Maka bajar bhav : 6 ते 11 जून पर्यंतचे मका बाजार भाव 2022

Maka bajar bhav : 6 ते 11 जून पर्यंतचे मका बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (maka rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मका
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/06/2022
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 145 2130 2326 2244
नागपूर —- क्विंटल 19 1750 2000 1938
भोकर —- क्विंटल 7 1500 1925 1712
नांदूरा —- क्विंटल 80 1850 2140 2140
राहता —- क्विंटल 1 1500 1500 1500
बीड हायब्रीड क्विंटल 11 1930 1930 1930
जालना लाल क्विंटल 250 1800 2275 2100
अमरावती लाल क्विंटल 21 1800 1900 1850
पुणे लाल क्विंटल 3 2400 2500 2450
जामनेर लाल क्विंटल 123 2000 2100 2020
इंदापूर -निमगाव केतकी लाल क्विंटल 116 1831 2141 2131
कोपरगाव लोकल क्विंटल 27 2000 2175 2135
अकोला पिवळी क्विंटल 37 1750 1880 1800
धुळे पिवळी क्विंटल 186 2121 2191 2156
भोकरदन पिवळी क्विंटल 5 2050 2150 2100
मलकापूर पिवळी क्विंटल 190 1875 2280 2160
10/06/2022
लासलगाव —- क्विंटल 470 1900 2441 2360
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 260 1802 2412 2381
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 159 1900 2316 2225
राहूरी -वांबोरी —- क्विंटल 1 1800 1800 1800
भोकर —- क्विंटल 3 1617 1901 1759
श्रीरामपूर —- क्विंटल 7 1850 2200 2000
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 37 2000 2100 2050
नांदूरा —- क्विंटल 35 1900 2125 2125
राहता —- क्विंटल 1 2151 2151 2151
बीड हायब्रीड क्विंटल 27 1940 2025 1972
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 25 2112 2250 2230
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 200 2221 2309 2276
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 15 1800 2000 2000
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 9 2000 2100 2033
जाफराबाद हायब्रीड क्विंटल 330 1850 2050 1950
अमरावती लाल क्विंटल 3 1800 1865 1832
पुणे लाल क्विंटल 4 2400 2500 2450
चोपडा लाल क्विंटल 10 1900 2100 2000
खामगाव लाल क्विंटल 74 1599 2225 1912
शेवगाव लाल क्विंटल 15 1800 2000 2000
जामनेर लाल क्विंटल 13 10000 12000 11300
मोहोळ लाल क्विंटल 8 2200 2300 2250
शहादा लोकल क्विंटल 3 2071 2071 2071
मुंबई लोकल क्विंटल 215 2400 2800 2600
कोपरगाव लोकल क्विंटल 70 1901 2159 2050
कळवण नं. १ क्विंटल 20 2200 2200 2200
येवला पिवळी क्विंटल 173 2000 2175 2150
अकोला पिवळी क्विंटल 30 1725 1855 1790
धुळे पिवळी क्विंटल 300 2165 2225 2205
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 121 2001 2165 2111
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 22 1900 2100 2000
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 105 2000 2100 2050
मलकापूर पिवळी क्विंटल 110 2030 2275 2165
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 30 1900 2000 2000
देवळा पिवळी क्विंटल 50 1990 2050 2030
09/06/2022
लासलगाव —- क्विंटल 330 2201 2545 2411
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 353 2071 2443 2390
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 219 1800 2350 2200
राहूरी -वांबोरी —- क्विंटल 2 1600 1600 1600
श्रीरामपूर —- क्विंटल 1 1500 1500 1500
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 35 1800 2135 2000
राहता —- क्विंटल 3 2333 2333 2333
बीड हायब्रीड क्विंटल 2 1941 1941 1941
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 250 2160 2278 2200
बारामती लाल क्विंटल 189 2100 2400 2200
जालना लाल क्विंटल 180 1700 2200 2000
अमरावती लाल क्विंटल 9 1800 1900 1850
पुणे लाल क्विंटल 2 2400 2600 2500
चोपडा लाल क्विंटल 20 1800 2131 1900
चिखली लाल क्विंटल 15 1800 2000 1900
जामनेर लाल क्विंटल 98 2000 2100 2035
गेवराई लाल क्विंटल 2 2000 2000 2000
दौंड लाल क्विंटल 9 2100 2200 2200
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 254 1901 2305 2200
मंगळवेढा लाल क्विंटल 1 2250 2250 2250
मुंबई लोकल क्विंटल 374 2400 2800 2600
जामखेड लोकल क्विंटल 36 1700 1900 1800
कोपरगाव लोकल क्विंटल 60 1651 2120 2050
येवला पिवळी क्विंटल 65 1967 2236 2215
अकोला पिवळी क्विंटल 43 1800 1880 1840
धुळे पिवळी क्विंटल 210 1960 2250 2150
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 199 1700 2141 2100
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 44 2050 2155 2102
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 182 2000 2100 2050
मलकापूर पिवळी क्विंटल 302 1810 2260 2100
शिरपूर पिवळी क्विंटल 12 1900 2000 1950
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 7 2026 2026 2026
