Maka bajar bhav :14 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी पर्यंत चे मका बाजार भाव

Maka bajar bhav :14 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी पर्यंत चे मका बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (maka rate today in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मका
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/02/2022
वडूज लाल क्विंटल 25 2000 2050 2025
18/02/2022
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 67 1821 2020 1920
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 930 1500 1980 1850
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 2890 1651 1977 1930
जालना लाल क्विंटल 617 1681 2000 1885
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 22 1650 1650 1650
शहादा लाल क्विंटल 3 1850 1850 1850
पुणे लाल क्विंटल 5 2150 2250 2200
चोपडा लाल क्विंटल 20 1831 1831 1831
जामनेर लाल क्विंटल 76 1676 1740 1715
गेवराई लाल क्विंटल 1 1800 1800 1800
तळोदा लाल क्विंटल 15 1700 1850 1800
दौंड-यवत लाल क्विंटल 1 1500 1500 1500
मोहोळ लाल क्विंटल 7 1950 2000 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 357 2200 2600 2400
कोपरगाव लोकल क्विंटल 43 1650 1906 1756
केज लोकल क्विंटल 3 1111 1975 1399
अकोला पिवळी क्विंटल 4 2000 2000 2000
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 204 1500 1812 1760
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 3 1500 1700 1600
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 75 1080 1800 1650
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 70 1550 1800 1700
मलकापूर पिवळी क्विंटल 587 1695 1845 1775
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 40 1600 1700 1700
यावल पिवळी क्विंटल 95 830 1280 960
देवळा पिवळी क्विंटल 300 1845 1930 1880
17/02/2022
लासलगाव —- क्विंटल 1300 1640 2001 1940
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 68 1811 1987 1851
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 720 1762 1998 1850
नागपूर —- क्विंटल 8 1750 2000 1938
श्रीगोंदा —- क्विंटल 9 1850 1950 1900
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 40 1700 1750 1725
मोर्शी —- क्विंटल 52 1400 1650 1525
राहता —- क्विंटल 3 1700 1700 1700
बारामती हायब्रीड क्विंटल 10 2001 2001 2001
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 717 1846 1981 1861
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 3720 1790 1960 1891
बारामती लाल क्विंटल 421 1705 1951 1875
जालना लाल क्विंटल 553 1593 1911 1877
पुणे लाल क्विंटल 4 2100 2300 2200
चोपडा लाल क्विंटल 20 1601 1601 1601
चांदवड लाल क्विंटल 124 1580 1896 1850
खामगाव लाल क्विंटल 1 1485 1485 1485
जामनेर लाल क्विंटल 63 1672 1730 1720
गेवराई लाल क्विंटल 3 1500 1500 1500
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 142 1860 1940 1900
मंगळवेढा लाल क्विंटल 6 1910 1920 1920
शहादा लोकल क्विंटल 3 1800 1800 1800
मुंबई लोकल क्विंटल 106 2200 2600 2400
कोपरगाव लोकल क्विंटल 27 1650 1895 1775
येवला पिवळी क्विंटल 2685 1841 2000 1960
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 300 1452 1791 1600
मालेगाव पिवळी क्विंटल 1850 1791 1984 1875
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 160 1641 1871 1700
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 50 1550 1750 1700
मलकापूर पिवळी क्विंटल 349 1530 1840 1755
शिरपूर पिवळी क्विंटल 155 1650 1766 1736
नांदगाव पिवळी क्विंटल 381 1697 1953 1899
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 154 1550 1846 1700
देवळा पिवळी क्विंटल 300 1820 1940 1890
16/02/2022
लासलगाव —- क्विंटल 1825 1700 2022 1951
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 124 1875 1972 1900
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 1080 1740 2000 1850
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 108 1800 1831 1825
राहता —- क्विंटल 7 1730 1800 1750
