Maka bajar bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे मका बाजार भाव 2022

Maka bajar bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे मका बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (maka rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

शेतमाल : मका
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/07/2022
भोकर —- क्विंटल 1 1850 1850 1850
जालना लाल क्विंटल 30 1900 2400 2300
अमरावती लाल क्विंटल 3 1850 1950 1900
पुणे लाल क्विंटल 3 2600 2700 2650
चिखली लाल क्विंटल 3 1600 1800 1700
अमळनेर लाल क्विंटल 20 2050 2200 2200
जामनेर लाल क्विंटल 104 2300 2500 2340
इंदापूर -निमगाव केतकी लाल क्विंटल 34 2411 2451 2451
कोपरगाव लोकल क्विंटल 30 2375 2375 2375
29/07/2022
लासलगाव —- क्विंटल 6 2300 2392 2300
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 1 2400 2400 2400
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 1 2150 2150 2150
बीड हायब्रीड क्विंटल 1 2500 2500 2500
जालना लाल क्विंटल 52 2300 2400 2350
अमरावती लाल क्विंटल 3 1850 1950 1900
पुणे लाल क्विंटल 2 2700 2900 2800
खामगाव लाल क्विंटल 6 2100 2129 2114
जामनेर लाल क्विंटल 119 2300 2500 2340
गेवराई लाल क्विंटल 1 1950 1950 1950
शहादा लोकल क्विंटल 3 2331 2331 2331
मुंबई लोकल क्विंटल 633 2600 3000 2800
जामखेड लोकल क्विंटल 4 1700 2200 1950
कोपरगाव लोकल क्विंटल 2 2370 2370 2370
येवला पिवळी क्विंटल 2 2200 2400 2350
धुळे पिवळी क्विंटल 54 2100 2271 2271
अमळनेर पिवळी क्विंटल 20 2175 2200 2200
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 58 1721 2300 2212
मलकापूर पिवळी क्विंटल 38 2215 2225 2220
नांदगाव पिवळी क्विंटल 7 2301 2410 2350
वैजापूर पिवळी क्विंटल 2 2330 2330 2330
देवळा पिवळी क्विंटल 1 2185 2185 2185
28/07/2022
नागपूर —- क्विंटल 19 2000 2100 2095
पाचोरा —- क्विंटल 30 2075 2285 2122
अचलपूर —- क्विंटल 20 1700 1900 1800
नांदूरा —- क्विंटल 20 1861 2261 2261
जालना लाल क्विंटल 62 2300 2325 2325
अमरावती लाल क्विंटल 3 1850 1950 1900
पुणे लाल क्विंटल 3 2700 2800 2750
चिखली लाल क्विंटल 4 1500 2000 1750
अमळनेर लाल क्विंटल 30 2250 2300 2300
खामगाव लाल क्विंटल 2 2050 2222 2136
जामनेर लाल क्विंटल 127 2300 2500 2347
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 17 2573 2691 2630
अहमदनगर लोकल क्विंटल 4 2000 2350 2175
शहादा लोकल क्विंटल 1 2011 2011 2011
मुंबई लोकल क्विंटल 370 2600 3000 2800
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 190 2000 2278 2150
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 47 2200 2350 2300
मलकापूर पिवळी क्विंटल 145 2025 2300 2265
नांदगाव पिवळी क्विंटल 5 2291 2416 2350
वैजापूर पिवळी क्विंटल 10 2200 2330 2300
27/07/2022
लासलगाव —- क्विंटल 10 2200 2379 2352
पाचोरा —- क्विंटल 10 2200 2211 2205
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 14 2200 2350 2250
नांदूरा —- क्विंटल 20 1975 2151 2151
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 3 2345 2412 2390
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 15 2022 2022 2022
जालना लाल क्विंटल 30 2325 2450 2400
अमरावती लाल क्विंटल 3 1850 1950 1900
पुणे लाल क्विंटल 2 2700 2800 2750
अमळनेर लाल क्विंटल 20 2240 2271 2271
खामगाव लाल क्विंटल 25 2175 2250 2212
जामनेर लाल क्विंटल 128 2300 2500 2330
गेवराई लाल क्विंटल 3 2000 2000 2000
मोहोळ लाल क्विंटल 10 2350 2350 2350
अहमदनगर लोकल क्विंटल 10 2200 2450 2325
मुंबई लोकल क्विंटल 97 2600 3000 2800
कोपरगाव लोकल क्विंटल 15 2150 2526 2500
येवला पिवळी क्विंटल 1 2350 2400 2376
धुळे पिवळी क्विंटल 3 2185 2290 2275
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 130 2150 2350 2250
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 18 2200 2350 2300
मलकापूर पिवळी क्विंटल 198 2200 2300 2260
शेवगाव पिवळी क्विंटल 41 2450 2450 2450
शिरपूर पिवळी क्विंटल 3 1996 2338 2150
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 3 2390 2390 2390
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 4 2000 2000 2000
साक्री पिवळी क्विंटल 40 1651 1900 1700
नांदगाव पिवळी क्विंटल 3 2311 2351 2331
वैजापूर पिवळी क्विंटल 5 2300 2360 2340
देवळा पिवळी क्विंटल 4 2000 2000 2000
26/07/2022
लासलगाव —- क्विंटल 10 2351 2400 2381
