Methi bhav : 4-9 एप्रिल पर्यंतचे मेथी बाजार भाव 2022

Methi bhav : 4-9 एप्रिल पर्यंतचे मेथी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मेथी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (methi rate in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मेथी भाजी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/04/2022
औरंगाबाद नग 5200 700 800 750
श्रीरामपूर नग 2550 10 14 12
सोलापूर लोकल नग 2775 400 1000 600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2600 3200 2900
पुणे- खडकी लोकल नग 1100 10 12 11
पुणे-मोशी लोकल नग 7300 10 15 13
भुसावळ लोकल क्विंटल 16 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 2 2500 3000 2800
08/04/2022
पुणे-मांजरी नग 27800 3 10 7
खेड-चाकण नग 8000 1000 1600 1300
श्रीरामपूर नग 2950 10 20 15
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 1555 2000 1845
सोलापूर लोकल नग 1007 500 1000 700
नाशिक लोकल क्विंटल 32 2000 4000 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 3000 4000 3500
जळगाव लोकल क्विंटल 5 3000 3000 3000
पुणे लोकल नग 63500 6 10 8
पुणे- खडकी लोकल नग 950 10 12 11
पुणे-मोशी लोकल नग 8200 12 14 13
मुंबई लोकल क्विंटल 212 1000 1400 1200
भुसावळ लोकल क्विंटल 6 4000 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2800
07/04/2022
उस्मानाबाद नग 175 300 1050 675
पुणे-मांजरी नग 28550 3 10 7
औरंगाबाद नग 4600 600 800 700
खेड नग 3500 14 19 15
खेड-चाकण नग 10650 800 1200 1000
श्रीरामपूर नग 2550 10 15 12
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 17333 251 1251 900
राहता नग 300 7 15 11
कल्याण हायब्रीड नग 3 20 25 23
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 1650 2000 1840
सोलापूर लोकल नग 5231 400 1000 600
नाशिक लोकल क्विंटल 18 1500 3000 2200
जळगाव लोकल क्विंटल 4 3000 3000 3000
पुणे लोकल नग 34400 6 10 8
पुणे- खडकी लोकल नग 1000 10 13 12
पुणे-मोशी लोकल नग 4200 10 15 13
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 36300 151 2201 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 140 700 1500 1100
चांदवड लोकल नग 85 10 17 14
भुसावळ लोकल क्विंटल 8 2500 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3500 3000
रामटेक नं. १ क्विंटल 5 1000 14000 1200
06/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 6 1000 5000 3000
उस्मानाबाद नग 811 650 1000 825
पुणे-मांजरी नग 27138 3 10 7
औरंगाबाद नग 3300 600 800 700
खेड नग 3000 4 16 15
खेड-चाकण नग 10160 1000 1500 1250
श्रीरामपूर नग 2750 5 10 7
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 12769 600 1355 1000
कल्याण हायब्रीड नग 3 15 25 20
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 1865 2500 2320
सोलापूर लोकल नग 3853 500 800 600
नाशिक लोकल क्विंटल 19 1700 6000 2800
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 15 1400 2500 1800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 3000 4000 3500
जळगाव लोकल क्विंटल 10 2000 3000 2500
पुणे लोकल नग 27340 6 10 8
पुणे- खडकी लोकल नग 1100 9 11 10
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 41100 801 2201 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 248 1200 1400 1300
चांदवड लोकल नग 173 5 17 12
भुसावळ लोकल क्विंटल 24 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000
रामटेक नं. १ क्विंटल 4 800 1000 900
05/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 6 4000 7500 5750
पुणे-मांजरी नग 23950 4 12 8
औरंगाबाद नग 3900 700 900 800
खेड नग 3000 20 25 22
खेड-चाकण नग 10680 1000 1500 1250
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 8705 351 1405 1000
राहता नग 100 8 8 8
कल्याण हायब्रीड नग 3 15 25 20
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 1535 2000 1745
सोलापूर लोकल नग 2988 300 1000 600
नाशिक लोकल क्विंटल 26 2000 5000 4000
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 22 1200 2200 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 3000 4000 3500
जळगाव लोकल क्विंटल 8 2000 4000 3000
पुणे लोकल नग 25950 6 10 8
पुणे- खडकी लोकल नग 400 10 12 11
पुणे-मोशी लोकल नग 6900 12 15 14
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 42100 801 2201 1800
मुंबई लोकल क्विंटल 80 1000 1600 1300
चांदवड लोकल नग 80 5 19 11
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 3300 3300 3300
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 2200 1900
रामटेक नं. १ क्विंटल 5 800 1000 900
04/04/2022
पुणे-मांजरी नग 26400 4 12 8
औरंगाबाद नग 5500 500 700 600
खेड नग 1500 16 26 20
श्रीरामपूर नग 2550 10 14 12
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 10642 700 1460 1000
कल्याण हायब्रीड नग 3 15 20 17
सोलापूर लोकल नग 1368 500 900 700
नाशिक लोकल क्विंटल 21 2200 4800 3500
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 15 1500 2100 1750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1200 2800 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 15 2500 4000 3000
पुणे लोकल नग 20057 8 15 11
पुणे- खडकी लोकल नग 1100 10 12 11
पुणे-मोशी लोकल नग 7550 10 15 13
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 17500 1201 2601 1800
मुंबई लोकल क्विंटल 106 1000 1500 1250
चांदवड लोकल नग 115 9 13 11
03/04/2022
उस्मानाबाद नग 438 300 1000 650
पुणे-मांजरी नग 22950 4 12 8
औरंगाबाद नग 3700 500 700 600
खेड नग 3500 14 22 18
खेड-चाकण नग 12680 1000 1600 1300
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 4669 800 1600 1100
राहता नग 1100 2 6 4
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 1075 1500 1245
नाशिक लोकल क्विंटल 27 2500 4000 3500
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 20 1000 2000 1800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1200 2600 1900
पुणे लोकल नग 31950 8 14 11
पुणे- खडकी लोकल नग 450 10 13 12
पुणे-मोशी लोकल नग 5100 9 12 11
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 48800 701 2101 1400
भुसावळ लोकल क्विंटल 20 2500 2500 2500
रामटेक नं. १ क्विंटल 5 800 1000 900
02/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 5 5000 6000 5500
पुणे-मांजरी नग 15100 4 12 8
औरंगाबाद नग 3200 600 700 650
खेड-चाकण नग 12520 1000 1600 1300
श्रीरामपूर नग 2850 8 12 10
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 4544 251 1450 1000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 1015 1200 1175
नाशिक लोकल क्विंटल 35 3000 4500 3800
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 19 1100 1900 1580
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1200 2600 1900
पुणे- खडकी लोकल नग 100 12 12 12
पुणे-मोशी लोकल नग 3900 9 10 10
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 26800 1301 2301 1900
मुंबई लोकल क्विंटल 14 1400 1500 1450
भुसावळ लोकल क्विंटल 8 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 2200 1900
रामटेक नं. १ क्विंटल 4 800 1000 900

 

Leave a Comment