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 1263 1665 2041 1861
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 4060 1503 1966 1921
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 9 1900 1980 1940
जालना लाल क्विंटल 333 1575 1887 1745
पुणे लाल क्विंटल 3 2100 2300 2200
चांदवड लाल क्विंटल 158 1719 1887 1820
जामनेर लाल क्विंटल 46 1669 1735 1719
मोहोळ लाल क्विंटल 10 2000 2000 2000
शहादा लोकल क्विंटल 14 1636 1735 1636
मुंबई लोकल क्विंटल 253 2200 2600 2400
कोपरगाव लोकल क्विंटल 125 1650 1864 1801
केज लोकल क्विंटल 4 1601 2075 1901
येवला पिवळी क्विंटल 5143 1850 1941 1925
अकोला पिवळी क्विंटल 18 2000 2000 2000
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 133 1435 1859 1800
मालेगाव पिवळी क्विंटल 3840 1690 1952 1873
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 18 1000 1500 1250
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 300 1395 1870 1750
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 50 1550 1750 1700
मलकापूर पिवळी क्विंटल 444 1680 1865 1775
शिरपूर पिवळी क्विंटल 11 1500 1792 1714
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 1 1400 1400 1400
नांदगाव पिवळी क्विंटल 803 1700 1934 1890
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 315 1550 1846 1760
देवळा पिवळी क्विंटल 329 1805 1890 1840
15/02/2022
लासलगाव —- क्विंटल 2575 1600 1981 1890
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 239 1675 1944 1880
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 1600 1400 2025 1900
नागपूर —- क्विंटल 12 1750 2000 1938
राहूरी -वांबोरी —- क्विंटल 8 1799 1799 1799
करमाळा —- क्विंटल 86 1701 1921 1850
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 66 1675 1740 1700
बीड हायब्रीड क्विंटल 12 1940 1940 1940
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 1952 1781 2021 1851
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 3 1700 1700 1700
जालना लाल क्विंटल 176 1555 1871 1740
अमरावती लाल क्विंटल 3 1750 1800 1775
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 35 1650 1650 1650
पुणे लाल क्विंटल 4 2150 2350 2250
चोपडा लाल क्विंटल 75 1696 1802 1802
चांदवड लाल क्विंटल 259 1701 1875 1830
खामगाव लाल क्विंटल 35 1601 1631 1616
जामनेर लाल क्विंटल 35 1663 1729 1710
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 6 1900 2200 2000
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 2 1500 1600 1600
अहमदनगर लोकल क्विंटल 110 1700 1950 1825
मुंबई लोकल क्विंटल 504 2200 2600 2400
जामखेड लोकल क्विंटल 1 1600 1600 1600
कोपरगाव लोकल क्विंटल 8 1450 1791 1670
तासगाव लोकल क्विंटल 29 1850 1900 1870
काटोल लोकल क्विंटल 2 1750 1750 1750
येवला -आंदरसूल पिवळी क्विंटल 359 1860 1971 1925
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 336 1400 1820 1770
मालेगाव पिवळी क्विंटल 2855 1799 1959 1870
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 56 1400 1750 1575
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 500 1651 1870 1721
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 141 1550 1750 1700
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळी क्विंटल 40 1650 1725 1700
मलकापूर पिवळी क्विंटल 608 1655 1855 1810
शिरपूर पिवळी क्विंटल 785 1600 1767 1681
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 19 1500 1800 1650
नांदगाव पिवळी क्विंटल 1043 1650 1928 1850
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 450 1680 1851 1720
देवळा पिवळी क्विंटल 533 1480 1950 1860
14/02/2022
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 301 1790 1906 1865
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 975 1400 2025 1850
नागपूर —- क्विंटल 3 1750 2000 1938
संगमनेर —- क्विंटल 1 1821 1821 1821
श्रीगोंदा —- क्विंटल 3 1850 1950 1900
करमाळा —- क्विंटल 88 1825 1902 1900
