Maka bajar bhav : 18 ते 23 एप्रिल पर्यंतचे मका बाजार भाव 2022

Maka bajar bhav : 18 ते 23 एप्रिल पर्यंतचे मका बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (maka rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मका
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/04/2022
बीड हायब्रीड क्विंटल 63 1950 2250 2067
जालना लाल क्विंटल 1712 1940 2260 2141
पुणे लाल क्विंटल 4 2400 2600 2500
चिखली लाल क्विंटल 60 1801 2225 2013
जामनेर लाल क्विंटल 48 1900 2250 2050
वडूज लाल क्विंटल 25 2300 2400 2350
जामखेड लोकल क्विंटल 15 1800 2100 1950
कोपरगाव लोकल क्विंटल 53 2000 2309 2250
मुरुम लोकल क्विंटल 34 2024 2024 2024
तुळजापूर लोकल क्विंटल 60 1900 2180 2000
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 145 1900 2225 2062
मलकापूर पिवळी क्विंटल 2505 1800 2200 2165
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 20 2000 2150 2150
22/04/2022
लासलगाव —- क्विंटल 345 2240 2400 2340
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 147 2200 2428 2400
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 222 2000 2248 2150
बीड हायब्रीड क्विंटल 18 1970 2371 2180
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 93 2211 2351 2342
जालना लाल क्विंटल 1958 2000 2269 2150
अमरावती लाल क्विंटल 25 1900 1950 1925
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 82 2200 2261 2231
पुणे लाल क्विंटल 3 2400 2600 2500
चोपडा लाल क्विंटल 800 2141 2234 2175
खामगाव लाल क्विंटल 276 1658 2200 1929
जामनेर लाल क्विंटल 55 1900 2200 2000
दौंड-यवत लाल क्विंटल 1 2300 2300 2300
मुंबई लोकल क्विंटल 319 2400 2900 2700
कोपरगाव लोकल क्विंटल 140 2000 2299 2182
येवला पिवळी क्विंटल 148 2001 2379 2351
धुळे पिवळी क्विंटल 1668 1871 2319 2275
शहादा पिवळी क्विंटल 1 1876 1876 1876
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 2187 1900 2275 2161
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 72 2200 2250 2225
अमळनेर पिवळी क्विंटल 75 1900 2281 2281
मलकापूर पिवळी क्विंटल 1820 1805 2209 2165
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 12 1500 1600 1600
यावल पिवळी क्विंटल 375 1080 1470 1180
देवळा पिवळी क्विंटल 4 2070 2200 2200
21/04/2022
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 104 2200 2462 2401
करमाळा —- क्विंटल 35 1701 2251 2200
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 66 2100 2250 2200
शिरुर —- क्विंटल 14 2000 2100 2100
बारामती हायब्रीड क्विंटल 1 2051 2051 2051
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 198 2281 2351 2331
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 21 2100 2300 2201
बारामती लाल क्विंटल 357 2100 2365 2350
जालना लाल क्विंटल 742 1907 2260 2150
अमरावती लाल क्विंटल 11 1900 1965 1932
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 30 2150 2150 2150
पुणे लाल क्विंटल 3 2500 2800 2650
नंदूरबार लाल क्विंटल 1320 1992 2325 2150
खामगाव लाल क्विंटल 220 1600 2162 1881
जामनेर लाल क्विंटल 60 1890 2200 2000
तळोदा लाल क्विंटल 10 2000 2235 2100
दौंड लाल क्विंटल 1 2051 2051 2051
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 673 2257 2405 2350
मंगळवेढा लाल क्विंटल 14 2300 2300 2300
अहमदनगर लोकल क्विंटल 40 1425 1525 1475
जामखेड लोकल क्विंटल 56 1700 2000 1850
कोपरगाव लोकल क्विंटल 70 2000 2378 2211
येवला पिवळी क्विंटल 304 2325 2383 2341
अकोला पिवळी क्विंटल 3 1600 1800 1700
धुळे पिवळी क्विंटल 2432 1750 2312 2260
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 3742 1925 2331 2251
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 30 2150 2200 2175
अमळनेर पिवळी क्विंटल 800 1952 2360 2360
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 85 2100 2225 2200
मलकापूर पिवळी क्विंटल 1346 1811 2195 1811
शिरपूर पिवळी क्विंटल 373 1900 2280 2016
रावेर पिवळी क्विंटल 40 2170 2190 2181
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 1 2050 2050 2050
