Maka bajar bhav : 4-9 एप्रिल पर्यंतचे मका बाजार भाव 2022

Maka bajar bhav : 4-9 एप्रिल पर्यंतचे मका बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (maka rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मका
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/04/2022
राहूरी -वांबोरी —- क्विंटल 1 1825 1825 1825
राहता —- क्विंटल 4 2175 2175 2175
बीड हायब्रीड क्विंटल 9 2201 2201 2201
जालना लाल क्विंटल 1726 2025 2246 2157
अमरावती लाल क्विंटल 13 1900 1950 1925
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 80 1825 1875 1850
पुणे लाल क्विंटल 6 2400 2500 2450
जामनेर लाल क्विंटल 50 1700 2100 2000
वडूज लाल क्विंटल 50 2300 2400 2350
कोपरगाव लोकल क्विंटल 78 2036 2161 2125
मालेगाव पिवळी क्विंटल 1548 2110 2335 2275
भोकरदन पिवळी क्विंटल 64 2050 2125 2100
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 42 1600 2200 2000
यावल पिवळी क्विंटल 706 910 1350 1020
08/04/2022
लासलगाव —- क्विंटल 600 2000 2370 2290
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 32 2120 2409 2378
संगमनेर —- क्विंटल 9 2306 2306 2306
भोकर —- क्विंटल 25 1945 1945 1945
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 140 1900 2150 2000
राहता —- क्विंटल 8 2276 2276 2276
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 153 2174 2251 2235
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 295 2181 2373 2346
जाफराबाद हायब्रीड क्विंटल 1125 2000 2200 2100
जालना लाल क्विंटल 1171 2000 2211 2100
अमरावती लाल क्विंटल 3 1850 1950 1900
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 60 1850 1900 1875
पुणे लाल क्विंटल 4 2400 2500 2450
चोपडा लाल क्विंटल 280 1971 2200 2041
खामगाव लाल क्विंटल 155 1736 2010 1873
जामनेर लाल क्विंटल 50 1700 2100 2000
दौंड-यवत लाल क्विंटल 3 1911 2051 2051
किल्ले धारुर लाल क्विंटल 17 2100 2100 2100
शहादा लोकल क्विंटल 226 2125 2125 2125
माजलगाव लोकल क्विंटल 30 2200 2200 2200
मुंबई लोकल क्विंटल 528 2200 2700 2500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 135 2050 2220 2145
परांडा नं. २ क्विंटल 8 2100 2100 2100
येवला पिवळी क्विंटल 876 2116 2279 2250
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 2204 1701 2202 2187
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 132 1900 2150 2025
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 3600 1933 2255 2040
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 138 2000 2100 2100
मलकापूर पिवळी क्विंटल 605 1825 2241 2050
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 35 2000 2000 2000
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 1500 2000 2200 2100
वैजापूर पिवळी क्विंटल 300 2000 2300 2150
देवळा पिवळी क्विंटल 2 1890 2040 2000
07/04/2022
लासलगाव —- क्विंटल 550 1900 2336 2271
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 106 2052 2403 2271
श्रीगोंदा —- क्विंटल 4 2100 2100 2100
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 286 1800 2185 1950
नांदूरा —- क्विंटल 215 1900 2124 2124
राहता —- क्विंटल 1 2260 2260 2260
बारामती हायब्रीड क्विंटल 1 2000 2000 2000
बीड हायब्रीड क्विंटल 20 2116 2116 2116
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 166 2180 2268 2225
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 285 2150 2358 2320
बारामती लाल क्विंटल 520 2052 2336 2300
जालना लाल क्विंटल 1123 1940 2268 2125
अमरावती लाल क्विंटल 50 1800 1900 1850
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 120 1750 1850 1800
पुणे लाल क्विंटल 5 2400 2500 2450
चोपडा लाल क्विंटल 360 1857 2183 1972
अमळनेर लाल क्विंटल 6000 1885 2175 2175
खामगाव लाल क्विंटल 137 1765 2050 1907
जामनेर लाल क्विंटल 50 1700 2100 2000
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 741 2000 2291 2200
