Maka bajar bhav : 07 ते फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत चे मका बाजार भाव

Maka bajar bhav : 07 ते फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत चे मका बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (maka rate today in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मका
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/02/2022
नागपूर —- क्विंटल 9 1800 2200 2100
राहता —- क्विंटल 5 1730 1730 1730
जालना लाल क्विंटल 492 1427 1811 1736
अमरावती लाल क्विंटल 3 1700 1800 1750
पुणे लाल क्विंटल 4 2100 2300 2200
गेवराई लाल क्विंटल 1 1299 1299 1299
वडूज लाल क्विंटल 50 1900 2000 1950
कोपरगाव लोकल क्विंटल 70 1500 1681 1608
धुळे पिवळी क्विंटल 84 1550 1762 1660
मालेगाव पिवळी क्विंटल 4045 1735 1892 1833
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 66 1700 1766 1733
यावल पिवळी क्विंटल 7485 810 1270 960
नांदगाव पिवळी क्विंटल 571 1743 1870 1821
11/02/2022
लासलगाव —- क्विंटल 2545 1600 1923 1861
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 146 1794 1868 1840
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 1170 1500 1871 1751
नागपूर —- क्विंटल 20 2000 2200 2150
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 72 1600 1740 1700
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 1648 1090 1929 1821
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 4530 1528 1920 1890
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 15 1600 1600 1600
जाफराबाद हायब्रीड क्विंटल 885 1600 1800 1700
जालना लाल क्विंटल 460 1500 1860 1741
अमरावती लाल क्विंटल 25 1700 1800 1750
जळगाव लाल क्विंटल 7 1200 1200 1200
पुणे लाल क्विंटल 2 2100 2300 2200
चोपडा लाल क्विंटल 6 1800 1800 1800
अमळनेर लाल क्विंटल 1850 1500 1742 1742
चांदवड लाल क्विंटल 206 1622 1830 1800
जामनेर लाल क्विंटल 36 1671 1730 1705
मोहोळ लाल क्विंटल 13 1750 2000 1800
मुंबई लोकल क्विंटल 460 2200 2600 2400
जामखेड लोकल क्विंटल 16 1500 1700 1600
कोपरगाव लोकल क्विंटल 45 1599 1777 1661
तासगाव लोकल क्विंटल 28 1860 1900 1880
परांडा नं. २ क्विंटल 8 1825 1825 1825
येवला पिवळी क्विंटल 3743 1700 1900 1875
येवला -आंदरसूल पिवळी क्विंटल 85 1818 1850 1819
धुळे पिवळी क्विंटल 87 1425 1695 1670
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 105 1500 1841 1512
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 37 1550 1650 1600
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 300 1650 1798 1700
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 90 1550 1750 1700
मलकापूर पिवळी क्विंटल 536 1580 1720 1615
नांदगाव पिवळी क्विंटल 1811 1637 1900 1800
देवळा पिवळी क्विंटल 434 1745 1770 1760
10/02/2022
लासलगाव —- क्विंटल 2565 1500 1882 1848
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 317 1685 1876 1835
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 975 1601 1861 1800
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 3 1500 1675 1500
बारामती हायब्रीड क्विंटल 2 1912 1912 1912
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 1245 1779 1900 1821
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 4870 1401 1881 1881
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 373 1600 1885 1870
बारामती लाल क्विंटल 433 1600 2000 1900
जालना लाल क्विंटल 801 1455 1830 1727
अमरावती लाल क्विंटल 3 1700 1800 1750
शहादा लाल क्विंटल 5 1550 1550 1550
पुणे लाल क्विंटल 3 2150 2350 2250
चोपडा लाल क्विंटल 19 1612 1612 1612
अमळनेर लाल क्विंटल 1900 1751 1925 1925
चांदवड लाल क्विंटल 139 1715 1900 1830
खामगाव लाल क्विंटल 65 1550 1560 1555
जामनेर लाल क्विंटल 26 1675 1750 1725
दौंड लाल क्विंटल 1 2250 2250 2250
मंगळवेढा लाल क्विंटल 3 1900 1900 1900
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1 1700 1700 1700
मुंबई लोकल क्विंटल 183 2200 2600 2400
सावनेर लोकल क्विंटल 42 1738 1749 1749
कोपरगाव लोकल क्विंटल 30 1680 1787 1731
येवला पिवळी क्विंटल 3763 1741 1901 1860
अकोला पिवळी क्विंटल 3 2000 2150 2075
धुळे पिवळी क्विंटल 143 1521 1742 1694
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 320 1341 1700 1556
मालेगाव पिवळी क्विंटल 3650 1672 1868 1756
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 163 1525 1850 1687
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 400 1612 1810 1750
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 45 1550 1750 1700
मलकापूर पिवळी क्विंटल 800 1500 1695 1635
