Maka bajar bhav : 16 ते 21 मे पर्यंतचे मका बाजार भाव 2022

Maka bajar bhav : 16 ते 21 मे पर्यंतचे मका बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (maka rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मका
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/05/2022
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 322 2000 2266 2150
नागपूर —- क्विंटल 13 1750 2000 1937
भोकर —- क्विंटल 10 1725 1800 1762
राहता —- क्विंटल 1 2100 2100 2100
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 14 2000 2175 2113
जालना लाल क्विंटल 1484 1620 2200 2050
अमरावती लाल क्विंटल 4 1900 1950 1925
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 126 2070 2130 2100
पुणे लाल क्विंटल 5 2400 2600 2500
चिखली लाल क्विंटल 4 1500 1850 1675
अमळनेर लाल क्विंटल 4000 1930 2150 2150
अहमदनगर लोकल क्विंटल 18 1900 2200 2050
कोपरगाव लोकल क्विंटल 96 2050 2261 2180
अकोला पिवळी क्विंटल 5 1700 1700 1700
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 108 2000 2100 2050
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 50 1600 2150 2000
20/05/2022
लासलगाव —- क्विंटल 335 2101 2340 2260
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 133 2011 2300 2250
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 456 2026 2265 2200
भोकर —- क्विंटल 11 700 1913 1307
श्रीरामपूर —- क्विंटल 6 1800 1901 1825
करमाळा —- क्विंटल 181 1951 2251 2151
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 170 1900 2185 2050
बीड हायब्रीड क्विंटल 1 1801 1801 1801
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 250 2158 2249 2221
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 165 2151 2290 2246
जालना लाल क्विंटल 1210 1600 2175 2000
अमरावती लाल क्विंटल 38 1900 1950 1925
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 35 2150 2150 2150
पुणे लाल क्विंटल 3 2400 2600 2500
अमळनेर लाल क्विंटल 5000 2000 2150 2150
जामनेर लाल क्विंटल 116 2025 2225 2150
दौंड-यवत लाल क्विंटल 1 1700 1700 1700
मोहोळ लाल क्विंटल 6 2200 2300 2200
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 2 1850 1850 1850
मुंबई लोकल क्विंटल 15 2400 4000 3500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 140 1949 2270 2171
तासगाव लोकल क्विंटल 41 1890 1950 1900
केज लोकल क्विंटल 4 1401 1940 1600
कळवण नं. १ क्विंटल 20 2325 2325 2325
येवला पिवळी क्विंटल 212 2100 2299 2275
धुळे पिवळी क्विंटल 2176 1880 2194 2125
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 3203 1800 2211 2175
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 101 1750 2100 1925
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 1965 1881 2162 1900
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 90 2100 2225 2200
मलकापूर पिवळी क्विंटल 2480 1830 2225 2175
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 75 1600 2200 2000
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 500 2000 2275 2190
देवळा पिवळी क्विंटल 10 2175 2205 2205
19/05/2022
लासलगाव —- क्विंटल 240 2100 2351 2275
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 285 2073 2350 2275
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 419 2000 2264 2151
नागपूर —- क्विंटल 5 2000 2200 2150
श्रीगोंदा —- क्विंटल 14 2100 2100 2100
करमाळा —- क्विंटल 194 2000 2250 2151
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 193 1975 2200 2150
शिरुर —- क्विंटल 3 2200 2200 2200
राहता —- क्विंटल 5 2150 2258 2200
बारामती हायब्रीड क्विंटल 2 2001 2521 2521
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 171 2141 2240 2200
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 160 2160 2280 2251
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 10 2100 2150 2132
बारामती लाल क्विंटल 355 1900 2280 2250
जालना लाल क्विंटल 1116 1650 2200 2100
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 30 2150 2150 2150
पुणे लाल क्विंटल 3 2400 2600 2500
चोपडा लाल क्विंटल 400 2041 2151 2100
नंदूरबार लाल क्विंटल 920 1720 2251 2000
अमळनेर लाल क्विंटल 4500 1775 2149 2149
खामगाव लाल क्विंटल 526 1800 2296 2048
जामनेर लाल क्विंटल 74 2020 2215 2140
गेवराई लाल क्विंटल 1 1800 1800 1800