नांदगाव पिवळी क्विंटल 126 2040 2241 2151
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 5 1900 2000 1950
उमरगा पिवळी क्विंटल 4 2000 2000 2000
देवळा पिवळी क्विंटल 54 1900 2045 2000
08/06/2022
लासलगाव —- क्विंटल 635 2001 2551 2380
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 174 1931 2611 2296
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 256 1800 2311 2150
श्रीरामपूर —- क्विंटल 4 1600 2000 1800
करमाळा —- क्विंटल 92 2025 2165 2100
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 95 1500 2120 2000
राहता —- क्विंटल 5 2250 2315 2299
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 60 2162 2225 2166
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 270 2090 2260 2187
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 32 1900 2150 2025
जालना लाल क्विंटल 367 1650 2216 2100
अमरावती लाल क्विंटल 15 1800 1875 1837
पुणे लाल क्विंटल 3 2400 2600 2500
अमळनेर लाल क्विंटल 2000 2000 2245 2245
शेवगाव लाल क्विंटल 20 1700 1700 1700
जामनेर लाल क्विंटल 146 2000 2100 2050
इंदापूर -निमगाव केतकी लाल क्विंटल 37 2000 2100 2080
गेवराई लाल क्विंटल 3 1625 1625 1625
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 4 2200 2200 2200
मुंबई लोकल क्विंटल 699 2400 2800 2600
सावनेर लोकल क्विंटल 1 1995 1995 1995
कोपरगाव लोकल क्विंटल 12 1670 2090 1901
तासगाव लोकल क्विंटल 31 1850 1920 1890
येवला पिवळी क्विंटल 321 2000 2352 2150
धुळे पिवळी क्विंटल 146 1900 2192 2000
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 200 1700 2132 2121
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 63 1851 2186 2018
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 1000 2100 2201 2125
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 129 2000 2100 2050
शिरपूर पिवळी क्विंटल 74 1700 1995 1948
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 4 1800 1800 1800
नांदगाव पिवळी क्विंटल 3 1900 1900 1900
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 16 1800 2000 1900
देवळा पिवळी क्विंटल 25 1850 2065 1990
शहादा सफेद गंगा क्विंटल 3 2051 2051 2051
07/06/2022
लासलगाव —- क्विंटल 575 1701 2276 2140
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 197 1800 2230 2151
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 386 1840 2168 2078
राहूरी -वांबोरी —- क्विंटल 6 2000 2000 2000
भोकर —- क्विंटल 11 675 1617 1146
श्रीरामपूर —- क्विंटल 15 2050 2050 2050
करमाळा —- क्विंटल 117 2000 2142 2100
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 66 1875 2060 2000
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 21 1951 1993 1951
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 335 1980 2230 2140
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 22 2000 2125 2079
अमरावती लाल क्विंटल 25 1800 1850 1825
पुणे लाल क्विंटल 4 2400 2600 2500
चोपडा लाल क्विंटल 30 1900 2052 2051
अमळनेर लाल क्विंटल 1500 2050 2200 2200
खामगाव लाल क्विंटल 195 1700 2250 1975
जामनेर लाल क्विंटल 177 2000 2100 2050
गेवराई लाल क्विंटल 5 1700 1700 1700
तळोदा लाल क्विंटल 5 1800 1952 1850
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 18 2000 2200 2100
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 7 2151 2151 2151
अहमदनगर लोकल क्विंटल 69 2100 2300 2200
मुंबई लोकल क्विंटल 438 2400 2800 2600
सावनेर लोकल क्विंटल 4 1900 1900 1900
जामखेड लोकल क्विंटल 64 1700 2000 1850
कोपरगाव लोकल क्विंटल 124 1700 2091 1900
औसा लोकल क्विंटल 4 1500 2001 1750
कळवण नं. १ क्विंटल 80 1700 2111 2101
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 647 1750 2100 2051
मालेगाव पिवळी क्विंटल 500 2088 2223 2131
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 80 1851 2000 1925
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 80 2000 2100 2100
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळी क्विंटल 16 1950 2050 2000
मलकापूर पिवळी क्विंटल 175 1795 2125 1980
शिरपूर पिवळी क्विंटल 38 1670 1959 1811
लोणार पिवळी क्विंटल 2 1350 1540 1445
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 31 2000 2050 2000
नांदगाव पिवळी क्विंटल 210 1921 2172 2051
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 8 1800 2000 1900
देवळा पिवळी क्विंटल 75 1700 2045 1990
06/06/2022
लासलगाव —- क्विंटल 575 2040 2148 2070
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 316 1810 2201 2170
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 574 1801 2126 2000