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 107 1500 1852 1700
बारामती हायब्रीड क्विंटल 10 1800 1901 1900
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 2150 1760 1993 1850
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 4010 1480 1941 1890
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 77 1601 1980 1791
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 10 1400 1800 1790
बारामती लाल क्विंटल 1051 1600 1961 1900
जालना लाल क्विंटल 428 1421 1835 1720
अमरावती लाल क्विंटल 3 1750 1800 1775
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 22 1650 1650 1650
पुणे लाल क्विंटल 3 2100 2400 2250
चांदवड लाल क्विंटल 57 1656 1852 1830
जामनेर लाल क्विंटल 35 1660 1720 1707
गेवराई लाल क्विंटल 1 1700 1700 1700
तळोदा लाल क्विंटल 3 1700 1852 1800
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 6 1600 2000 2000
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 315 1500 1980 1850
मंगळवेढा लाल क्विंटल 14 1930 1930 1930
अहमदनगर लोकल क्विंटल 64 1600 2000 1800
मुंबई लोकल क्विंटल 456 2200 2600 2400
सावनेर लोकल क्विंटल 95 1700 1820 1800
कोपरगाव लोकल क्विंटल 59 1675 1815 1745
तुळजापूर लोकल क्विंटल 50 1800 2025 2000
कळवण नं. १ क्विंटल 2500 1100 1928 1800
येवला पिवळी क्विंटल 5690 1828 1955 1930
येवला -आंदरसूल पिवळी क्विंटल 257 1921 1950 1931
धुळे पिवळी क्विंटल 168 1550 1762 1660
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 76 1401 1700 1511
मालेगाव पिवळी क्विंटल 3900 1780 1958 1840
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 105 1375 1801 1588
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 400 1300 1840 1700
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 145 1550 1750 1700
मलकापूर पिवळी क्विंटल 321 1705 1835 1795
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 35 1450 1800 1625
यावल पिवळी क्विंटल 14 810 1270 950
नांदगाव पिवळी क्विंटल 47 1720 1851 1811
देवळा पिवळी क्विंटल 433 1655 1880 1825
शहादा सफेद गंगा क्विंटल 20 1752 1870 1752
13/02/2022
दौंड लाल क्विंटल 2 1750 1750 1750
काटोल लोकल क्विंटल 20 2051 2051 2051
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 150 1550 1750 1700
फलटण पिवळी क्विंटल 80 1850 2000 1950
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 61 1500 1800 1650
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 361 1700 1825 1760
12/02/2022
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 127 1680 1852 1830
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 1440 1641 1867 1825
बार्शी —- क्विंटल 18 1811 1811 1811
नागपूर —- क्विंटल 9 1800 2200 2100
अचलपूर —- क्विंटल 40 1550 1700 1625
राहता —- क्विंटल 5 1730 1730 1730
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 173 1742 1878 1876
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 13 1500 1500 1500
जालना लाल क्विंटल 492 1427 1811 1736
अमरावती लाल क्विंटल 3 1700 1800 1750
पुणे लाल क्विंटल 4 2100 2300 2200
चांदवड लाल क्विंटल 209 1760 1900 1830
खामगाव लाल क्विंटल 25 1761 1761 1761
जामनेर लाल क्विंटल 58 1665 1715 1700
गेवराई लाल क्विंटल 1 1299 1299 1299
वडूज लाल क्विंटल 50 1900 2000 1950
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 2 1901 1901 1901
मुंबई लोकल क्विंटल 192 2000 2600 2400
कोपरगाव लोकल क्विंटल 70 1500 1681 1608
येवला पिवळी क्विंटल 3468 1786 1915 1875
येवला -आंदरसूल पिवळी क्विंटल 174 1751 1901 1840
धुळे पिवळी क्विंटल 84 1550 1762 1660
मालेगाव पिवळी क्विंटल 4045 1735 1892 1833
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 66 1700 1766 1733
सिल्लोड- भराडी पिवळी क्विंटल 50 1751 1751 1751
भोकरदन पिवळी क्विंटल 28 1650 1725 1700
मलकापूर पिवळी क्विंटल 346 1475 1770 1685
यावल पिवळी क्विंटल 7485 810 1270 960
नांदगाव पिवळी क्विंटल 571 1743 1870 1821
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 244 1650 1800 1760

 

 

Leave a Comment