Maka bajar bhav : 25 ते 30 एप्रिल पर्यंतचे मका बाजार भाव 2022

Maka bajar bhav : 25 ते 30 एप्रिल पर्यंतचे मका बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (maka rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मका
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/04/2022
राहता —- क्विंटल 14 2311 2311 2311
जालना लाल क्विंटल 456 1950 2200 2140
अमरावती लाल क्विंटल 5 1800 1900 1850
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 50 2025 2025 2025
पुणे लाल क्विंटल 4 2400 2600 2500
चिखली लाल क्विंटल 7 1550 1750 1650
जामनेर लाल क्विंटल 52 2000 2200 2100
सावनेर लोकल क्विंटल 19 2051 2101 2101
जामखेड लोकल क्विंटल 4 1700 2100 1900
कोपरगाव लोकल क्विंटल 117 2000 2290 2199
मलकापूर पिवळी क्विंटल 2170 1875 2135 2110
भुसावळ पिवळी क्विंटल 12 2000 2000 2000
29/04/2022
लासलगाव —- क्विंटल 560 2112 2336 2261
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 40 2351 2363 2351
राहूरी -वांबोरी —- क्विंटल 8 1500 2021 2021
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 85 2000 2166 2075
राहता —- क्विंटल 14 2300 2381 2340
बीड हायब्रीड क्विंटल 10 2020 2020 2020
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 112 1811 2225 2193
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 6 2075 2075 2075
जाफराबाद हायब्रीड क्विंटल 980 2050 2250 2150
जालना लाल क्विंटल 1148 1825 2200 2100
अमरावती लाल क्विंटल 24 1900 1950 1925
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 75 1975 2025 2000
पुणे लाल क्विंटल 2 2500 2700 2600
अमळनेर लाल क्विंटल 3700 1911 2146 2146
खामगाव लाल क्विंटल 265 1811 2131 1971
जामनेर लाल क्विंटल 49 1925 2250 2040
अहमदनगर लोकल क्विंटल 34 1650 2325 1987
मुंबई लोकल क्विंटल 55 2400 2900 2700
सावनेर लोकल क्विंटल 3 2100 2100 2100
जामखेड लोकल क्विंटल 7 1700 2000 1850
कोपरगाव लोकल क्विंटल 10 2216 2216 2216
तासगाव लोकल क्विंटल 40 1850 1890 1880
काटोल लोकल क्विंटल 4 1800 1800 1800
येवला पिवळी क्विंटल 239 2201 2345 2332
अकोला पिवळी क्विंटल 6 2100 2100 2100
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 4868 1750 2241 2131
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 11 2000 2200 2100
मलकापूर पिवळी क्विंटल 3020 1830 2130 2105
शेवगाव पिवळी क्विंटल 32 2100 2200 2200
नांदगाव पिवळी क्विंटल 687 1852 2254 2150
देवळा पिवळी क्विंटल 4 1850 2225 2190
28/04/2022
लासलगाव —- क्विंटल 550 2101 2340 2251
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 155 2200 2366 2261
श्रीगोंदा —- क्विंटल 7 1900 2000 1950
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 91 1921 2175 2125
राहता —- क्विंटल 11 2366 2366 2366
बारामती हायब्रीड क्विंटल 206 2100 2351 2300
बीड हायब्रीड क्विंटल 4 2300 2300 2300
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 130 1931 2288 2259
जालना लाल क्विंटल 1187 1975 2200 2165
अमरावती लाल क्विंटल 11 1900 1950 1925
चिखली लाल क्विंटल 27 1850 2050 1950
अमळनेर लाल क्विंटल 5000 2000 2175 2175
खामगाव लाल क्विंटल 238 1830 2151 1990
जामनेर लाल क्विंटल 63 1920 2260 2050
दौंड लाल क्विंटल 8 2250 2250 2250
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 453 2290 2351 2325
मंगळवेढा लाल क्विंटल 12 2280 2360 2360
अहमदनगर लोकल क्विंटल 45 2000 2500 2250
शहादा लोकल क्विंटल 44 2140 2140 2140
मुंबई लोकल क्विंटल 97 2400 2900 2700
सावनेर लोकल क्विंटल 3 2030 2030 2030
कोपरगाव लोकल क्विंटल 93 2001 2283 2188
परांडा नं. २ क्विंटल 5 2150 2150 2150
येवला पिवळी क्विंटल 221 2251 2365 2350
अकोला पिवळी क्विंटल 2 2300 2300 2300
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 3616 1850 2255 2200
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 80 2161 2225 2193
मलकापूर पिवळी क्विंटल 1946 1840 2130 2105
शिरपूर पिवळी क्विंटल 444 1886 2165 2076
रावेर पिवळी क्विंटल 10 1900 2080 2080
