Mirchi bajar bhav : 07 ते फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत चे मिरची बाजार भाव

Mirchi bajar bhav : 07 ते फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत चे मिरची बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मिरची बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मिरची (हिरवी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 116 3500 6000 4750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 3200 3800 3500
पंढरपूर क्विंटल 22 1200 6500 4000
औरंगाबाद क्विंटल 88 6000 7000 6500
श्रीरामपूर क्विंटल 27 6000 7000 6500
भुसावळ क्विंटल 5 4000 4000 4000
मंगळवेढा क्विंटल 10 3300 6300 5000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 4685 5200 5015
जळगाव लवंगी क्विंटल 30 4000 6000 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 18 3000 5000 4000
जळगाव लोकल क्विंटल 11 3000 5000 4000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 18 3500 7000 5250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 67 3000 4000 3500
कराड लोकल क्विंटल 39 3000 4500 4500
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 6000 5000
11/02/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 3200 3800 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 4 4000 6000 5000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 22 2000 3500 3000
खेड-चाकण क्विंटल 180 6000 8000 7000
श्रीरामपूर क्विंटल 29 5000 7000 6000
भुसावळ क्विंटल 5 5000 5000 5000
विटा क्विंटल 15 4000 4500 4350
मंगळवेढा क्विंटल 6 4300 6500 5500
राहता क्विंटल 8 5000 8000 7000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 9000 8000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 4255 5000 4815
नाशिक लवंगी क्विंटल 80 6000 8000 7500
जळगाव लवंगी क्विंटल 20 4000 6000 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 52 3000 5500 4000
जळगाव लोकल क्विंटल 30 3000 4000 3500
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 16 3500 6500 5000
पुणे लोकल क्विंटल 864 3500 6000 4750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3000 3500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 62 3000 5000 4000
मुंबई लोकल क्विंटल 2215 6000 8000 7000
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 58 6000 7000 6500
कामठी लोकल क्विंटल 11 3000 5500 5000
10/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 41 3000 6000 4500
पुणे-मांजरी क्विंटल 3 4000 8000 6000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 42 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 173 5000 7000 6000
मंचर क्विंटल 5 2000 7900 4950
श्रीरामपूर क्विंटल 16 5000 6000 5500
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 66 4000 5000 4516
भुसावळ क्विंटल 3 6600 6600 6600
विटा क्विंटल 10 5000 5500 5350
सातारा क्विंटल 23 5000 7000 6000
मंगळवेढा क्विंटल 6 3800 6000 5000
राहता क्विंटल 8 5000 8500 7000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 9000 8000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 3545 4000 3835
फलटण ज्वाला क्विंटल 7 3500 5000 4600
नाशिक लवंगी क्विंटल 82 6000 10000 8500
जळगाव लवंगी क्विंटल 22 4000 5000 4500
सोलापूर लोकल क्विंटल 46 3000 4500 4000
जळगाव लोकल क्विंटल 22 4000 5000 4500
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 11 3500 6500 5000
पुणे लोकल क्विंटल 869 3000 6000 4500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 80 4000 5000 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 220 4000 5000 4750
राहूरी लोकल क्विंटल 32 5000 9200 7000
मुंबई लोकल क्विंटल 2464 6000 8000 7000
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 59 6000 7500 6800
कराड लोकल क्विंटल 24 4000 5000 5000
रामटेक लोकल क्विंटल 7 2400 2800 2600
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 5500 5000
09/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 97 2500 5000 3750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 40 3500 4000 3700
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 4000 6000 5000
पंढरपूर क्विंटल 10 2000 6500 5000
औरंगाबाद क्विंटल 48 7000 9000 8000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 42 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 115 5000 7000 6000
मंचर क्विंटल 3 5550 8000 6775
श्रीरामपूर क्विंटल 25 5000 7000 6000
भुसावळ क्विंटल 10 2500 2500 2500
सातारा क्विंटल 24 5000 6000 5500
मंगळवेढा क्विंटल 10 3000 5200 4500
राहता क्विंटल 16 6000 8000 7000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 3550 4200 3910
फलटण ज्वाला क्विंटल 10 3000 6000 4800
नाशिक लवंगी क्विंटल 57 6000 10000 8500
सोलापूर लोकल क्विंटल 32 3200 5000 4000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 12 3500 6000 4750
पुणे लोकल क्विंटल 581 4000 6000 5000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3500 3500 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 12 2000 9400 6000
नागपूर लोकल क्विंटल 240 4000 4500 4375
राहूरी लोकल क्विंटल 24 6000 8000 7000
मुंबई लोकल क्विंटल 2684 5000 8000 6500
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 70 5000 7000 6000
कराड लोकल क्विंटल 30 4500 5500 5500
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 8 3000 5500 5000
वाई नं. २ क्विंटल 10 5000 7000 6000
08/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 38 4000 6000 5000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 30 3000 4000 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 5 4000 6000 5000
पंढरपूर क्विंटल 10 2000 6000 4500
