Maka bajar bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे मका बाजार भाव 2022

Maka bajar bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे मका बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (maka rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मका
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/05/2022
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 263 2000 2221 2151
भोकर —- क्विंटल 5 1726 1950 1838
राहता —- क्विंटल 1 2051 2051 2051
बीड हायब्रीड क्विंटल 17 1900 2100 2000
जाफराबाद हायब्रीड क्विंटल 1080 2050 2250 2150
जालना लाल क्विंटल 2086 1500 2150 1800
अमळनेर लाल क्विंटल 400 1500 2044 2044
वडूज लाल क्विंटल 50 2300 2400 2350
पुणे लोकल क्विंटल 3 2400 2600 2500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 10 2111 2111 2111
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 232 1700 2074 1887
भोकरदन पिवळी क्विंटल 41 1950 2050 2000
मलकापूर पिवळी क्विंटल 1750 1755 2085 1905
भुसावळ पिवळी क्विंटल 11 1850 1850 1850
27/05/2022
लासलगाव —- क्विंटल 525 2000 2170 2121
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 203 1854 2276 2230
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 343 2000 2267 2150
राहूरी -वांबोरी —- क्विंटल 12 1800 2019 2010
भोकर —- क्विंटल 15 1879 1900 1889
श्रीरामपूर —- क्विंटल 3 1500 2000 1750
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 233 1700 2075 1925
नांदूरा —- क्विंटल 750 1800 2040 2040
बीड हायब्रीड क्विंटल 25 2000 2091 2039
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 159 2030 2141 2090
जालना लाल क्विंटल 1499 1400 2121 2000
अमरावती लाल क्विंटल 53 1900 1950 1925
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 15 2000 2000 2000
पुणे लाल क्विंटल 5 2400 2600 2500
चिखली लाल क्विंटल 20 1700 1800 1750
अमळनेर लाल क्विंटल 5500 1900 2046 2046
खामगाव लाल क्विंटल 258 1550 1950 1750
गेवराई लाल क्विंटल 4 1500 1500 1500
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1 1800 1800 1800
शहादा लोकल क्विंटल 54 1675 1675 1675
मुंबई लोकल क्विंटल 263 2400 2800 2600
कोपरगाव लोकल क्विंटल 20 1900 2150 2110
कळवण नं. १ क्विंटल 40 2150 2151 2151
येवला पिवळी क्विंटल 91 2060 2212 2161
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 187 1750 2002 1876
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 3150 1870 2061 1990
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 90 2000 2100 2050
मलकापूर पिवळी क्विंटल 1910 1775 2095 2070
यावल पिवळी क्विंटल 480 1600 2310 1810
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 211 2000 2210 2100
देवळा पिवळी क्विंटल 12 2150 2175 2150
26/05/2022
लासलगाव —- क्विंटल 312 2000 2301 2151
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 342 1980 2300 2261
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 285 2000 2252 2200
राहूरी -वांबोरी —- क्विंटल 19 1775 1975 1975
भोकर —- क्विंटल 2 1909 1909 1909
करमाळा —- क्विंटल 91 1951 2225 2151
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 145 1800 2100 1920
नांदूरा —- क्विंटल 650 1805 2075 2075
राहता —- क्विंटल 9 2100 2100 2100
बारामती हायब्रीड क्विंटल 1 2100 2100 2100
बीड हायब्रीड क्विंटल 24 1800 2160 2060
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 75 2091 2171 2156
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 3 2120 2120 2120
बारामती लाल क्विंटल 347 2100 2311 2251
जालना लाल क्विंटल 1439 1550 2150 2000
अमरावती लाल क्विंटल 8 1900 1950 1925
पुणे लाल क्विंटल 3 2400 2600 2500
चिखली लाल क्विंटल 15 1750 1800 1775
अमळनेर लाल क्विंटल 5000 1900 2100 2100
खामगाव लाल क्विंटल 306 1550 2100 1825
गेवराई लाल क्विंटल 2 1675 1675 1675
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 548 1930 2290 2200
मंगळवेढा लाल क्विंटल 6 2300 2300 2300
शहादा लोकल क्विंटल 16 1700 1951 1700
मुंबई लोकल क्विंटल 116 2400 2800 2600
कोपरगाव लोकल क्विंटल 112 1873 2165 2075
कळवण नं. १ क्विंटल 10 2350 2350 2350
परांडा नं. २ क्विंटल 8 1800 1800 1800
येवला पिवळी क्विंटल 108 2000 2237 2161
अकोला पिवळी क्विंटल 7 2300 2300 2300
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 1110 1900 2160 2151
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 132 1821 2000 1910
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 2950 1701 2101 2000
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 105 2000 2150 2100
मलकापूर पिवळी क्विंटल 2380 1700 2140 2120
शिरपूर पिवळी क्विंटल 259 1800 2150 2026
