Mirchi bajar bhav : 29 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे सोयाबीन बाजार भाव

Mirchi bajar bhav : 29 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे सोयाबीन बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मिरची बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मिरची (हिरवी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 96 4000 5000 4500
पंढरपूर क्विंटल 12 2000 6500 5000
औरंगाबाद क्विंटल 28 5000 7000 6000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 23 2000 3000 2500
मंगळवेढा क्विंटल 17 2500 5200 3200
राहता क्विंटल 8 5000 8000 6000
पुणे लोकल क्विंटल 617 3500 6000 4750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 44 4000 5000 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 240 4000 4500 4375
मुंबई लोकल क्विंटल 2427 5000 7500 6300
06/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 40 3000 5000 4000
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 4000 8000 6000
औरंगाबाद क्विंटल 40 4000 6500 5250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 21 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 8 5000 7000 6000
भुसावळ क्विंटल 10 2500 2500 2500
सातारा क्विंटल 25 4000 5000 4500
मंगळवेढा क्विंटल 6 3000 4300 4000
राहता क्विंटल 12 5000 9000 7000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 3265 4000 3735
फलटण ज्वाला क्विंटल 16 2000 6500 4600
पुणे लोकल क्विंटल 786 4000 6000 5000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 129 5000 6000 5500
05/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 79 3500 6000 4750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 40 3000 3600 3300
पुणे-मांजरी क्विंटल 3 3000 7000 5000
पंढरपूर क्विंटल 11 2500 6500 4000
औरंगाबाद क्विंटल 52 4000 5500 4750
खेड-चाकण क्विंटल 208 5000 7000 6000
भुसावळ क्विंटल 5 4000 4000 4000
विटा क्विंटल 20 5000 5500 5350
सातारा क्विंटल 58 4000 5000 4500
मंगळवेढा क्विंटल 10 3200 5700 4500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 4335 5000 4785
फलटण ज्वाला क्विंटल 12 3000 6000 4650
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 2500 5000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 76 4000 6000 5000
नागपूर लोकल क्विंटल 320 4000 4500 4250
राहूरी लोकल क्विंटल 28 2800 6700 5600
मुंबई लोकल क्विंटल 2529 4000 7000 5500
कराड लोकल क्विंटल 36 3500 4000 4000
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 4 2000 3000 2800
वाई नं. २ क्विंटल 10 4500 5500 5000
04/02/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 50 2800 3400 3100
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 5000 6000 5500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 26 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 84 6000 8000 7000
मंचर क्विंटल 7 6000 7500 6750
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 109 2500 3500 3000
भुसावळ क्विंटल 7 4000 4000 4000
विटा क्विंटल 20 5000 5500 5350
मंगळवेढा क्विंटल 11 2500 5500 4000
पलूस क्विंटल 5 4000 5000 4500
राहता क्विंटल 10 3000 6500 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6500 7000 6750
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 3565 4000 3835
फलटण ज्वाला क्विंटल 14 3500 6000 5000
नाशिक लवंगी क्विंटल 125 6000 8000 7500
जळगाव लवंगी क्विंटल 27 3000 5000 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 30 2500 4000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 25 3000 4000 3500
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 9 4000 6000 5000
पुणे लोकल क्विंटल 866 3000 5000 4000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 3200 3500 3350
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 67 4000 4500 4250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 14 4000 7001 4000
मुंबई लोकल क्विंटल 1911 4000 7000 5500
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 60 6000 7000 6500
कामठी लोकल क्विंटल 9 2000 3000 2800
वाई नं. २ क्विंटल 12 4500 5000 4750
03/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 32 4000 6000 5000
जळगाव क्विंटल 8 3500 3500 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 4000 6000 5000
पंढरपूर क्विंटल 10 2000 5500 3000
औरंगाबाद क्विंटल 67 4500 5500 5000
खेड-चाकण क्विंटल 96 6000 8000 7000
मंचर क्विंटल 3 6010 7100 6550
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 80 2000 3200 2945
भुसावळ क्विंटल 9 2800 2800 2800
विटा क्विंटल 10 4000 5000 4500
सातारा क्विंटल 30 4000 5000 4500
मंगळवेढा क्विंटल 5 3800 6200 5000
राहता क्विंटल 14 3000 6500 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4800 5200 5000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 4810 5200 5050
फलटण ज्वाला क्विंटल 11 3000 5500 4800
नाशिक लवंगी क्विंटल 120 4500 7000 6500
