Mirchi bajar bhav : 28 फेब्रुवारी ते 5 मार्च पर्यंतचे मिरची बाजार भाव

Mirchi bajar bhav : 28 फेब्रुवारी ते 5 मार्च पर्यंतचे मिरची बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मिरची बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मिरची (हिरवी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 46 5000 10000 7500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 40 5500 6500 6000
जळगाव क्विंटल 8 3500 3500 3500
औरंगाबाद क्विंटल 52 7000 8000 7500
श्रीरामपूर क्विंटल 23 5000 7000 6000
भुसावळ क्विंटल 3 8000 8000 8000
मंगळवेढा क्विंटल 6 5500 8700 7000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 4170 5000 4650
जळगाव लवंगी क्विंटल 40 5000 8000 6000
सोलापूर लोकल क्विंटल 48 3200 7000 4000
जळगाव लोकल क्विंटल 48 4000 6000 5000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 4 6500 7000 6750
नागपूर लोकल क्विंटल 180 4000 5000 4750
कराड लोकल क्विंटल 30 7500 8000 8000
रामटेक लोकल क्विंटल 4 4000 5000 4500
04/03/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 5500 6500 6000
जळगाव क्विंटल 8 4000 4000 4000
पुणे-मांजरी क्विंटल 1 8000 9000 8500
पंढरपूर क्विंटल 12 5000 12000 10000
खेड-चाकण क्विंटल 215 7000 10000 8000
श्रीरामपूर क्विंटल 30 6000 7000 6500
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 74 3500 5000 4525
भुसावळ क्विंटल 3 8000 8000 8000
मंगळवेढा क्विंटल 7 5000 8600 7500
राहता क्विंटल 10 4000 8500 6200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 5065 6000 5585
फलटण ज्वाला क्विंटल 10 4500 7000 6000
नाशिक लवंगी क्विंटल 90 7000 9000 8600
जळगाव लवंगी क्विंटल 55 5000 7500 6000
सोलापूर लोकल क्विंटल 46 4000 6000 5000
जळगाव लोकल क्विंटल 15 7000 9000 8000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 6 5000 7000 6000
पुणे लोकल क्विंटल 555 5000 10000 7500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 47 7000 8000 7500
मुंबई लोकल क्विंटल 1196 6000 7500 6800
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 23 3000 6000 4500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 3 2500 8500 5000
03/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 30 5000 7000 6000
अहमदनगर क्विंटल 73 7000 8500 8250
पुणे-मांजरी क्विंटल 1 700 10000 9000
पंढरपूर क्विंटल 8 5000 12500 10000
औरंगाबाद क्विंटल 34 8000 9000 8500
खेड-चाकण क्विंटल 92 6000 10000 8000
श्रीरामपूर क्विंटल 27 6000 7000 6500
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 62 4000 6000 5418
विटा क्विंटल 15 6500 7000 6750
सातारा क्विंटल 26 5000 7000 6000
मंगळवेढा क्विंटल 4 6000 8800 7000
राहता क्विंटल 11 7000 9000 8000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 5085 6000 5525
फलटण ज्वाला क्विंटल 6 5000 7500 6600
जळगाव लवंगी क्विंटल 45 5000 8000 6000
सोलापूर लोकल क्विंटल 20 4000 5000 4500
जळगाव लोकल क्विंटल 35 5000 7500 6000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 9 3000 7000 5000
पुणे लोकल क्विंटल 306 5000 8000 6500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 4000 5000 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 73 4000 8000 6000
नागपूर लोकल क्विंटल 120 6000 7000 6750
राहूरी लोकल क्विंटल 33 5500 9500 7000
मुंबई लोकल क्विंटल 1638 6000 10000 8000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 4000 6000 5500
कराड लोकल क्विंटल 33 3500 4000 4000
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 5500 5000
02/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 84 6000 8000 7000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 6000 7000 6500
पुणे-मांजरी क्विंटल 1 8000 9000 8500
पंढरपूर क्विंटल 8 4000 12000 9000
औरंगाबाद क्विंटल 88 5000 8000 6500
पाटन क्विंटल 3 4500 5500 5000
खेड-चाकण क्विंटल 203 8000 10000 9000
श्रीरामपूर क्विंटल 25 5000 7000 6000
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 8 3000 5000 4000
भुसावळ क्विंटल 4 8000 8000 8000
सातारा क्विंटल 22 3000 6000 4500
मंगळवेढा क्विंटल 9 3000 7500 6000
राहता क्विंटल 11 4000 9000 6000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 8000 7500
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 7000 9000 8000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 4255 5000 4815
फलटण ज्वाला क्विंटल 14 5000 8000 6000
नाशिक लवंगी क्विंटल 42 6000 9000 8500
जळगाव लवंगी क्विंटल 25 4000 7000 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 3000 4000 3500
जळगाव लोकल क्विंटल 28 5000 8000 6000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 12 4000 6000 5000
पुणे लोकल क्विंटल 460 5000 10000 7500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 6 3000 11000 7500
नागपूर लोकल क्विंटल 180 4000 5000 4750
मुंबई लोकल क्विंटल 2019 5000 8000 6500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 43 4000 7500 5800
कराड लोकल क्विंटल 36 3000 5000 5000
