Maka bajar bhav : 21 ते फेब्रुवारी ते 26 फेब्रुवारी पर्यंत चे मका बाजार भाव

Maka bajar bhav : 21 ते फेब्रुवारी ते 26 फेब्रुवारी पर्यंत चे मका बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (maka rate today in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मका
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/02/2022
नागपूर —- क्विंटल 3 1750 2000 1938
जालना लाल क्विंटल 177 1500 1914 1890
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 18 4451 4451 4451
पुणे लाल क्विंटल 3 2050 2250 2150
अमळनेर लाल क्विंटल 1100 1750 1926 1926
जामनेर लाल क्विंटल 21 1640 1740 1705
वडूज लाल क्विंटल 100 2000 2050 2025
कोपरगाव लोकल क्विंटल 2 1500 1800 1760
कळवण नं. १ क्विंटल 300 1600 1975 1865
अकोला पिवळी क्विंटल 9 1911 1950 1930
धुळे पिवळी क्विंटल 74 1699 1772 1701
मलकापूर पिवळी क्विंटल 272 1650 1895 1855
25/02/2022
लासलगाव —- क्विंटल 2265 1851 2061 1931
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 30 2031 2048 2031
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 420 1780 1968 1910
संगमनेर —- क्विंटल 11 1975 1975 1975
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 54 1375 1800 1700
राहता —- क्विंटल 1 1300 1300 1300
जालना लाल क्विंटल 538 1559 1965 1885
अमरावती लाल क्विंटल 18 1750 1850 1800
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 27 1671 1671 1671
पुणे लाल क्विंटल 2 2050 2250 2150
अमळनेर लाल क्विंटल 500 1634 1925 1925
चांदवड लाल क्विंटल 15 1751 1885 1840
खामगाव लाल क्विंटल 20 1750 1750 1750
जामनेर लाल क्विंटल 35 1650 1730 1700
शहादा लोकल क्विंटल 80 1751 1751 1751
मुंबई लोकल क्विंटल 88 2200 2600 2400
जामखेड लोकल क्विंटल 4 1500 1700 1600
कोपरगाव लोकल क्विंटल 15 1550 1875 1850
येवला पिवळी क्विंटल 3499 1850 2016 1985
येवला -आंदरसूल पिवळी क्विंटल 47 1950 1950 1950
धुळे पिवळी क्विंटल 182 1550 1724 1671
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 161 1621 1916 1799
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 400 1651 1900 1750
मलकापूर पिवळी क्विंटल 538 1700 1889 1865
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 5 1600 1900 1900
धरणगाव पिवळी क्विंटल 62 1436 1905 1862
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 169 1750 1900 1775
देवळा पिवळी क्विंटल 40 1600 1855 1800
24/02/2022
लासलगाव —- क्विंटल 1610 1600 2081 1945
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 124 1930 2049 2011
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 630 1730 1970 1900
नागपूर —- क्विंटल 3 1750 2000 1938
मुंबई —- क्विंटल 90 2200 2600 2400
करमाळा —- क्विंटल 43 1751 2000 1931
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 24 1650 1750 1700
राहता —- क्विंटल 4 1700 1700 1700
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 1087 1840 2043 1900
बारामती लाल क्विंटल 105 1600 2000 1951
जालना लाल क्विंटल 335 1550 1925 1818
पुणे लाल क्विंटल 4 2000 2200 2100
चोपडा लाल क्विंटल 205 1601 1800 1750
अमळनेर लाल क्विंटल 900 1665 1800 1800
चांदवड लाल क्विंटल 73 1786 1923 1880
खामगाव लाल क्विंटल 58 1667 1775 1721
जामनेर लाल क्विंटल 23 1670 1757 1730
तळोदा लाल क्विंटल 2 1700 1822 1750
दौंड लाल क्विंटल 2 2000 2000 2000
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 113 1936 2040 1990
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 11 1500 2081 2000
शहादा लोकल क्विंटल 1 1812 1812 1812
कोपरगाव लोकल क्विंटल 64 1800 1860 1850
