Maka bajar bhav : 9 ते 14 मे पर्यंतचे मका बाजार भाव 2022

Maka bajar bhav : 9 ते 14 मे पर्यंतचे मका बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (maka rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मका
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/05/2022
राहता —- क्विंटल 1 2101 2101 2101
बीड हायब्रीड क्विंटल 2 2000 2000 2000
जालना लाल क्विंटल 1225 2000 2321 2180
अमरावती लाल क्विंटल 12 1900 1950 1925
चिखली लाल क्विंटल 10 1700 1900 1800
जामनेर लाल क्विंटल 51 1690 2200 1980
गेवराई लाल क्विंटल 8 1900 1900 1900
वडूज लाल क्विंटल 100 2300 2400 2350
पुणे लोकल क्विंटल 3 2400 2600 2510
कोपरगाव लोकल क्विंटल 42 2254 2275 2261
अकोला पिवळी क्विंटल 14 2120 2120 2120
भोकरदन पिवळी क्विंटल 27 2050 2150 2100
मलकापूर पिवळी क्विंटल 3033 1950 2250 2220
13/05/2022
लासलगाव —- क्विंटल 540 2100 2376 2301
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 114 2337 2411 2401
राहूरी -वांबोरी —- क्विंटल 12 1600 1600 1600
संगमनेर —- क्विंटल 14 2356 2356 2356
भोकर —- क्विंटल 8 1851 1950 1900
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 68 2000 2250 2100
राहता —- क्विंटल 49 2101 2340 2220
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 124 2236 2281 2251
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 135 2200 2328 2297
जाफराबाद हायब्रीड क्विंटल 1230 2050 2250 2150
जालना लाल क्विंटल 1487 1947 2280 2171
अमरावती लाल क्विंटल 3 1900 1950 1925
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 160 2150 2150 2150
पुणे लाल क्विंटल 5 2400 2600 2500
चोपडा लाल क्विंटल 500 2050 2281 2180
जामनेर लाल क्विंटल 49 1810 2210 2005
गेवराई लाल क्विंटल 22 2000 2000 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 77 2400 2800 2600
सावनेर लोकल क्विंटल 4 2080 2080 2080
जामखेड लोकल क्विंटल 5 1700 2000 1850
कोपरगाव लोकल क्विंटल 32 2091 2227 2224
येवला पिवळी क्विंटल 186 2100 2393 2290
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 3243 1775 2241 2095
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 60 2050 2185 2117
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 115 2100 2225 2200
मलकापूर पिवळी क्विंटल 3720 1915 2235 2210
नांदगाव पिवळी क्विंटल 560 1911 2293 2150
देवळा पिवळी क्विंटल 12 2170 2235 2235
12/05/2022
लासलगाव —- क्विंटल 430 2076 2376 2325
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 289 2321 2396 2371
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 241 2000 2380 2201
भोकर —- क्विंटल 16 1900 1961 1930
करमाळा —- क्विंटल 125 2100 2250 2150
राहता —- क्विंटल 15 2300 2300 2300
बारामती हायब्रीड क्विंटल 1 2200 2200 2200
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 216 2241 2265 2263
बारामती लाल क्विंटल 271 2115 2340 2300
जालना लाल क्विंटल 1499 2000 2281 2130
अमरावती लाल क्विंटल 8 1900 1950 1925
जळगाव लाल क्विंटल 20 2175 2175 2175
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 184 2050 2150 2100
पुणे लाल क्विंटल 3 2400 2600 2500
चोपडा लाल क्विंटल 400 2061 2277 2151
नंदूरबार लाल क्विंटल 901 1780 2265 2000
अमळनेर लाल क्विंटल 8000 2000 2245 2245
खामगाव लाल क्विंटल 348 1650 2200 1925
जामनेर लाल क्विंटल 135 1800 2200 2000
दौंड लाल क्विंटल 2 2401 2401 2401
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 864 2200 2385 2330
मंगळवेढा लाल क्विंटल 21 2250 2250 2250
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1 1801 1801 1801
मुंबई लोकल क्विंटल 134 2400 2900 2700
जामखेड लोकल क्विंटल 10 1700 2000 1850
कोपरगाव लोकल क्विंटल 42 2000 2240 2175
परांडा नं. २ क्विंटल 10 2130 2130 2130
येवला पिवळी क्विंटल 351 1850 2413 2355
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 2332 1885 2221 2000
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 60 1900 2185 2042
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 40 2100 2200 2150
मलकापूर पिवळी क्विंटल 3470 1900 2250 2210
शेवगाव – भोदेगाव पिवळी क्विंटल 9 1700 1700 1700
शिरपूर पिवळी क्विंटल 281 1750 2213 2100