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 7 1440 1440 1440
नांदगाव पिवळी क्विंटल 839 1521 1875 1800
देवळा पिवळी क्विंटल 431 1705 1770 1750
शहादा सफेद गंगा क्विंटल 4 1982 1982 1982
09/02/2022
लासलगाव —- क्विंटल 3650 1551 1896 1841
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 256 1681 1841 1800
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 675 1671 1859 1776
नागपूर —- क्विंटल 3 1750 2000 1950
श्रीरामपूर —- क्विंटल 6 1625 1625 1625
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 104 1650 1775 1700
राहता —- क्विंटल 16 1750 1750 1750
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 2908 1760 1911 1800
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 5490 1350 1864 1823
जालना लाल क्विंटल 587 1631 1825 1760
अमरावती लाल क्विंटल 3 1750 1850 1800
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 62 1650 1650 1650
शहादा लाल क्विंटल 5 1800 1800 1800
पुणे लाल क्विंटल 4 2150 2350 2250
चोपडा लाल क्विंटल 40 1799 1799 1799
पंढरपूर लाल क्विंटल 11 1950 1950 1950
अमळनेर लाल क्विंटल 1500 1600 1800 1800
चांदवड लाल क्विंटल 36 1741 1851 1800
खामगाव लाल क्विंटल 3 1400 1400 1400
जामनेर लाल क्विंटल 46 1670 1735 1705
मोहोळ लाल क्विंटल 14 1700 2000 1750
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1 1831 1831 1831
अहमदनगर लोकल क्विंटल 180 1650 2025 1837
मुंबई लोकल क्विंटल 179 2200 2600 2400
कोपरगाव लोकल क्विंटल 15 1750 1750 1750
तासगाव लोकल क्विंटल 28 1860 1900 1880
मुरुम लोकल क्विंटल 3 2041 2041 2041
काटोल लोकल क्विंटल 3 1700 1700 1700
येवला पिवळी क्विंटल 5649 1741 1900 1860
येवला -आंदरसूल पिवळी क्विंटल 422 1731 1875 1850
अकोला पिवळी क्विंटल 9 2000 2000 2000
धुळे पिवळी क्विंटल 150 1550 1750 1650
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 327 1365 1812 1751
मालेगाव पिवळी क्विंटल 3650 1715 1861 1770
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 82 1680 1721 1700
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 400 1400 1768 1700
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 44 1550 1750 1700
मलकापूर पिवळी क्विंटल 565 1515 1705 1655
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 3 1725 1725 1725
नांदगाव पिवळी क्विंटल 2065 1651 1868 1821
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 394 1600 1770 1665
देवळा पिवळी क्विंटल 531 1695 1795 1745
शहादा सफेद गंगा क्विंटल 20 1918 1926 1918
08/02/2022
लासलगाव —- क्विंटल 3675 1561 1910 1858
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 437 1716 1829 1781
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 880 1652 1855 1800
नागपूर —- क्विंटल 5 1750 2000 1938
श्रीगोंदा – घोगरगाव —- क्विंटल 80 1850 1950 1900
श्रीरामपूर —- क्विंटल 6 1600 1600 1600
करमाळा —- क्विंटल 121 1651 1951 1800
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 24 1600 1751 1700
राहता —- क्विंटल 4 1750 1840 1795
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 2205 1726 1940 1800
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 5560 1650 1866 1790
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 720 1688 1915 1865
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 12 1600 1812 1730
अमरावती लाल क्विंटल 4 1700 1750 1725
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 30 1751 1751 1751
पुणे लाल क्विंटल 5 2100 2300 2200
नंदूरबार लाल क्विंटल 60 1500 1685 1575
अमळनेर लाल क्विंटल 2000 1588 1750 1750
चांदवड लाल क्विंटल 24 1727 1750 1735
खामगाव लाल क्विंटल 10 1475 1675 1575
जामनेर लाल क्विंटल 35 1660 1740 1710
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 65 2000 2200 2050
किल्ले धारुर लाल क्विंटल 5 2251 2251 2251
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 5 1752 1860 1801
अहमदनगर लोकल क्विंटल 10 6200 6200 6200
शहादा लोकल क्विंटल 35 1751 1826 1777
मुंबई लोकल क्विंटल 573 2200 2600 2400
सावनेर लोकल क्विंटल 107 1525 1844 1775
कोपरगाव लोकल क्विंटल 114 1400 1788 1650
तासगाव लोकल क्विंटल 40 1850 1890 1880
येवला -आंदरसूल पिवळी क्विंटल 462 1800 1870 1840
अकोला पिवळी क्विंटल 2 2000 2000 2000
धुळे पिवळी क्विंटल 7 1506 1822 1775
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 454 1400 1800 1613
मालेगाव पिवळी क्विंटल 5505 1708 1857 1734
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 226 1680 1776 1728
पैठण पिवळी क्विंटल 7 1750 2050 1900