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 1063 2100 2316 2250
मंगळवेढा लाल क्विंटल 23 2100 2250 2200
अहमदनगर लोकल क्विंटल 6 2261 2261 2261
शहादा लोकल क्विंटल 48 1670 1670 1670
मुंबई लोकल क्विंटल 408 2400 4000 3500
सावनेर लोकल क्विंटल 16 1950 2080 2080
जामखेड लोकल क्विंटल 44 1700 2000 1850
कोपरगाव लोकल क्विंटल 70 2100 2300 2270
केज लोकल क्विंटल 3 1850 1885 1860
येवला पिवळी क्विंटल 243 2090 2299 2250
धुळे पिवळी क्विंटल 1762 1840 2212 2175
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 2507 1700 2201 2151
मालेगाव पिवळी क्विंटल 1565 2024 2263 2199
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 180 1800 2100 1950
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 3700 1900 2150 2000
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 160 2100 2230 2200
मलकापूर पिवळी क्विंटल 2830 1940 2215 2185
रावेर पिवळी क्विंटल 3 2100 2100 2100
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 64 2000 2200 2100
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 373 2000 2275 2140
देवळा पिवळी क्विंटल 5 2155 2210 2200
18/05/2022
लासलगाव —- क्विंटल 285 2101 2312 2225
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 236 2257 2350 2330
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 325 2000 2279 2160
राहूरी -वांबोरी —- क्विंटल 32 2000 2076 2040
श्रीरामपूर —- क्विंटल 7 1700 1700 1700
करमाळा —- क्विंटल 125 2100 2261 2200
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 163 1905 2200 2050
राहता —- क्विंटल 6 2190 2296 2250
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 127 2175 2250 2230
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 225 2071 2288 2259
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 90 2100 2350 2225
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 6 2000 2100 2067
जालना लाल क्विंटल 1330 1700 2200 2075
अमरावती लाल क्विंटल 3 1900 1950 1925
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 25 2125 2125 2125
पुणे लाल क्विंटल 4 2350 2550 2450
चोपडा लाल क्विंटल 750 1962 2200 2156
पंढरपूर लाल क्विंटल 26 2175 2250 2250
नंदूरबार लाल क्विंटल 945 1671 2247 1925
अमळनेर लाल क्विंटल 5500 1975 2159 2159
खामगाव लाल क्विंटल 220 1775 2123 1949
जामनेर लाल क्विंटल 93 2000 2220 2130
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1 2151 2151 2151
अहमदनगर लोकल क्विंटल 6 1550 1575 1562
शहादा लोकल क्विंटल 65 1750 2174 2100
कोपरगाव लोकल क्विंटल 40 2050 2281 2220
तासगाव लोकल क्विंटल 44 1870 1940 1900
केज लोकल क्विंटल 2 1600 1900 1600
तुळजापूर लोकल क्विंटल 45 1950 2200 2000
काटोल लोकल क्विंटल 2 1900 1900 1900
येवला पिवळी क्विंटल 148 2197 2300 2255
अकोला पिवळी क्विंटल 7 1720 1915 1815
धुळे पिवळी क्विंटल 2412 1800 2226 2150
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 2277 1750 2225 2200
मालेगाव पिवळी क्विंटल 1240 1901 2251 2199
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 97 1800 2100 1950
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 7000 1900 2200 2010
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 135 2100 2230 2200
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळी क्विंटल 40 2100 2200 2150
मलकापूर पिवळी क्विंटल 2450 1850 2220 2200
शिरपूर पिवळी क्विंटल 92 1881 2186 2061
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 100 2000 2200 2100
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 504 1950 2300 2155
देवळा पिवळी क्विंटल 36 1955 2240 2230
17/05/2022
लासलगाव —- क्विंटल 615 2000 2300 2235
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 388 2288 2411 2371
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 466 2000 2325 2200
नागपूर —- क्विंटल 26 1750 2000 1938
भोकर —- क्विंटल 21 1204 1961 1582
करमाळा —- क्विंटल 443 1900 2231 2151
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 118 1950 2200 2050
राहता —- क्विंटल 19 2314 2339 2325
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 126 2141 2247 2231
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 170 2170 2340 2301
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 6 2000 2090 2045
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 3 1500 1500 1500
