मका बाजार भाव

Maka bajar bhav : 13 ते 18 जून पर्यंतचे मका बाजार भाव 2022

Maka bajar bhav : 13 ते 18 जून पर्यंतचे मका बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (maka rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मका
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/06/2022
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 16 1500 2311 2200
राहूरी -वांबोरी —- क्विंटल 1 2000 2000 2000
वैजापूर —- क्विंटल 35 2110 2110 2110
नांदूरा —- क्विंटल 75 2050 2135 2135
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 24 1850 2171 2084
जालना लाल क्विंटल 59 1700 2325 2200
अमरावती लाल क्विंटल 3 1800 1900 1850
पुणे लाल क्विंटल 3 2400 2600 2500
जामनेर लाल क्विंटल 142 2000 2200 2100
इंदापूर -निमगाव केतकी लाल क्विंटल 37 2075 2165 2151
वडूज लाल क्विंटल 20 2200 2400 2300
कोपरगाव लोकल क्विंटल 2 2186 2186 2186
पैठण पिवळी क्विंटल 1 1651 1651 1651
भोकरदन पिवळी क्विंटल 10 1950 2050 2000
मलकापूर पिवळी क्विंटल 91 1830 2200 2145
17/06/2022
लासलगाव —- क्विंटल 125 2100 2326 2270
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 70 2311 2390 2350
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 87 2000 2351 2250
संगमनेर —- क्विंटल 1 2101 2101 2101
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 46 2070 2200 2100
वैजापूर —- क्विंटल 30 2100 2100 2100
नांदूरा —- क्विंटल 40 1950 2150 2150
राहता —- क्विंटल 1 2351 2351 2351
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 12 2040 2180 2160
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 16 2000 2121 2070
जालना लाल क्विंटल 77 2000 2315 2211
अमरावती लाल क्विंटल 3 1800 1900 1850
पुणे लाल क्विंटल 3 2400 2600 2500
चिखली लाल क्विंटल 18 1300 1850 1575
अमळनेर लाल क्विंटल 284 1900 2200 2200
जामनेर लाल क्विंटल 107 2000 2200 2100
अहमदनगर लोकल क्विंटल 26 2300 2350 2325
शहादा लोकल क्विंटल 2 2012 2012 2012
मुंबई लोकल क्विंटल 81 2400 2600 2500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 24 2100 2320 2299
येवला पिवळी क्विंटल 14 2200 2281 2250
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 35 1900 2150 2000
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 50 2000 2220 2140
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 10 2051 2150 2100
मलकापूर पिवळी क्विंटल 181 1925 2200 2140
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 1 1800 1800 1800
देवळा पिवळी क्विंटल 52 1700 2220 2000
16/06/2022
लासलगाव —- क्विंटल 180 2100 2380 2280
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 66 2310 2390 2351
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 85 2100 2351 2268
भोकर —- क्विंटल 1 1725 1725 1725
अचलपूर —- क्विंटल 20 1900 2000 1950
श्रीरामपूर —- क्विंटल 1 1950 1950 1950
करमाळा —- क्विंटल 37 1975 2151 2100
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 32 1950 2180 2000
वैजापूर —- क्विंटल 35 2050 2050 2050
नांदूरा —- क्विंटल 40 1900 2111 2111
राहता —- क्विंटल 5 2333 2333 2333
बारामती हायब्रीड क्विंटल 1 2400 2400 2400
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 5 2120 2161 2156
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 25 1850 1850 1850
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 3 2130 2130 2130
बारामती लाल क्विंटल 85 2150 2521 2251
जालना लाल क्विंटल 95 1800 2315 2150
अमरावती लाल क्विंटल 3 1800 1900 1850
पुणे लाल क्विंटल 4 2500 2600 2550
चोपडा लाल क्विंटल 14 1825 2222 2220
चिखली लाल क्विंटल 6 1550 1810 1680
नंदूरबार लाल क्विंटल 4 2176 2176 2176
अमळनेर लाल क्विंटल 288 2250 2309 2309
खामगाव लाल क्विंटल 30 1990 1990 1990
जामनेर लाल क्विंटल 107 2000 2100 2030
इंदापूर लाल क्विंटल 180 1900 2161 2151
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 77 2225 2385 2310
मंगळवेढा लाल क्विंटल 5 2400 2400 2400
शहादा लोकल क्विंटल 1 2152 2152 2152
मुंबई लोकल क्विंटल 734 2400 2600 2500
जामखेड लोकल क्विंटल 15 1700 2100 1900
कोपरगाव लोकल क्विंटल 10 2271 2271 2271
तासगाव लोकल क्विंटल 28 1860 1900 1880
कळवण नं. १ क्विंटल 10 2051 2051 2051
येवला पिवळी क्विंटल 62 2100 2275 2251
धुळे पिवळी क्विंटल 56 2150 2150 2150
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 27 1752 2148 2001
मालेगाव पिवळी क्विंटल 110 1909 2285 2050
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 75 2000 2224 2191
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 43 2000 2130 2100
मलकापूर पिवळी क्विंटल 140 1900 2230 2130