मंगळवेढा लाल क्विंटल 68 2000 2250 2200
मुंबई लोकल क्विंटल 341 2200 2700 2500
जामखेड लोकल क्विंटल 11 1700 2000 1850
कोपरगाव लोकल क्विंटल 1 2144 2144 2144
परांडा नं. २ क्विंटल 9 2120 2120 2120
येवला पिवळी क्विंटल 851 1900 2290 2250
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 1806 1832 2170 1911
मालेगाव पिवळी क्विंटल 1208 2023 2261 2212
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 7 500 800 650
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 4000 1900 2210 2000
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 125 2000 2100 2100
मलकापूर पिवळी क्विंटल 965 1950 2115 2100
शिरपूर पिवळी क्विंटल 1 1800 2020 1925
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 1827 2000 2290 2180
वैजापूर पिवळी क्विंटल 250 2050 2150 2125
देवळा पिवळी क्विंटल 8 1945 2045 2045
06/04/2022
लासलगाव —- क्विंटल 605 2000 2240 2162
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 127 2086 2306 2291
राहूरी -वांबोरी —- क्विंटल 1 2000 2000 2000
मुंबई —- क्विंटल 319 2200 2700 2500
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 162 1800 2150 2000
नांदूरा —- क्विंटल 350 1925 2081 2081
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 177 2131 2230 2199
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 335 1950 2317 2286
जालना लाल क्विंटल 1559 1885 2175 2100
अमरावती लाल क्विंटल 31 1650 1725 1687
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 158 1800 1900 1850
पुणे लाल क्विंटल 4 2300 2500 2400
चोपडा लाल क्विंटल 285 1892 2117 2061
चिखली लाल क्विंटल 12 1650 1750 1700
अमळनेर लाल क्विंटल 3000 1900 2122 2122
खामगाव लाल क्विंटल 280 1871 2051 1961
जामनेर लाल क्विंटल 33 1700 2100 2000
इंदापूर -निमगाव केतकी लाल क्विंटल 480 2200 2260 2251
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 4 1801 1980 1980
कोपरगाव लोकल क्विंटल 71 2000 2155 2050
यावल लोकल क्विंटल 430 810 1240 930
येवला पिवळी क्विंटल 1514 2077 2280 2240
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 2166 1500 2201 2181
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 53 1825 2050 1937
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 355 2000 2100 2100
मलकापूर पिवळी क्विंटल 1145 1845 2140 2045
शिरपूर पिवळी क्विंटल 150 1801 2250 2015
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 1565 2000 2256 2125
वैजापूर पिवळी क्विंटल 325 2050 2250 2170
देवळा पिवळी क्विंटल 2 1955 1990 1990
05/04/2022
लासलगाव —- क्विंटल 485 2080 2200 2140
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 99 1800 2300 2275
नागपूर —- क्विंटल 16 1900 2100 2050
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 240 1750 2121 2000
राहता —- क्विंटल 9 2341 2341 2341
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 205 2131 2211 2180
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 220 1901 2298 2236
जालना लाल क्विंटल 1504 1881 2203 2100
अमरावती लाल क्विंटल 16 1600 1750 1675
पुणे लाल क्विंटल 5 2300 2500 2400
चोपडा लाल क्विंटल 485 1862 2146 1890
नंदूरबार लाल क्विंटल 1615 2005 2293 2125
अमळनेर लाल क्विंटल 3600 1911 2100 2100
खामगाव लाल क्विंटल 135 1500 1901 1700
जामनेर लाल क्विंटल 55 1700 2100 2000
तळोदा लाल क्विंटल 18 1800 2126 2000
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 6 1990 2200 2100
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 20 1301 2351 2351
अहमदनगर लोकल क्विंटल 37 1950 2500 2225
मुंबई लोकल क्विंटल 94 2200 2700 2500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 22 2076 2184 2150
केज लोकल क्विंटल 2 1321 1801 1321
कळवण नं. १ क्विंटल 20 1951 1951 1951
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 3262 1800 2166 2021
मालेगाव पिवळी क्विंटल 1156 1900 2228 2195
