Maka bajar bhav : 7 मार्च ते 12 मार्च पर्यंतचे मका बाजार भाव 2022

Maka bajar bhav : 7 मार्च ते 12 मार्च पर्यंतचे मका बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (maka rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मका
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/03/2022
राहता —- क्विंटल 1 1800 1800 1800
जालना लाल क्विंटल 565 1750 2220 2040
अमरावती लाल क्विंटल 3 1800 1850 1825
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 32 1922 1922 1922
पुणे लाल क्विंटल 4 2350 2550 2450
अमळनेर लाल क्विंटल 1000 1790 2022 2022
जामनेर लाल क्विंटल 39 1630 1884 1872
वडूज लाल क्विंटल 50 2200 2400 2300
कोपरगाव लोकल क्विंटल 72 2152 2249 2227
तुळजापूर लोकल क्विंटल 45 1800 2000 1900
कळवण नं. १ क्विंटल 150 2300 2500 2400
धुळे पिवळी क्विंटल 291 1600 2265 2000
मालेगाव पिवळी क्विंटल 885 2200 2445 2362
भोकरदन पिवळी क्विंटल 13 2000 2100 2050
मलकापूर पिवळी क्विंटल 600 1790 2180 2150
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 4 2000 2000 2000
11/03/2022
लासलगाव —- क्विंटल 1350 2000 2400 2241
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 106 2215 2385 2331
नागपूर —- क्विंटल 16 1750 2000 1938
श्रीरामपूर —- क्विंटल 2 1550 1550 1550
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 38 1900 2165 2000
बीड हायब्रीड क्विंटल 27 1800 1800 1800
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 817 2151 2385 2270
जालना लाल क्विंटल 338 1700 2213 2000
अमरावती लाल क्विंटल 3 1800 1865 1832
पुणे लाल क्विंटल 5 2350 2550 2450
अमळनेर लाल क्विंटल 300 1725 2150 2150
खामगाव लाल क्विंटल 10 1925 1925 1925
जामनेर लाल क्विंटल 23 1625 1895 1865
मोहोळ लाल क्विंटल 6 2200 2200 2200
मुंबई लोकल क्विंटल 11 2200 2700 2500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 106 2000 2241 2125
कळवण नं. १ क्विंटल 300 2000 2335 2251
येवला पिवळी क्विंटल 1935 1971 2362 2275
धुळे पिवळी क्विंटल 112 1852 2243 2003
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 82 1861 2165 2020
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 10 1800 2100 1950
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 500 1700 2300 1800
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 165 1900 2200 2000
मलकापूर पिवळी क्विंटल 585 1800 2185 2155
यावल पिवळी क्विंटल 102 820 1260 950
नांदगाव पिवळी क्विंटल 744 1965 2332 2201
देवळा पिवळी क्विंटल 46 1910 2055 2005
10/03/2022
लासलगाव —- क्विंटल 1435 1900 2351 2235
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 122 2300 2411 2379
सिन्नर —- क्विंटल 32 2255 2320 2280
करमाळा —- क्विंटल 17 2011 2200 2011
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 41 1800 2147 2091
राहता —- क्विंटल 9 1899 2077 1990
बारामती हायब्रीड क्विंटल 1 2070 2070 2070
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 335 2151 2325 2250
बारामती लाल क्विंटल 223 2000 2411 2340
जालना लाल क्विंटल 350 1786 2216 2025
अमरावती लाल क्विंटल 3 1800 1900 1850
पुणे लाल क्विंटल 3 2300 2500 2400
चोपडा लाल क्विंटल 47 1999 1999 1999
अमळनेर लाल क्विंटल 300 1719 2071 2071
चांदवड लाल क्विंटल 46 2000 2100 2000
जामनेर लाल क्विंटल 29 1600 1891 1870
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 406 1800 2288 2200
अहमदनगर लोकल क्विंटल 2 1775 1775 1775
शहादा लोकल क्विंटल 62 1900 2331 2011
मुंबई लोकल क्विंटल 23 2200 2700 2500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 1 2001 2001 2001
तुळजापूर लोकल क्विंटल 60 1900 2095 2000
येवला पिवळी क्विंटल 1386 1850 2400 2100
धुळे पिवळी क्विंटल 5 1876 2226 1950
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 181 1800 2012 1825
मालेगाव पिवळी क्विंटल 608 2181 2261 2258
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 9 1900 2000 1950
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 300 1651 2100 1810
