Methi bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे मेथी बाजार भाव 2022

Methi bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे मेथी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मेथी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (methi rate in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मेथी भाजी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/05/2022
औरंगाबाद नग 3300 800 1200 1000
श्रीरामपूर नग 2700 10 14 12
सोलापूर लोकल नग 1366 800 1300 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2600 3200 2900
जळगाव लोकल क्विंटल 8 2000 5000 3500
पुणे- खडकी लोकल नग 500 11 13 12
पुणे-मोशी लोकल नग 4750 10 14 12
चांदवड लोकल नग 854 10 17 12
भुसावळ लोकल क्विंटल 3 2500 2500 2500
27/05/2022
खेड-चाकण नग 18500 1000 1600 1300
श्रीरामपूर नग 3150 10 15 12
राहता नग 1650 15 20 17
सोलापूर लोकल नग 1942 1000 1500 1200
नाशिक लोकल क्विंटल 51 2000 3400 2800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2000 3000 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 7 2000 3500 2500
पुणे लोकल नग 15150 10 15 12
पुणे- खडकी लोकल नग 750 13 14 14
पुणे-मोशी लोकल नग 4900 10 15 13
मुंबई लोकल क्विंटल 252 1200 2500 1850
चांदवड लोकल नग 1004 4 15 10
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 2500 2500 2500
26/05/2022
औरंगाबाद नग 3900 700 1200 950
खेड नग 2000 9 16 11
खेड-चाकण नग 8950 1000 1600 1300
श्रीरामपूर नग 2750 10 12 11
राहता नग 700 15 20 17
सोलापूर लोकल नग 3934 1000 2200 1500
नाशिक लोकल क्विंटल 42 2000 4000 3500
जळगाव लोकल क्विंटल 2 3500 3500 3500
पुणे लोकल नग 32850 7 14 10
पुणे- खडकी लोकल नग 60 15 15 15
पुणे-मोशी लोकल नग 6800 10 15 13
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 50700 501 2501 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 106 1400 2000 1700
भुसावळ लोकल क्विंटल 3 2500 2500 2500
25/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 8 6000 7500 6750
पुणे-मांजरी नग 17800 6 16 10
औरंगाबाद नग 5200 700 900 800
खेड नग 2000 7 17 9
खेड-चाकण नग 6540 1400 1800 1600
श्रीरामपूर नग 3450 10 14 12
राहता नग 300 10 20 15
कल्याण हायब्रीड नग 3 15 20 17
सोलापूर लोकल नग 1135 800 1300 1000
नाशिक लोकल क्विंटल 50 1700 3300 2550
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2000 3000 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 5 2000 3500 2700
पुणे लोकल नग 52200 8 15 11
पुणे- खडकी लोकल नग 500 10 12 11
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 44200 551 2700 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 196 1200 2000 1600
चांदवड लोकल नग 1002 7 15 11
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 2500 2500 2500
24/05/2022
उस्मानाबाद नग 576 700 1000 850
पुणे-मांजरी नग 16950 8 17 12
औरंगाबाद नग 3200 500 700 600
खेड नग 2000 8 19 16
खेड-चाकण नग 12650 1200 1800 1500
राहता नग 950 10 20 15
कल्याण हायब्रीड नग 3 20 30 25
सोलापूर लोकल नग 1885 800 1200 1000
नाशिक लोकल क्विंटल 53 2000 3500 2750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2000 3000 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 9 2500 4000 3200
पुणे लोकल नग 24050 8 14 12
पुणे- खडकी लोकल नग 950 10 14 12
पुणे-मोशी लोकल नग 6500 10 12 11
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 50000 701 2101 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 160 1200 2000 1600
भुसावळ लोकल क्विंटल 7 2500 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3800
23/05/2022
पुणे-मांजरी नग 26650 5 12 8
औरंगाबाद नग 6700 800 1000 900
श्रीरामपूर नग 2800 10 15 12
राहता नग 1000 15 25 20
सोलापूर लोकल नग 2189 800 1200 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2200 3200 2700
जळगाव लोकल क्विंटल 10 2000 3000 2500
पुणे लोकल नग 23600 8 15 11
पुणे- खडकी लोकल नग 500 10 10 10
पुणे-मोशी लोकल नग 6200 10 14 12
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 46300 501 2501 1800
मुंबई लोकल क्विंटल 196 1000 2000 1500
चांदवड लोकल नग 494 7 18 12
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3500 3000
22/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 14 4500 8000 6250
औरंगाबाद नग 5700 500 700 600
खेड नग 6000 14 17 15
खेड-चाकण नग 10960 1000 1800 1600
श्रीरामपूर नग 3350 10 14 12
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 12209 810 1500 1200
राहता नग 50 15 20 17
नाशिक लोकल क्विंटल 140 2000 3350 2800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2000 3000 2500
पुणे लोकल नग 23625 8 15 11
पुणे- खडकी लोकल नग 800 10 15 13
पुणे-मोशी लोकल नग 5600 8 10 9
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 43100 401 2600 1500
चांदवड लोकल नग 567 7 15 10
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 2500 2500 2500
21/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 11 5000 9000 7000
औरंगाबाद नग 2299 600 800 700
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 5 2000 3000 2500
खेड-चाकण नग 12450 1500 2000 1750
श्रीरामपूर नग 3200 10 15 12
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 14283 770 1510 1100
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 25 12
सोलापूर लोकल नग 2068 600 1200 1000
नाशिक लोकल क्विंटल 75 1700 3200 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2200 3000 2700
जळगाव लोकल क्विंटल 7 2500 2500 2500
पुणे- खडकी लोकल नग 450 10 15 13
पुणे-मोशी लोकल नग 3600 10 15 13
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 30500 901 2701 1800
मुंबई लोकल क्विंटल 234 1000 2200 1600
चांदवड लोकल नग 1397 7 13 11
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000