नांदगाव पिवळी क्विंटल 347 1850 2271 2150
देवळा पिवळी क्विंटल 5 2070 2175 2160
11/05/2022
लासलगाव —- क्विंटल 245 2101 2361 2275
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 264 2080 2411 2390
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 226 1950 2360 2240
संगमनेर —- क्विंटल 10 2275 2275 2275
भोकर —- क्विंटल 13 1800 2000 1900
करमाळा —- क्विंटल 202 2000 2225 2151
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 245 1975 2235 2050
राहता —- क्विंटल 12 2205 2327 2266
बीड हायब्रीड क्विंटल 6 2161 2161 2161
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 152 2221 2270 2266
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 149 2216 2287 2250
जालना लाल क्विंटल 1351 2000 2297 2175
अमरावती लाल क्विंटल 30 1900 1965 1933
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 60 2075 2075 2075
पुणे लाल क्विंटल 4 2400 2600 2500
नंदूरबार लाल क्विंटल 921 1700 2252 1975
अमळनेर लाल क्विंटल 2500 2150 2254 2254
खामगाव लाल क्विंटल 290 1900 2211 2055
जामनेर लाल क्विंटल 150 1750 2200 2000
तळोदा लाल क्विंटल 40 2095 2200 2150
मोहोळ लाल क्विंटल 6 2200 2300 2200
शहादा लोकल क्विंटल 209 1952 2150 1952
मुंबई लोकल क्विंटल 35 2400 2900 2700
कोपरगाव लोकल क्विंटल 40 2000 2200 2173
केज लोकल क्विंटल 1 1901 1901 1901
तुळजापूर लोकल क्विंटल 60 1950 2100 2000
काटोल लोकल क्विंटल 3 1950 1950 1950
परांडा नं. २ क्विंटल 25 2130 2130 2130
येवला पिवळी क्विंटल 203 2050 2392 2250
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 3176 1751 2216 2175
मालेगाव पिवळी क्विंटल 560 2250 2308 2281
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 35 2075 2150 2112
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 56 2100 2230 2200
मलकापूर पिवळी क्विंटल 2620 1955 2235 2195
शिरपूर पिवळी क्विंटल 123 1951 2221 2100
नांदगाव पिवळी क्विंटल 582 1999 2281 2150
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 511 2000 2330 2150
देवळा पिवळी क्विंटल 40 2165 2195 2175
10/05/2022
लासलगाव —- क्विंटल 255 2000 2380 2312
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 269 2171 2374 2341
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 230 2200 2361 2250
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 33 1960 2200 2000
बीड हायब्रीड क्विंटल 22 1752 2172 2065
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 168 2165 2254 2241
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 135 2281 2334 2312
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 15 1875 1875 1875
जालना लाल क्विंटल 1457 1980 2225 2160
अमरावती लाल क्विंटल 19 1850 1900 1875
जळगाव लाल क्विंटल 10 1900 19000 1900
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 126 2125 2125 2125
पुणे लाल क्विंटल 5 2400 2500 2450
चोपडा लाल क्विंटल 240 2050 2231 2127
चिखली लाल क्विंटल 5 1200 1800 1500
नंदूरबार लाल क्विंटल 1088 1700 2248 1975
खामगाव लाल क्विंटल 274 2066 2196 2131
जामनेर लाल क्विंटल 142 1685 2200 1970
गेवराई लाल क्विंटल 4 1510 1510 1510
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 45 2000 2250 2200
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 10 1750 2222 1950
शहादा लोकल क्विंटल 24 1890 1890 1890
मुंबई लोकल क्विंटल 396 2400 2900 2700
सावनेर लोकल क्विंटल 15 1950 2075 2075
कोपरगाव लोकल क्विंटल 143 2051 2191 2169
कळवण नं. १ क्विंटल 20 2281 2281 2281
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 4615 1800 2200 2151
पैठण पिवळी क्विंटल 10 1991 1991 1991
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 160 2100 2250 2200
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळी क्विंटल 63 2100 2200 2150
मलकापूर पिवळी क्विंटल 2250 1750 2230 2070
शिरपूर पिवळी क्विंटल 219 1902 2210 2187
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 5 1900 2000 2000
नांदगाव पिवळी क्विंटल 420 1950 2270 2121
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 448 2000 2341 2280
देवळा पिवळी क्विंटल 51 2110 2175 2160
09/05/2022
