Maka bajar bhav : 20 ते 25 जून पर्यंतचे मका बाजार भाव 2022

Maka bajar bhav : 20 ते 25 जून पर्यंतचे मका बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (maka rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मका
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/06/2022
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 32 2000 2391 2250
राहूरी -वांबोरी —- क्विंटल 3 1801 1801 1801
राहता —- क्विंटल 7 1850 2490 2170
जालना लाल क्विंटल 65 2100 2435 2250
अमरावती लाल क्विंटल 12 1850 1911 1880
पुणे लाल क्विंटल 2 2600 2800 2700
अमळनेर लाल क्विंटल 230 2200 2265 2265
इंदापूर -निमगाव केतकी लाल क्विंटल 55 2200 2321 2315
वडूज लाल क्विंटल 20 2200 2400 2300
जामखेड लोकल क्विंटल 24 1700 2000 1850
कोपरगाव लोकल क्विंटल 1 2100 2100 2100
धुळे पिवळी क्विंटल 44 2165 2215 2165
मालेगाव पिवळी क्विंटल 61 2200 2340 2256
भोकरदन पिवळी क्विंटल 4 2050 2150 2100
24/06/2022
लासलगाव —- क्विंटल 25 2302 2412 2370
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 18 2330 2391 2330
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 20 2000 2375 2250
मुंबई —- क्विंटल 90 2400 2600 2500
पाचोरा —- क्विंटल 15 2000 2270 2151
श्रीरामपूर —- क्विंटल 1 1800 1800 1800
करमाळा —- क्विंटल 5 2150 2200 2200
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 3 2100 2200 2150
राहता —- क्विंटल 1 2430 2430 2430
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 13 2060 2171 2126
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 6 2270 2270 2270
जाफराबाद हायब्रीड क्विंटल 120 2200 2400 2300
जालना लाल क्विंटल 74 2000 2411 2200
अमरावती लाल क्विंटल 21 1800 1900 1850
जळगाव लाल क्विंटल 5 2000 2000 2000
पुणे लाल क्विंटल 4 2600 2800 2700
अमळनेर लाल क्विंटल 155 2175 2257 2257
खामगाव लाल क्विंटल 41 1850 2200 2025
जामनेर लाल क्विंटल 146 2000 2200 2150
मोहोळ लाल क्विंटल 9 2200 2350 2200
जामखेड लोकल क्विंटल 17 1800 2200 2000
कोपरगाव लोकल क्विंटल 43 2271 2350 2343
येवला पिवळी क्विंटल 7 2000 2326 2250
अकोला पिवळी क्विंटल 13 1611 1700 1655
धुळे पिवळी क्विंटल 28 2095 2276 2181
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 4 1600 2173 2141
मलकापूर पिवळी क्विंटल 58 2030 2275 2150
वैजापूर पिवळी क्विंटल 29 2000 2235 2150
देवळा पिवळी क्विंटल 10 2190 2250 2210
23/06/2022
लासलगाव —- क्विंटल 21 2000 2360 2300
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 44 2299 2368 2340
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 20 2100 2301 2267
बार्शी -वैराग —- क्विंटल 4 2301 2301 2301
मुंबई —- क्विंटल 255 2400 2600 2500
पाचोरा —- क्विंटल 40 2271 2280 2275
करमाळा —- क्विंटल 20 2175 2275 2211
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 20 1800 2102 2000
नांदूरा —- क्विंटल 60 1950 2200 2200
बारामती हायब्रीड क्विंटल 1 2311 2311 2311
बीड हायब्रीड क्विंटल 4 2191 2191 2191
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 35 1851 1851 1851
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 10 2050 2270 2170
बारामती लाल क्विंटल 41 2051 2501 2475
जालना लाल क्विंटल 40 2150 2400 2250
अमरावती लाल क्विंटल 12 1850 1900 1875
पुणे लाल क्विंटल 2 2600 2800 2600
अमळनेर लाल क्विंटल 100 2000 2270 2270
खामगाव लाल क्विंटल 13 3800 5900 4850
जामनेर लाल क्विंटल 126 2000 2200 2170
गेवराई लाल क्विंटल 3 2101 2101 2101
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 46 2450 2500 2475
मंगळवेढा लाल क्विंटल 1 2210 2210 2210
अहमदनगर लोकल क्विंटल 22 1500 2300 1900
सावनेर लोकल क्विंटल 10 1909 2000 2000
जामखेड लोकल क्विंटल 16 1700 2000 1850
कोपरगाव लोकल क्विंटल 6 1870 2328 2296
वैजापूर लोकल क्विंटल 38 2100 2260 2170
परांडा नं. २ क्विंटल 2 2130 2130 2130
धुळे पिवळी क्विंटल 86 2100 2240 2165
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 7 2080 2181 2100
मालेगाव पिवळी क्विंटल 150 2200 2326 2250
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 3 2000 2200 2100
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 22 1800 2259 2151
मलकापूर पिवळी क्विंटल 132 1800 2235 2160
