Maka bajar bhav : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे मका बाजार भाव 2022

Maka bajar bhav : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे मका बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (maka rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मका
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/07/2022
नांदूरा —- क्विंटल 10 1800 2000 2000
जालना लाल क्विंटल 45 2400 2500 2500
पुणे लाल क्विंटल 4 2600 2800 2700
जामनेर लाल क्विंटल 110 2300 2500 2330
इंदापूर -निमगाव केतकी लाल क्विंटल 47 2200 2455 2450
वडूज लाल क्विंटल 15 2450 2550 2500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 47 2351 2666 2438
मलकापूर पिवळी क्विंटल 6 2055 2290 2190
22/07/2022
लासलगाव —- क्विंटल 12 2351 2400 2391
बार्शी -वैराग —- क्विंटल 12 2500 2500 2500
मुंबई —- क्विंटल 385 2600 3000 2800
करमाळा —- क्विंटल 18 2351 2451 2420
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 111 6166 6925 6750
नांदूरा —- क्विंटल 105 1951 2250 2250
बीड हायब्रीड क्विंटल 11 1520 2585 2099
जालना लाल क्विंटल 27 2000 2400 2350
अमरावती लाल क्विंटल 3 1800 1950 1875
पुणे लाल क्विंटल 3 2600 2800 2700
खामगाव लाल क्विंटल 43 2050 2165 2107
जामनेर लाल क्विंटल 193 2300 2500 2325
किल्ले धारुर लाल क्विंटल 5 2260 2421 2421
शहादा लोकल क्विंटल 1 2205 2205 2205
कोपरगाव लोकल क्विंटल 10 2450 2450 2450
अकोला पिवळी क्विंटल 5 2000 2000 2000
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 17 2000 2000 2000
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 13 2400 2575 2487
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 60 2151 2381 2250
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 19 2200 2300 2300
मलकापूर पिवळी क्विंटल 51 1905 2305 2225
नांदगाव पिवळी क्विंटल 3 2310 2380 2350
21/07/2022
लासलगाव —- क्विंटल 6 2370 2450 2400
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 3 2099 2360 2360
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 6 2250 2311 2250
नांदूरा —- क्विंटल 30 2050 2245 2245
राहता —- क्विंटल 1 2451 2451 2451
बारामती हायब्रीड क्विंटल 1 2000 2000 2000
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 28 2101 2390 2380
बारामती लाल क्विंटल 475 2300 2760 2425
जालना लाल क्विंटल 71 1700 2511 2300
अमरावती लाल क्विंटल 3 1850 1925 1887
पुणे लाल क्विंटल 3 2600 2800 2700
चोपडा लाल क्विंटल 3 2275 2275 2275
खामगाव लाल क्विंटल 106 1750 2263 2006
जामनेर लाल क्विंटल 184 2300 2500 2327
दौंड लाल क्विंटल 4 2100 2500 2500
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 57 2668 2801 2750
मंगळवेढा लाल क्विंटल 6 2600 2600 2600
कोपरगाव लोकल क्विंटल 1 2650 2650 2650
धुळे पिवळी क्विंटल 86 2318 2350 2330
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 16 2276 2276 2276
मालेगाव पिवळी क्विंटल 146 1800 2401 2382
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 55 1800 2340 2000
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 75 2200 2400 2300
मलकापूर पिवळी क्विंटल 42 1900 2275 2240
शिरपूर पिवळी क्विंटल 2 2225 2241 2241
यावल पिवळी क्विंटल 129 1600 2120 1830
नांदगाव पिवळी क्विंटल 11 2288 2376 2311
वैजापूर पिवळी क्विंटल 4 2300 2380 2340
देवळा पिवळी क्विंटल 2 2235 2250 2250
20/07/2022
लासलगाव —- क्विंटल 23 2352 2396 2381
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 1 2099 2099 2099
बार्शी -वैराग —- क्विंटल 14 2400 2500 2400
मुंबई —- क्विंटल 468 2600 3000 2800
पाचोरा —- क्विंटल 55 2201 2334 2251
भोकर —- क्विंटल 1 1700 1700 1700
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 5 2300 2300 2300
बीड हायब्रीड क्विंटल 6 2416 2416 2416
जालना लाल क्विंटल 32 2300 2465 2350
अमरावती लाल क्विंटल 3 1850 1950 1900
पुणे लाल क्विंटल 2 2600 2700 2650
चिखली लाल क्विंटल 7 1500 2000 1750
अमळनेर लाल क्विंटल 15 2200 2326 2326
खामगाव लाल क्विंटल 55 2250 2321 2285
जामनेर लाल क्विंटल 128 2300 2500 2320
मोहोळ लाल क्विंटल 11 2300 2400 2300
कोपरगाव लोकल क्विंटल 1 2620 2620 2620
तासगाव लोकल क्विंटल 42 1900 2000 1950
येवला पिवळी क्विंटल 1 2300 2440 2391
धुळे पिवळी क्विंटल 33 2318 2350 2330
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 1 2279 2279 2279
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 16 2235 2405 2346
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 38 2200 2350 2300