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 40 2200 2200 2200
नांदगाव पिवळी क्विंटल 516 1951 2275 2150
देवळा पिवळी क्विंटल 10 2000 2200 2150
27/04/2022
लासलगाव —- क्विंटल 720 2200 2340 2295
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 139 1960 2346 2320
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 117 2000 2226 2150
राहता —- क्विंटल 6 2346 2346 2346
बीड हायब्रीड क्विंटल 1 2155 2155 2155
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 78 2245 2319 2270
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 135 2226 2300 2279
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 3 2151 2151 2151
जालना लाल क्विंटल 1097 1900 2225 2165
अमरावती लाल क्विंटल 38 1900 1950 1925
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 45 2000 2050 2025
पुणे लाल क्विंटल 3 2500 2700 2600
चिखली लाल क्विंटल 10 1900 2050 1975
नंदूरबार लाल क्विंटल 1209 1850 2278 2050
खामगाव लाल क्विंटल 345 1800 2100 1950
जामनेर लाल क्विंटल 43 1910 2279 2060
गेवराई लाल क्विंटल 23 1600 2181 2095
मोहोळ लाल क्विंटल 8 2200 2325 2250
अहमदनगर लोकल क्विंटल 51 1625 2700 2162
शहादा लोकल क्विंटल 7 2115 2115 2115
मुंबई लोकल क्विंटल 394 2400 2900 2700
सावनेर लोकल क्विंटल 16 2000 2051 2051
कोपरगाव लोकल क्विंटल 6 2000 2223 2180
परांडा नं. २ क्विंटल 1 2300 2300 2300
येवला पिवळी क्विंटल 394 2176 2410 2371
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 3701 1900 2245 2175
मालेगाव पिवळी क्विंटल 655 2178 2274 2261
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 30 2020 2200 2110
अमळनेर पिवळी क्विंटल 3000 1901 2240 2240
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 110 2150 2250 2200
मलकापूर पिवळी क्विंटल 2229 1850 2140 2120
शिरपूर पिवळी क्विंटल 346 1950 2211 2070
रावेर पिवळी क्विंटल 2 2130 2130 2130
नांदगाव पिवळी क्विंटल 931 1930 2303 2201
देवळा पिवळी क्विंटल 10 2165 2190 2175
26/04/2022
लासलगाव —- क्विंटल 790 2100 2349 2260
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 74 2275 2402 2350
बार्शी -वैराग —- क्विंटल 10 2205 2205 2205
श्रीरामपूर —- क्विंटल 1 2000 2000 2000
करमाळा —- क्विंटल 191 2000 2300 2151
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 41 2050 2236 2150
राहता —- क्विंटल 20 2340 2359 2350
बीड हायब्रीड क्विंटल 14 2000 2200 2100
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 312 2251 2330 2311
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 70 2300 2335 2305
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 56 2150 2400 2275
जालना लाल क्विंटल 1020 1900 2233 2111
अमरावती लाल क्विंटल 64 1900 1950 1925
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 128 1950 2100 2025
पुणे लाल क्विंटल 4 2400 2600 2500
चोपडा लाल क्विंटल 925 1962 2239 2175
नंदूरबार लाल क्विंटल 1174 1875 2250 2100
खामगाव लाल क्विंटल 315 1800 2141 1970
जामनेर लाल क्विंटल 48 1900 2270 2070
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 12 2000 2250 2150
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 8 2050 2100 2100
अहमदनगर लोकल क्विंटल 14 1600 2200 1900
मुंबई लोकल क्विंटल 188 2400 2900 2700
जामखेड लोकल क्विंटल 12 1700 2000 1850
कोपरगाव लोकल क्विंटल 97 2000 2294 2180
काटोल लोकल क्विंटल 6 1950 1950 1950
परांडा नं. २ क्विंटल 14 2200 2200 2200
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 4257 1800 2261 2151
मालेगाव पिवळी क्विंटल 575 2100 2300 2271
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 125 1981 2271 2126
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 80 2100 2250 2200
मलकापूर पिवळी क्विंटल 1850 1830 2170 2130
शेवगाव पिवळी क्विंटल 24 1900 2150 1900
शिरपूर पिवळी क्विंटल 417 1900 2226 2051
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 1 2200 2200 2200
धरणगाव पिवळी क्विंटल 55 1955 2224 2175
यावल पिवळी क्विंटल 368 1080 1500 1280