शिरपूर पिवळी क्विंटल 23 1976 2166 2020
नांदगाव पिवळी क्विंटल 11 2171 2248 2221
देवळा पिवळी क्विंटल 55 2165 2240 2210
22/06/2022
लासलगाव —- क्विंटल 75 2250 2341 2290
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 39 2291 2401 2310
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 36 1500 2350 2200
राहूरी -वांबोरी —- क्विंटल 3 1500 1500 1500
पाचोरा —- क्विंटल 85 2075 2283 2155
करमाळा —- क्विंटल 3 2100 2115 2115
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 25 2000 2211 2100
नांदूरा —- क्विंटल 60 1920 2200 2200
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 5 2060 2171 2126
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 185 2090 2290 2210
जालना लाल क्विंटल 73 2100 2371 2300
अमरावती लाल क्विंटल 15 1850 1900 1875
जळगाव लाल क्विंटल 18 2215 2215 2215
पुणे लाल क्विंटल 3 2500 2700 2600
चोपडा लाल क्विंटल 4 2101 2101 2101
चिखली लाल क्विंटल 6 1400 1400 1400
अमळनेर लाल क्विंटल 63 2106 2200 2200
खामगाव लाल क्विंटल 10 2036 2036 2036
जामनेर लाल क्विंटल 142 2000 2200 2110
गेवराई लाल क्विंटल 1 1900 1900 1900
अहमदनगर लोकल क्विंटल 23 2000 2400 2200
शहादा लोकल क्विंटल 14 2102 2102 2102
मुंबई लोकल क्विंटल 431 2400 2600 2500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 6 2000 2250 2100
येवला पिवळी क्विंटल 16 2200 2330 2251
धुळे पिवळी क्विंटल 98 2156 2280 2255
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 45 2121 2121 2121
मालेगाव पिवळी क्विंटल 240 2230 2290 2251
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 55 2051 2296 2180
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 45 2050 2200 2200
मलकापूर पिवळी क्विंटल 69 1900 2175 2145
शिरपूर पिवळी क्विंटल 27 2100 2100 2100
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 16 2000 2100 2100
नांदगाव पिवळी क्विंटल 3 2222 2240 2231
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 1 2100 2100 2100
वैजापूर पिवळी क्विंटल 30 2050 2250 2125
देवळा पिवळी क्विंटल 1 2050 2050 2050
21/06/2022
लासलगाव —- क्विंटल 88 2052 2330 2299
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 6 2222 2412 2325
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 82 2175 2350 2215
राहूरी -वांबोरी —- क्विंटल 1 1919 1919 1919
पाचोरा —- क्विंटल 115 1800 2221 2000
करमाळा —- क्विंटल 8 2150 2175 2161
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 15 1900 2100 2050
वैजापूर —- क्विंटल 35 2000 2165 2110
राहता —- क्विंटल 3 2330 2330 2330
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 5 1500 2100 1951
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 100 2105 2180 2115
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 9 1915 2070 2012
जालना लाल क्विंटल 110 2175 2400 2250
अमरावती लाल क्विंटल 3 1850 1900 1875
पुणे लाल क्विंटल 4 2500 2700 2600
चोपडा लाल क्विंटल 4 2151 2151 2151
नंदूरबार लाल क्विंटल 9 2188 2200 2200
खामगाव लाल क्विंटल 60 1800 2275 2037
जामनेर लाल क्विंटल 91 2000 2200 2110
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 10 1900 2400 2100
अहमदनगर लोकल क्विंटल 24 2051 2500 2275
शहादा लोकल क्विंटल 2 2000 2001 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 234 2400 2600 2500
सावनेर लोकल क्विंटल 1 1750 1750 1750
जामखेड लोकल क्विंटल 13 1700 2000 1850
कोपरगाव लोकल क्विंटल 34 2251 2299 2275
केज लोकल क्विंटल 1 2551 2551 2551
कळवण नं. १ क्विंटल 15 2151 2151 2151
धुळे पिवळी क्विंटल 94 2080 2330 2160
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 20 1850 2190 2153
मालेगाव पिवळी क्विंटल 250 2190 2340 2261
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 5 1800 2000 1900
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 130 2027 2279 2247
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 14 2000 2200 2200
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळी क्विंटल 10 2000 2100 2050
मलकापूर पिवळी क्विंटल 103 2005 2215 2115
शिरपूर पिवळी क्विंटल 10 1900 2099 1986
नांदगाव पिवळी क्विंटल 18 2228 2320 2251
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 2 2000 2000 2000