मलकापूर पिवळी क्विंटल 176 2155 2300 2250
शिरपूर पिवळी क्विंटल 14 2171 2299 2251
वैजापूर पिवळी क्विंटल 8 2180 2375 2305
देवळा पिवळी क्विंटल 2 2255 2255 2255
19/07/2022
लासलगाव —- क्विंटल 10 2350 2480 2391
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 1 2291 2291 2291
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 26 2100 2405 2270
बार्शी —- क्विंटल 18 2300 2550 2500
नागपूर —- क्विंटल 3 2000 2200 2150
नंदूरबार —- क्विंटल 3 2273 2273 2273
पाचोरा —- क्विंटल 8 2190 2335 2221
भोकर —- क्विंटल 1 1800 1800 1800
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 4 1700 1700 1700
बीड हायब्रीड क्विंटल 11 2400 2400 2400
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 4 2290 2372 2335
जालना लाल क्विंटल 55 2200 2501 2350
अमरावती लाल क्विंटल 3 1850 1925 1887
पुणे लाल क्विंटल 3 2600 2800 2700
अमळनेर लाल क्विंटल 10 2242 2300 2300
खामगाव लाल क्विंटल 25 2000 2188 2094
जामनेर लाल क्विंटल 56 2300 2500 2320
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 18 2000 2500 2350
मुंबई लोकल क्विंटल 595 2600 3000 2800
कोपरगाव लोकल क्विंटल 4 2400 2400 2400
तासगाव लोकल क्विंटल 40 1850 2000 1940
धुळे पिवळी क्विंटल 13 2325 2430 2400
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 9 2150 2150 2150
मालेगाव पिवळी क्विंटल 40 2370 2379 2379
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 20 2000 2401 2350
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 17 2200 2400 2300
मलकापूर पिवळी क्विंटल 104 2130 2305 2200
शिरपूर पिवळी क्विंटल 1 2291 2310 2310
नांदगाव पिवळी क्विंटल 3 2151 2330 2250
वैजापूर पिवळी क्विंटल 3 2205 2390 2310
देवळा पिवळी क्विंटल 15 2185 2255 2255
18/07/2022
लासलगाव —- क्विंटल 20 2100 2500 2452
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 1 2365 2365 2365
संगमनेर —- क्विंटल 8 2311 2311 2311
पाचोरा —- क्विंटल 12 2100 2250 2150
श्रीरामपूर —- क्विंटल 2 2200 2200 2200
करमाळा —- क्विंटल 1 2222 2222 2222
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 4 2201 2300 2201
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 2 2351 2360 2360
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 6 2300 2550 2425
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 6 2225 2270 2248
बारामती लाल क्विंटल 29 2401 2501 2450
जालना लाल क्विंटल 12 2250 2400 2350
अमरावती लाल क्विंटल 3 1850 1925 1887
अमळनेर लाल क्विंटल 40 2100 2315 2315
खामगाव लाल क्विंटल 40 2249 2260 2254
जामनेर लाल क्विंटल 150 2300 2400 2310
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 3 2250 2250 2250
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 41 2600 2675 2645
मंगळवेढा लाल क्विंटल 14 2600 2650 2650
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1 1850 1850 1850
अहमदनगर लोकल क्विंटल 15 2000 2300 2150
मुंबई लोकल क्विंटल 386 2400 2600 2500
जामखेड लोकल क्विंटल 7 1700 2000 1850
कोपरगाव लोकल क्विंटल 3 2200 2625 2485
परांडा नं. २ क्विंटल 1 2350 2350 2350
येवला पिवळी क्विंटल 7 2310 2401 2401
धुळे पिवळी क्विंटल 46 2385 2445 2385
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 3 2100 2171 2171
मालेगाव पिवळी क्विंटल 42 2357 2416 2416
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 4 1800 2300 2200
मलकापूर पिवळी क्विंटल 120 2160 2295 2255
शिरपूर पिवळी क्विंटल 4 2270 2291 2291
नांदगाव पिवळी क्विंटल 6 2261 2333 2301
देवळा पिवळी क्विंटल 1 2300 2300 2300
17/07/2022
इंदापूर-भिगवन लाल क्विंटल 51 2400 2561 2500
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 55 2200 2350 2300
फलटण पिवळी क्विंटल 32 2200 2500 2400
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 2 1800 2000 1900
16/07/2022
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 6 1923 2400 1923
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 23 2000 2350 2300
जळगाव लाल क्विंटल 7 2200 2200 2200
पुणे लाल क्विंटल 2 2600 2700 2650
जामनेर लाल क्विंटल 189 2300 2400 2325
इंदापूर -निमगाव केतकी लाल क्विंटल 70 2300 2451 2444
वडूज लाल क्विंटल 25 2550 2650 2600
कोपरगाव लोकल क्विंटल 2 2384 2384 2384
येवला पिवळी क्विंटल 10 2351 2400 2355
मालेगाव पिवळी क्विंटल 17 2250 2351 2351
सिल्लोड- भराडी पिवळी क्विंटल 20 2100 2300 2300
भोकरदन पिवळी क्विंटल 5 2200 2300 2250
यावल पिवळी क्विंटल 75 1680 2250 1700