Maka bajar bhav : 2 ते 7 मे पर्यंतचे मका बाजार भाव 2022

Maka bajar bhav : 2 ते 7 मे पर्यंतचे मका बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (maka rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मका
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/05/2022
भोकर —- क्विंटल 8 1900 1900 1900
जळगाव लाल क्विंटल 10 1900 1900 1900
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 55 2150 2170 2160
पुणे लाल क्विंटल 4 2400 2600 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 177 2400 2900 2700
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 68 2000 2100 2100
08/05/2022
इंदापूर-भिगवन लाल क्विंटल 500 2250 2375 2300
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 110 2100 2200 2150
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 145 1800 2200 2000
07/05/2022
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 147 1900 2301 2200
भोकर —- क्विंटल 5 1900 1900 1900
शिरुर —- क्विंटल 14 2325 2325 2325
राहता —- क्विंटल 2 2300 2300 2300
बीड हायब्रीड क्विंटल 50 2171 2171 2171
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 10 1976 2095 2024
सोलापूर लाल क्विंटल 3 2430 2430 2430
जालना लाल क्विंटल 980 1965 2230 2150
अमरावती लाल क्विंटल 17 1850 1925 1887
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 65 2090 2110 2100
पुणे लाल क्विंटल 4 2400 2500 2450
अमळनेर लाल क्विंटल 7000 2000 2251 2251
खामगाव लाल क्विंटल 316 1820 2086 1953
गेवराई लाल क्विंटल 1 1200 1200 1200
वडूज लाल क्विंटल 50 2300 2400 2350
मुंबई लोकल क्विंटल 98 2400 2900 2700
कोपरगाव लोकल क्विंटल 110 2000 2199 2040
येवला पिवळी क्विंटल 198 1870 2291 2250
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 24 2000 2208 2104
सिल्लोड- भराडी पिवळी क्विंटल 30 2100 2200 2200
भोकरदन पिवळी क्विंटल 57 2050 2150 2100
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 55 2000 2000 2000
06/05/2022
लासलगाव —- क्विंटल 424 2000 2255 2225
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 140 2101 2301 2230
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 104 2100 2266 2150
भोकर —- क्विंटल 12 2056 2056 2056
श्रीरामपूर —- क्विंटल 4 1900 1900 1900
करमाळा —- क्विंटल 106 2100 2222 2151
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 104 1925 2200 2050
राहता —- क्विंटल 36 2240 2325 2285
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 121 2116 2220 2190
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 135 2230 2279 2257
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 12 1900 2082 2028
जालना लाल क्विंटल 855 1890 2200 2175
अमरावती लाल क्विंटल 15 1900 1950 1925
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 35 2011 2031 2021
पुणे लाल क्विंटल 3 2400 2600 2500
चोपडा लाल क्विंटल 650 1931 2200 2100
चिखली लाल क्विंटल 4 1800 2111 1955
अमळनेर लाल क्विंटल 8000 2075 2236 2236
खामगाव लाल क्विंटल 164 1796 2045 1920
शेवगाव लाल क्विंटल 9 2000 2100 2100
जामनेर लाल क्विंटल 111 1675 2200 1980
गेवराई लाल क्विंटल 5 1926 1926 1926
मुंबई लोकल क्विंटल 361 2400 2900 2700
कोपरगाव लोकल क्विंटल 23 2000 2199 2075
तुळजापूर लोकल क्विंटल 70 1900 2200 2000
येवला पिवळी क्विंटल 185 2000 2251 2205
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 3010 1700 2236 2151
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 95 1900 2200 2075
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 75 2100 2250 2200
मलकापूर पिवळी क्विंटल 3120 1940 2125 2100
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 37 2000 2250 2150
देवळा पिवळी क्विंटल 4 2000 2155 2115
05/05/2022
लासलगाव —- क्विंटल 570 2000 2263 2250
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 80 2110 2254 2220
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 158 2000 2275 2165
श्रीगोंदा —- क्विंटल 1 1850 1850 1850
करमाळा —- क्विंटल 140 2100 2211 2150
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 66 1900 2141 2040
राहता —- क्विंटल 4 2100 2276 2185
बीड हायब्रीड क्विंटल 41 1900 2140 1980
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 33 2180 2195 2180
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 145 1930 2242 2228
बारामती लाल क्विंटल 187 2150 2430 2300
जालना लाल क्विंटल 1356 1935 2180 2075
अमरावती लाल क्विंटल 3 1850 1925 1887
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 45 2050 2100 2075
पुणे लाल क्विंटल 5 2400 2600 2500
चोपडा लाल क्विंटल 400 2052 2163 2111
अमळनेर लाल क्विंटल 3300 2025 2161 2161
खामगाव लाल क्विंटल 405 1745 2045 1895
जामनेर लाल क्विंटल 101 1650 2200 1970
तळोदा लाल क्विंटल 137 1802 2250 2175
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 466 2165 2300 2240
मंगळवेढा लाल क्विंटल 30 2150 2250 2170
मुंबई लोकल क्विंटल 542 2400 2900 2700
जामखेड लोकल क्विंटल 37 1700 2000 1800
कोपरगाव लोकल क्विंटल 15 1900 2180 2075
कळवण नं. १ क्विंटल 100 2200 2251 2241
येवला पिवळी क्विंटल 136 2050 2260 2181
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 1622 1791 2205 2151
मालेगाव पिवळी क्विंटल 550 2175 2206 2200
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 64 1900 2200 2050
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 55 2100 2225 2200
मलकापूर पिवळी क्विंटल 1690 1915 2095 2070