20/06/2022
लासलगाव —- क्विंटल 205 1700 2300 2260
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 61 1960 2460 2411
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 80 2085 2325 2275
बार्शी -वैराग —- क्विंटल 74 2000 2150 2100
श्रीगोंदा —- क्विंटल 20 1900 2000 1900
करमाळा —- क्विंटल 23 2011 2225 2151
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 18 2050 2110 2100
नांदूरा —- क्विंटल 110 1950 2196 2196
बारामती हायब्रीड क्विंटल 1 2400 2400 2400
बीड हायब्रीड क्विंटल 4 2060 2071 2066
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 17 2151 2171 2161
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 6 2250 2250 2250
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2111 1956
बारामती लाल क्विंटल 77 2221 2351 2302
जालना लाल क्विंटल 226 1550 2375 2275
अमरावती लाल क्विंटल 9 1850 1925 1887
पुणे लाल क्विंटल 4 2400 2600 2500
चिखली लाल क्विंटल 1 1800 1800 1800
नंदूरबार लाल क्विंटल 2 1950 1950 1950
अमळनेर लाल क्विंटल 280 2100 2200 2200
खामगाव लाल क्विंटल 3 1700 1900 1800
जामनेर लाल क्विंटल 116 2000 2200 2140
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 3 1950 2251 2251
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 75 2300 2459 2400
मंगळवेढा लाल क्विंटल 5 2360 2360 2360
मोहोळ लाल क्विंटल 7 2200 2300 2200
अहमदनगर लोकल क्विंटल 8 2100 2425 2262
शहादा लोकल क्विंटल 2 2031 2031 2031
मुंबई लोकल क्विंटल 340 2400 2600 2500
सावनेर लोकल क्विंटल 7 2100 2100 2100
जामखेड लोकल क्विंटल 17 1700 2000 1850
कोपरगाव लोकल क्विंटल 50 2256 2323 2279
केज लोकल क्विंटल 1 2501 2600 2501
येवला पिवळी क्विंटल 42 2250 2325 2301
धुळे पिवळी क्विंटल 16 2080 2330 2160
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 10 1600 2200 2100
मालेगाव पिवळी क्विंटल 187 2176 2270 2225
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 65 1800 2156 2121
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 12 2000 2225 2200
मलकापूर पिवळी क्विंटल 102 1990 2180 2140
शिरपूर पिवळी क्विंटल 28 1870 2051 2000
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 1 2099 2099 2099
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 52 1900 2100 2000
नांदगाव पिवळी क्विंटल 30 2101 2250 2150
देवळा पिवळी क्विंटल 40 2000 2105 2095
19/06/2022
इंदापूर-भिगवन लाल क्विंटल 124 2150 2311 2260
दौंड लाल क्विंटल 1 2300 2300 2300
पैठण पिवळी क्विंटल 5 2090 2090 2090
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 10 2100 2200 2150
फलटण पिवळी क्विंटल 140 1900 2561 2250
18/06/2022
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 12 2451 2451 2451
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 16 1500 2311 2200
राहूरी -वांबोरी —- क्विंटल 1 2000 2000 2000
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 21 2000 2150 2100
वैजापूर —- क्विंटल 35 2110 2110 2110
नांदूरा —- क्विंटल 75 2050 2135 2135
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 24 1850 2171 2084
जालना लाल क्विंटल 59 1700 2325 2200
अमरावती लाल क्विंटल 3 1800 1900 1850
पुणे लाल क्विंटल 3 2400 2600 2500
अमळनेर लाल क्विंटल 200 2125 2275 2275
खामगाव लाल क्विंटल 2 1850 1850 1850
जामनेर लाल क्विंटल 142 2000 2200 2100
इंदापूर -निमगाव केतकी लाल क्विंटल 37 2075 2165 2151
गेवराई लाल क्विंटल 10 1500 1500 1500
वडूज लाल क्विंटल 20 2200 2400 2300
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 5 2150 2150 2150
मुंबई लोकल क्विंटल 30 2400 2600 2500
जामखेड लोकल क्विंटल 5 1700 2000 1850
कोपरगाव लोकल क्विंटल 2 2186 2186 2186
येवला पिवळी क्विंटल 27 2100 2300 2250
मालेगाव पिवळी क्विंटल 650 2125 2291 2131
पैठण पिवळी क्विंटल 1 1651 1651 1651
सिल्लोड- भराडी पिवळी क्विंटल 30 2050 2250 2200
भोकरदन पिवळी क्विंटल 10 1950 2050 2000
मलकापूर पिवळी क्विंटल 91 1830 2200 2145
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 16 1900 2000 1900
पारोळा पिवळी क्विंटल 3 1949 1949 1949
नांदगाव पिवळी क्विंटल 30 2200 2258 2225
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 5 2000 2000 2000