Maka bajar bhav : 11 जुलै ते 16 जुलै पर्यंतचे मका बाजार भाव 2022

Maka bajar bhav : 11 जुलै ते 16 जुलै पर्यंतचे मका बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (maka rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मका
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/07/2022
अमरावती लाल क्विंटल 3 1850 1925 1887
जामनेर लाल क्विंटल 150 2300 2400 2310
मंगळवेढा लाल क्विंटल 14 2600 2650 2650
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 3 2100 2171 2171
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 4 1800 2300 2200
मलकापूर पिवळी क्विंटल 120 2160 2295 2255
देवळा पिवळी क्विंटल 1 2300 2300 2300
17/07/2022
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 55 2200 2350 2300
16/07/2022
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 23 2000 2350 2300
जळगाव लाल क्विंटल 7 2200 2200 2200
पुणे लाल क्विंटल 2 2600 2700 2650
जामनेर लाल क्विंटल 189 2300 2400 2325
इंदापूर -निमगाव केतकी लाल क्विंटल 70 2300 2451 2444
वडूज लाल क्विंटल 25 2550 2650 2600
कोपरगाव लोकल क्विंटल 2 2384 2384 2384
येवला पिवळी क्विंटल 10 2351 2400 2355
मालेगाव पिवळी क्विंटल 17 2250 2351 2351
सिल्लोड- भराडी पिवळी क्विंटल 20 2100 2300 2300
भोकरदन पिवळी क्विंटल 5 2200 2300 2250
यावल पिवळी क्विंटल 75 1680 2250 1700
15/07/2022
लासलगाव —- क्विंटल 5 2401 2461 2450
करमाळा —- क्विंटल 10 2350 2400 2352
बीड हायब्रीड क्विंटल 5 2591 2591 2591
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 25 2433 2433 2433
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 3 2285 2300 2292
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 3 1585 1585 1585
जालना लाल क्विंटल 44 2200 2500 2375
अमरावती लाल क्विंटल 3 1825 1925 1875
पुणे लाल क्विंटल 3 2600 2800 2700
खामगाव लाल क्विंटल 16 2000 2250 2125
जामनेर लाल क्विंटल 107 2300 2400 2320
गेवराई लाल क्विंटल 7 1900 1900 1900
मोहोळ लाल क्विंटल 8 2200 2300 2200
मुंबई लोकल क्विंटल 95 2400 2600 2500
येवला पिवळी क्विंटल 8 2300 2400 2350
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 60 2000 2401 2361
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 151 2200 2400 2300
मलकापूर पिवळी क्विंटल 78 2150 2290 2240
वैजापूर पिवळी क्विंटल 1 2375 2375 2375
14/07/2022
लासलगाव —- क्विंटल 10 2001 2475 2451
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 1 2250 2250 2250
वैजापूर —- क्विंटल 11 2350 2430 2405
राहता —- क्विंटल 2 2479 2479 2479
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 4 2097 2180 2142
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 25 2268 2268 2268
बारामती लाल क्विंटल 23 2200 2502 2451
जालना लाल क्विंटल 25 2450 2450 2450
अमरावती लाल क्विंटल 3 1825 1925 1875
पुणे लाल क्विंटल 2 2600 2800 2700
खामगाव लाल क्विंटल 25 2000 2240 2120
जामनेर लाल क्विंटल 148 2300 2400 2350
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 51 2255 2649 2550
अहमदनगर लोकल क्विंटल 13 2451 2451 2451
मुंबई लोकल क्विंटल 520 2400 2600 2500
येवला पिवळी क्विंटल 1 2252 2400 2301
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 19 2250 2250 2250
मालेगाव पिवळी क्विंटल 4 2252 2252 2252
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 25 1900 2361 2226
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 79 2200 2400 2300
मलकापूर पिवळी क्विंटल 15 2150 2285 2225
शिरपूर पिवळी क्विंटल 1 2277 2277 2277
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 6 2000 2100 2000
नांदगाव पिवळी क्विंटल 3 2239 2336 2250
देवळा पिवळी क्विंटल 1 2195 2195 2195
राहूरी सफेद गंगा क्विंटल 13 1800 2000 1900
13/07/2022
लासलगाव —- क्विंटल 12 2300 2471 2451
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 4 2311 2311 2311
