Maka bajar bhav : 14 मार्च ते 19 मार्च पर्यंतचे मका बाजार भाव 2022

Maka bajar bhav : 14 मार्च ते 19 मार्च पर्यंतचे मका बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (maka rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मका
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/03/2022
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 216 2100 2150 2150
19/03/2022
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 28 1945 2075 1945
जालना लाल क्विंटल 610 1500 2161 2045
अमरावती लाल क्विंटल 3 1800 1850 1825
पुणे लाल क्विंटल 5 2400 2600 2500
चिखली लाल क्विंटल 19 1350 1975 1662
जामनेर लाल क्विंटल 23 1730 2000 1923
वडूज लाल क्विंटल 200 2200 2400 2300
कोपरगाव लोकल क्विंटल 55 2041 2196 2077
अकोला पिवळी क्विंटल 5 1925 1925 1925
मालेगाव पिवळी क्विंटल 111 1906 2277 2151
सिल्लोड- भराडी पिवळी क्विंटल 35 2150 2150 2150
भोकरदन पिवळी क्विंटल 25 2050 2150 2100
मलकापूर पिवळी क्विंटल 501 2070 2120 2100
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 1 1800 1800 1800
यावल पिवळी क्विंटल 31 810 1200 910
18/03/2022
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 25 2165 2357 2165
जाफराबाद हायब्रीड क्विंटल 630 2000 2200 2100
पुणे लाल क्विंटल 4 2300 2500 2400
कोपरगाव लोकल क्विंटल 5 1975 1975 1975
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 110 2100 2150 2150
यावल पिवळी क्विंटल 55 810 1220 930
17/03/2022
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 54 2090 2356 2351
श्रीगोंदा —- क्विंटल 1 1900 1900 1900
करमाळा —- क्विंटल 59 2000 2251 2151
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 202 1700 2000 1800
बारामती लाल क्विंटल 379 2100 2450 2263
पुणे लाल क्विंटल 3 2300 2500 2400
अमळनेर लाल क्विंटल 1500 1725 2150 2150
जामनेर लाल क्विंटल 27 1723 2000 1931
दौंड लाल क्विंटल 3 2025 2200 2200
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 616 2080 2338 2230
मंगळवेढा लाल क्विंटल 6 2250 2250 2250
शहादा लोकल क्विंटल 2 2151 2151 2151
मुंबई लोकल क्विंटल 62 2200 2700 2500
सावनेर लोकल क्विंटल 30 1600 2169 2169
कोपरगाव लोकल क्विंटल 100 1899 2200 2040
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 466 1922 2201 2052
मालेगाव पिवळी क्विंटल 150 2100 2191 2160
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 13 1900 2000 1950
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 123 2000 2200 2100
मलकापूर पिवळी क्विंटल 360 2000 2180 2170
धरणगाव पिवळी क्विंटल 50 2099 2223 2099
नांदगाव पिवळी क्विंटल 292 1951 2332 2151
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 464 1650 2251 2000
16/03/2022
लासलगाव —- क्विंटल 1735 1850 2311 2270
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 118 2301 2376 2312
नागपूर —- क्विंटल 6 1750 2000 1938
करमाळा —- क्विंटल 41 2211 2275 2231
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 219 1800 2100 1900
राहता —- क्विंटल 1 1800 1800 1800
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 1039 2171 2280 2199
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 1760 1950 2381 2324
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 19 1960 2181 2020
जालना लाल क्विंटल 493 1751 2175 2000
अमरावती लाल क्विंटल 3 1800 1850 1825
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 8 2212 2212 2212
पुणे लाल क्विंटल 5 2400 2600 2500
चोपडा लाल क्विंटल 150 1652 2172 2100
जामनेर लाल क्विंटल 31 1750 2000 1925
मोहोळ लाल क्विंटल 30 2240 2311 2300
मुंबई लोकल क्विंटल 153 2200 2700 2500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 14 2001 2170 2040
तासगाव लोकल क्विंटल 30 1860 1900 1880
केज लोकल क्विंटल 2 1501 1701 1501
येवला पिवळी क्विंटल 2124 2082 2323 2250
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 465 1651 2176 1725
मालेगाव पिवळी क्विंटल 345 2141 2219 2141
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 25 2000 2100 2050
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 1200 1650 2121 1876
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 110 2000 2200 2100
मलकापूर पिवळी क्विंटल 406 2000 2175 2140
शिरपूर पिवळी क्विंटल 89 2166 2200 2200
नांदगाव पिवळी क्विंटल 537 1638 2350 2150
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 1003 1751 2250 1900
देवळा पिवळी क्विंटल 10 1950 2170 2150
15/03/2022
लासलगाव —- क्विंटल 2435 2040 2366 2262
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 6 2326 2391 2331
करमाळा —- क्विंटल 4 2200 2200 2200
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 112 2000 2150 2050
