Methi bhav : 14 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी पर्यंत चे मेथी बाजार भाव

Methi bhav : 14 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी पर्यंत चे मेथी बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मेथी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (methi rate today in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मेथी भाजी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 29 1500 2000 1750
पुणे- खडकी लोकल नग 2000 4 5 5
पुणे-मोशी लोकल नग 10750 3 4 4
भुसावळ लोकल क्विंटल 43 800 800 800
18/02/2022
उस्मानाबाद नग 2187 250 400 325
पुणे-मांजरी नग 27700 1 4 3
खेड-चाकण क्विंटल 34950 200 400 300
श्रीरामपूर नग 4450 1 3 2
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 32164 100 410 250
राहता नग 1000 2 4 3
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 1085 1500 1295
सोलापूर लोकल नग 7055 200 400 300
जळगाव लोकल क्विंटल 18 500 800 700
पुणे लोकल नग 66215 2 4 3
पुणे- खडकी लोकल नग 2300 4 5 5
पुणे-मोशी लोकल नग 8600 2 4 3
मुंबई लोकल क्विंटल 285 800 1500 1150
भुसावळ लोकल क्विंटल 36 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 5 600 1400 1200
17/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 16 1500 2500 2000
उस्मानाबाद नग 920 300 700 500
पुणे-मांजरी नग 30400 1 5 3
औरंगाबाद नग 6400 100 180 140
खेड नग 15000 2 4 3
खेड-चाकण नग 35950 200 400 300
श्रीरामपूर नग 3350 2 4 3
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 25047 100 400 330
राहता नग 950 2 4 3
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 735 1100 975
सोलापूर लोकल नग 7298 250 400 300
नाशिक लोकल क्विंटल 320 250 800 400
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 102 300 550 400
पुणे लोकल नग 48095 2 5 3
पुणे- खडकी लोकल नग 1450 4 5 5
पुणे-मोशी लोकल नग 12450 3 5 4
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 158000 101 501 401
मुंबई लोकल क्विंटल 277 800 1400 1100
भुसावळ लोकल क्विंटल 86 500 500 500
कामठी लोकल क्विंटल 6 600 1400 1200
रामटेक नं. १ क्विंटल 7 1000 1400 1200
16/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 9 1500 2500 2000
उस्मानाबाद नग 1642 200 400 300
पुणे-मांजरी नग 25650 2 5 4
औरंगाबाद नग 7800 200 250 225
खेड नग 9000 2 6 4
खेड-चाकण नग 26500 300 500 400
श्रीरामपूर नग 3450 2 4 3
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 38982 60 415 200
राहता नग 1450 3 3 3
पंढरपूर हायब्रीड नग 95 3 3 3
वडगाव पेठ हायब्रीड नग 900 2 6 4
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 650 1000 830
सोलापूर लोकल नग 6088 200 300 250
नाशिक लोकल क्विंटल 240 270 730 400
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 114 200 550 350
जळगाव लोकल क्विंटल 16 500 800 700
पुणे लोकल नग 72745 2 4 3
पुणे- खडकी लोकल नग 2800 4 6 5
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 157000 51 501 400
मुंबई लोकल क्विंटल 329 800 1400 1100
भुसावळ लोकल क्विंटल 26 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 7 600 1400 1200
रामटेक नं. १ क्विंटल 4 1000 1400 1200
15/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 12 1500 2500 2000
उस्मानाबाद नग 2630 200 600 400
औरंगाबाद नग 4600 150 250 200
खेड नग 12000 2 6 4
खेड-चाकण नग 36950 200 400 300
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 22680 51 420 300
राहता नग 1700 2 4 3
पंढरपूर हायब्रीड नग 742 1 3 2
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 560 900 740
सोलापूर लोकल नग 8623 200 300 250
नाशिक लोकल क्विंटल 358 250 600 400
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 112 200 500 300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 600 1200 900
जळगाव लोकल क्विंटल 13 500 800 600
पुणे लोकल नग 73130 2 5 3
पुणे- खडकी लोकल नग 2800 4 5 5
पुणे-मोशी लोकल नग 12200 3 4 4
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 118470 101 501 301
मुंबई लोकल क्विंटल 322 700 1200 950
चांदवड लोकल नग 45 2 3 2
भुसावळ लोकल क्विंटल 46 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 14 800 1200 1100
रामटेक नं. १ क्विंटल 5 800 1000 900
14/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 14 1000 2000 1500
पुणे-मांजरी नग 34000 1 4 3
औरंगाबाद नग 8500 150 200 175
खेड नग 13000 1 4 3
श्रीरामपूर नग 2750 3 5 4
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 37428 100 370 250
राहता नग 1650 3 7 5
पंढरपूर हायब्रीड नग 675 1 3 1
सोलापूर लोकल नग 3095 100 350 200
नाशिक लोकल क्विंटल 272 300 700 500
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 115 150 450 300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 1000 1500 1250
जळगाव लोकल क्विंटल 20 300 800 600
पुणे लोकल नग 58621 2 5 3
पुणे- खडकी लोकल नग 1900 4 5 5
पुणे-मोशी लोकल नग 11300 3 4 4
मुंबई लोकल क्विंटल 284 700 1400 1050
चांदवड लोकल नग 107 2 3 2
13/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 35 500 1500 1000
अहमदनगर नग 1555 6 8 7
उस्मानाबाद नग 10437 200 750 475
पुणे-मांजरी नग 34050 1 4 3
खेड नग 14000 1 5 3
खेड-चाकण नग 30200 200 500 300
श्रीरामपूर नग 2550 2 4 3
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 27171 151 405 250
राहता नग 1050 2 7 5
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 545 900 885
नाशिक लोकल क्विंटल 384 300 815 500
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 123 200 500 350
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 1500 2000 1750
पुणे लोकल नग 101135 2 4 3
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2500 5 6 6
पुणे-मोशी लोकल नग 19400 3 4 4
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 148400 101 701 501
चांदवड लोकल नग 150 2 3 2
भुसावळ लोकल क्विंटल 61 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 22 600 1000 900
रामटेक नं. १ क्विंटल 10 600 800 700
12/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 29 1000 2000 1500
उस्मानाबाद नग 653 200 400 300
पुणे-मांजरी नग 33700 1 3 2
औरंगाबाद नग 16600 100 180 140
खेड-चाकण क्विंटल 38520 200 400 300
श्रीरामपूर नग 3650 1 3 2
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 36956 100 400 250
पंढरपूर हायब्रीड नग 275 1 3 2
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 685 800 775
सोलापूर लोकल नग 13643 100 300 200
नाशिक लोकल क्विंटल 446 300 900 600
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 110 225 450 315
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 1400 1800 1600
जळगाव लोकल क्विंटल 15 300 700 500
पुणे-मोशी लोकल नग 15850 2 4 3
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 190400 51 501 301
मुंबई लोकल क्विंटल 442 600 1200 900
भुसावळ लोकल क्विंटल 31 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 12 800 1200 1100
रामटेक नं. १ क्विंटल 5 800 1000 900

 

Leave a Comment