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 40 1400 1800 1800
यावल पिवळी क्विंटल 281 1600 2310 1810
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 100 2100 2200 2150
देवळा पिवळी क्विंटल 15 2140 2190 2170
25/05/2022
लासलगाव —- क्विंटल 844 1801 2247 2200
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 93 2290 2367 2317
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 277 1950 2325 2250
राहूरी -वांबोरी —- क्विंटल 4 1780 1780 1780
भोकर —- क्विंटल 1 1600 1600 1600
श्रीरामपूर —- क्विंटल 4 1800 1800 1800
करमाळा —- क्विंटल 131 2051 2251 2121
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 220 1800 2100 2000
नांदूरा —- क्विंटल 700 1850 2100 2100
राहता —- क्विंटल 4 1600 1600 1600
बीड हायब्रीड क्विंटल 13 2140 2140 2140
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 125 1999 2167 2146
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 163 1201 2350 1901
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 70 1750 2140 2132
जालना लाल क्विंटल 1409 1600 2154 2050
अमरावती लाल क्विंटल 19 1900 1950 1925
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 60 2050 2050 2050
पुणे लाल क्विंटल 5 2400 2600 2500
चोपडा लाल क्विंटल 300 1900 2154 2100
चिखली लाल क्विंटल 30 1500 2000 1750
अमळनेर लाल क्विंटल 4000 1850 2100 2100
खामगाव लाल क्विंटल 342 1681 2200 1940
गेवराई लाल क्विंटल 3 1900 1900 1900
तळोदा लाल क्विंटल 69 1800 1949 1925
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1 2100 2100 2100
मुंबई लोकल क्विंटल 174 2400 2800 2600
कोपरगाव लोकल क्विंटल 59 1790 2156 2075
काटोल लोकल क्विंटल 3 1925 1925 1925
येवला पिवळी क्विंटल 391 1975 2307 2251
अकोला पिवळी क्विंटल 122 2100 2300 2200
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 1626 1500 2169 2121
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 197 1725 2080 1902
पैठण पिवळी क्विंटल 3 2000 2000 2000
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 3700 1709 2116 2030
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 45 2100 2200 2150
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळी क्विंटल 31 2000 2100 2050
मलकापूर पिवळी क्विंटल 2310 1850 2175 2165
शिरपूर पिवळी क्विंटल 71 1700 2100 1950
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 2 1600 1800 1800
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 139 1950 2250 2124
देवळा पिवळी क्विंटल 14 2055 2195 2175
24/05/2022
लासलगाव —- क्विंटल 380 2150 2310 2261
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 270 1700 2347 2325
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 615 2000 2270 2240
राहूरी -वांबोरी —- क्विंटल 6 1800 1800 1800
श्रीरामपूर —- क्विंटल 3 1500 1500 1500
करमाळा —- क्विंटल 216 1800 2251 2151
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 163 1850 2100 2000
शिरुर —- क्विंटल 6 2200 2200 2200
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 71 2120 2240 2197
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 40 2225 2225 2225
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 5 2001 2001 2001
जालना लाल क्विंटल 1853 1500 2175 2075
अमरावती लाल क्विंटल 3 1900 1950 1925
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 64 2100 2100 2100
पुणे लाल क्विंटल 3 2350 2550 2450
चोपडा लाल क्विंटल 165 1731 2108 2081
चिखली लाल क्विंटल 25 1450 1800 1625
नंदूरबार लाल क्विंटल 524 1715 2207 2075
अमळनेर लाल क्विंटल 6800 1965 2100 2100
खामगाव लाल क्विंटल 442 1450 2231 1840
जामनेर लाल क्विंटल 168 2050 2220 2140
गेवराई लाल क्विंटल 10 1750 1900 1750
तळोदा लाल क्विंटल 221 1800 2126 2042
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 13 2000 2250 2150
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 2 5100 5100 5100
शहादा लोकल क्विंटल 48 2163 2163 2163
मुंबई लोकल क्विंटल 158 2400 2800 2600
कोपरगाव लोकल क्विंटल 126 1999 2149 2125
तुळजापूर लोकल क्विंटल 55 1950 2200 2000
परांडा नं. २ क्विंटल 7 2070 2150 2070
धुळे पिवळी क्विंटल 2311 1750 2192 2100
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 1864 1750 2152 2100
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 222 1800 2100 1950
पैठण पिवळी क्विंटल 31 1900 1900 1900
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 75 2100 2225 2200
मलकापूर पिवळी क्विंटल 2370 1900 2195 2170
शिरपूर पिवळी क्विंटल 93 1871 2150 2050
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 72 1600 2100 2000
धरणगाव पिवळी क्विंटल 45 1950 2057 2057
नांदगाव पिवळी क्विंटल 358 1705 2194 2051