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 2 2350 2350 2350
पाचोरा —- क्विंटल 50 2200 2250 2225
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 8 2250 2361 2250
राहता —- क्विंटल 3 2449 2449 2449
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 3 2390 2411 2393
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 14 2401 2550 2475
जालना लाल क्विंटल 33 2000 2475 2350
अमरावती लाल क्विंटल 3 1850 1925 1887
शहादा लाल क्विंटल 4 2278 2278 2278
पुणे लाल क्विंटल 3 2700 2900 2800
चिखली लाल क्विंटल 6 1450 1500 1475
खामगाव लाल क्विंटल 20 2150 2255 2202
जामनेर लाल क्विंटल 64 2300 2500 2335
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 8 2100 2500 2300
अहमदनगर लोकल क्विंटल 1 6500 6500 6500
मुंबई लोकल क्विंटल 668 2600 3000 2800
कोपरगाव लोकल क्विंटल 1 2499 2499 2499
धुळे पिवळी क्विंटल 56 2300 2315 2305
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 9 2250 2288 2288
अमळनेर पिवळी क्विंटल 70 2215 2250 2250
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 6 2000 2390 2100
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 5 2300 2300 2300
मलकापूर पिवळी क्विंटल 106 2005 2305 2240
शिरपूर पिवळी क्विंटल 7 2299 2366 2366
साक्री पिवळी क्विंटल 15 1975 1975 1975
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 2 1800 2000 1900
वैजापूर पिवळी क्विंटल 2 2360 2360 2360
देवळा पिवळी क्विंटल 1 2305 2305 2305
25/07/2022
लासलगाव —- क्विंटल 3 2312 2352 2352
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 3 2325 2345 2325
बार्शी -वैराग —- क्विंटल 8 2500 2500 2500
पाचोरा —- क्विंटल 110 1971 2275 2100
श्रीगोंदा —- क्विंटल 2 2000 2000 2000
श्रीरामपूर —- क्विंटल 1 1300 1300 1300
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 4 2331 2350 2331
नांदूरा —- क्विंटल 10 2050 2351 2351
बीड हायब्रीड क्विंटल 27 2251 2251 2251
बारामती लाल क्विंटल 27 2351 2600 2400
जालना लाल क्विंटल 35 2450 2450 2450
अमरावती लाल क्विंटल 3 1850 1950 1900
पुणे लाल क्विंटल 2 2700 2900 2800
नंदूरबार लाल क्विंटल 5 2200 2200 2200
खामगाव लाल क्विंटल 17 2010 2080 2045
जामनेर लाल क्विंटल 149 2300 2500 2337
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 52 2590 2670 2625
मंगळवेढा लाल क्विंटल 1 2650 2650 2650
मोहोळ लाल क्विंटल 20 2600 2600 2600
अहमदनगर लोकल क्विंटल 65 2100 2500 2300
मुंबई लोकल क्विंटल 409 2600 3000 2800
सावनेर लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
केज लोकल क्विंटल 10 1500 2351 2300
येवला पिवळी क्विंटल 3 2280 2450 2360
अकोला पिवळी क्विंटल 7 1300 1300 1300
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 14 2291 2291 2291
मालेगाव पिवळी क्विंटल 55 1951 2212 2151
अमळनेर पिवळी क्विंटल 40 2211 2286 2286
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 15 1800 2151 2111
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 15 2200 2300 2300
मलकापूर पिवळी क्विंटल 17 2170 2290 2235
शिरपूर पिवळी क्विंटल 2 2200 2350 2295
साक्री पिवळी क्विंटल 15 2100 2100 2100
24/07/2022
इंदापूर-भिगवन लाल क्विंटल 42 2400 2575 2500
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 30 2200 2350 2300
23/07/2022
बार्शी —- क्विंटल 17 2300 2500 2300
मुंबई —- क्विंटल 27 2600 3000 2800
पाचोरा —- क्विंटल 35 2200 2270 2231
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 4 2250 2336 2336
नांदूरा —- क्विंटल 10 1800 2000 2000
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 3 2300 2315 2308
जालना लाल क्विंटल 45 2400 2500 2500
अमरावती लाल क्विंटल 15 1865 1950 1907
पुणे लाल क्विंटल 4 2600 2800 2700
खामगाव लाल क्विंटल 8 2000 2125 2062
जामनेर लाल क्विंटल 110 2300 2500 2330
इंदापूर -निमगाव केतकी लाल क्विंटल 47 2200 2455 2450
वडूज लाल क्विंटल 15 2450 2550 2500
अहमदनगर लोकल क्विंटल 35 2325 2451 2388
जामखेड लोकल क्विंटल 4 2300 2600 2450
कोपरगाव लोकल क्विंटल 47 2351 2666 2438
धुळे पिवळी क्विंटल 30 2255 2315 2285
मालेगाव पिवळी क्विंटल 4 1782 1782 1782
अमळनेर पिवळी क्विंटल 21 2130 2250 2250
सिल्लोड- भराडी पिवळी क्विंटल 20 2200 2300 2300
मलकापूर पिवळी क्विंटल 6 2055 2290 2190
नांदगाव पिवळी क्विंटल 3 2316 2325 2321
वैजापूर पिवळी क्विंटल 12 2100 2375 2305