येवला पिवळी क्विंटल 4121 1890 1987 1960
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 105 1637 1825 1751
मालेगाव पिवळी क्विंटल 1290 1693 1950 1908
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 82 1600 1775 1687
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 300 1661 1901 1750
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 191 1600 1800 1700
मलकापूर पिवळी क्विंटल 245 1611 1885 1850
शिरपूर पिवळी क्विंटल 4 1500 1900 1726
नांदगाव पिवळी क्विंटल 363 1711 1968 1911
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 203 1700 1900 1800
देवळा पिवळी क्विंटल 131 1700 2000 1875
23/02/2022
लासलगाव —- क्विंटल 2575 1800 2039 1911
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 28 1851 2051 2020
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 580 1712 1979 1900
नागपूर —- क्विंटल 6 1800 2000 1950
संगमनेर —- क्विंटल 6 1961 1961 1961
करमाळा —- क्विंटल 15 1800 1925 1900
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 46 1500 1825 1700
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 1218 1817 2031 1940
जालना लाल क्विंटल 365 1495 1955 1879
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 27 1630 1630 1630
पुणे लाल क्विंटल 5 2050 2250 2150
चोपडा लाल क्विंटल 110 1583 1667 1583
पंढरपूर लाल क्विंटल 2 1900 1900 1900
अमळनेर लाल क्विंटल 600 1451 1800 1800
चांदवड लाल क्विंटल 145 1751 1903 1870
जामनेर लाल क्विंटल 41 1661 1750 1700
मोहोळ लाल क्विंटल 13 2000 2000 2000
शहादा लोकल क्विंटल 1 1700 1700 1700
मुंबई लोकल क्विंटल 107 2200 2600 2400
कोपरगाव लोकल क्विंटल 41 1750 1911 1845
परांडा नं. २ क्विंटल 3 1500 1830 1560
येवला पिवळी क्विंटल 5056 1850 1990 1950
येवला -आंदरसूल पिवळी क्विंटल 51 1900 1976 1941
धुळे पिवळी क्विंटल 56 1693 1819 1780
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 110 1541 1840 1715
मालेगाव पिवळी क्विंटल 1400 1785 1968 1845
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 10 1400 1741 1570
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 65 1450 1860 1750
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 205 1600 1800 1700
मलकापूर पिवळी क्विंटल 485 1675 1845 1790
शिरपूर पिवळी क्विंटल 51 1570 1831 1710
नांदगाव पिवळी क्विंटल 514 1777 1949 1905
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 230 1700 1900 1800
देवळा पिवळी क्विंटल 829 1600 1895 1705
22/02/2022
लासलगाव —- क्विंटल 2410 1870 2035 1945
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 780 1680 1995 1900
नागपूर —- क्विंटल 6 1750 2000 1938
राहूरी -वांबोरी —- क्विंटल 3 1550 1800 1675
श्रीरामपूर —- क्विंटल 8 1750 1750 1750
करमाळा —- क्विंटल 28 1652 1900 1652
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 16 1650 1781 1700
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 1183 1840 1991 1890
जालना लाल क्विंटल 435 1720 1955 1880
पुणे लाल क्विंटल 3 2100 2200 2150
चोपडा लाल क्विंटल 160 1587 1889 1701
अमळनेर लाल क्विंटल 700 1640 1900 1900
चांदवड लाल क्विंटल 109 1750 1921 1870
खामगाव लाल क्विंटल 15 1620 1620 1620
जामनेर लाल क्विंटल 46 1655 1740 1705
तळोदा लाल क्विंटल 3 1750 1866 1800
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 43 2000 2200 2100
मुंबई लोकल क्विंटल 445 2200 2600 2400
कोपरगाव लोकल क्विंटल 49 1795 1900 1840
केज लोकल क्विंटल 3 1215 1730 1501
नामपूर लोकल क्विंटल 341 1781 1921 1881
धुळे पिवळी क्विंटल 280 1561 1830 1779