नागपूर —- क्विंटल 50 1750 2000 1938
श्रीगोंदा —- क्विंटल 7 2000 2000 2000
करमाळा —- क्विंटल 220 1975 2154 2051
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 70 1800 2100 1950
शिरुर —- क्विंटल 4 2150 2150 2150
बारामती हायब्रीड क्विंटल 1 1800 2500 2500
बीड हायब्रीड क्विंटल 1 2000 2000 2000
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 78 1970 2050 2025
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 410 1991 2210 2141
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 87 1810 2300 2055
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 9 1750 2070 1958
बारामती लाल क्विंटल 224 1900 2420 2220
जालना लाल क्विंटल 737 1600 2165 1950
पुणे लाल क्विंटल 3 2400 2500 2450
चोपडा लाल क्विंटल 30 1951 1951 1951
चिखली लाल क्विंटल 9 1500 1800 1650
नंदूरबार लाल क्विंटल 190 1900 2155 2025
अमळनेर लाल क्विंटल 2000 1900 2176 2176
खामगाव लाल क्विंटल 280 1670 1942 1806
जामनेर लाल क्विंटल 150 1950 2100 2000
तळोदा लाल क्विंटल 65 1802 2100 2000
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 10 1850 2150 1950
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 320 1900 2200 2050
मंगळवेढा लाल क्विंटल 37 2100 2230 2210
मोहोळ लाल क्विंटल 8 2200 2300 2200
अहमदनगर लोकल क्विंटल 45 2000 2400 2200
शहादा लोकल क्विंटल 29 1551 1699 1551
मुंबई लोकल क्विंटल 93 2400 2800 2600
सावनेर लोकल क्विंटल 8 1990 2000 2000
जामखेड लोकल क्विंटल 38 1700 2000 1850
कोपरगाव लोकल क्विंटल 72 1650 2129 2000
परांडा नं. २ क्विंटल 11 1560 2000 1980
अकोला पिवळी क्विंटल 7 2500 2500 2500
धुळे पिवळी क्विंटल 104 1950 2099 2040
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 675 1800 2091 2085
मालेगाव पिवळी क्विंटल 1310 1800 2160 2100
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 30 1850 1900 1875
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 800 2000 2151 2050
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 40 2000 2100 2100
मलकापूर पिवळी क्विंटल 305 1840 2175 1975
शिरपूर पिवळी क्विंटल 95 1851 2000 1950
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 4 1700 1900 1800
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 148 1950 2050 2050
नांदगाव पिवळी क्विंटल 195 1966 2116 2051
देवळा पिवळी क्विंटल 18 1940 2045 1985
05/06/2022
शिरुर —- क्विंटल 1 1850 1850 1850
शेवगाव लाल क्विंटल 7 2000 2000 2000
इंदापूर-भिगवन लाल क्विंटल 149 2000 2400 2100
दौंड लाल क्विंटल 2 2100 2100 2100
बाळापूर लाल क्विंटल 5 1800 1800 1800
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 75 2000 2150 2100
फलटण पिवळी क्विंटल 145 2070 2251 2150
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 37 1900 2150 2000
पारोळा पिवळी क्विंटल 60 2000 2000 2000
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 17 2000 2000 2000
04/06/2022
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 193 1500 2175 2095
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 360 1700 2266 2050
बार्शी -वैराग —- क्विंटल 22 2025 2050 2050
भोकर —- क्विंटल 15 1600 1717 1659
श्रीरामपूर —- क्विंटल 8 2050 2050 2050
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 120 1650 1970 1850
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 10 1850 2070 1948
जालना लाल क्विंटल 792 1400 2080 1950
अमरावती लाल क्विंटल 3 1800 1845 1822
पुणे लाल क्विंटल 5 2400 2550 2500
अमळनेर लाल क्विंटल 2500 1950 2230 2230
खामगाव लाल क्विंटल 98 1600 1911 1755
जामनेर लाल क्विंटल 101 1900 2000 1970
इंदापूर -निमगाव केतकी लाल क्विंटल 175 2000 2100 2075
गेवराई लाल क्विंटल 11 1700 1700 1700
वडूज लाल क्विंटल 50 2200 2300 2250
मुंबई लोकल क्विंटल 499 2400 2800 2600
सावनेर लोकल क्विंटल 82 1700 2024 1950
जामखेड लोकल क्विंटल 19 1500 1900 1700
कोपरगाव लोकल क्विंटल 51 1500 2095 1901
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 1800 1800 1800
येवला पिवळी क्विंटल 211 1850 2050 1961
अकोला पिवळी क्विंटल 18 1600 1875 1737
धुळे पिवळी क्विंटल 376 1870 2105 1991
मालेगाव पिवळी क्विंटल 1750 1926 2123 2066
सिल्लोड- भराडी पिवळी क्विंटल 50 1900 1900 1900
भोकरदन पिवळी क्विंटल 14 1950 2050 2000
मलकापूर पिवळी क्विंटल 411 1705 2085 2000
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 13 1700 1900 1800
पारोळा पिवळी क्विंटल 150 1880 1991 1880
नांदगाव पिवळी क्विंटल 129 1900 2085 1971
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 106 1900 2100 2000