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 137 1940 2100 2020
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 3500 1800 2170 1900
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 250 2000 2150 2100
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळी क्विंटल 28 2025 2100 2075
मलकापूर पिवळी क्विंटल 752 1815 2150 2090
शिरपूर पिवळी क्विंटल 8 1961 2315 2100
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 3 1800 2000 2000
यावल पिवळी क्विंटल 576 810 1240 900
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 1284 2000 2300 2150
देवळा पिवळी क्विंटल 50 1935 2080 2080
नंदूरबार सफेद गंगा क्विंटल 176 2330 2475 2375
04/04/2022
लासलगाव —- क्विंटल 825 2040 2226 2191
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 114 2199 2356 2240
नागपूर —- क्विंटल 6 1750 2000 1938
श्रीगोंदा —- क्विंटल 9 2100 2100 2100
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 197 1800 2100 1975
शिरुर —- क्विंटल 6 1850 1850 1850
नांदूरा —- क्विंटल 250 1775 2100 2100
राहता —- क्विंटल 8 2317 2317 2317
बारामती हायब्रीड क्विंटल 6 1801 2000 1900
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 162 2150 2191 2180
बारामती लाल क्विंटल 605 2051 2325 2280
जालना लाल क्विंटल 1226 1900 2191 2150
अमरावती लाल क्विंटल 112 1100 1750 1425
पुणे लाल क्विंटल 4 2400 2500 2450
चोपडा लाल क्विंटल 625 1875 2051 1996
चिखली लाल क्विंटल 3 1000 1700 1350
नंदूरबार लाल क्विंटल 1103 2063 2245 2100
अमळनेर लाल क्विंटल 4200 1860 2107 2107
खामगाव लाल क्विंटल 181 1550 2016 1783
जामनेर लाल क्विंटल 60 1700 2100 2000
तळोदा लाल क्विंटल 25 1926 2142 2000
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 3 1950 1950 1950
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 933 2100 2299 2200
मोहोळ लाल क्विंटल 13 2200 2300 2200
मुंबई लोकल क्विंटल 254 2200 2700 2500
जामखेड लोकल क्विंटल 3 1600 2000 1800
कोपरगाव लोकल क्विंटल 8 1900 2151 2046
केज लोकल क्विंटल 4 1560 2227 1981
येवला पिवळी क्विंटल 601 1870 2287 2225
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 2317 1791 2168 1960
मालेगाव पिवळी क्विंटल 1068 2033 2217 2126
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 122 1800 2035 1917
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 3400 1722 2200 1950
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 175 2000 2100 2100
मलकापूर पिवळी क्विंटल 695 1860 2125 2000
शिरपूर पिवळी क्विंटल 275 1800 2055 1900
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 80 1800 2000 1900
धरणगाव पिवळी क्विंटल 200 1915 2091 2000
यावल पिवळी क्विंटल 1918 800 1220 900
वैजापूर पिवळी क्विंटल 200 2050 2250 2180
देवळा पिवळी क्विंटल 4 1910 2005 1995
03/04/2022
इंदापूर-भिगवन लाल क्विंटल 550 1900 2334 2200
दौंड लाल क्विंटल 4 2151 2151 2151
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 363 2051 2150 2100
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 29 1900 2300 2150
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 1421 1800 2222 2000
02/04/2022
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 30 2187 2187 2187
नागपूर —- क्विंटल 100 1800 2200 2000
वैजापूर —- क्विंटल 450 2080 2190 2135
पुणे लाल क्विंटल 6 2400 2500 2450
वडूज लाल क्विंटल 50 2300 2400 2350
मंगळवेढा लाल क्विंटल 70 2170 2270 2220
किल्ले धारुर लाल क्विंटल 85 2131 2180 2180
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 12 2130 2425 2130
मुंबई लोकल क्विंटल 141 2200 2700 2500
जामखेड लोकल क्विंटल 38 1700 2200 1950
केज लोकल क्विंटल 11 1201 2151 1901
सिल्लोड- भराडी पिवळी क्विंटल 60 2150 2150 2150
भोकरदन पिवळी क्विंटल 14 2050 2150 2100
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 57 2000 2300 2150

 

Leave a Comment