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 334 1950 2300 2100
देवळा पिवळी क्विंटल 6 2145 2180 2175
23/05/2022
लासलगाव —- क्विंटल 765 2200 2350 2260
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 352 1961 2359 2310
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 820 2050 2285 2250
भोकर —- क्विंटल 4 1880 1880 1880
श्रीगोंदा —- क्विंटल 18 2000 2100 2050
श्रीरामपूर —- क्विंटल 19 1500 1900 1650
करमाळा —- क्विंटल 192 1850 2231 2170
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 149 1950 2150 2050
राहता —- क्विंटल 16 2240 2271 2250
बारामती हायब्रीड क्विंटल 2 1900 1900 1900
बीड हायब्रीड क्विंटल 16 2150 2150 2150
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 200 2176 2260 2185
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 225 2000 2265 2201
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 140 2001 2350 2180
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 44 1900 2168 2048
बारामती लाल क्विंटल 237 2100 2251 2240
जालना लाल क्विंटल 1942 1587 2200 2040
अमरावती लाल क्विंटल 118 1900 1950 1925
जळगाव लाल क्विंटल 28 1950 2100 2100
पुणे लाल क्विंटल 4 2400 2600 2500
चोपडा लाल क्विंटल 270 2082 2172 2129
चिखली लाल क्विंटल 22 1580 1860 1720
पंढरपूर लाल क्विंटल 22 2100 2260 2260
नंदूरबार लाल क्विंटल 1421 1706 2240 2000
अमळनेर लाल क्विंटल 7000 1900 2145 2145
खामगाव लाल क्विंटल 560 1846 2210 2028
जामनेर लाल क्विंटल 142 2040 2200 2100
गेवराई लाल क्विंटल 15 1800 1875 1800
तळोदा लाल क्विंटल 9 1831 2086 2000
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 5 2200 2323 2200
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 514 2000 2302 2250
मंगळवेढा लाल क्विंटल 29 2200 2300 2300
मोहोळ लाल क्विंटल 7 2200 2300 2200
शहादा लोकल क्विंटल 304 1891 2075 1991
मुंबई लोकल क्विंटल 125 2400 2800 2600
कोपरगाव लोकल क्विंटल 127 2085 2247 2180
परांडा नं. २ क्विंटल 1 2150 2150 2150
येवला पिवळी क्विंटल 289 2050 2316 2251
धुळे पिवळी क्विंटल 2181 1925 2179 2100
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 3017 1700 2175 2151
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 183 1800 2100 1950
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 3800 1870 2161 2000
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 50 2100 2230 2200
भोकरदन पिवळी क्विंटल 12 2100 2200 2150
मलकापूर पिवळी क्विंटल 3570 1935 2215 2190
शिरपूर पिवळी क्विंटल 204 1871 2071 1900
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 67 1600 2200 2000
धरणगाव पिवळी क्विंटल 19 1860 2081 1899
यावल पिवळी क्विंटल 409 1575 2290 1790
नांदगाव पिवळी क्विंटल 658 1696 2224 2101
देवळा पिवळी क्विंटल 5 2070 2140 2140
22/05/2022
दौंड लाल क्विंटल 16 2299 2299 2299
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 250 2100 2200 2150
यावल पिवळी क्विंटल 868 1575 2270 1760
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 551 2000 2200 2100
21/05/2022
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 193 2111 2345 2330
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 322 2000 2266 2150
नागपूर —- क्विंटल 13 1750 2000 1937
भोकर —- क्विंटल 10 1725 1800 1762
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 108 1875 2190 2050
राहता —- क्विंटल 1 2100 2100 2100
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 14 2000 2175 2113
जालना लाल क्विंटल 1484 1620 2200 2050
अमरावती लाल क्विंटल 4 1900 1950 1925
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 126 2070 2130 2100
पुणे लाल क्विंटल 5 2400 2600 2500
चिखली लाल क्विंटल 4 1500 1850 1675
अमळनेर लाल क्विंटल 4000 1930 2150 2150
खामगाव लाल क्विंटल 560 2230 2251 2240
जामनेर लाल क्विंटल 69 2030 2210 2160
गेवराई लाल क्विंटल 4 1600 1600 1600
वडूज लाल क्विंटल 100 2400 2450 2425
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1 2000 2000 2000
अहमदनगर लोकल क्विंटल 18 1900 2200 2050
मुंबई लोकल क्विंटल 177 2400 2800 2600
कोपरगाव लोकल क्विंटल 96 2050 2261 2180
येवला पिवळी क्विंटल 411 2099 2266 2225
अकोला पिवळी क्विंटल 5 1700 1700 1700
धुळे पिवळी क्विंटल 1753 1855 2211 2150
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 108 2000 2100 2050
सिल्लोड- भराडी पिवळी क्विंटल 50 2025 2150 2100
मलकापूर पिवळी क्विंटल 2224 1818 2235 2195
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 50 1600 2150 2000
यावल पिवळी क्विंटल 455 1550 2270 1760
नांदगाव पिवळी क्विंटल 448 1958 2231 2101
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 552 2000 2300 2150