रामटेक लोकल क्विंटल 4 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 8 3000 5500 5000
वाई नं. २ क्विंटल 10 6000 8000 7000
01/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 56 4500 8000 6250
अहमदनगर क्विंटल 163 7000 9500 8250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 6000 7000 6500
पुणे-मांजरी क्विंटल 1 7000 11000 9000
औरंगाबाद क्विंटल 67 6000 9000 7500
खेड-चाकण क्विंटल 228 5000 9000 7500
मंचर क्विंटल 4 5500 10010 7755
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 71 3000 5000 4000
भुसावळ क्विंटल 3 6600 6600 6600
विटा क्विंटल 5 6500 7000 6750
सातारा क्विंटल 20 3000 5000 4000
पलूस क्विंटल 7 5000 6000 5500
राहता क्विंटल 7 8000 9000 8500
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 7000 9000 8000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 4170 5000 4650
मुंबई ज्वाला क्विंटल 1794 5000 8000 6500
फलटण ज्वाला क्विंटल 22 5000 10000 7000
नाशिक लवंगी क्विंटल 40 7500 9500 8800
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 18 5000 7500 6250
पुणे लोकल क्विंटल 455 5000 8000 6500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 42 6000 8000 7000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 3000 7000 4500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 6 6000 7500 7000
कराड लोकल क्विंटल 12 3000 3500 3500
रामटेक लोकल क्विंटल 4 4000 5000 4500
वाई नं. २ क्विंटल 10 6000 8000 7000
28/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 73 5000 9000 7000
अहमदनगर क्विंटल 142 8000 11000 9500
पुणे-मांजरी क्विंटल 3 5800 8500 7150
औरंगाबाद क्विंटल 42 8000 11000 9500
पाटन क्विंटल 3 4500 5500 5000
श्रीरामपूर क्विंटल 17 5000 7000 6000
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 55 4000 5000 4471
सातारा क्विंटल 26 4000 5000 4500
मंगळवेढा क्विंटल 13 6000 8300 7500
पलूस क्विंटल 4 5000 6500 6000
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 7000 9000 8000
नाशिक लवंगी क्विंटल 66 6000 9000 8500
जळगाव लवंगी क्विंटल 25 4000 6500 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 52 3600 6000 5000
जळगाव लोकल क्विंटल 35 4000 7000 6000
पुणे लोकल क्विंटल 867 4000 10000 7000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 175 7000 8000 7500
मुंबई लोकल क्विंटल 1692 5000 8000 6500
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 70 6000 7000 6500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 2000 3000 2600
कराड लोकल क्विंटल 33 4500 5000 5000
वाई नं. २ क्विंटल 10 6500 8500 7500
27/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 28 5000 9000 7000
अहमदनगर क्विंटल 139 8500 10000 9250
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 6000 7500 6750
औरंगाबाद क्विंटल 55 7000 9000 8000
खेड-चाकण क्विंटल 256 8000 10000 9000
मंचर क्विंटल 7 5000 9700 7350
श्रीरामपूर क्विंटल 25 5000 8000 6500
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 58 3500 5000 4248
भुसावळ क्विंटल 4 9000 9000 9000
विटा क्विंटल 8 7000 8000 7500
सातारा क्विंटल 39 4000 5000 4500
मंगळवेढा क्विंटल 10 5000 8500 7600
राहता क्विंटल 13 7000 8500 8000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 5085 6000 5525
फलटण ज्वाला क्विंटल 16 4000 8000 6500
पुणे लोकल क्विंटल 950 5000 10000 7500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 82 4000 8000 6000
नागपूर लोकल क्विंटल 220 4500 5000 4875
कराड लोकल क्विंटल 45 5000 6000 6000
रामटेक लोकल क्विंटल 7 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 7 1000 2000 1800
वाई नं. २ क्विंटल 12 6000 7000 6500
26/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 81 5500 8500 7000
पुणे-मांजरी क्विंटल 3 5000 9000 7000
औरंगाबाद क्विंटल 34 7000 9500 8250
पाटन क्विंटल 3 5000 6000 5500
खेड-चाकण क्विंटल 250 7000 9000 8000
श्रीरामपूर क्विंटल 17 6000 7000 6500
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 91 3500 5000 4094
भुसावळ क्विंटल 3 8000 8000 8000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 15 5000 9000 7000
विटा क्विंटल 15 7000 8000 7500
सातारा क्विंटल 26 5000 6000 5500
मंगळवेढा क्विंटल 7 4000 8000 7000
राहता क्विंटल 14 6500 7500 7000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 900 850
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 7000 9000 8000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 4535 5200 5025
मुंबई ज्वाला क्विंटल 1961 4000 7000 5500
फलटण ज्वाला क्विंटल 7 3500 8000 6600
नाशिक लवंगी क्विंटल 75 6000 9500 9000
सोलापूर लोकल क्विंटल 87 3000 5200 4000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 10 4500 8000 6250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 55 5000 8000 6500
नागपूर लोकल क्विंटल 370 4000 6000 5500
कराड लोकल क्विंटल 36 5000 6000 6000
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 3 5000 5500 5400
वाई नं. २ क्विंटल 10 6500 7500 7000

 

Leave a Comment