Mirchi bajar bhav : 11 जुलै ते 16 जुलै पर्यंतचे मिरची बाजार भाव 2022

Mirchi bajar bhav : 11 जुलै ते 16 जुलै पर्यंतचे मिरची बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मिरची बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मिरची (हिरवी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/07/2022
श्रीरामपूर क्विंटल 23 2000 3000 2550
मंगळवेढा क्विंटल 27 1800 4100 3500
भोकरदन -पिपळगाव रेणू हायब्रीड क्विंटल 600 3100 3400 3200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3600 4000 3800
पुणे लोकल क्विंटल 650 2000 3000 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 2500 3000 2750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 150 1500 3500 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 480 4000 4500 4350
वाई नं. २ क्विंटल 12 3000 4000 3500
17/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 53 1500 3300 2400
पुणे-मांजरी क्विंटल 9 2500 3500 3000
औरंगाबाद क्विंटल 88 1500 2000 1750
खेड-चाकण क्विंटल 358 3000 5000 4000
श्रीरामपूर क्विंटल 23 1500 2500 2000
भुसावळ क्विंटल 15 2800 2800 2800
मंगळवेढा क्विंटल 27 2700 4000 3500
राहता क्विंटल 14 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 754 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 3000 3500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 100 1500 4000 2750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 1973 1000 4500 3000
कराड लोकल क्विंटल 30 2000 2500 2500
वाई नं. २ क्विंटल 12 3000 4500 3750
16/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 116 1000 3000 2000
अहमदनगर क्विंटल 69 2000 6000 4000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 70 2500 3000 2750
पुणे-मांजरी क्विंटल 12 3000 3500 3250
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 407 200 4500 4000
औरंगाबाद क्विंटल 43 2000 2500 2250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 116 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 375 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 17 1000 2000 1550
भुसावळ क्विंटल 7 4000 4000 4000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 184 2500 4300 3500
सातारा क्विंटल 50 2000 3500 2750
मंगळवेढा क्विंटल 19 3000 5000 4000
भोकरदन -पिपळगाव रेणू हायब्रीड क्विंटल 640 2250 2600 2350
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2750
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 3025 3500 3345
नाशिक ज्वाला क्विंटल 27 1200 2500 1700
नाशिक लवंगी क्विंटल 47 1000 2800 2300
जळगाव लवंगी क्विंटल 45 2000 3000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 74 2000 4500 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 65 1500 2500 2000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 7 4000 6000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 180 1500 4000 2750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 1893 1000 3510 2300
नागपूर लोकल क्विंटल 540 2200 2500 2425
राहूरी लोकल क्विंटल 23 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 454 3200 3600 3400
कराड लोकल क्विंटल 36 3000 3500 3500
रामटेक लोकल क्विंटल 4 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 4000 3800
वाई नं. २ क्विंटल 8 3500 5000 4250
15/07/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 80 2500 3000 2750
जळगाव क्विंटल 11 1500 2500 2000
पुणे-मांजरी क्विंटल 7 2000 3500 2750
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 281 500 5410 5000
खेड-चाकण क्विंटल 307 4000 5000 4500
श्रीरामपूर क्विंटल 24 3000 4000 3550
भुसावळ क्विंटल 6 5000 5000 5000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 165 2500 4200 3500
मंगळवेढा क्विंटल 9 4500 6200 5500
पलूस क्विंटल 7 3000 3500 3200
राहता क्विंटल 16 2000 3200 2600
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2750
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 3520 4000 3830
फलटण ज्वाला क्विंटल 14 2500 5000 4000
नाशिक लवंगी क्विंटल 98 1200 2800 2300
जळगाव लवंगी क्विंटल 27 1500 3000 2200
सोलापूर लोकल क्विंटल 64 2000 4000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 37 1500 2500 2000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 21 1500 6200 3850
पुणे लोकल क्विंटल 1058 1000 4000 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 3000 3500 3250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 128 1500 4500 3000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 3312 1000 4500 3300
मुंबई लोकल क्विंटल 3053 3000 4000 3500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 16 3000 3500 3300
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 6000 5000
वाई नं. २ क्विंटल 10 4000 6000 5000
14/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 85 2000 4000 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 3 4000 8000 6000
पंढरपूर क्विंटल 11 1000 3700 2500
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 291 300 5310 4500
औरंगाबाद क्विंटल 37 2000 3500 2750
खेड क्विंटल 6 4000 5000 4500
खेड-चाकण क्विंटल 158 4000 5000 4500
श्रीरामपूर क्विंटल 16 4000 5000 4550
भुसावळ क्विंटल 6 5000 5000 5000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 5220 2500 5000 4000
सातारा क्विंटल 40 4000 5000 4500
मंगळवेढा क्विंटल 5 2500 4600 4200
राहता क्विंटल 16 2000 3000 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2750