शिरुर —- क्विंटल 2 1900 1900 1900
राहता —- क्विंटल 4 2175 2175 2175
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 697 2161 2300 2211
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 3 1850 2225 2220
जालना लाल क्विंटल 922 1846 2230 2050
अमरावती लाल क्विंटल 3 1800 1850 1825
पुणे लाल क्विंटल 4 2300 2600 2450
चोपडा लाल क्विंटल 71 1783 2300 2300
अमळनेर लाल क्विंटल 1700 1700 2052 2052
खामगाव लाल क्विंटल 15 1900 2000 1950
जामनेर लाल क्विंटल 21 1700 2000 1900
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 20 1900 2250 2100
किल्ले धारुर लाल क्विंटल 3 2500 2500 2500
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 2 1500 1900 1900
शहादा लोकल क्विंटल 7 1901 1901 1901
मुंबई लोकल क्विंटल 23 2200 2700 2500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 65 2000 2200 2174
धुळे पिवळी क्विंटल 470 1711 2155 2055
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 714 1805 2301 2195
मालेगाव पिवळी क्विंटल 460 2131 2402 2220
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 19 2050 2211 2130
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 1500 1550 2321 1850
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 265 2000 2300 2100
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळी क्विंटल 20 2050 2150 2100
मलकापूर पिवळी क्विंटल 497 1800 2155 2140
शिरपूर पिवळी क्विंटल 1 2201 2201 2201
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 30 1751 2000 2000
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 20 1800 2200 2000
धरणगाव पिवळी क्विंटल 120 1610 2000 1735
यावल पिवळी क्विंटल 28 820 1260 940
नांदगाव पिवळी क्विंटल 717 1778 2370 2201
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 1021 1800 2251 2010
देवळा पिवळी क्विंटल 5 1850 2080 1995
14/03/2022
लासलगाव —- क्विंटल 1145 1900 2491 2321
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 34 2223 2501 2352
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 101 2182 2456 2350
नागपूर —- क्विंटल 3 1750 2000 1938
संगमनेर —- क्विंटल 9 1825 1825 1825
करमाळा —- क्विंटल 65 2100 2251 2151
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 120 1900 2100 2000
राहता —- क्विंटल 1 1800 1800 1800
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 634 2240 2437 2325
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 23 2300 2414 2370
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 25 2001 2350 2175
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 14 1461 2200 2125
बारामती लाल क्विंटल 131 2211 2551 2370
जालना लाल क्विंटल 422 1700 2328 2075
अमरावती लाल क्विंटल 3 1850 1900 1875
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 17 1900 1900 1900
पुणे लाल क्विंटल 3 2300 2500 2400
चोपडा लाल क्विंटल 130 1798 2176 1952
अमळनेर लाल क्विंटल 1500 1750 2296 2296
खामगाव लाल क्विंटल 10 1875 1875 1875
जामनेर लाल क्विंटल 35 1650 1990 1876
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 7 1600 2100 2000
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 490 2000 2450 2300
मंगळवेढा लाल क्विंटल 19 2200 2310 2310
मोहोळ लाल क्विंटल 35 2240 2311 2300
शहादा लोकल क्विंटल 1 2101 2101 2101
मुंबई लोकल क्विंटल 445 2200 2700 2500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 5 2052 2052 2052
केज लोकल क्विंटल 2 1730 1800 1730
येवला पिवळी क्विंटल 2170 2201 2387 2350
धुळे पिवळी क्विंटल 55 1750 2301 2275
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 743 1881 2320 1975
मालेगाव पिवळी क्विंटल 430 2101 2381 2338
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 3 1750 2100 1925
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 1200 1731 2368 1850
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 50 2000 2300 2200
मलकापूर पिवळी क्विंटल 825 2000 2200 2165
शिरपूर पिवळी क्विंटल 6 2001 2350 2350
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 25 1800 1800 1800
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 16 1800 2200 2000
धरणगाव पिवळी क्विंटल 23 2058 2222 2058
नांदगाव पिवळी क्विंटल 965 1767 2491 2250
देवळा पिवळी क्विंटल 10 1955 1975 1975
13/03/2022
दौंड लाल क्विंटल 1 2000 2000 2000
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 194 2000 2200 2100
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 18 1800 2200 2000
यावल पिवळी क्विंटल 30 820 1260 950
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 670 2050 2301 2150

Leave a Comment