लासलगाव —- क्विंटल 385 2000 2390 2340
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 253 1950 2331 2290
भोकर —- क्विंटल 8 1900 1900 1900
श्रीगोंदा —- क्विंटल 1 2100 2100 2100
करमाळा —- क्विंटल 126 2150 2225 2200
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 17 2000 2200 2000
राहता —- क्विंटल 21 1800 2240 2025
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 195 2150 2248 2161
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 22 2000 2150 2150
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 90 2000 2275 2140
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 6 2120 2120 2120
जालना लाल क्विंटल 1736 1950 2215 2125
अमरावती लाल क्विंटल 47 1800 1850 1825
जळगाव लाल क्विंटल 10 1900 1900 1900
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 55 2150 2170 2160
पुणे लाल क्विंटल 4 2400 2600 2500
चोपडा लाल क्विंटल 300 1822 2232 2052
नंदूरबार लाल क्विंटल 2172 1875 2271 2050
अमळनेर लाल क्विंटल 8500 2000 2245 2245
खामगाव लाल क्विंटल 550 1850 2140 1995
जामनेर लाल क्विंटल 121 1690 2200 1975
गेवराई लाल क्विंटल 7 2021 2021 2021
तळोदा लाल क्विंटल 19 2054 2250 2100
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 1924 2000 2325 2200
मंगळवेढा लाल क्विंटल 36 1920 2280 2240
मुंबई लोकल क्विंटल 177 2400 2900 2700
सावनेर लोकल क्विंटल 12 1950 1950 1950
जामखेड लोकल क्विंटल 29 1700 2100 1900
कोपरगाव लोकल क्विंटल 148 1940 2195 2150
केज लोकल क्विंटल 1 1881 1881 1881
येवला पिवळी क्विंटल 379 2099 2334 2272
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 5308 1700 2201 2175
मालेगाव पिवळी क्विंटल 1035 2160 2261 2245
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 318 1800 2275 2030
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 147 2100 2200 2150
मलकापूर पिवळी क्विंटल 3350 1650 2200 2050
शिरपूर पिवळी क्विंटल 231 1850 2240 2050
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 68 2000 2100 2100
यावल पिवळी क्विंटल 50 1220 1860 1480
नांदगाव पिवळी क्विंटल 599 1800 2275 2100
देवळा पिवळी क्विंटल 76 2000 2195 2185
08/05/2022
इंदापूर-भिगवन लाल क्विंटल 500 2250 2375 2300
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 110 2100 2200 2150
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 145 1800 2200 2000
यावल पिवळी क्विंटल 671 1200 1850 1470
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 670 2000 2291 2100
07/05/2022
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 183 2108 2300 2290
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 147 1900 2301 2200
भोकर —- क्विंटल 5 1900 1900 1900
श्रीरामपूर —- क्विंटल 6 1800 1800 1800
शिरुर —- क्विंटल 14 2325 2325 2325
राहता —- क्विंटल 2 2300 2300 2300
बीड हायब्रीड क्विंटल 50 2171 2171 2171
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 10 1976 2095 2024
सोलापूर लाल क्विंटल 3 2430 2430 2430
जालना लाल क्विंटल 980 1965 2230 2150
अमरावती लाल क्विंटल 17 1850 1925 1887
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 65 2090 2110 2100
पुणे लाल क्विंटल 4 2400 2500 2450
अमळनेर लाल क्विंटल 7000 2000 2251 2251
खामगाव लाल क्विंटल 316 1820 2086 1953
जामनेर लाल क्विंटल 122 1680 2200 1965
गेवराई लाल क्विंटल 1 1200 1200 1200
वडूज लाल क्विंटल 50 2300 2400 2350
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1 1600 1600 1600
मुंबई लोकल क्विंटल 98 2400 2900 2700
सावनेर लोकल क्विंटल 31 1980 2001 2001
जामखेड लोकल क्विंटल 34 1700 2000 1850
कोपरगाव लोकल क्विंटल 110 2000 2199 2040
येवला पिवळी क्विंटल 198 1870 2291 2250
मालेगाव पिवळी क्विंटल 560 2000 2221 2100
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 24 2000 2208 2104
सिल्लोड- भराडी पिवळी क्विंटल 30 2100 2200 2200
भोकरदन पिवळी क्विंटल 57 2050 2150 2100
मलकापूर पिवळी क्विंटल 2580 1950 2165 2120
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 55 2000 2000 2000
नांदगाव पिवळी क्विंटल 516 2001 2274 2150
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 666 2000 2291 2145