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 106 1541 1800 1723
मालेगाव पिवळी क्विंटल 1445 1740 1976 1904
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 136 1675 1850 1762
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 165 1600 1800 1700
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळी क्विंटल 11 1675 1725 1700
मलकापूर पिवळी क्विंटल 506 1555 1875 1780
शिरपूर पिवळी क्विंटल 35 1525 1817 1650
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 35 1500 1800 1650
यावल पिवळी क्विंटल 460 850 1280 970
नांदगाव पिवळी क्विंटल 346 1699 1930 1850
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 246 1700 1900 1800
देवळा पिवळी क्विंटल 60 1895 1920 1920
21/02/2022
लासलगाव —- क्विंटल 3310 1860 2031 1961
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 690 1500 1986 1850
नागपूर —- क्विंटल 192 1750 2000 1938
श्रीगोंदा —- क्विंटल 1 1850 1850 1850
करमाळा —- क्विंटल 67 1800 1931 1851
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 36 1600 1790 1700
राहता —- क्विंटल 16 1400 1796 1600
बीड हायब्रीड क्विंटल 26 1801 1801 1801
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 1326 1820 1981 1870
बारामती लाल क्विंटल 248 1601 1965 1930
जालना लाल क्विंटल 431 1700 1986 1900
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 23 1601 1601 1601
पुणे लाल क्विंटल 4 2150 2250 2200
चोपडा लाल क्विंटल 120 1781 1900 1862
अमळनेर लाल क्विंटल 1000 1456 1850 1850
चांदवड लाल क्विंटल 113 1819 1946 1850
खामगाव लाल क्विंटल 2 1450 1450 1450
जामनेर लाल क्विंटल 43 1670 1750 1720
गेवराई लाल क्विंटल 2 1600 1600 1600
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 5 1800 1961 1961
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 207 1850 2010 1950
मोहोळ लाल क्विंटल 11 1750 1900 1800
शहादा लोकल क्विंटल 3 1600 1831 1700
मुंबई लोकल क्विंटल 708 2200 2600 2400
सावनेर लोकल क्विंटल 15 1800 1800 1800
कोपरगाव लोकल क्विंटल 23 1675 1750 1701
केज लोकल क्विंटल 3 1301 1800 1475
तुळजापूर लोकल क्विंटल 25 2000 2000 2000
नामपूर लोकल क्विंटल 676 1701 1889 1860
येवला पिवळी क्विंटल 5898 1850 1985 1945
येवला -आंदरसूल पिवळी क्विंटल 165 1880 1916 1889
अकोला पिवळी क्विंटल 17 2000 2000 2000
धुळे पिवळी क्विंटल 188 1455 1901 1750
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 322 1475 1861 1700
मालेगाव पिवळी क्विंटल 2140 1700 1926 1844
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 450 1480 1830 1750
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 65 1600 1850 1750
मलकापूर पिवळी क्विंटल 528 1600 1845 1700
शिरपूर पिवळी क्विंटल 113 1452 1822 1749
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 53 1450 1800 1625
धरणगाव पिवळी क्विंटल 25 1378 1378 1378
यावल पिवळी क्विंटल 80 850 1280 970
नांदगाव पिवळी क्विंटल 786 1733 1921 1850
देवळा पिवळी क्विंटल 100 1500 1900 1855
20/02/2022
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 179 1600 1850 1750
फलटण पिवळी क्विंटल 30 1700 2011 1950
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 45 1450 1800 1550
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 331 1700 1894 1775
19/02/2022
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 65 1871 1990 1981
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 240 1500 1979 1880
वडूज लाल क्विंटल 25 2000 2050 2025
सिल्लोड- भराडी पिवळी क्विंटल 60 1900 1900 1900
भोकरदन पिवळी क्विंटल 61 1650 1725 1700

 

Leave a Comment