Methi bhav : 13 ते 18 जून पर्यंतचे मेथी बाजार भाव 2022

Methi bhav : 13 ते 18 जून पर्यंतचे मेथी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मेथी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (methi rate in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मेथी भाजी

दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/06/2022
खेड-चाकण नग 16530 1000 1500 1250
श्रीरामपूर नग 3450 10 18 14
राहता नग 1000 15 20 17
सोलापूर लोकल नग 2216 500 1100 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 4000 5000 4500
जळगाव लोकल क्विंटल 8 2500 5000 4000
पुणे लोकल नग 31453 6 13 9
पुणे- खडकी लोकल नग 600 9 10 10
पुणे-मोशी लोकल नग 3600 10 14 12
मुंबई लोकल क्विंटल 166 800 1400 1100
भुसावळ लोकल क्विंटल 10 2500 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4500 4000
16/06/2022
पुणे-मांजरी नग 22050 6 20 13
औरंगाबाद नग 3400 800 1200 1000
खेड नग 500 18 18 18
खेड-चाकण नग 17000 1000 1500 1250
श्रीरामपूर नग 3150 8 12 10
राहता नग 200 10 20 15
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 15 12
सोलापूर लोकल नग 3365 500 1300 1000
नाशिक लोकल क्विंटल 134 1600 3400 2600
जळगाव लोकल क्विंटल 8 5000 5000 5000
पुणे लोकल नग 23190 6 12 9
पुणे- खडकी लोकल नग 1000 8 10 9
पुणे-मोशी लोकल नग 4300 8 12 10
मुंबई लोकल क्विंटल 252 1000 1500 1250
भुसावळ लोकल क्विंटल 8 2500 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4500 4000
15/06/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 1579 550 1100 825
पुणे-मांजरी नग 24400 5 17 10
औरंगाबाद नग 3700 800 1200 1000
खेड नग 2000 9 17 10
खेड-चाकण नग 19600 1000 1500 1250
श्रीरामपूर नग 3450 10 15 12
राहता नग 1500 10 15 12
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 15 12
सोलापूर लोकल नग 2388 1000 1300 1100
नाशिक लोकल क्विंटल 178 1600 4050 3200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 5000 6000 5500
जळगाव लोकल क्विंटल 7 3000 5000 4000
पुणे लोकल नग 18700 7 15 11
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 3019 2000 4500 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 162 1200 1600 1400
भुसावळ लोकल क्विंटल 52 1000 1000 1000
14/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 10 4000 6000 5000
उस्मानाबाद नग 691 500 1000 750
पुणे-मांजरी नग 24500 4 12 8
औरंगाबाद नग 3100 500 700 600
खेड नग 3000 11 15 14
खेड-चाकण नग 18950 1000 1500 1250
राहता नग 600 10 15 12
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 15 12
सोलापूर लोकल नग 4836 600 900 700
नाशिक लोकल क्विंटल 192 2000 3950 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 4500 5500 5000
जळगाव लोकल क्विंटल 12 2500 4000 3500
पुणे लोकल नग 26410 7 12 9
पुणे- खडकी लोकल नग 700 10 10 10
पुणे-मोशी लोकल नग 6700 5 10 8
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 66900 201 1700 1000
मुंबई लोकल क्विंटल 192 1600 1800 1700
भुसावळ लोकल क्विंटल 17 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4500 4000
13/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 13 4000 7500 5750
पुणे-मांजरी नग 26300 5 15 10
औरंगाबाद नग 4600 800 1000 900
खेड नग 3000 6 14 12
श्रीरामपूर नग 3700 8 10 9
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 20 14
सोलापूर लोकल नग 2786 700 1200 1000
नाशिक लोकल क्विंटल 253 900 2400 1800
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 12 1000 1400 1200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 5000 6000 5500
जळगाव लोकल क्विंटल 12 2500 5000 3500
पुणे लोकल नग 28250 6 12 9
पुणे- खडकी लोकल नग 600 10 12 11
पुणे-मोशी लोकल नग 3700 8 12 10
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 105100 201 1701 1200
मुंबई लोकल क्विंटल 232 1200 2200 1700
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3800
12/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 10 5000 7500 6250
उस्मानाबाद नग 1617 650 1300 975
पुणे-मांजरी नग 26300 4 14 10
औरंगाबाद नग 4200 700 1000 850
खेड नग 5000 9 15 11
श्रीरामपूर नग 3350 8 12 10
नाशिक लोकल क्विंटल 146 2000 3750 3100
पुणे लोकल नग 45010 6 12 9
पुणे- खडकी लोकल नग 1150 10 14 12
पुणे-मोशी लोकल नग 3350 8 15 12
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3800
11/06/2022
पुणे-मांजरी नग 30200 4 12 8
औरंगाबाद नग 2600 700 900 800
खेड-चाकण नग 14650 1000 1500 1250
श्रीरामपूर नग 3250 10 14 12
सोलापूर लोकल नग 1000 600 1000 800
नाशिक लोकल क्विंटल 105 2000 3900 3150
जळगाव लोकल क्विंटल 7 2000 3000 2500
पुणे- खडकी लोकल नग 2150 10 12 11
पुणे-मोशी लोकल नग 21750 5 8 7
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 72200 401 1701 1000
मुंबई लोकल क्विंटल 289 1600 1700 1650
भुसावळ लोकल क्विंटल 11 3000 3000 3000
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 4000 3800
10/06/2022
पुणे-मांजरी नग 34100 3 10 6
खेड नग 1000 11 23 15
खेड-चाकण नग 20500 1000 1500 1250
श्रीरामपूर नग 3450 10 12 11
राहता नग 650 14 16 15
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 20 15
सोलापूर लोकल नग 4426 600 1100 800
नाशिक लोकल क्विंटल 110 2000 3800 3000
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 7 600 1005 900
जळगाव लोकल क्विंटल 5 3000 3000 3000
पुणे लोकल नग 35775 6 12 9
पुणे- खडकी लोकल नग 400 10 10 10
पुणे-मोशी लोकल नग 10800 8 15 12
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 115600 401 1701 1000
मुंबई लोकल क्विंटल 214 1000 1600 1300
भुसावळ लोकल क्विंटल 8 2500 2500 2500