औरंगाबाद क्विंटल 34 6000 7500 6750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 22 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 219 6000 8000 7000
मंचर क्विंटल 5 5000 6510 5755
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 76 3500 5200 4713
भुसावळ क्विंटल 9 3000 3000 3000
विटा क्विंटल 7 5000 5500 5350
सातारा क्विंटल 13 4500 5000 5000
पलूस क्विंटल 7 5000 6000 5500
राहता क्विंटल 10 5000 8000 7000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8000 10000 9000
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 5000 5500 5300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 3540 4000 3770
मुंबई ज्वाला क्विंटल 1976 5000 8000 6500
नाशिक लवंगी क्विंटल 88 5500 8000 7000
जळगाव लवंगी क्विंटल 27 4000 6000 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 45 2500 4000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 15 3000 4500 3500
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 12 3000 6000 4500
पुणे लोकल क्विंटल 534 3000 6000 4500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 71 3000 5000 4000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 12 2000 9400 7500
नागपूर लोकल क्विंटल 380 3500 4000 3875
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 75 5000 7000 6000
कराड लोकल क्विंटल 36 5000 6000 6000
भिवापूर लोकल क्विंटल 101 3900 4000 3950
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 7 5000 5500 5300
वाई नं. २ क्विंटल 10 5000 6000 5500
07/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 96 4000 5000 4500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 40 3000 4000 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 4 4000 5500 4750
पंढरपूर क्विंटल 12 2000 6500 5000
औरंगाबाद क्विंटल 28 5000 7000 6000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 23 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 11 3000 6800 4900
श्रीरामपूर क्विंटल 20 4000 6000 5000
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 51 3500 5200 4700
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 15 5000 7000 6500
विटा क्विंटल 15 5000 5500 5350
सातारा क्विंटल 13 4500 5500 5000
मंगळवेढा क्विंटल 17 2500 5200 3200
राहता क्विंटल 8 5000 8000 6000
नाशिक लवंगी क्विंटल 77 5500 8000 7500
पुणे लोकल क्विंटल 617 3500 6000 4750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 44 4000 5000 4500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 12 2000 9400 5000
नागपूर लोकल क्विंटल 240 4000 4500 4375
राहूरी लोकल क्विंटल 17 3500 8500 6000
मुंबई लोकल क्विंटल 2427 5000 7500 6300
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 64 6000 7000 6500
कराड लोकल क्विंटल 30 4000 5000 5000
वाई नं. २ क्विंटल 10 4500 5500 5000
06/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 40 3000 5000 4000
अहमदनगर क्विंटल 138 3000 6500 4750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 30 2600 3600 3100
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 4000 8000 6000
औरंगाबाद क्विंटल 40 4000 6500 5250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 21 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 215 6000 8000 7000
मंचर क्विंटल 8 5000 7000 6000
श्रीरामपूर क्विंटल 25 4000 6000 5000
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 84 4000 5500 4840
भुसावळ क्विंटल 10 2500 2500 2500
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 10 4500 6500 5500
विटा क्विंटल 10 5000 5500 5350
सातारा क्विंटल 25 4000 5000 4500
मंगळवेढा क्विंटल 6 3000 4300 4000
राहता क्विंटल 12 5000 9000 7000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 6000 5500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 3265 4000 3735
फलटण ज्वाला क्विंटल 16 2000 6500 4600
नाशिक लवंगी क्विंटल 72 6000 8000 7000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 23 2500 7000 4750
पुणे लोकल क्विंटल 786 4000 6000 5000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 129 5000 6000 5500
कराड लोकल क्विंटल 36 5500 6000 6000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 5000 4500
वाई नं. २ क्विंटल 12 4500 5500 5000
05/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 79 3500 6000 4750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 40 3000 3600 3300
पुणे-मांजरी क्विंटल 3 3000 7000 5000
पंढरपूर क्विंटल 11 2500 6500 4000
औरंगाबाद क्विंटल 52 4000 5500 4750
खेड-चाकण क्विंटल 208 5000 7000 6000
श्रीरामपूर क्विंटल 22 5000 7000 6000
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 67 4000 5000 4500
भुसावळ क्विंटल 5 4000 4000 4000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 15 5000 6500 5500
विटा क्विंटल 20 5000 5500 5350
सातारा क्विंटल 58 4000 5000 4500
मंगळवेढा क्विंटल 10 3200 5700 4500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6500 7000 6750
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 4335 5000 4785
फलटण ज्वाला क्विंटल 12 3000 6000 4650
नाशिक लवंगी क्विंटल 95 6000 8000 7000
जळगाव लवंगी क्विंटल 32 4000 7000 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 2500 5000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 18 3000 5000 4000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 5 5000 6000 5500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 76 4000 6000 5000
नागपूर लोकल क्विंटल 320 4000 4500 4250
राहूरी लोकल क्विंटल 28 2800 6700 5600
मुंबई लोकल क्विंटल 2529 4000 7000 5500
कराड लोकल क्विंटल 36 3500 4000 4000
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 4 2000 3000 2800
वाई नं. २ क्विंटल 10 4500 5500 5000

 

Leave a Comment