Methi bhav : 16 ते 21 मे पर्यंतचे मेथी बाजार भाव 2022

Methi bhav : 16 ते 21 मे पर्यंतचे मेथी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मेथी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (methi rate in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मेथी भाजी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 11 5000 9000 7000
औरंगाबाद नग 2299 600 800 700
श्रीरामपूर नग 3200 10 15 12
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2200 3000 2700
जळगाव लोकल क्विंटल 7 2500 2500 2500
पुणे- खडकी लोकल नग 450 10 15 13
पुणे-मोशी लोकल नग 3600 10 15 13
चांदवड लोकल नग 1397 7 13 11
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000
20/05/2022
पुणे-मांजरी नग 23050 5 12 8
खेड-चाकण नग 9590 1500 1800 1600
श्रीरामपूर नग 3350 8 12 10
राहता नग 1350 12 20 17
सोलापूर लोकल नग 1157 900 1300 1000
नाशिक लोकल क्विंटल 73 2000 3200 2700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2000 2600 2300
जळगाव लोकल क्विंटल 3 3000 3000 3000
पुणे लोकल नग 28175 6 16 11
पुणे- खडकी लोकल नग 850 12 12 12
पुणे-मोशी लोकल नग 3500 10 15 13
मुंबई लोकल क्विंटल 256 1000 1400 1200
चांदवड लोकल नग 527 11 16 13
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 2500 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000
19/05/2022
पुणे-मांजरी नग 25100 5 15 10
औरंगाबाद नग 6400 300 700 500
खेड नग 5000 12 19 14
खेड-चाकण नग 10530 1500 1800 1650
श्रीरामपूर नग 2770 10 15 12
राहता नग 100 15 15 15
कल्याण हायब्रीड नग 3 15 30 22
सोलापूर लोकल नग 2585 800 1000 800
नाशिक लोकल क्विंटल 113 2000 3350 2750
जळगाव लोकल क्विंटल 8 1500 3000 2200
पुणे लोकल नग 28520 5 14 9
पुणे- खडकी लोकल नग 850 12 12 12
पुणे-मोशी लोकल नग 5450 12 30 21
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 51700 401 2601 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 222 1000 1600 1300
चांदवड लोकल नग 1347 5 14 11
भुसावळ लोकल क्विंटल 3 2500 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3500 3000
18/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 9 6500 9000 7750
उस्मानाबाद नग 274 1050 1200 1125
पुणे-मांजरी नग 21000 7 15 10
औरंगाबाद नग 2800 500 700 600
खेड नग 1200 16 21 18
खेड-चाकण नग 9850 1500 2000 1750
श्रीरामपूर नग 3050 10 15 12
राहता नग 50 15 15 15
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 20 15
सोलापूर लोकल नग 2111 700 1200 800
नाशिक लोकल क्विंटल 102 2000 3500 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2000 2500 2250
जळगाव लोकल क्विंटल 6 1500 4000 2700
पुणे लोकल नग 32250 6 12 9
पुणे- खडकी लोकल नग 400 10 13 12
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 31900 501 2401 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 134 1000 1600 1300
चांदवड लोकल नग 455 6 17 12
भुसावळ लोकल क्विंटल 9 2500 2500 2500
17/05/2022
पुणे-मांजरी नग 22900 4 15 9
औरंगाबाद नग 5200 400 700 550
खेड नग 5500 10 18 14
खेड-चाकण नग 12650 1000 1600 1400
राहता नग 1050 10 15 12
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 20 15
सोलापूर लोकल नग 4376 600 1200 1000
नाशिक लोकल क्विंटल 74 2050 4000 3250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2000 2800 2400
जळगाव लोकल क्विंटल 11 2000 4000 3000
पुणे लोकल नग 29000 6 15 10
पुणे- खडकी लोकल नग 11 12 15 14
पुणे-मोशी लोकल नग 4800 10 12 11
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 33700 801 2701 1200
मुंबई लोकल क्विंटल 212 1200 1600 1400
भुसावळ लोकल क्विंटल 6 2500 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000
16/05/2022
पुणे-मांजरी नग 22050 4 14 9
औरंगाबाद नग 6400 600 800 700
खेड नग 5000 13 16 14
श्रीरामपूर नग 3350 10 14 12
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 13134 300 1010 700
राहता नग 550 15 25 20
कल्याण हायब्रीड नग 3 15 25 20
नाशिक लोकल क्विंटल 69 1500 3500 2700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2200 2600 2400
पुणे लोकल नग 19400 6 15 10
पुणे- खडकी लोकल नग 1100 10 13 13
पुणे-मोशी लोकल नग 5100 10 12 11
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 36700 701 2101 1400
मुंबई लोकल क्विंटल 248 1200 1600 1400
चांदवड लोकल नग 1209 10 15 13
15/05/2022
पुणे-मांजरी नग 21050 4 18 10
औरंगाबाद नग 5500 600 700 650
खेड नग 6500 10 19 14
खेड-चाकण नग 12570 1000 1500 1300
श्रीरामपूर नग 3450 8 12 10
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 19272 100 905 700
राहता नग 300 15 20 17
नाशिक लोकल क्विंटल 77 2000 3200 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2400 2600 2500
पुणे लोकल नग 31125 6 16 11
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 550 12 16 14
पुणे-मोशी लोकल नग 4000 12 15 14
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 46500 501 2201 1600
चांदवड लोकल नग 170 16 20 18
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 2500 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3800
14/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 11 5000 9000 7000
उस्मानाबाद नग 507 500 1200 850
पुणे-मांजरी नग 21300 4 18 10
औरंगाबाद नग 6200 300 700 500
खेड-चाकण नग 12560 1000 1500 1250
श्रीरामपूर नग 3350 10 12 11
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 28531 150 810 500
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 30 20
नाशिक लोकल क्विंटल 65 2200 3800 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2000 2600 2300
जळगाव लोकल क्विंटल 8 2500 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल नग 750 10 12 11
पुणे-मोशी लोकल नग 6200 10 15 13
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 42900 101 2001 1100
मुंबई लोकल क्विंटल 152 1400 1600 1500
चांदवड लोकल नग 116 15 15 15
भुसावळ लोकल क्विंटल 3 2500 2500 2500