Methi bhav : 07 ते फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत चे मेथी बाजार भाव

Methi bhav : 07 ते फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत चे मेथी बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मेथी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (methi rate today in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मेथी भाजी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 29 1000 2000 1500
उस्मानाबाद नग 653 200 400 300
औरंगाबाद नग 16600 100 180 140
श्रीरामपूर नग 3650 1 3 2
पंढरपूर हायब्रीड नग 275 1 3 2
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 685 800 775
सोलापूर लोकल नग 13643 100 300 200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 1400 1800 1600
जळगाव लोकल क्विंटल 15 300 700 500
पुणे-मोशी लोकल नग 15850 2 4 3
भुसावळ लोकल क्विंटल 31 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 12 800 1200 1100
रामटेक नं. १ क्विंटल 5 800 1000 900
11/02/2022
उस्मानाबाद नग 3179 200 500 350
पुणे-मांजरी नग 30800 1 4 3
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 5 1000 2000 1500
खेड-चाकण नग 31650 200 400 300
श्रीरामपूर नग 4400 2 4 3
राहता नग 1400 2 4 3
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 450 800 635
सोलापूर लोकल नग 10832 100 300 200
नाशिक लोकल क्विंटल 367 200 650 400
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 123 200 400 300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 1600 2000 1800
पुणे लोकल नग 75040 2 5 3
पुणे- खडकी लोकल नग 1900 4 5 5
पुणे-मोशी लोकल नग 13450 3 4 4
मुंबई लोकल क्विंटल 464 700 1000 850
चांदवड लोकल नग 90 1 4 2
भुसावळ लोकल क्विंटल 41 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 22 600 1000 900
10/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 24 1000 2500 1750
उस्मानाबाद नग 280 350 500 425
पुणे-मांजरी नग 35000 1 4 3
खेड नग 12000 1 4 3
खेड-चाकण नग 36650 200 400 300
श्रीरामपूर नग 3450 1 3 2
राहता नग 1700 2 4 3
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 650 1000 830
सोलापूर लोकल नग 15380 100 300 200
नाशिक लोकल क्विंटल 523 300 751 500
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 143 250 450 350
जळगाव लोकल क्विंटल 13 400 700 500
पुणे लोकल नग 63600 2 5 3
पुणे- खडकी लोकल नग 2350 5 6 6
पुणे-मोशी लोकल नग 18250 3 4 4
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 164000 151 501 301
मुंबई लोकल क्विंटल 410 600 900 750
चांदवड लोकल नग 60 2 2 2
भुसावळ लोकल क्विंटल 75 800 800 800
कामठी लोकल क्विंटल 10 800 1200 1100
रामटेक नं. १ क्विंटल 7 800 1000 900
09/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 14 1000 2500 1750
पुणे-मांजरी नग 37550 1 3 2
औरंगाबाद नग 8200 110 240 175
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 21 1000 1500 1200
खेड नग 17000 2 4 3
खेड-चाकण नग 35500 200 400 300
श्रीरामपूर नग 3600 2 4 3
राहता नग 900 5 5 5
पंढरपूर हायब्रीड नग 470 1 4 2
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 795 1000 885
सोलापूर लोकल नग 9332 200 400 300
नाशिक लोकल क्विंटल 567 300 700 500
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 126 225 500 350
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 120 1800 2000 1900
पुणे लोकल नग 64455 2 5 3
पुणे- खडकी लोकल नग 2500 5 6 6
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 185400 51 501 300
मुंबई लोकल क्विंटल 512 600 1200 900
चांदवड लोकल नग 40 5 6 5
भुसावळ लोकल क्विंटल 56 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 13 800 1200 1100
रामटेक नं. १ क्विंटल 7 800 1000 900
08/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 23 1000 3000 2000
उस्मानाबाद नग 3031 200 500 350
पुणे-मांजरी नग 38275 2 4 3