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 121 2000 2150 2100
मलकापूर पिवळी क्विंटल 540 1655 2175 2155
शिरपूर पिवळी क्विंटल 16 2020 2020 2020
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 1 1800 1800 1800
नांदगाव पिवळी क्विंटल 360 1801 2295 2150
देवळा पिवळी क्विंटल 50 1865 2125 2100
09/03/2022
लासलगाव —- क्विंटल 215 2100 2300 2190
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 37 2100 2435 2405
नागपूर —- क्विंटल 6 1750 2000 1938
सिन्नर —- क्विंटल 39 2160 2200 2175
करमाळा —- क्विंटल 58 1825 2227 2100
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 102 1825 2101 1900
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 162 2000 2321 2230
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 915 2000 2286 2270
जालना लाल क्विंटल 554 1785 2136 2025
अमरावती लाल क्विंटल 3 1800 1850 1825
पुणे लाल क्विंटल 4 2400 2500 2450
अमळनेर लाल क्विंटल 152 1851 1884 1884
जामनेर लाल क्विंटल 42 1600 1900 1875
मोहोळ लाल क्विंटल 9 2000 2000 2000
अहमदनगर लोकल क्विंटल 27 1500 2100 1800
मुंबई लोकल क्विंटल 517 2200 2700 2500
सावनेर लोकल क्विंटल 13 1975 2118 2118
कोपरगाव लोकल क्विंटल 1 1800 1800 1800
तासगाव लोकल क्विंटल 35 1860 1930 1900
येवला पिवळी क्विंटल 355 2200 2365 2271
धुळे पिवळी क्विंटल 188 2115 2200 2200
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 195 2000 2119 2101
मालेगाव पिवळी क्विंटल 600 1901 2271 2160
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 61 1845 1924 1884
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 50 1732 2030 1850
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 147 1900 2200 2000
मलकापूर पिवळी क्विंटल 549 2050 2150 2100
शिरपूर पिवळी क्विंटल 2 1975 2030 2015
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 1 1855 1855 1855
नांदगाव पिवळी क्विंटल 259 1952 2271 2051
देवळा पिवळी क्विंटल 51 1950 2055 2000
08/03/2022
लासलगाव —- क्विंटल 1340 2051 2311 2220
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 123 2101 2441 2420
सिन्नर —- क्विंटल 23 1500 2405 2265
करमाळा —- क्विंटल 31 2051 2211 2201
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 154 1850 2075 1900
शिरुर —- क्विंटल 3 1900 1900 1900
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 548 2093 2300 2190
जालना लाल क्विंटल 814 1845 2145 1980
अमरावती लाल क्विंटल 3 1800 1850 1825
पुणे लाल क्विंटल 5 2350 2500 2450
अमळनेर लाल क्विंटल 200 1601 1711 1711
चांदवड लाल क्विंटल 43 1965 2101 2000
खामगाव लाल क्विंटल 7 1905 1905 1905
जामनेर लाल क्विंटल 52 1600 1800 1725
तळोदा लाल क्विंटल 27 1826 2014 1846
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 7 2000 2200 2100
अहमदनगर लोकल क्विंटल 6 2000 2050 2025
मुंबई लोकल क्विंटल 61 2200 2700 2500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 4 2100 2100 2100
तासगाव लोकल क्विंटल 42 1860 1900 1880
काटोल लोकल क्विंटल 20 1981 1981 1981
धुळे पिवळी क्विंटल 286 1884 1936 1921
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 625 1700 1800 1700
मालेगाव पिवळी क्विंटल 630 1940 2275 2159
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 400 1701 2131 1750
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 19 1900 2100 2000
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळी क्विंटल 21 1800 1900 1850
मलकापूर पिवळी क्विंटल 866 1995 2100 2065
शिरपूर पिवळी क्विंटल 1 2050 2050 2050
नांदगाव पिवळी क्विंटल 569 1881 2270 2100
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 239 1800 2100 1950
देवळा पिवळी क्विंटल 100 1945 2055 2055
07/03/2022
लासलगाव —- क्विंटल 1520 1901 2272 2160
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 106 2228 2350 2310
नागपूर —- क्विंटल 57 1800 2000 1950
सिन्नर —- क्विंटल 49 1950 2230 2100
श्रीगोंदा —- क्विंटल 11 1900 1900 1900
श्रीरामपूर —- क्विंटल 1 1700 1700 1700