यावल पिवळी क्विंटल 521 1080 1490 1175
नांदगाव पिवळी क्विंटल 986 2051 2341 2251
देवळा पिवळी क्विंटल 5 1775 1775 1775
नंदूरबार सफेद गंगा क्विंटल 117 2341 2543 2400
20/04/2022
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 288 2272 2490 2440
मुंबई —- क्विंटल 99 2400 2900 2700
करमाळा —- क्विंटल 56 1800 2294 2200
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 148 2000 2310 2200
राहता —- क्विंटल 36 2286 2350 2320
बीड हायब्रीड क्विंटल 5 1670 1670 1670
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 231 2296 2371 2348
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 105 2201 2401 2301
जालना लाल क्विंटल 2004 1847 2261 2160
अमरावती लाल क्विंटल 32 1900 1965 1933
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 49 2200 2200 2200
पुणे लाल क्विंटल 4 2500 2700 2600
चोपडा लाल क्विंटल 750 1901 2273 2116
पंढरपूर लाल क्विंटल 5 2300 2300 2300
खामगाव लाल क्विंटल 255 1300 2121 1710
जामनेर लाल क्विंटल 37 1870 2200 2000
तळोदा लाल क्विंटल 18 2000 2256 2150
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 35 2061 2340 2300
कोपरगाव लोकल क्विंटल 120 2000 2386 2250
परांडा नं. २ क्विंटल 1 2185 2185 2185
येवला पिवळी क्विंटल 427 2251 2368 2326
धुळे पिवळी क्विंटल 2434 1891 2328 2270
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 2593 1851 2300 2251
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 94 2070 2170 2120
अमळनेर पिवळी क्विंटल 7000 1900 2319 2319
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 135 2051 2230 2200
मलकापूर पिवळी क्विंटल 2520 1800 2215 2175
शिरपूर पिवळी क्विंटल 212 1936 2300 2233
रावेर पिवळी क्विंटल 1 2100 2100 2100
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 6 2200 2200 2200
धरणगाव पिवळी क्विंटल 40 2125 2125 2125
नांदगाव पिवळी क्विंटल 1214 2050 2330 2225
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 1609 2000 2150 2050
देवळा पिवळी क्विंटल 2 2060 2210 2210
19/04/2022
लासलगाव —- क्विंटल 755 1900 2375 2360
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 287 2103 2555 2504
करमाळा —- क्विंटल 64 2175 2280 2200
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 82 2041 2300 2175
शिरुर —- क्विंटल 6 2100 2100 2100
राहता —- क्विंटल 18 1600 2325 1965
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 237 2300 2391 2380
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 3 1911 1911 1911
अमरावती लाल क्विंटल 35 1900 1950 1925
पुणे लाल क्विंटल 5 2500 2700 2600
चोपडा लाल क्विंटल 1250 1981 2301 2236
नंदूरबार लाल क्विंटल 1042 2050 2370 2200
खामगाव लाल क्विंटल 290 1500 2168 1834
जामनेर लाल क्विंटल 37 1700 2200 2100
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 10 1950 2250 2150
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1 1251 1251 1251
मुंबई लोकल क्विंटल 202 2400 2900 2700
जामखेड लोकल क्विंटल 37 1700 2000 1850
कोपरगाव लोकल क्विंटल 45 2000 2399 2275
तुळजापूर लोकल क्विंटल 45 1850 2150 2000
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 3024 1900 2353 2251
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 107 2100 2275 2187
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 121 2100 2230 2200
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळी क्विंटल 15 2050 2150 2100
मलकापूर पिवळी क्विंटल 2210 1905 2250 2200
शिरपूर पिवळी क्विंटल 244 2050 2251 2100
रावेर पिवळी क्विंटल 6 1500 2190 1925
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 5 2100 2100 2100
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 60 2000 2300 2150
धरणगाव पिवळी क्विंटल 60 2200 2268 2201
नांदगाव पिवळी क्विंटल 1299 2000 2367 2251
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 1563 2000 2320 2200
देवळा पिवळी क्विंटल 2 2020 2135 2135
18/04/2022
लासलगाव —- क्विंटल 800 2230 2399 2377