औरंगाबाद क्विंटल 9450 170 220 195
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 16 800 1500 1000
खेड नग 17000 2 4 3
खेड-चाकण नग 41520 200 400 300
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 32979 100 360 200
राहता नग 1550 2 5 3
पंढरपूर हायब्रीड नग 1455 1 3 2
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 855 1000 965
सोलापूर लोकल नग 6280 100 300 200
नाशिक लोकल क्विंटल 620 400 800 600
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 139 200 550 350
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 600 1000 800
जळगाव लोकल क्विंटल 12 500 1200 800
पुणे लोकल नग 93295 3 5 4
पुणे- खडकी लोकल नग 2000 4 4 4
पुणे-मोशी लोकल नग 10950 3 4 4
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 183700 101 501 301
मुंबई लोकल क्विंटल 352 700 1400 1050
भुसावळ लोकल क्विंटल 105 600 600 600
कामठी लोकल क्विंटल 10 900 1200 1100
रामटेक नं. १ क्विंटल 7 800 1000 900
07/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 11 1500 2500 2000
पुणे-मांजरी नग 38600 1 5 3
खेड नग 12000 1 4 3
मंचर- वणी नग 95 1510 1510 1510
श्रीरामपूर नग 3450 1 3 2
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 48236 50 351 200
राहता नग 900 5 10 8
पंढरपूर हायब्रीड नग 520 1 3 2
नाशिक लोकल क्विंटल 624 250 850 600
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 117 350 650 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 700 1000 850
पुणे लोकल नग 66950 1 5 3
पुणे- खडकी लोकल नग 1250 4 5 5
पुणे-मोशी लोकल नग 17000 3 5 4
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 192000 101 501 401
मुंबई लोकल क्विंटल 457 800 1600 1200
चांदवड लोकल नग 280 2 5 3
06/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 15 1000 2000 1500
अहमदनगर नग 6432 4 8 6
उस्मानाबाद नग 2033 175 500 335
पुणे-मांजरी नग 36800 1 4 3
औरंगाबाद नग 7600 250 350 300
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 10 600 1000 700
खेड नग 15000 200 400 300
खेड-चाकण नग 36520 200 400 300
श्रीरामपूर नग 4650 2 4 3
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 44727 100 315 200
राहता नग 1000 2 8 6
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 615 800 775
नाशिक लोकल क्विंटल 576 300 700 500
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 104 350 550 450
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 45 700 1000 850
पुणे लोकल नग 77430 3 5 4
पुणे- खडकी लोकल नग 1200 5 7 6
पुणे-मोशी लोकल नग 16800 3 5 4
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 171800 51 551 300
चांदवड लोकल नग 361 2 3 2
भुसावळ लोकल क्विंटल 94 700 700 700
कामठी लोकल क्विंटल 14 600 1400 1200
रामटेक नं. १ क्विंटल 7 800 1000 900
05/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 25 1000 1500 1250
उस्मानाबाद नग 1371 250 570 410
पुणे-मांजरी नग 35300 1 4 3
औरंगाबाद नग 8400 200 300 250
खेड-चाकण नग 38950 200 400 300
श्रीरामपूर नग 3650 3 5 4
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 44159 51 530 250
पंढरपूर हायब्रीड नग 408 1 6 3
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 685 800 775
सोलापूर लोकल नग 4228 100 300 200
नाशिक लोकल क्विंटल 503 200 850 500
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 138 300 535 425
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 800 1200 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 22 500 800 700
पुणे- खडकी लोकल नग 2000 5 6 6
पुणे-मोशी लोकल नग 17200 2 4 3
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 192500 51 501 400
मुंबई लोकल क्विंटल 470 700 1400 1050
भुसावळ लोकल क्विंटल 59 600 600 600
कामठी लोकल क्विंटल 5 800 1200 1100
रामटेक नं. १ क्विंटल 5 800 1000 900

 

Leave a Comment