जालना लाल क्विंटल 2187 1900 2261 2150
अमरावती लाल क्विंटल 14 1900 1950 1925
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 108 2125 2125 2125
पुणे लाल क्विंटल 2 2400 2600 2500
चोपडा लाल क्विंटल 650 1969 2222 2101
नंदूरबार लाल क्विंटल 1341 1703 2223 1950
अमळनेर लाल क्विंटल 3000 2025 2201 2201
खामगाव लाल क्विंटल 590 1750 2200 1975
जामनेर लाल क्विंटल 192 2000 2225 2125
गेवराई लाल क्विंटल 1 1800 1800 1800
तळोदा लाल क्विंटल 21 2000 2191 2130
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 4 1950 2250 2150
किल्ले धारुर लाल क्विंटल 4 1900 1900 1900
अहमदनगर लोकल क्विंटल 62 2075 2500 2287
मुंबई लोकल क्विंटल 60 2400 4000 3500
सावनेर लोकल क्विंटल 7 2017 2017 2017
जामखेड लोकल क्विंटल 28 1700 2000 1850
कोपरगाव लोकल क्विंटल 112 1801 2324 2190
केज लोकल क्विंटल 8 1200 1675 1511
कळवण नं. १ क्विंटल 14 2100 2100 2100
धुळे पिवळी क्विंटल 1613 1860 2245 2100
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 4371 1651 2211 2151
मालेगाव पिवळी क्विंटल 1135 1950 2265 2155
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 160 2100 2200 2150
मलकापूर पिवळी क्विंटल 3344 1900 2215 2185
शेवगाव – भोदेगाव पिवळी क्विंटल 10 2000 2000 2000
शिरपूर पिवळी क्विंटल 215 1800 2150 2050
रावेर पिवळी क्विंटल 2 1500 2170 2170
यावल पिवळी क्विंटल 1100 1520 2230 1700
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 131 2000 2300 2100
देवळा पिवळी क्विंटल 25 2000 2245 2175
16/05/2022
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 101 2378 2451 2418
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 558 2000 2341 2200
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 56 1900 2200 2050
राहता —- क्विंटल 47 2200 2316 2258
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 139 2200 2275 2261
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 103 2000 2350 2175
बारामती लाल क्विंटल 382 2150 2500 2251
पुणे लाल क्विंटल 3 2400 2600 2500
नंदूरबार लाल क्विंटल 1678 1780 2259 2000
तळोदा लाल क्विंटल 4 2002 2200 2150
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 5 2075 2175 2075
अहमदनगर लोकल क्विंटल 11 1575 2400 1987
मुंबई लोकल क्विंटल 39 2400 2800 2600
सावनेर लोकल क्विंटल 6 1839 2000 2000
कोपरगाव लोकल क्विंटल 107 1925 2316 2180
येवला पिवळी क्विंटल 154 2175 2329 2280
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 150 2100 2225 2200
यावल पिवळी क्विंटल 849 1510 2250 1700
15/05/2022
दौंड लाल क्विंटल 1 2200 2200 2200
औसा लोकल क्विंटल 3 2301 2301 2301
काटोल लोकल क्विंटल 7 1800 1800 1800
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 1800 1800 1800
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 96 2100 2225 2200
फलटण पिवळी क्विंटल 75 2200 2425 2300
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 192 1900 2250 2100
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 310 2000 2351 2190
14/05/2022
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 131 2251 2425 2379
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 183 2050 2362 2185
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 64 2000 2225 2000
राहता —- क्विंटल 1 2101 2101 2101
बीड हायब्रीड क्विंटल 2 2000 2000 2000
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 23 1500 1880 1775
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 1 1250 1250 1250
जालना लाल क्विंटल 1225 2000 2321 2180
अमरावती लाल क्विंटल 12 1900 1950 1925
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 85 2125 2175 2150
चिखली लाल क्विंटल 10 1700 1900 1800
खामगाव लाल क्विंटल 295 1775 2186 1980
जामनेर लाल क्विंटल 51 1690 2200 1980
गेवराई लाल क्विंटल 8 1900 1900 1900
वडूज लाल क्विंटल 100 2300 2400 2350
पुणे लोकल क्विंटल 3 2400 2600 2510
मुंबई लोकल क्विंटल 163 2400 2800 2600
कोपरगाव लोकल क्विंटल 42 2254 2275 2261
परांडा नं. २ क्विंटल 13 2030 2110 2100
येवला पिवळी क्विंटल 141 2276 2400 2326
अकोला पिवळी क्विंटल 14 2120 2120 2120
पैठण पिवळी क्विंटल 9 1599 1599 1599
सिल्लोड- भराडी पिवळी क्विंटल 80 2175 2225 2200
भोकरदन पिवळी क्विंटल 27 2050 2150 2100
मलकापूर पिवळी क्विंटल 3033 1950 2250 2220
रावेर पिवळी क्विंटल 15 1900 2100 2000