जळगाव लवंगी क्विंटल 38 3000 4500 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 28 3000 5000 4000
जळगाव लोकल क्विंटल 32 2500 4000 3500
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 10 3000 6000 4500
पुणे लोकल क्विंटल 361 3000 6000 4500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3000 3500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 74 2000 5000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 375 3000 3500 3325
राहूरी लोकल क्विंटल 30 4000 7000 5500
मुंबई लोकल क्विंटल 1992 4000 7000 5500
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 60 6000 7500 6800
कराड लोकल क्विंटल 60 3000 4000 4000
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 8 3000 4000 3800
वाई नं. २ क्विंटल 10 4500 6000 5250
02/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 63 3000 5000 4000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 40 3000 3500 3250
पुणे-मांजरी क्विंटल 3 4000 6000 5000
औरंगाबाद क्विंटल 57 4000 6200 5100
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 26 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 217 5000 6000 5500
मंचर क्विंटल 6 4500 6710 5605
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 87 2500 3500 3190
भुसावळ क्विंटल 13 2500 2500 2500
मंगळवेढा क्विंटल 5 3300 5400 4900
राहता क्विंटल 14 5000 6500 6000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4800 5200 5000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 4810 5200 5050
फलटण ज्वाला क्विंटल 10 3000 6000 4800
नाशिक लवंगी क्विंटल 128 4500 7000 5500
सोलापूर लोकल क्विंटल 79 2500 4000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 27 2000 3000 2500
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 7 4000 6000 5000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3200 3200 3200
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 22 3000 7000 5500
राहूरी लोकल क्विंटल 19 4000 6000 5000
मुंबई लोकल क्विंटल 2440 4000 6500 5300
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 65 4000 5000 4500
कराड लोकल क्विंटल 21 2500 3000 3000
रामटेक लोकल क्विंटल 4 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 8 3000 4000 3800
01/02/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 3200 3600 3400
पुणे-मांजरी क्विंटल 4 4000 6000 5000
पंढरपूर क्विंटल 16 1800 5200 4000
औरंगाबाद क्विंटल 48 5000 6000 5500
खेड-चाकण क्विंटल 340 500 700 600
मंचर क्विंटल 9 2000 7210 4605
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 101 3000 3500 3307
भुसावळ क्विंटल 5 2500 2500 2500
विटा क्विंटल 10 4500 5000 4750
पलूस क्विंटल 4 5500 6000 5700
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4800 5200 5000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 4010 4500 4290
जळगाव लवंगी क्विंटल 45 3000 5000 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 17 2500 4500 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 25 2500 4000 3000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 18 3000 5000 4000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3000 3500 3250
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1 4000 4000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 78 4000 4500 4250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 20 4000 7000 6000
नागपूर लोकल क्विंटल 380 3500 4000 3875
कराड लोकल क्विंटल 15 3000 3500 3500
भिवापूर लोकल क्विंटल 24 2801 2801 2801
रामटेक लोकल क्विंटल 5 3200 4000 3600
कामठी लोकल क्विंटल 7 3000 4000 3800
31/01/2022
कोल्हापूर क्विंटल 76 2000 5000 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 3000 3800 3400
पंढरपूर क्विंटल 20 1800 6000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 67 5200 6500 5850
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 5 2000 3000 2500
पाटन क्विंटल 4 3000 4000 3500
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 108 2500 3500 3114
विटा क्विंटल 20 4000 5000 4500
सातारा क्विंटल 18 4000 5000 4500
मंगळवेढा क्विंटल 13 2500 5200 3500
राहता क्विंटल 11 3000 6000 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 6000 5000
नाशिक लवंगी क्विंटल 110 5000 7000 6500
जळगाव लवंगी क्विंटल 35 2500 4500 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 39 2500 3600 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 52 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 696 3000 6000 4500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 100 3500 5000 4250
नागपूर लोकल क्विंटल 380 3500 4000 3875
मुंबई लोकल क्विंटल 2830 4000 6000 5000
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 63 4000 6000 5000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 50 2800 4000 3000
कराड लोकल क्विंटल 36 3000 4000 4000
वाई नं. २ क्विंटल 12 4000 5500 4750

 

Leave a Comment