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 150 2350 2500 2460
मुंबई —- क्विंटल 178 2400 2900 2700
संगमनेर —- क्विंटल 8 2325 2325 2325
करमाळा —- क्विंटल 134 2051 2250 2151
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 141 2050 2250 2150
नांदूरा —- क्विंटल 300 1950 2185 2185
राहता —- क्विंटल 12 2299 2325 2312
बारामती हायब्रीड क्विंटल 6 2000 2271 2271
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 243 2172 2375 2331
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 130 2050 2391 2335
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 109 1701 2401 2051
बारामती लाल क्विंटल 540 2200 2401 2360
जालना लाल क्विंटल 1043 2000 2260 2240
अमरावती लाल क्विंटल 24 1900 1950 1925
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 148 2125 2175 2150
पुणे लाल क्विंटल 4 2400 2600 2500
चोपडा लाल क्विंटल 850 2115 2372 2252
पंढरपूर लाल क्विंटल 16 2311 2311 2311
नंदूरबार लाल क्विंटल 947 2197 2354 2275
अमळनेर लाल क्विंटल 7500 2075 2330 2330
खामगाव लाल क्विंटल 143 1850 2200 2025
जामनेर लाल क्विंटल 19 1700 2150 2100
इंदापूर लाल क्विंटल 897 2300 2435 2421
तळोदा लाल क्विंटल 29 2000 2290 2100
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 2 2061 2061 2061
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 894 2251 2461 2380
मंगळवेढा लाल क्विंटल 60 2220 2320 2300
किल्ले धारुर लाल क्विंटल 8 1301 1900 1700
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 10 2316 2316 2316
सावनेर लोकल क्विंटल 30 2100 2100 2100
कोपरगाव लोकल क्विंटल 15 2396 2396 2396
कळवण नं. १ क्विंटल 75 2421 2425 2422
परांडा नं. २ क्विंटल 1 2200 2200 2200
येवला पिवळी क्विंटल 598 1907 2382 2350
अकोला पिवळी क्विंटल 5 2325 2325 2325
धुळे पिवळी क्विंटल 1358 1931 2350 2280
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 4245 1941 2351 2251
मालेगाव पिवळी क्विंटल 1315 2231 2368 2270
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 93 2160 2172 2166
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 105 2100 2225 2200
मलकापूर पिवळी क्विंटल 2005 1900 2275 2230
शिरपूर पिवळी क्विंटल 106 2191 2341 2272
रावेर पिवळी क्विंटल 11 1800 2240 2141
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 55 1800 2200 2000
लोणार पिवळी क्विंटल 2 1200 1350 1300
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 286 2000 2300 2100
यावल पिवळी क्विंटल 461 1040 1470 1180
नांदगाव पिवळी क्विंटल 1196 2181 2400 2300
वैजापूर पिवळी क्विंटल 250 2200 2350 2300
देवळा पिवळी क्विंटल 50 2130 2185 2185
शहादा सफेद गंगा क्विंटल 22 2166 2299 2166
17/04/2022
इंदापूर-भिगवन लाल क्विंटल 380 2200 2451 2400
दौंड लाल क्विंटल 1 2250 2250 2250
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 257 2100 2251 2200
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 50 2000 2300 2125
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 914 2000 2180 2050
16/04/2022
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 84 2469 2621 2481
मुंबई —- क्विंटल 60 2400 2900 2700
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 64 2000 2278 2150
राहता —- क्विंटल 6 2299 2299 2299
जालना लाल क्विंटल 1045 2075 2330 2200
पुणे लाल क्विंटल 3 2500 2600 2550
गेवराई लाल क्विंटल 17 1981 1981 1981
वडूज लाल क्विंटल 25 2300 2400 2350
सावनेर लोकल क्विंटल 8 1800 1800 1800
जामखेड लोकल क्विंटल 43 1700 2000 1850
कोपरगाव लोकल क्विंटल 13 2326 2391 2350
धुळे पिवळी क्विंटल 2398 2244 2375 2300
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 65 1900 2275 2027
सिल्लोड- भराडी पिवळी क्विंटल 55 2300 2300 2300
भोकरदन पिवळी क्विंटल 72 2050 2150 2100
रावेर पिवळी क्विंटल 2 2200 2200 2200
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 6 2000 2200 2200
नांदगाव पिवळी क्विंटल 360 2176 2400 2251
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 1011 2000 2370 2210

Leave a Comment