शिरपूर पिवळी क्विंटल 446 1791 2170 2050
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 3 2000 2000 2000
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 106 1900 2200 2000
यावल पिवळी क्विंटल 126 1150 1770 1420
नांदगाव पिवळी क्विंटल 633 1895 2250 2151
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 748 2000 2500 2250
देवळा पिवळी क्विंटल 2 2125 2125 2125
04/05/2022
लासलगाव —- क्विंटल 660 1980 2243 2221
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 236 2081 2241 2175
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 122 1800 2231 2151
नागपूर —- क्विंटल 35 2000 2200 2150
करमाळा —- क्विंटल 142 2000 2200 2151
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 166 2000 2125 2070
राहता —- क्विंटल 12 2151 2297 2224
बीड हायब्रीड क्विंटल 15 2125 2125 2125
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 93 2032 2175 2170
जालना लाल क्विंटल 1298 1975 2250 2150
अमरावती लाल क्विंटल 23 1850 1950 1900
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 62 2065 2085 2075
पुणे लाल क्विंटल 3 2400 2600 2500
चोपडा लाल क्विंटल 375 2020 2175 2121
अमळनेर लाल क्विंटल 2000 1900 2130 2130
खामगाव लाल क्विंटल 448 1700 2100 1900
जामनेर लाल क्विंटल 142 1700 2200 1960
गेवराई लाल क्विंटल 39 1951 1951 1951
तळोदा लाल क्विंटल 45 1941 2215 2206
मोहोळ लाल क्विंटल 6 2200 2200 2200
मुंबई लोकल क्विंटल 45 2400 2900 2700
सावनेर लोकल क्विंटल 25 2000 2065 2065
कोपरगाव लोकल क्विंटल 102 1900 2151 2099
काटोल लोकल क्विंटल 3 2000 2000 2000
परांडा नं. २ क्विंटल 15 2180 2180 2180
येवला पिवळी क्विंटल 221 1951 2196 2150
अकोला पिवळी क्विंटल 3 1750 1900 1825
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 6541 1850 2211 2121
मालेगाव पिवळी क्विंटल 461 2106 2190 2174
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 120 1800 2100 1950
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 45 2100 2200 2150
मलकापूर पिवळी क्विंटल 2280 1890 2125 2090
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 4 1600 2000 2000
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 51 1900 2200 2000
यावल पिवळी क्विंटल 38 1130 1760 1420
नांदगाव पिवळी क्विंटल 355 1975 2542 2201
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 441 2000 2200 2100
03/05/2022
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 152 2210 2250 2235
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 213 2000 2248 2100
करमाळा —- क्विंटल 8 2161 2161 2161
राहता —- क्विंटल 9 2340 2340 2340
पुणे लाल क्विंटल 4 2400 2600 2500
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 3 1900 2250 2250
मंगळवेढा लाल क्विंटल 84 2160 2320 2280
मुंबई लोकल क्विंटल 35 2400 2900 2700
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 30 2100 2200 2200
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 88 1900 2200 2050
02/05/2022
लासलगाव —- क्विंटल 820 1800 2253 2225
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 422 2100 2268 2250
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 457 1500 2268 2151
श्रीगोंदा —- क्विंटल 1 2000 2000 2000
करमाळा —- क्विंटल 83 2100 2200 2151
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 240 1800 2225 2100
शिरुर —- क्विंटल 1 1850 1850 1850
राहता —- क्विंटल 10 2201 2299 2250
बारामती हायब्रीड क्विंटल 1 2200 2200 2200
बीड हायब्रीड क्विंटल 7 1890 1890 1890
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 182 2111 2221 2211
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 7 1900 2050 1965
बारामती लाल क्विंटल 172 2100 2250 2200
जालना लाल क्विंटल 1304 2002 2205 2175
अमरावती लाल क्विंटल 50 1800 1875 1838
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 55 2050 2100 2075
पुणे लाल क्विंटल 5 2400 2600 2500
चोपडा लाल क्विंटल 700 1852 2200 2132
नंदूरबार लाल क्विंटल 1865 1700 2251 1975
अमळनेर लाल क्विंटल 9000 2000 2140 2140
खामगाव लाल क्विंटल 492 1815 2151 1983
जामनेर लाल क्विंटल 122 1700 2200 1950
इंदापूर लाल क्विंटल 1001 2280 2311 2300
तळोदा लाल क्विंटल 89 1986 2220 2186
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 4 2100 2250 2250
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 697 2050 2300 2230
मोहोळ लाल क्विंटल 7 2200 2200 2200
चाकूर लाल क्विंटल 9 2411 2411 2411
मुंबई लोकल क्विंटल 385 2400 2900 2700
सावनेर लोकल क्विंटल 22 2020 2070 2070
कोपरगाव लोकल क्विंटल 30 2181 2181 2181
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 4 2101 2101 2101
कळवण नं. १ क्विंटल 40 2251 2271 2251
परांडा नं. २ क्विंटल 16 2150 2150 2150
येवला पिवळी क्विंटल 283 1900 2251 2201
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 5603 1761 2251 2111
मालेगाव पिवळी क्विंटल 1600 2034 2205 2100
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 72 2041 2160 2100
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 75 2100 2230 2200
मलकापूर पिवळी क्विंटल 3550 1800 2090 2065
शिरपूर पिवळी क्विंटल 139 1895 2371 1991
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 6 2200 2200 2200
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 111 1900 2200 2050
नांदगाव पिवळी क्विंटल 842 1760 2212 2101
देवळा पिवळी क्विंटल 10 1900 2160 2140

 

Leave a Comment