Maka bajar bhav : 28 फेब्रुवारी ते 5 मार्च पर्यंतचे मका बाजार भाव

Maka bajar bhav : 28 फेब्रुवारी ते 5 मार्च पर्यंतचे मका बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (maka rate today in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मका
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/03/2022
चांदवड —- क्विंटल 100 1800 1950 1900
जालना लाल क्विंटल 379 1806 2125 2030
अमरावती लाल क्विंटल 3 1800 1850 1825
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 15 1650 1650 1650
पुणे लाल क्विंटल 3 2200 2400 2300
जामनेर लाल क्विंटल 47 1620 1710 1700
वडूज लाल क्विंटल 50 2050 2150 2100
मंगळवेढा लाल क्विंटल 8 2140 2140 2140
मुंबई लोकल क्विंटल 30 2200 2700 2500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 1 1818 1818 1818
धुळे पिवळी क्विंटल 138 1835 2055 1931
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 10 1500 1870 1685
भोकरदन पिवळी क्विंटल 13 1850 1950 1900
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 4 1900 1900 1900
यावल पिवळी क्विंटल 27 810 1250 950
04/03/2022
लासलगाव —- क्विंटल 1920 1626 2166 2070
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 17 1851 1951 1900
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 774 1966 2130 2037
जालना लाल क्विंटल 781 1775 2113 1945
अमरावती लाल क्विंटल 30 1750 1850 1800
पुणे लाल क्विंटल 4 2150 2350 2250
अमळनेर लाल क्विंटल 400 1550 1800 1800
जामनेर लाल क्विंटल 47 1620 1710 1700
तळोदा लाल क्विंटल 8 1750 1921 1850
दौंड-यवत लाल क्विंटल 4 2040 2040 2040
शहादा लोकल क्विंटल 2 1750 1750 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 137 2200 2900 2700
कोपरगाव लोकल क्विंटल 20 1800 2040 1986
काटोल लोकल क्विंटल 21 1900 1951 1950
येवला पिवळी क्विंटल 4051 2061 2150 2100
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 473 1841 2000 1900
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 28 1500 1875 1687
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 124 1800 2000 1900
मलकापूर पिवळी क्विंटल 640 1700 2000 1965
देवळा पिवळी क्विंटल 127 1800 1970 1950
03/03/2022
लासलगाव —- क्विंटल 1490 1840 2180 2147
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 82 2080 2160 2090
श्रीरामपूर —- क्विंटल 2 1600 1600 1600
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 12 1600 1819 1800
राहता —- क्विंटल 8 1776 1800 1785
बारामती हायब्रीड क्विंटल 1 1901 1901 1901
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 853 1780 2116 2077
बारामती लाल क्विंटल 156 1970 2200 2112
जालना लाल क्विंटल 409 1795 2050 1950
अमरावती लाल क्विंटल 10 1750 1850 1800
पुणे लाल क्विंटल 5 2100 2300 2200
अमळनेर लाल क्विंटल 450 1630 1876 1876
चांदवड लाल क्विंटल 104 1800 2000 1950
खामगाव लाल क्विंटल 50 1802 1802 1802
जामनेर लाल क्विंटल 35 1625 1715 1700
दौंड लाल क्विंटल 1 2000 2000 2000
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 396 1961 2200 2100
मंगळवेढा लाल क्विंटल 27 1900 2150 2050
मुंबई लोकल क्विंटल 53 2200 2700 2500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 46 1630 1999 1890
नामपूर लोकल क्विंटल 159 1911 2071 2042
येवला पिवळी क्विंटल 3396 1950 2121 2080
धुळे पिवळी क्विंटल 280 1676 1975 1876
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 360 1531 1931 1700
मालेगाव पिवळी क्विंटल 1200 1927 2131 2050
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 91 1500 1775 1637
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 360 1701 2081 1810
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 226 1800 2000 1900
मलकापूर पिवळी क्विंटल 501 1875 1975 1945
शिरपूर पिवळी क्विंटल 3 1850 1871 1871
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 8 1750 1800 1800
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 251 1700 1970 1800
देवळा पिवळी क्विंटल 182 1885 1950 1925
02/03/2022
लासलगाव —- क्विंटल 830 1700 2171 2025
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 64 1876 2131 2061
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 166 1886 2188 2001
नागपूर —- क्विंटल 44 1750 2000 1938
संगमनेर —- क्विंटल 10 1951 1951 1951
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 60 1775 1849 1800
राहता —- क्विंटल 10 1551 1823 1675
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 47 1700 2100 1901
जालना लाल क्विंटल 228 1730 2010 1883
अमरावती लाल क्विंटल 3 1800 1850 1825
पुणे लाल क्विंटल 4 2000 2200 2100
चोपडा लाल क्विंटल 120 1770 1771 1771
अमळनेर लाल क्विंटल 170 1500 1750 1750
खामगाव लाल क्विंटल 25 1712 1750 1731
जामनेर लाल क्विंटल 22 1625 1715 1700
अहमदनगर लोकल क्विंटल 77 1775 2000 1887
शहादा लोकल क्विंटल 2 1726 1800 1726
मुंबई लोकल क्विंटल 883 2200 2700 2500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 25 1700 1940 1875