नांदगाव पिवळी क्विंटल 692 1905 2331 2201
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 885 2000 2150 2075
देवळा पिवळी क्विंटल 6 2150 2210 2180
25/04/2022
लासलगाव —- क्विंटल 467 2100 2400 2361
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 220 2171 2455 2255
नागपूर —- क्विंटल 20 1750 2000 1937
करमाळा —- क्विंटल 35 2250 2250 2250
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 43 2000 2150 2050
बारामती हायब्रीड क्विंटल 7 2251 2251 2251
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 256 2286 2335 2321
बारामती लाल क्विंटल 140 2100 2411 2361
जालना लाल क्विंटल 1110 2140 2261 2200
अमरावती लाल क्विंटल 25 1900 1950 1925
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 50 2050 2150 2100
पुणे लाल क्विंटल 5 2500 2600 2550
चोपडा लाल क्विंटल 825 1776 2242 2150
नंदूरबार लाल क्विंटल 2090 1815 2311 2050
अमळनेर लाल क्विंटल 900 1951 2300 2300
खामगाव लाल क्विंटल 396 1800 2150 1975
जामनेर लाल क्विंटल 57 1900 2275 2070
इंदापूर लाल क्विंटल 755 2300 2385 2360
गेवराई लाल क्विंटल 1 2200 2200 2200
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 2 2200 2200 2200
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 589 2250 2370 2325
मंगळवेढा लाल क्विंटल 5 2200 2300 2300
अहमदनगर लोकल क्विंटल 6 1200 2300 1750
शहादा लोकल क्विंटल 31 2235 2235 2235
मुंबई लोकल क्विंटल 154 2400 2900 2700
सावनेर लोकल क्विंटल 15 2025 2165 2165
जामखेड लोकल क्विंटल 12 1500 2000 1750
कोपरगाव लोकल क्विंटल 56 2199 2290 2250
केज लोकल क्विंटल 1 1400 1400 1400
नामपूर लोकल क्विंटल 11 2180 2180 2180
येवला पिवळी क्विंटल 226 2180 2418 2366
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 4561 1800 2251 2112
मालेगाव पिवळी क्विंटल 710 2137 2298 2252
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 22 2100 2241 2170
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 119 2100 2200 2150
मलकापूर पिवळी क्विंटल 1910 1845 2211 2155
शिरपूर पिवळी क्विंटल 345 1900 2260 2090
रावेर पिवळी क्विंटल 17 2050 2250 2130
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 50 2150 2150 2150
नांदगाव पिवळी क्विंटल 492 1986 2292 2150
देवळा पिवळी क्विंटल 3 1900 2175 2075
24/04/2022
मोहोळ लाल क्विंटल 15 2200 2325 2250
काटोल लोकल क्विंटल 20 2000 2000 2000
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 112 2100 2200 2150
शेवगाव पिवळी क्विंटल 14 2351 2351 2351
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 1013 2000 2150 2075
23/04/2022
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 111 2193 2371 2300
बार्शी -वैराग —- क्विंटल 6 2100 2100 2100
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 120 2125 2275 2200
शिरुर —- क्विंटल 7 2200 2200 2200
बीड हायब्रीड क्विंटल 63 1950 2250 2067
जालना लाल क्विंटल 1712 1940 2260 2141
पुणे लाल क्विंटल 4 2400 2600 2500
चिखली लाल क्विंटल 60 1801 2225 2013
खामगाव लाल क्विंटल 158 1916 2100 2008
जामनेर लाल क्विंटल 48 1900 2250 2050
वडूज लाल क्विंटल 25 2300 2400 2350
अहमदनगर लोकल क्विंटल 1 1900 1900 1900
मुंबई लोकल क्विंटल 264 2400 2900 2700
सावनेर लोकल क्विंटल 5 1974 1974 1974
जामखेड लोकल क्विंटल 15 1800 2100 1950
कोपरगाव लोकल क्विंटल 53 2000 2309 2250
मुरुम लोकल क्विंटल 34 2024 2024 2024
तुळजापूर लोकल क्विंटल 60 1900 2180 2000
येवला पिवळी क्विंटल 270 2337 2400 2350
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 145 1900 2225 2062
सिल्लोड- भराडी पिवळी क्विंटल 50 2200 2250 2200
भोकरदन पिवळी क्विंटल 9 2100 2200 2150
मलकापूर पिवळी क्विंटल 2505 1800 2200 2165
रावेर पिवळी क्विंटल 10 1900 2130 2000
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 20 2000 2150 2150
धरणगाव पिवळी क्विंटल 60 1900 2252 2075
नांदगाव पिवळी क्विंटल 338 2135 2320 2221
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 996 2000 2300 2150

Leave a Comment