शिरपूर पिवळी क्विंटल 62 1851 2130 2076
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 1 2125 2125 2125
नांदगाव पिवळी क्विंटल 3 2221 2250 2235
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 1 2000 2050 2025
देवळा पिवळी क्विंटल 5 1995 2195 2180
15/06/2022
लासलगाव —- क्विंटल 168 2000 2336 2200
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 137 2160 2399 2331
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 155 2000 2336 2201
बार्शी —- क्विंटल 8 2125 2125 2125
नागपूर —- क्विंटल 20 2000 2100 2050
श्रीरामपूर —- क्विंटल 4 1700 1900 1800
करमाळा —- क्विंटल 33 1900 2151 2100
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 22 1900 2150 2000
नांदूरा —- क्विंटल 30 1851 2100 2100
बीड हायब्रीड क्विंटल 13 2021 2021 2021
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 11 2130 2222 2206
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 70 1951 2022 1980
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 12 1900 2122 2050
जालना लाल क्विंटल 155 1900 2300 2175
अमरावती लाल क्विंटल 3 1500 1950 1725
पुणे लाल क्विंटल 3 2400 2500 2450
चोपडा लाल क्विंटल 10 1900 2200 2100
नंदूरबार लाल क्विंटल 16 1900 2218 2000
अमळनेर लाल क्विंटल 450 2151 2277 2277
खामगाव लाल क्विंटल 56 1850 2071 1960
जामनेर लाल क्विंटल 122 2000 2100 2040
इंदापूर -निमगाव केतकी लाल क्विंटल 55 2100 2141 2135
अहमदनगर लोकल क्विंटल 73 2000 2300 2150
मुंबई लोकल क्विंटल 177 2400 2600 2500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 30 2299 2299 2299
येवला पिवळी क्विंटल 61 2100 2299 2200
धुळे पिवळी क्विंटल 26 2200 2270 2240
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 83 1861 2136 1991
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 70 1851 2141 2121
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 79 2000 2110 2100
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळी क्विंटल 10 1925 2050 2000
मलकापूर पिवळी क्विंटल 104 1950 2240 2160
शिरपूर पिवळी क्विंटल 48 1780 2071 1951
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 6 1950 2050 1950
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 1 2000 2100 2050
देवळा पिवळी क्विंटल 8 2075 2200 2190
14/06/2022
लासलगाव —- क्विंटल 190 1901 2401 2260
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 107 2000 2611 2365
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 247 2200 2353 2260
करमाळा —- क्विंटल 28 2000 2176 2100
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 9 1902 2100 2027
राहता —- क्विंटल 11 2261 2361 2311
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 3 2240 2240 2240
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 9 2070 2130 2097
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 1 1600 1600 1600
जालना लाल क्विंटल 132 1800 2290 2075
अमरावती लाल क्विंटल 3 1800 1900 1850
जळगाव लाल क्विंटल 21 2000 2350 2100
पुणे लाल क्विंटल 3 2400 2600 2500
नंदूरबार लाल क्विंटल 69 2125 2150 2135
अमळनेर लाल क्विंटल 430 2100 2200 2200
खामगाव लाल क्विंटल 85 1700 2101 1900
शेवगाव लाल क्विंटल 9 1800 1950 1950
जामनेर लाल क्विंटल 1870 2000 2100 2050
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 13 2000 2200 2100
अहमदनगर लोकल क्विंटल 49 1900 2400 2150
शहादा लोकल क्विंटल 15 2000 2053 2051
मुंबई लोकल क्विंटल 352 2400 2600 2500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 42 2111 2341 2252
अकोला पिवळी क्विंटल 8 1860 2000 1910
धुळे पिवळी क्विंटल 41 2271 2272 2271
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 54 2061 2132 2100
मालेगाव पिवळी क्विंटल 250 2100 2290 2191
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 50 2100 2200 2150
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 5 2000 2100 2100
मलकापूर पिवळी क्विंटल 104 1870 2240 2005
शिरपूर पिवळी क्विंटल 16 1858 1996 1900
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 17 1900 2100 2000
नांदगाव पिवळी क्विंटल 11 2225 2251 2235
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 2 2000 2200 2100
पलूस पिवळी क्विंटल 12 2000 2200 2100
देवळा पिवळी क्विंटल 6 2050 2140 2090
13/06/2022
लासलगाव —- क्विंटल 250 1752 2350 2251
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 254 1891 2426 2370
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 126 1811 2366 2240
नागपूर —- क्विंटल 6 1800 2000 1950
सिन्नर —- क्विंटल 2 2290 2400 2300
संगमनेर —- क्विंटल 24 601 2180 1390