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 3525 4000 3845
नाशिक लवंगी क्विंटल 365 3500 4000 3700
सोलापूर लोकल क्विंटल 84 2000 5000 3000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 4 4500 6000 5250
पुणे लोकल क्विंटल 779 2000 3000 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 91 2500 5000 3750
नागपूर लोकल क्विंटल 320 3000 4000 3750
मुंबई लोकल क्विंटल 2748 3000 3400 3200
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 7 3000 5000 4000
कराड लोकल क्विंटल 21 5000 5500 5500
रामटेक लोकल क्विंटल 7 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 6000 5000
वाई नं. २ क्विंटल 4 4000 6000 5000
13/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 25 3500 7000 5250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 50 4000 4500 4250
पुणे-मांजरी क्विंटल 4 4500 5500 5000
पंढरपूर क्विंटल 25 1000 3500 2000
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 214 300 5110 4500
औरंगाबाद क्विंटल 82 1200 3500 2350
खेड-चाकण क्विंटल 159 3000 4500 4200
श्रीरामपूर क्विंटल 22 3000 5000 4000
भुसावळ क्विंटल 6 5000 5000 5000
सातारा क्विंटल 26 3000 4500 3700
मंगळवेढा क्विंटल 20 2000 4000 3000
राहता क्विंटल 9 3000 6000 4500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4400 4200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 4045 5000 4795
मुंबई ज्वाला क्विंटल 1885 3200 4000 3600
फलटण ज्वाला क्विंटल 4 3000 6000 4500
जळगाव लवंगी क्विंटल 36 2000 3000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 59 2000 4000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 43 1000 1500 1200
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 3 5000 5000 5000
पुणे लोकल क्विंटल 761 2000 3000 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3000 3500 3250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 3934 1000 5510 3250
नागपूर लोकल क्विंटल 620 2500 3000 2875
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 55 1500 3000 2000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 50 2000 3000 2800
कराड लोकल क्विंटल 33 3000 3500 3500
रामटेक लोकल क्विंटल 7 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 6000 5000
वाई नं. २ क्विंटल 8 5000 6000 5500
12/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 42 1000 3000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 50 3000 3500 3250
पुणे-मांजरी क्विंटल 4 3500 5000 4250
पंढरपूर क्विंटल 26 1000 3500 2500
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 198 300 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 48 2000 3000 2800
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 50 2000 4000 3000
खेड-चाकण क्विंटल 315 3000 5000 4000
भुसावळ क्विंटल 5 5000 5000 5000
सातारा क्विंटल 9 5000 7000 6000
राहता क्विंटल 18 3000 6000 4500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 17 4045 5000 4555
मुंबई ज्वाला क्विंटल 3100 4000 5000 4500
नाशिक लवंगी क्विंटल 128 3000 4500 4000
जळगाव लवंगी क्विंटल 35 2000 4000 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 57 3000 4500 3500
जळगाव लोकल क्विंटल 50 1000 1500 1200
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 17 3000 5000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 547 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 2500 3000 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 52 3000 4000 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 3256 1500 5710 4500
मुंबई लोकल क्विंटल 1941 3600 7000 5300
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 70 2000 4000 2800
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 4 3000 4000 3600
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 6 3000 6000 5500
11/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 81 1000 3000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 60 3000 4000 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 3 3000 5000 4000
पंढरपूर क्विंटल 11 2000 4000 3000
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 178 500 4750 4200
औरंगाबाद क्विंटल 31 3500 4000 3750
पाटन क्विंटल 9 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 18 4000 5000 4550
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 16 2500 4500 3000
सातारा क्विंटल 11 4000 5000 4500
मंगळवेढा क्विंटल 15 2500 5000 4000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 6000 5000
नाशिक लवंगी क्विंटल 40 2500 4500 3000
जळगाव लवंगी क्विंटल 25 2500 4500 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 105 1800 3500 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 15 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 340 2000 3000 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 2500 3500 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 56 3000 5000 4000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 1514 1000 5000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 380 4500 5000 4875
राहूरी लोकल क्विंटल 13 2000 5000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 1941 3600 7000 5300
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 60 1500 3500 2000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 1800 3000 2800
कराड लोकल क्विंटल 21 2000 3000 3000
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 5500 5000
वाई नं. २ क्विंटल 12 3000 4500 3750