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 500 1450 1798 1750
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 150 1550 1700 1700
भोकरदन पिवळी क्विंटल 10 1800 1850 1825
मलकापूर पिवळी क्विंटल 739 1400 1705 1640
रावेर पिवळी क्विंटल 1 1780 1780 1780
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 50 1400 1800 1600
यावल पिवळी क्विंटल 22 810 1290 970
नांदगाव पिवळी क्विंटल 1974 1626 1876 1831
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 300 1500 1780 1620
देवळा पिवळी क्विंटल 631 1550 1790 1750
07/02/2022
लासलगाव —- क्विंटल 2155 1500 1921 1851
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 427 1780 1908 1840
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 968 1735 1830 1800
नागपूर —- क्विंटल 17 1750 2000 1937
मुंबई —- क्विंटल 193 2200 2600 2400
श्रीगोंदा —- क्विंटल 1 1850 1950 1900
श्रीगोंदा – घोगरगाव —- क्विंटल 8 1850 1950 1900
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 34 1650 1720 1650
बारामती हायब्रीड क्विंटल 10 1700 1900 1900
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 1672 1720 1878 1765
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 5650 1450 1855 1815
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 550 1741 1910 1880
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 152 1850 2000 1925
बारामती लाल क्विंटल 864 1711 1950 1925
जालना लाल क्विंटल 421 1481 1800 1760
शहादा लाल क्विंटल 1 1651 1651 1651
पुणे लाल क्विंटल 4 2150 2250 2200
पंढरपूर लाल क्विंटल 13 1900 1925 1925
नंदूरबार लाल क्विंटल 225 1600 1750 1675
चांदवड लाल क्विंटल 125 1800 1900 1850
तळोदा लाल क्विंटल 7 1400 1652 1575
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 6 1900 2050 1911
मंगळवेढा लाल क्विंटल 8 1880 1900 1900
अहमदनगर लोकल क्विंटल 132 1700 2050 1875
सावनेर लोकल क्विंटल 70 1700 1800 1760
येवला पिवळी क्विंटल 5616 1780 1900 1855
येवला -आंदरसूल पिवळी क्विंटल 338 1819 1890 1835
धुळे पिवळी क्विंटल 213 1506 1822 1775
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 75 1400 1813 1699
मालेगाव पिवळी क्विंटल 1845 1706 1856 1798
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 120 1400 1750 1700
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 165 1600 1700 1700
नांदगाव पिवळी क्विंटल 2443 1701 1876 1830
देवळा पिवळी क्विंटल 532 1600 1830 1740
शहादा सफेद गंगा क्विंटल 4 1992 1992 1992
नंदूरबार सफेद गंगा क्विंटल 62 2000 2250 2250
06/02/2022
श्रीगोंदा – घोगरगाव —- क्विंटल 21 1850 1950 1900
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 443 1600 1800 1750
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 3 1750 1750 1750
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 488 1650 1796 1710
05/02/2022
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 421 1670 1888 1840
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 930 1000 1838 1700
नागपूर —- क्विंटल 3 1850 2000 1963
मुंबई —- क्विंटल 543 2200 2600 2400
श्रीगोंदा – घोगरगाव —- क्विंटल 42 1850 1950 1900
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 67 1500 1700 1600
नांदूरा —- क्विंटल 150 1595 1750 1750
राहता —- क्विंटल 19 1800 1800 1800
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 244 1602 1881 1860
जालना लाल क्विंटल 1002 1500 1830 1750
अमरावती लाल क्विंटल 3 1700 1750 1725
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 18 1600 1600 1600
पुणे लाल क्विंटल 2 2150 2250 2200
चोपडा लाल क्विंटल 10 1675 1675 1675
अमळनेर लाल क्विंटल 1900 1751 1805 1805
चांदवड लाल क्विंटल 308 900 1860 1800
खामगाव लाल क्विंटल 30 1290 1420 1355
जामनेर लाल क्विंटल 46 1655 1755 1729
किल्ले धारुर लाल क्विंटल 2 1860 1860 1860
अहमदनगर लोकल क्विंटल 174 1900 2025 1962
सावनेर लोकल क्विंटल 88 1775 1871 1850
कोपरगाव लोकल क्विंटल 224 1450 1844 1742
येवला पिवळी क्विंटल 4439 1780 1900 1855
येवला -आंदरसूल पिवळी क्विंटल 271 1775 1850 1800
अकोला पिवळी क्विंटल 1 1500 1500 1500
धुळे पिवळी क्विंटल 228 1530 1824 1750
मालेगाव पिवळी क्विंटल 5645 1705 1857 1751
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 80 1550 1800 1675
सिल्लोड- भराडी पिवळी क्विंटल 75 1800 1800 1800
भोकरदन पिवळी क्विंटल 20 1800 1850 1825
मलकापूर पिवळी क्विंटल 412 1650 1810 1750
रावेर पिवळी क्विंटल 3 1600 1600 1600
नांदगाव पिवळी क्विंटल 1038 1789 1895 1841
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 502 1650 1850 1750

 

Leave a Comment