Methi bhav today : 29 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे मेथी बाजार भाव

Methi bhav today : 29 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे मेथी बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मेथी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (methi rate today in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मेथी भाजी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 11 1500 2500 2000
राहता नग 900 5 10 8
पुणे लोकल नग 66950 1 5 3
पुणे- खडकी लोकल नग 1250 4 5 5
पुणे-मोशी लोकल नग 17000 3 5 4
मुंबई लोकल क्विंटल 457 800 1600 1200
06/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 15 1000 2000 1500
पुणे-मांजरी नग 36800 1 4 3
औरंगाबाद नग 7600 250 350 300
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 10 600 1000 700
खेड नग 15000 200 400 300
राहता नग 1000 2 8 6
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 615 800 775
पुणे लोकल नग 77430 3 5 4
पुणे- खडकी लोकल नग 1200 5 7 6
पुणे-मोशी लोकल नग 16800 3 5 4
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 171800 51 551 300
भुसावळ लोकल क्विंटल 94 700 700 700
05/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 25 1000 1500 1250
पुणे-मांजरी नग 35300 1 4 3
औरंगाबाद नग 8400 200 300 250
खेड-चाकण नग 38950 200 400 300
पंढरपूर हायब्रीड नग 408 1 6 3
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 685 800 775
सोलापूर लोकल नग 4228 100 300 200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 800 1200 1000
पुणे- खडकी लोकल नग 2000 5 6 6
पुणे-मोशी लोकल नग 17200 2 4 3
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 192500 51 501 400
मुंबई लोकल क्विंटल 470 700 1400 1050
भुसावळ लोकल क्विंटल 59 600 600 600
कामठी लोकल क्विंटल 5 800 1200 1100
रामटेक नं. १ क्विंटल 5 800 1000 900
04/02/2022
उस्मानाबाद नग 2855 200 800 500
पुणे-मांजरी नग 30200 1 3 2
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 14 600 1000 700
खेड नग 20000 1 5 3
खेड-चाकण नग 33600 300 500 400
राहता नग 950 3 6 4
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 545 900 835
सोलापूर लोकल नग 4121 200 300 250
नाशिक लोकल क्विंटल 538 250 700 500
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 125 250 525 350
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 600 1200 900
जळगाव लोकल क्विंटल 15 500 800 700
पुणे लोकल नग 90549 2 5 3
पुणे- खडकी लोकल नग 2000 4 6 5
पुणे-मोशी लोकल नग 11700 3 5 4
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 114675 51 551 400
मुंबई लोकल क्विंटल 445 800 1400 1100
चांदवड लोकल नग 281 2 5 3
भुसावळ लोकल क्विंटल 6 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 30 600 1000 900
03/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 28 1000 2000 1500
उस्मानाबाद नग 622 350 600 475
पुणे-मांजरी नग 38000 1 3 2
औरंगाबाद नग 6900 150 250 200
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 9 1000 1500 1200
खेड नग 19000 2 5 3
खेड-चाकण नग 35600 200 500 400
राहता नग 1050 3 5 4
पंढरपूर हायब्रीड नग 653 1 4 3
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 450 800 635
सोलापूर लोकल क्विंटल 7389 200 300 250
नाशिक लोकल क्विंटल 558 200 850 525
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 153 300 500 400
जळगाव लोकल क्विंटल 16 500 800 600
पुणे लोकल नग 62045 2 5 3
पुणे- खडकी लोकल नग 1800 5 6 6
पुणे-मोशी लोकल नग 15400 3 5 5
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 174600 101 651 400
मुंबई लोकल क्विंटल 337 800 1400 1100
चांदवड लोकल नग 219 2 5 3
भुसावळ लोकल क्विंटल 61 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 14 800 1200 1100
रामटेक नं. १ क्विंटल 7 600 800 700
02/02/2022
उस्मानाबाद नग 1220 200 800 500
पुणे-मांजरी नग 37600 1 5 4
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 17 500 1000 600
खेड नग 6000 4 6 5
खेड-चाकण क्विंटल 34250 200 400 300
मंचर- वणी नग 255 255 255 255
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 50943 200 400 300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 450 800 635
सोलापूर लोकल नग 8749 150 400 250
नाशिक लोकल क्विंटल 468 500 1000 700
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 158 250 500 350
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 500 1000 750
जळगाव लोकल क्विंटल 12 400 1000 700
पुणे- खडकी लोकल नग 2100 5 6 6
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 155000 201 651 400
मुंबई लोकल क्विंटल 410 800 1400 1100
चांदवड लोकल नग 329 2 4 3
भुसावळ लोकल क्विंटल 68 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 16 1000 1400 1200
रामटेक नं. १ क्विंटल 4 600 800 700
01/02/2022
उस्मानाबाद नग 4493 150 500 325
पुणे-मांजरी नग 42300 1 4 3
औरंगाबाद नग 9900 250 300 275
खेड नग 7000 3 5 4
खेड-चाकण नग 50650 200 400 300
मंचर- वणी क्विंटल 280 220 260 245
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 54618 100 400 250
राहता नग 1100 5 8 7
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 650 1000 830
सोलापूर लोकल नग 1325 200 500 300
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 152 200 400 300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 400 800 600
जळगाव लोकल क्विंटल 15 500 800 700
पुणे- खडकी लोकल नग 1100 5 6 6
पुणे-मोशी लोकल नग 15200 4 5 5
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 125785 101 701 401
कामठी लोकल क्विंटल 8 600 1400 1200
रामटेक नं. १ क्विंटल 7 800 1000 900
31/01/2022
कोल्हापूर क्विंटल 25 1000 2000 1500
औरंगाबाद नग 18400 150 200 175
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 9 1000 1500 1200
खेड नग 15000 2 6 4
मंचर- वणी नग 650 1010 3400 2450
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 55463 100 400 250
राहता नग 1150 5 10 8
पंढरपूर हायब्रीड नग 356 1 4 3
सोलापूर लोकल नग 5472 200 300 250
नाशिक लोकल क्विंटल 406 300 1000 700
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 143 200 500 300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 35 800 1000 900
जळगाव लोकल क्विंटल 22 500 1000 700
पुणे लोकल नग 75387 2 5 3
पुणे- खडकी लोकल नग 2400 5 7 6
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 22100 4 5 5
मुंबई लोकल क्विंटल 374 700 1000 850
चांदवड लोकल नग 1229 3 6 5

 

Leave a Comment