Maka bajar bhav : 21 मार्च ते 26 मार्च पर्यंतचे मका बाजार भाव 2022

Maka bajar bhav : 21 मार्च ते 26 मार्च पर्यंतचे मका बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (maka rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मका
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/03/2022
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 228 2100 2150 2100
26/03/2022
नागपूर —- क्विंटल 5 1750 2000 1938
बीड हायब्रीड क्विंटल 12 1980 1980 1980
जालना लाल क्विंटल 1206 1800 2184 2000
अमरावती लाल क्विंटल 3 1800 1850 1825
पुणे लाल क्विंटल 3 2500 2600 2550
जामनेर लाल क्विंटल 51 1750 2050 1950
वडूज लाल क्विंटल 50 2200 2400 2300
अकोला पिवळी क्विंटल 5 1800 1800 1800
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 56 1900 2060 1980
सिल्लोड- भराडी पिवळी क्विंटल 170 2175 2175 2175
भोकरदन पिवळी क्विंटल 21 2000 2100 2050
मलकापूर पिवळी क्विंटल 350 1700 2090 1950
रावेर पिवळी क्विंटल 9 1841 1950 1950
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 13 1850 1900 1900
25/03/2022
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 6 2099 2151 2099
नागपूर —- क्विंटल 12 1750 2000 1938
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 320 1850 2131 1950
राहता —- क्विंटल 1 1900 1900 1900
बीड हायब्रीड क्विंटल 12 2051 2051 2051
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 370 1890 2222 2151
जालना लाल क्विंटल 1434 1921 2181 2000
अमरावती लाल क्विंटल 3 1800 1850 1825
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 93 1800 1850 1825
पुणे लाल क्विंटल 3 2400 2500 2450
पंढरपूर लाल क्विंटल 7 2200 2300 2300
अमळनेर लाल क्विंटल 1600 1701 2126 2126
जामनेर लाल क्विंटल 30 1761 2000 1940
मोहोळ लाल क्विंटल 30 2000 2200 2140
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1 2071 2071 2071
शहादा लोकल क्विंटल 51 1921 1921 1921
मुंबई लोकल क्विंटल 205 2200 2700 2500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 11 2000 2150 2051
येवला पिवळी क्विंटल 1184 1870 2238 2225
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 1004 1761 2201 2000
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 116 2000 2150 2100
मलकापूर पिवळी क्विंटल 300 1905 2110 2005
शिरपूर पिवळी क्विंटल 62 1805 2075 2000
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 22 1818 1950 1950
धरणगाव पिवळी क्विंटल 30 1690 1690 1690
देवळा पिवळी क्विंटल 5 2035 2055 2035
24/03/2022
लासलगाव —- क्विंटल 610 1890 2215 2151
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 5 2088 2088 2088
श्रीगोंदा —- क्विंटल 3 2000 2100 2000
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 506 1800 2060 1900
बारामती हायब्रीड क्विंटल 2 1900 2100 2100
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 532 2092 2179 2155
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 1170 1950 2296 2250
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 22 1735 2000 1890
बारामती लाल क्विंटल 528 2000 2275 2231
जालना लाल क्विंटल 895 1850 2150 2005
अमरावती लाल क्विंटल 6 1800 1850 1825
पुणे लाल क्विंटल 5 2500 2600 2550
चोपडा लाल क्विंटल 300 1872 2092 2021
खामगाव लाल क्विंटल 25 1800 1800 1800
जामनेर लाल क्विंटल 23 1741 2000 1926
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 570 1900 2259 2150
मुंबई लोकल क्विंटल 847 2200 2700 2500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 4 1501 2100 1800
कळवण नं. १ क्विंटल 500 2132 2300 2251
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 953 1700 2261 2100
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 4 2000 2050 2025
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 3100 1550 2200 1800
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 125 2000 2150 2100
मलकापूर पिवळी क्विंटल 306 1900 2110 2095
रावेर पिवळी क्विंटल 13 2100 2100 2100
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 1289 2000 2200 2100
देवळा पिवळी क्विंटल 40 2050 2100 2085
23/03/2022
लासलगाव —- क्विंटल 1120 2016 2227 2180
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 9 1854 2200 1854
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 104 1501 2201 2153
करमाळा —- क्विंटल 76 2000 2231 2100
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 283 1800 2100 1850
बीड हायब्रीड क्विंटल 12 2100 2100 2100
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 313 2101 2196 2150
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 1185 1975 2271 2242
जालना लाल क्विंटल 1134 1925 2200 2000
अमरावती लाल क्विंटल 3 1800 1850 1825
पुणे लाल क्विंटल 4 2500 2600 2550
चोपडा लाल क्विंटल 220 1800 2022 1892
पंढरपूर लाल क्विंटल 5 2000 2000 2000
अमळनेर लाल क्विंटल 1100 1745 2015 2015
खामगाव लाल क्विंटल 38 1800 1845 1822
जामनेर लाल क्विंटल 20 1740 2000 1935
मोहोळ लाल क्विंटल 10 2200 2200 2200
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1 2300 2300 2300
अहमदनगर लोकल क्विंटल 42 2075 2300 2187
सावनेर लोकल क्विंटल 22 1918 1918 1918
कोपरगाव लोकल क्विंटल 4 1700 2000 1913
काटोल लोकल क्विंटल 2 1800 1800 1800
येवला पिवळी क्विंटल 1608 1951 2276 2241