पाचोरा —- क्विंटल 8 2100 2311 2211
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 12 2200 2400 2300
नांदूरा —- क्विंटल 20 2051 2250 2250
राहता —- क्विंटल 10 2502 2502 2502
जालना लाल क्विंटल 10 2350 2375 2375
अमरावती लाल क्विंटल 48 1825 1900 1862
खामगाव लाल क्विंटल 11 1779 1950 1864
जामनेर लाल क्विंटल 108 2200 2350 2305
मोहोळ लाल क्विंटल 8 2200 2300 2200
मुंबई लोकल क्विंटल 136 2400 2600 2500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 6 2520 2520 2520
तासगाव लोकल क्विंटल 27 1850 1900 1880
अकोला पिवळी क्विंटल 8 2075 2075 2075
धुळे पिवळी क्विंटल 46 2390 2400 2400
मालेगाव पिवळी क्विंटल 7 2325 2352 2352
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 55 2377 2411 2391
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 63 2200 2400 2300
मलकापूर पिवळी क्विंटल 30 2185 2250 2225
शिरपूर पिवळी क्विंटल 2 2252 2252 2252
नांदगाव पिवळी क्विंटल 11 2291 2329 2311
वैजापूर पिवळी क्विंटल 4 2200 2300 2250
देवळा पिवळी क्विंटल 5 2170 2300 2235
12/07/2022
लासलगाव —- क्विंटल 14 2366 2500 2471
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 1 2275 2275 2275
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 5 1400 1400 1400
मुंबई —- क्विंटल 268 2400 2600 2500
पाचोरा —- क्विंटल 30 2151 2336 2221
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 11 2300 2521 2400
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 5 2201 2351 2350
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 35 2251 2251 2251
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 6 2150 2300 2242
जालना लाल क्विंटल 96 2050 2500 2400
अमरावती लाल क्विंटल 3 1800 1925 1862
जळगाव लाल क्विंटल 52 2050 2200 2150
पुणे लाल क्विंटल 4 2600 2700 2650
खामगाव लाल क्विंटल 20 2178 2178 2178
जामनेर लाल क्विंटल 141 2200 2350 2310
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 10 2100 2500 2350
अहमदनगर लोकल क्विंटल 8 2200 2400 2300
शहादा लोकल क्विंटल 5 2075 2100 2075
धुळे पिवळी क्विंटल 14 2310 2326 2310
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 11 2086 2199 2111
मालेगाव पिवळी क्विंटल 10 2151 2151 2151
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 15 1700 2451 2370
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 80 2200 2375 2300
मलकापूर पिवळी क्विंटल 28 2105 2280 2235
शिरपूर पिवळी क्विंटल 1 1975 1975 1975
नांदगाव पिवळी क्विंटल 3 2277 2325 2300
वैजापूर पिवळी क्विंटल 4 2200 2330 2270
11/07/2022
लासलगाव —- क्विंटल 1 2401 2401 2401
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 5 2400 2400 2400
मुंबई —- क्विंटल 163 2400 2600 2500
पाचोरा —- क्विंटल 15 2250 2335 2291
करमाळा —- क्विंटल 2 2300 2351 2300
नांदूरा —- क्विंटल 40 1981 2307 2307
राहता —- क्विंटल 8 2491 2491 2491
बीड हायब्रीड क्विंटल 5 2496 2500 2498
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 3 2240 2240 2240
बारामती लाल क्विंटल 50 2351 2560 2400
जालना लाल क्विंटल 103 2400 2485 2485
अमरावती लाल क्विंटल 6 1800 1900 1850
पुणे लाल क्विंटल 3 2600 2800 2700
नंदूरबार लाल क्विंटल 3 2125 2125 2125
अमळनेर लाल क्विंटल 40 2262 2291 2291
खामगाव लाल क्विंटल 40 2105 2190 2147
जामनेर लाल क्विंटल 103 2200 2350 2315
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 1 2410 2410 2410
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 72 2200 2658 2450
केज लोकल क्विंटल 10 1600 2300 2200
येवला पिवळी क्विंटल 2 2412 2412 2412
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 3 2000 2200 2142
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 24 2200 2400 2300
मलकापूर पिवळी क्विंटल 47 1900 2320 2190
शिरपूर पिवळी क्विंटल 3 2150 2311 2270
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 21 2000 2200 2000