबई लोकल क्विंटल 195 3500 6500 5000
भुसावळ लोकल क्विंटल 25 4000 4000 4000
28/06/2022
जळगाव क्विंटल 11 1500 2200 1800
पुणे-मांजरी क्विंटल 15 1500 6000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 20 1400 2000 1700
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 3 3000 5000 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 34 625 1625 950
सोलापूर लोकल क्विंटल 22 1500 3500 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 189 600 3500 2100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 19 3000 3500 3250
नागपूर लोकल क्विंटल 60 3500 4000 3875
मुंबई लोकल क्विंटल 233 4000 7000 5500
भुसावळ लोकल क्विंटल 50 3300 3300 3300
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2800
27/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 17 500 3000 1750
अहमदनगर क्विंटल 20 2000 5000 3500
जळगाव क्विंटल 22 1500 2000 1800
पुणे-मांजरी क्विंटल 5 1500 6000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 14 1400 2000 1700
श्रीरामपूर क्विंटल 5 2000 3000 2550
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 30 600 1750 1000
सोलापूर लोकल क्विंटल 25 1500 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 114 600 3200 1900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 23 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 60 3000 4000 3750
मुंबई लोकल क्विंटल 188 4000 7000 5500