धुळे पिवळी क्विंटल 966 1561 2126 2005
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 710 1681 2275 2051
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 114 1950 2111 2030
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 3400 1650 2175 1801
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 90 2000 2100 2100
मलकापूर पिवळी क्विंटल 200 1700 2095 2065
शिरपूर पिवळी क्विंटल 9 1600 2051 1800
धरणगाव पिवळी क्विंटल 70 1600 1800 1699
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 1080 1850 2251 2020
देवळा पिवळी क्विंटल 3 1900 1990 1900
22/03/2022
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 31 2236 2240 2236
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 115 1900 2200 2150
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 168 1800 2150 1950
राहता —- क्विंटल 15 1950 2261 2105
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 687 2081 2199 2151
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 29 2000 2300 2150
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 41 1561 1971 1925
जालना लाल क्विंटल 823 1897 2150 2000
अमरावती लाल क्विंटल 3 1800 1850 1825
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 65 1775 1775 1775
पुणे लाल क्विंटल 3 2500 2600 2550
चोपडा लाल क्विंटल 230 1825 2098 1940
चिखली लाल क्विंटल 20 1550 2000 1775
अमळनेर लाल क्विंटल 1200 1701 2126 2126
चांदवड लाल क्विंटल 39 2000 2160 2120
खामगाव लाल क्विंटल 10 1851 1851 1851
जामनेर लाल क्विंटल 21 1735 2000 1920
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 6 1900 2200 2100
अहमदनगर लोकल क्विंटल 93 1850 2300 2075
शहादा लोकल क्विंटल 1 2051 2051 2051
मुंबई लोकल क्विंटल 69 2200 2700 2500
काटोल लोकल क्विंटल 2 1951 1951 1951
कळवण नं. १ क्विंटल 500 1900 2271 2151
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 1200 1200 1200
धुळे पिवळी क्विंटल 770 1600 2200 2000
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 977 1775 2101 1900
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 57 1925 2040 1982
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 3000 1550 2250 1800
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 125 2000 2150 2100
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळी क्विंटल 30 1950 2050 2000
मलकापूर पिवळी क्विंटल 328 1850 2085 2050
शिरपूर पिवळी क्विंटल 206 1804 2006 1902
रावेर पिवळी क्विंटल 2 2000 2000 2000
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 15 1850 2000 2000
धरणगाव पिवळी क्विंटल 50 1601 2000 2000
यावल पिवळी क्विंटल 168 810 1220 930
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 713 1950 2300 2020
देवळा पिवळी क्विंटल 4 2000 2095 2035
21/03/2022
लासलगाव —- क्विंटल 985 1952 2390 2219
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 81 1961 2270 2175
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 290 1886 2265 2150
संगमनेर —- क्विंटल 6 2301 2301 2301
श्रीगोंदा —- क्विंटल 8 1850 1850 1850
श्रीरामपूर —- क्विंटल 3 1550 1550 1550
करमाळा —- क्विंटल 105 2081 2241 2151
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 182 1600 2000 1800
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 534 2114 2180 2145
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 810 1950 2279 2240
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 105 2201 2301 2250
जालना लाल क्विंटल 762 1940 2170 2050
अमरावती लाल क्विंटल 3 1850 1900 1875
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 37 1800 1800 1800
पुणे लाल क्विंटल 4 2500 2700 2600
अमळनेर लाल क्विंटल 3000 1682 2071 2071
जामनेर लाल क्विंटल 31 1720 2000 1930
इंदापूर लाल क्विंटल 942 2000 2225 2211
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 3 1911 2051 2051
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 908 1800 2259 2100
मंगळवेढा लाल क्विंटल 7 2150 2250 2250
मोहोळ लाल क्विंटल 15 2200 2300 2200
किल्ले धारुर लाल क्विंटल 46 2000 2501 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 424 2200 2700 2500
सावनेर लोकल क्विंटल 10 2040 2040 2040
कळवण नं. १ क्विंटल 700 1700 2305 2211
येवला पिवळी क्विंटल 1983 1900 2300 2250
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 217 1500 2243 2053
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 37 1970 2000 1985
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 2000 1430 2300 1801
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 113 2100 2150 2100
मलकापूर पिवळी क्विंटल 493 1775 2100 2070
शिरपूर पिवळी क्विंटल 1 1897 2151 2151
रावेर पिवळी क्विंटल 2 2000 2000 2000
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 2 1995 1995 1995
धरणगाव पिवळी क्विंटल 55 1550 1951 1802
नांदगाव पिवळी क्विंटल 1321 1680 2270 2000
देवळा पिवळी क्विंटल 15 1950 2055 1985
20/03/2022
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 216 2100 2150 2150
फलटण पिवळी क्विंटल 113 2000 2311 2100
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 33 1800 2200 2000
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 813 1800 2251 1950

 

Leave a Comment