तासगाव लोकल क्विंटल 40 1860 1900 1880
नामपूर लोकल क्विंटल 199 1971 2035 2030
येवला पिवळी क्विंटल 3206 1997 2102 2060
अकोला पिवळी क्विंटल 9 2000 2300 2150
धुळे पिवळी क्विंटल 266 1556 1931 1841
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 349 1671 1974 1825
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 350 1750 2091 1950
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 185 1900 2000 1950
भोकरदन पिवळी क्विंटल 25 1750 1850 1800
मलकापूर पिवळी क्विंटल 821 1780 1950 1905
शिरपूर पिवळी क्विंटल 10 1476 1841 1700
धरणगाव पिवळी क्विंटल 25 1717 1717 1717
नांदगाव पिवळी क्विंटल 169 1850 2089 1950
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 105 1690 1750 1720
देवळा पिवळी क्विंटल 231 1800 2025 1975
01/03/2022
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 37 1960 2150 2000
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 72 1500 2176 1980
शिरुर —- क्विंटल 2 1900 1900 1900
राहता —- क्विंटल 1 1800 1800 1800
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 734 1919 2101 2051
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 80 2080 2099 2090
पुणे लाल क्विंटल 3 2000 2200 2100
जामनेर लाल क्विंटल 23 1640 1725 1705
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 22 2000 2200 2100
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 171 1800 2000 1900
28/02/2022
लासलगाव —- क्विंटल 1920 1800 2200 1990
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 108 1940 2122 2041
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 495 1890 2170 1960
श्रीरामपूर —- क्विंटल 3 1700 1701 1700
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 47 1798 1800 1798
बारामती हायब्रीड क्विंटल 2 1875 1900 1900
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 1491 1771 2100 1951
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 2075 1768 2070 2037
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 210 900 2114 2030
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 32 2001 2070 2040
बारामती लाल क्विंटल 139 1851 2151 2025
जालना लाल क्विंटल 600 1571 1971 1875
पुणे लाल क्विंटल 5 2000 2200 2100
चोपडा लाल क्विंटल 66 1600 1676 1600
अमळनेर लाल क्विंटल 1700 1470 1986 1986
चांदवड लाल क्विंटल 14 1500 2011 1900
जामनेर लाल क्विंटल 17 1645 1730 1710
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 2 1951 1951 1951
मंगळवेढा लाल क्विंटल 8 2000 2000 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 339 2200 2600 2400
कोपरगाव लोकल क्विंटल 1 1785 1785 1785
येवला पिवळी क्विंटल 4053 1850 2050 2000
येवला -आंदरसूल पिवळी क्विंटल 65 2016 2022 2016
धुळे पिवळी क्विंटल 51 1687 1868 1750
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 204 1581 1940 1890
मालेगाव पिवळी क्विंटल 1055 1888 2061 1955
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 14 1500 1850 1675
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 700 1600 2050 1987
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 126 1800 1900 1850
शिरपूर पिवळी क्विंटल 84 1675 1950 1761
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 27 1500 1900 1700
धरणगाव पिवळी क्विंटल 38 1580 1881 1580
नांदगाव पिवळी क्विंटल 380 1799 2000 1950
देवळा पिवळी क्विंटल 227 1775 2025 1890
27/02/2022
शेवगाव लाल क्विंटल 25 1800 1800 1800
इंदापूर-भिगवन लाल क्विंटल 177 1800 2051 1931
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 71 1800 1900 1850
फलटण पिवळी क्विंटल 74 1900 2300 2000
26/02/2022
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 198 1700 2090 1991
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 420 1600 2021 1951
नागपूर —- क्विंटल 3 1750 2000 1938
चांदवड —- क्विंटल 24 1800 1875 1840
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 30 1600 1800 1700
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 98 1831 2069 1975
जालना लाल क्विंटल 177 1500 1914 1890
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 18 4451 4451 4451
पुणे लाल क्विंटल 3 2050 2250 2150
अमळनेर लाल क्विंटल 1100 1750 1926 1926
खामगाव लाल क्विंटल 8 1701 1710 1705
जामनेर लाल क्विंटल 21 1640 1740 1705
वडूज लाल क्विंटल 100 2000 2050 2025
अहमदनगर लोकल क्विंटल 46 2000 2100 2050
मुंबई लोकल क्विंटल 192 2200 2600 2400
सावनेर लोकल क्विंटल 8 1875 1875 1875
कोपरगाव लोकल क्विंटल 2 1500 1800 1760
कळवण नं. १ क्विंटल 300 1600 1975 1865
येवला पिवळी क्विंटल 3245 1925 2030 1990
अकोला पिवळी क्विंटल 9 1911 1950 1930
धुळे पिवळी क्विंटल 74 1699 1772 1701
सिल्लोड- भराडी पिवळी क्विंटल 90 1900 1900 1900
भोकरदन पिवळी क्विंटल 5 1750 1800 1775
मलकापूर पिवळी क्विंटल 272 1650 1895 1855
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 2 1800 1800 1800
नांदगाव पिवळी क्विंटल 77 1871 1992 1950

 

Leave a Comment