Methi bhav : 9 ते 14 मे पर्यंतचे मेथी बाजार भाव 2022

Methi bhav : 9 ते 14 मे पर्यंतचे मेथी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मेथी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (methi rate in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मेथी भाजी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 11 5000 9000 7000
औरंगाबाद नग 6200 300 700 500
श्रीरामपूर नग 3350 10 12 11
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2000 2600 2300
पुणे- खडकी लोकल नग 750 10 12 11
पुणे-मोशी लोकल नग 6200 10 15 13
भुसावळ लोकल क्विंटल 3 2500 2500 2500
13/05/2022
पुणे-मांजरी नग 21220 5 16 10
खेड नग 3500 9 13 10
खेड-चाकण नग 11650 1000 1500 1300
श्रीरामपूर नग 3450 8 15 11
राहता नग 1250 15 20 17
कल्याण हायब्रीड नग 3 15 25 20
सोलापूर लोकल नग 2038 600 1200 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1800 2200 2000
पुणे लोकल नग 19910 8 15 11
पुणे- खडकी लोकल नग 650 10 12 11
पुणे-मोशी लोकल नग 4800 10 15 13
मुंबई लोकल क्विंटल 244 1200 1600 1400
भुसावळ लोकल क्विंटल 8 2500 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3800
12/05/2022
पुणे-मांजरी नग 21400 4 15 10
औरंगाबाद नग 3100 500 700 600
खेड-चाकण नग 14580 1000 1500 1250
श्रीरामपूर नग 3050 10 14 12
राहता नग 800 10 20 15
कल्याण हायब्रीड नग 3 15 25 20
सोलापूर लोकल नग 2331 600 1500 1000
नाशिक लोकल क्विंटल 78 2000 3250 2700
जळगाव लोकल क्विंटल 7 3000 3000 3000
पुणे लोकल नग 25945 6 12 9
पुणे- खडकी लोकल नग 1300 9 10 10
पुणे-मोशी लोकल नग 5150 10 15 13
मुंबई लोकल क्विंटल 188 1300 1600 1450
चांदवड लोकल नग 246 11 18 14
भुसावळ लोकल क्विंटल 7 2500 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000
11/05/2022
पुणे-मांजरी नग 24950 4 15 8
औरंगाबाद नग 3200 600 800 700
खेड नग 4000 16 20 18
खेड-चाकण नग 9560 1500 2000 1750
श्रीरामपूर नग 2850 10 15 12
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 14671 560 1500 1100
राहता नग 200 15 20 17
कल्याण हायब्रीड नग 3 15 25 20
सोलापूर लोकल क्विंटल 3625 800 1300 1000
नाशिक लोकल क्विंटल 53 2000 4000 3200
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 4 1175 1175 1175
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2500 3000 2700
जळगाव लोकल क्विंटल 7 3000 3000 3000
पुणे लोकल नग 29459 6 12 9
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 38300 701 2201 1700
मुंबई लोकल क्विंटल 158 800 1400 1100
चांदवड लोकल नग 489 9 15 11
भुसावळ लोकल क्विंटल 3 2500 2500 2500
10/05/2022
पुणे-मांजरी नग 24550 4 15 10
औरंगाबाद नग 4600 500 700 600
खेड नग 1000 14 22 18
खेड-चाकण नग 12530 1000 1500 1250
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 7370 460 1460 1200
राहता नग 1450 15 20 17
कल्याण हायब्रीड नग 3 15 20 18
सोलापूर लोकल नग 4478 800 1600 1000
नाशिक लोकल क्विंटल 65 2500 3500 3000
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 6 800 1500 1250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1600 2000 1850
जळगाव लोकल क्विंटल 10 1500 2500 2000
पुणे लोकल नग 36395 6 12 9
पुणे- खडकी लोकल नग 900 10 12 11
पुणे-मोशी लोकल नग 5000 10 15 13
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 38100 401 801 500
मुंबई लोकल क्विंटल 158 800 1600 1200
भुसावळ लोकल क्विंटल 6 2500 2500 2500
09/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 8 4000 7500 5750
पुणे-मांजरी नग 26700 4 15 9
औरंगाबाद नग 5200 700 800 750
खेड नग 3500 10 23 16
श्रीरामपूर नग 2650 8 15 11
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 13408 300 1370 1100
राहता नग 350 15 20 17
कल्याण हायब्रीड नग 3 15 25 20
नाशिक लोकल क्विंटल 73 2200 3400 2700
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 8 800 1400 1300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2000 2600 2300
जळगाव लोकल क्विंटल 9 2000 3000 2500
पुणे लोकल नग 29495 6 13 9
पुणे- खडकी लोकल नग 750 10 13 13
पुणे-मोशी लोकल नग 7100 10 12 11
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 34500 201 2301 1200
मुंबई लोकल क्विंटल 228 800 1600 1200
चांदवड लोकल नग 606 4 16 12
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3800
08/05/2022
अहमदनगर नग 2462 14 24 19
पुणे-मांजरी नग 25600 4 16 10
औरंगाबाद नग 3100 500 700 600
खेड नग 5500 10 20 15
खेड-चाकण नग 13540 1400 1800 1600
श्रीरामपूर नग 2850 10 15 12
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 6325 400 1600 1100
राहता नग 350 10 15 12
नाशिक लोकल क्विंटल 83 2500 3200 2800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2200 2600 2400
पुणे लोकल नग 31950 6 12 9
पुणे- खडकी लोकल नग 900 10 14 12
पुणे-मोशी लोकल नग 2300 10 15 13
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 34500 201 2301 1500
चांदवड लोकल नग 236 14 20 16
भुसावळ लोकल क्विंटल 15 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3800
07/05/2022
पुणे-मांजरी नग 24500 4 14 10
औरंगाबाद नग 3300 700 800 750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 6 1000 2000 1500
खेड-चाकण नग 12590 1200 1600 1400
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 3478 620 1490 1200
कल्याण हायब्रीड नग 3 20 25 22
सोलापूर लोकल नग 2403 600 1000 800
नाशिक लोकल क्विंटल 75 2000 3000 2700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1500 2000 1700
पुणे- खडकी लोकल नग 1250 10 12 11
पुणे-मोशी लोकल नग 6000 10 12 11
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 32600 701 2501 1800
मुंबई लोकल क्विंटल 186 800 1800 1300
चांदवड लोकल नग 518 5 15 10
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3800