श्रीगोंदा —- क्विंटल 2 2000 2000 2000
करमाळा —- क्विंटल 106 2050 2175 2100
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 30 1900 2130 2000
शिरुर —- क्विंटल 7 2000 2300 2300
नांदूरा —- क्विंटल 95 1900 2160 2160
राहता —- क्विंटल 11 2000 2200 2100
बारामती हायब्रीड क्विंटल 3 2200 2500 2251
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 46 2181 2192 2181
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 18 1650 2200 2040
बारामती लाल क्विंटल 65 1950 2412 2202
जालना लाल क्विंटल 81 1970 2300 2150
अमरावती लाल क्विंटल 12 1800 1900 1850
पुणे लाल क्विंटल 5 2400 2600 2500
चोपडा लाल क्विंटल 15 1800 2051 2051
नंदूरबार लाल क्विंटल 16 1800 2200 1950
अमळनेर लाल क्विंटल 700 1851 2270 2270
खामगाव लाल क्विंटल 73 1640 1966 1803
जामनेर लाल क्विंटल 149 2000 2100 2010
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 6 2050 2350 2200
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 154 2211 2400 2300
मंगळवेढा लाल क्विंटल 3 2270 2310 2310
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 2 2151 2151 2151
अहमदनगर लोकल क्विंटल 215 2050 2400 2225
शहादा लोकल क्विंटल 1 2126 2126 2126
मुंबई लोकल क्विंटल 117 2400 2800 2600
सावनेर लोकल क्विंटल 5 1500 1640 1640
जामखेड लोकल क्विंटल 56 1700 2100 1900
कोपरगाव लोकल क्विंटल 16 1970 2246 2095
केज लोकल क्विंटल 16 1750 2200 2100
तुळजापूर लोकल क्विंटल 45 1900 2000 1950
येवला पिवळी क्विंटल 85 2000 2325 2225
धुळे पिवळी क्विंटल 63 2105 2264 2180
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 140 1900 2176 2052
मालेगाव पिवळी क्विंटल 755 2251 2364 2266
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 20 1500 2050 1775
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 100 1800 2251 2161
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 75 2000 2100 2100
मलकापूर पिवळी क्विंटल 170 1890 2245 2145
शिरपूर पिवळी क्विंटल 34 1800 2025 1891
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 4 1353 1353 1353
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 58 1900 2100 2000
नांदगाव पिवळी क्विंटल 9 2150 2261 2201
देवळा पिवळी क्विंटल 25 1945 2095 2050
12/06/2022
शिरुर —- क्विंटल 2 2100 2100 2100
दौंड लाल क्विंटल 3 2200 2200 2200
बाळापूर लाल क्विंटल 4 1600 1600 1600
पैठण पिवळी क्विंटल 15 1550 1550 1550
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 62 2000 2110 2100
फलटण पिवळी क्विंटल 170 2150 2301 2250
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 29 1900 2050 2050
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 4 2000 2000 2000
11/06/2022
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 228 1841 2551 2370
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 145 2130 2326 2244
नागपूर —- क्विंटल 19 1750 2000 1938
भोकर —- क्विंटल 7 1500 1925 1712
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 28 1852 2116 2025
शिरुर —- क्विंटल 7 2500 2500 2500
नांदूरा —- क्विंटल 80 1850 2140 2140
राहता —- क्विंटल 1 1500 1500 1500
बीड हायब्रीड क्विंटल 11 1930 1930 1930
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 30 1911 2180 2055
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 1 1400 1400 1400
जालना लाल क्विंटल 250 1800 2275 2100
अमरावती लाल क्विंटल 21 1800 1900 1850
पुणे लाल क्विंटल 3 2400 2500 2450
अमळनेर लाल क्विंटल 1060 2100 2261 2261
खामगाव लाल क्विंटल 109 1800 2183 1991
जामनेर लाल क्विंटल 123 2000 2100 2020
इंदापूर -निमगाव केतकी लाल क्विंटल 116 1831 2141 2131
वडूज लाल क्विंटल 50 2100 2300 2200
अहमदनगर लोकल क्विंटल 108 1950 2350 2150
मुंबई लोकल क्विंटल 63 2400 2800 2600
जामखेड लोकल क्विंटल 37 1500 2000 1750
कोपरगाव लोकल क्विंटल 27 2000 2175 2135
परांडा नं. २ क्विंटल 5 2000 2000 2000
येवला पिवळी क्विंटल 50 2125 2272 2200
अकोला पिवळी क्विंटल 37 1750 1880 1800
धुळे पिवळी क्विंटल 186 2121 2191 2156
मालेगाव पिवळी क्विंटल 925 2052 2367 2290
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 23 1900 2100 2000
सिल्लोड- भराडी पिवळी क्विंटल 20 2000 2200 2100
भोकरदन पिवळी क्विंटल 5 2050 2150 2100
मलकापूर पिवळी क्विंटल 190 1875 2280 2160
रावेर पिवळी क्विंटल 11 1950 2045 2000
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 3 1975 1975 1975
नांदगाव पिवळी क्विंटल 20 2211 2340 2251
राहूरी सफेद गंगा क्विंटल 13 1900 2000 1950
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर

 

Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर