Maka bajar bhav : 28 मार्च ते 2 एप्रिल पर्यंतचे मका बाजार भाव 2022

Maka bajar bhav : 28 मार्च ते 2 एप्रिल पर्यंतचे मका बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (maka rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मका
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/04/2022
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 51 1500 2260 2143
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 130 2180 2315 2210
जालना लाल क्विंटल 798 1860 2195 2000
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 41 1660 1700 1680
पुणे लाल क्विंटल 5 2400 2500 2450
जामनेर लाल क्विंटल 62 1700 2100 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 145 2200 2700 2500
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 96 2031 2100 2065
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 50 2051 2130 2100
31/03/2022
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 30 2141 2141 2141
नागपूर —- क्विंटल 6 1900 2200 2125
श्रीगोंदा —- क्विंटल 18 1900 2000 1950
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 92 1910 2142 2100
राहता —- क्विंटल 14 2240 2269 2250
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 35 1701 1701 1701
पुणे लाल क्विंटल 5 2400 2500 2450
जामनेर लाल क्विंटल 25 1700 2080 1925
दौंड लाल क्विंटल 1 2100 2100 2100
मुंबई लोकल क्विंटल 151 2200 2700 2500
काटोल लोकल क्विंटल 5 2100 2100 2100
धुळे पिवळी क्विंटल 58 2015 2126 2060
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 84 2000 2111 2055
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 130 2051 2130 2100
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 70 1900 2000 2000
देवळा पिवळी क्विंटल 1 2040 2040 2040
30/03/2022
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 22 2237 2237 2237
श्रीरामपूर —- क्विंटल 1 1700 1700 1700
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 90 1900 1950 1925
राहता —- क्विंटल 10 2200 2200 2200
बीड हायब्रीड क्विंटल 5 2161 2161 2161
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 232 1700 1800 1750
पुणे लाल क्विंटल 4 2400 2500 2450
जामनेर लाल क्विंटल 51 1730 2100 1945
मोहोळ लाल क्विंटल 20 2200 2200 2200
अहमदनगर लोकल क्विंटल 6 1475 1625 1550
मुंबई लोकल क्विंटल 105 2200 2700 2500
काटोल लोकल क्विंटल 4 1600 1600 1600
धुळे पिवळी क्विंटल 118 2015 2126 2060
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 23 1900 2025 1962
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 3000 1680 2226 1900
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 114 2000 2200 2100
धरणगाव पिवळी क्विंटल 160 1850 2000 1856
देवळा पिवळी क्विंटल 1 2100 2105 2105
29/03/2022
लासलगाव —- क्विंटल 370 1970 2298 2250
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 70 2100 2248 2131
राहूरी -वांबोरी —- क्विंटल 4 1800 1800 1800
श्रीरामपूर —- क्विंटल 1 1400 1400 1400
जालना लाल क्विंटल 1514 1875 2190 2035
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 93 1825 1925 1875
पुणे लाल क्विंटल 3 2350 2450 2400
जामनेर लाल क्विंटल 103 1720 2090 1930
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 7 1900 2300 2150
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1 2000 2000 2000
अहमदनगर लोकल क्विंटल 23 1900 2200 2050
मुंबई लोकल क्विंटल 483 2200 2700 2500
सावनेर लोकल क्विंटल 20 2134 2134 2134
तासगाव लोकल क्विंटल 41 1850 1900 1870
धुळे पिवळी क्विंटल 1910 1832 1971 1971
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 29 2161 2161 2161
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 3300 1650 2255 1805
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 105 2000 2100 2050
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळी क्विंटल 5 2050 2150 2100
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 6 1912 1912 1912
धरणगाव पिवळी क्विंटल 100 1621 2050 1989
यावल पिवळी क्विंटल 419 800 1200 900
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 1006 2001 2301 2200
देवळा पिवळी क्विंटल 2 1885 2085 2070
28/03/2022
लासलगाव —- क्विंटल 505 2100 2351 2168
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 12 2151 2151 2151
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 277 1917 2300 2275
सिन्नर —- क्विंटल 83 1300 2190 2095
भोकर —- क्विंटल 20 1717 1717 1717
श्रीगोंदा —- क्विंटल 15 1850 2250 2000
श्रीरामपूर —- क्विंटल 6 1500 1500 1500