करमाळा —- क्विंटल 61 1900 2211 2151
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 200 1700 2000 1800
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 995 1945 2200 2071
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 1615 1850 2280 2030
बारामती लाल क्विंटल 181 1800 2300 2200
जालना लाल क्विंटल 534 1800 2141 2000
अमरावती लाल क्विंटल 37 1800 1850 1825
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 15 1650 1650 1650
शहादा लाल क्विंटल 88 1976 1976 1976
पुणे लाल क्विंटल 4 2300 2500 2400
चोपडा लाल क्विंटल 30 2151 2151 2151
पंढरपूर लाल क्विंटल 5 1875 1875 1875
अमळनेर लाल क्विंटल 1500 1375 2020 2020
खामगाव लाल क्विंटल 20 1757 1757 1757
जामनेर लाल क्विंटल 23 1615 1720 1700
गेवराई लाल क्विंटल 1 1875 1875 1875
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 4 1700 1900 1700
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 576 1950 2255 2150
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 11 2052 2052 2052
अहमदनगर लोकल क्विंटल 59 1900 2100 2000
कोपरगाव लोकल क्विंटल 12 1801 2084 2050
तुळजापूर लोकल क्विंटल 75 1850 2001 1950
कळवण नं. १ क्विंटल 1200 1751 2192 2151
येवला पिवळी क्विंटल 4042 1850 2171 2100
धुळे पिवळी क्विंटल 102 1764 2146 1876
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 350 1681 2199 2041
मालेगाव पिवळी क्विंटल 625 2081 2233 2195
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 6 1500 1850 1675
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 1000 1700 2130 1850
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 350 2000 2100 2100
मलकापूर पिवळी क्विंटल 964 1800 2065 2040
शिरपूर पिवळी क्विंटल 43 1806 1976 1831
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 15 1800 1800 1800
धरणगाव पिवळी क्विंटल 35 1827 2061 1866
नांदगाव पिवळी क्विंटल 428 1940 2163 2050
देवळा पिवळी क्विंटल 59 1905 2055 2000
शहादा सफेद गंगा क्विंटल 100 1775 2061 1775
06/03/2022
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 110 2000 2100 2050
फलटण पिवळी क्विंटल 82 1950 2200 2000
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 45 1500 1900 1700
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 488 1650 1796 1723
05/03/2022
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 154 2131 2275 2201
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 416 1900 2188 2050
श्रीरामपूर —- क्विंटल 1 1700 1700 1700
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 56 1850 2000 1850
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 72 1991 2190 2160
जालना लाल क्विंटल 379 1806 2125 2030
अमरावती लाल क्विंटल 3 1800 1850 1825
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 15 1650 1650 1650
पुणे लाल क्विंटल 3 2200 2400 2300
चांदवड लाल क्विंटल 66 1800 1950 1900
खामगाव लाल क्विंटल 15 1855 1855 1855
जामनेर लाल क्विंटल 47 1620 1710 1700
वडूज लाल क्विंटल 50 2050 2150 2100
मंगळवेढा लाल क्विंटल 8 2140 2140 2140
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1 1831 1831 1831
मुंबई लोकल क्विंटल 30 2200 2700 2500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 1 1818 1818 1818
कळवण नं. १ क्विंटल 600 1300 2151 2121
येवला पिवळी क्विंटल 2952 1922 2171 2110
धुळे पिवळी क्विंटल 138 1835 2055 1931
मालेगाव पिवळी क्विंटल 800 1900 2170 2054
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 10 1500 1870 1685
सिल्लोड- भराडी पिवळी क्विंटल 55 2051 2051 2051
भोकरदन पिवळी क्विंटल 13 1850 1950 1900
मलकापूर पिवळी क्विंटल 818 1750 2071 2025
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 4 1900 1900 1900
यावल पिवळी क्विंटल 27 810 1250 950
नांदगाव पिवळी क्विंटल 108 1926 2135 2050
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 70 1800 1991 1895
वैजापूर पिवळी क्विंटल 140 2000 2075 2035

 

Leave a Comment