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 225 1800 2100 1950
राहता —- क्विंटल 42 2254 2300 2275
बीड हायब्रीड क्विंटल 4 2061 2061 2061
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 305 1990 2275 2170
जालना लाल क्विंटल 1350 1840 2169 2000
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 101 1700 1800 1775
पुणे लाल क्विंटल 4 2400 2500 2450
जामनेर लाल क्विंटल 40 1740 2075 1960
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 2 1800 1800 1800
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 533 1900 2273 2150
मोहोळ लाल क्विंटल 30 2200 2200 2200
मुंबई लोकल क्विंटल 374 2200 2700 2500
सावनेर लोकल क्विंटल 12 2100 2100 2100
येवला पिवळी क्विंटल 170 2264 2275 2264
धुळे पिवळी क्विंटल 672 1692 2181 2075
मालेगाव पिवळी क्विंटल 1030 1981 2278 2251
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 91 1800 1941 1870
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 3000 1675 2200 1805
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 90 2000 2100 2050
धरणगाव पिवळी क्विंटल 100 1988 2018 2007
यावल पिवळी क्विंटल 104 800 1210 920
देवळा पिवळी क्विंटल 2 1935 2055 2055
27/03/2022
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 228 2100 2150 2100
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 34 2000 2250 2000
यावल पिवळी क्विंटल 434 820 1210 940
26/03/2022
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 6 2050 2110 2050
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 320 1700 2231 2158
नागपूर —- क्विंटल 5 1750 2000 1938
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 349 1900 2103 1961
बीड हायब्रीड क्विंटल 12 1980 1980 1980
जालना लाल क्विंटल 1206 1800 2184 2000
अमरावती लाल क्विंटल 3 1800 1850 1825
पुणे लाल क्विंटल 3 2500 2600 2550
जामनेर लाल क्विंटल 51 1750 2050 1950
वडूज लाल क्विंटल 50 2200 2400 2300
मुंबई लोकल क्विंटल 421 2200 2700 2500
सावनेर लोकल क्विंटल 67 2015 2050 2040
अकोला पिवळी क्विंटल 5 1800 1800 1800
धुळे पिवळी क्विंटल 1281 1646 2134 1965
मालेगाव पिवळी क्विंटल 860 2051 2290 2211
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 56 1900 2060 1980
सिल्लोड- भराडी पिवळी क्विंटल 170 2175 2175 2175
भोकरदन पिवळी क्विंटल 21 2000 2100 2050
मलकापूर पिवळी क्विंटल 350 1700 2090 1950
रावेर पिवळी क्विंटल 9 1841 1950 1950
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 13 1850 1900 1900
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 3 2200 2200 2200
यावल पिवळी क्विंटल 152 820 1210 930
25/03/2022
लासलगाव —- क्विंटल 455 2000 2180 2140
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 6 2099 2151 2099
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 160 1000 2201 2150
नागपूर —- क्विंटल 12 1750 2000 1938
सिन्नर —- क्विंटल 37 1600 2075 2070
करमाळा —- क्विंटल 85 2151 2211 2185
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 320 1850 2131 1950
राहता —- क्विंटल 1 1900 1900 1900
बीड हायब्रीड क्विंटल 12 2051 2051 2051
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 370 1890 2222 2151
जाफराबाद हायब्रीड क्विंटल 920 2000 2200 2100
जालना लाल क्विंटल 1434 1921 2181 2000
अमरावती लाल क्विंटल 3 1800 1850 1825
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 93 1800 1850 1825
पुणे लाल क्विंटल 3 2400 2500 2450
पंढरपूर लाल क्विंटल 7 2200 2300 2300
अमळनेर लाल क्विंटल 1600 1701 2126 2126
जामनेर लाल क्विंटल 30 1761 2000 1940
तळोदा लाल क्विंटल 2 1700 1850 1750
मोहोळ लाल क्विंटल 9 2200 2200 2200
किल्ले धारुर लाल क्विंटल 3 2290 2290 2290
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1 2071 2071 2071
शहादा लोकल क्विंटल 51 1921 1921 1921
मुंबई लोकल क्विंटल 205 2200 2700 2500
सावनेर लोकल क्विंटल 25 1888 1888 1888
कोपरगाव लोकल क्विंटल 11 2000 2150 2051
नामपूर लोकल क्विंटल 110 1935 2242 2231
येवला पिवळी क्विंटल 1184 1870 2238 2225
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 1004 1761 2201 2000
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 3000 1630 2200 1800
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 116 2000 2150 2100
मलकापूर पिवळी क्विंटल 300 1905 2110 2005
शिरपूर पिवळी क्विंटल 62 1805 2075 2000
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 22 1818 1950 1950
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 95 1900 2200 2000
धरणगाव पिवळी क्विंटल 30 1690 1690 1690
देवळा पिवळी क्विंटल 5 2035 2055 2035

 

Leave a Comment