Mirchi bajar bhav : 13 ते 18 जून पर्यंतचे मिरची बाजार भाव 2022

Mirchi bajar bhav : 13 ते 18 जून पर्यंतचे मिरची बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मिरची बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मिरची (हिरवी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 87 2500 4000 3250
औरंगाबाद क्विंटल 85 3500 5500 4500
भुसावळ क्विंटल 5 4000 4000 4000
राहता क्विंटल 6 4000 5000 4500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 4000 4500 4285
जळगाव लवंगी क्विंटल 20 2000 3000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 70 2500 4500 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 40 1000 2000 1500
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 7 2000 5000 3500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 4000 5000 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 82 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 470 3000 4500 4250
कराड लोकल क्विंटल 30 3000 3500 3500
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 5000 4500
वाई नं. २ क्विंटल 10 4000 6000 5800
17/06/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 50 2800 3200 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 4000 5000 4500
पाटन क्विंटल 3 4000 5000 4500
खेड-चाकण क्विंटल 255 4000 6000 5000
श्रीरामपूर क्विंटल 22 3500 4500 4000
भुसावळ क्विंटल 8 4000 4000 4000
मंगळवेढा क्विंटल 16 3000 4000 3500
पलूस क्विंटल 3 3000 4000 3500
राहता क्विंटल 10 4000 5000 4500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 4155 4500 4365
फलटण ज्वाला क्विंटल 12 4000 6000 4850
जळगाव लवंगी क्विंटल 75 2000 3000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 60 2800 4500 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 100 1200 2000 1800
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 17 2500 5000 3750
पुणे लोकल क्विंटल 812 2000 5000 3500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 78 350 5000 4250
मुंबई लोकल क्विंटल 3332 4200 5200 4700
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4500 4000
वाई नं. २ क्विंटल 12 4500 6000 5850
16/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 58 3000 4500 3750
पुणे-मांजरी क्विंटल 4 4000 5000 4500
औरंगाबाद क्विंटल 73 4000 5500 4750
खेड-चाकण क्विंटल 300 4000 6000 5000
मंचर क्विंटल 46 1500 5500 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 21 2500 3500 3000
भुसावळ क्विंटल 6 4000 4000 4000
सातारा क्विंटल 34 4000 5000 4500
मंगळवेढा क्विंटल 16 3200 5000 3500
राहता क्विंटल 10 4000 6000 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 5000 4000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 3405 4500 4075
नाशिक ज्वाला क्विंटल 430 4000 5000 4500
फलटण ज्वाला क्विंटल 10 3000 6000 4500
सोलापूर लोकल क्विंटल 69 2000 3500 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 70 2000 3000 2500
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 14 2500 5000 3750
पुणे लोकल क्विंटल 819 3000 4000 3500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 93 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 680 2200 2500 2325
मुंबई लोकल क्विंटल 2784 4500 5500 5000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 80 3000 4500 3800
कराड लोकल क्विंटल 33 3000 3500 3500
रामटेक लोकल क्विंटल 7 2800 4000 3400
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 4000 3800
वाई नं. २ क्विंटल 10 5000 6000 5500
15/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 82 2500 4000 3250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 50 2800 3200 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 5 4000 5500 4750
औरंगाबाद क्विंटल 32 4500 5500 5000
पाटन क्विंटल 3 3500 5500 4500
खेड-चाकण क्विंटल 163 3000 6000 4500
मंचर क्विंटल 39 1500 5500 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 25 3000 4000 3550
भुसावळ क्विंटल 6 4000 4000 4000
सातारा क्विंटल 18 4000 5000 4500
मंगळवेढा क्विंटल 12 3400 5500 4400
राहता क्विंटल 11 5000 6000 5500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 5000 4000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 4075 5000 4715
फलटण ज्वाला क्विंटल 23 3000 6000 4500
जळगाव लवंगी क्विंटल 48 2500 3500 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 58 2500 4000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 70 1500 2200 1800
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 8 3000 6000 4500
पुणे लोकल क्विंटल 414 3000 5000 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 600 2000 2500 2350
राहूरी लोकल क्विंटल 18 2000 8000 5000
मुंबई लोकल क्विंटल 2355 5500 6500 6000
कराड लोकल क्विंटल 27 4500 5000 5000
रामटेक लोकल क्विंटल 4 4000 5000 4500
वाई नं. २ क्विंटल 10 4000 6000 5000
14/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 49 1500 4000 2750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 50 3500 4000 3750
पुणे-मांजरी क्विंटल 4 3000 6000 4500
औरंगाबाद क्विंटल 34 3500 5000 4250
खेड-चाकण क्विंटल 358 4000 6000 5000
मंचर क्विंटल 39 1100 6000 3550
भुसावळ क्विंटल 4 4000 4000 4000
सातारा क्विंटल 33 4000 5000 4500
पलूस क्विंटल 6 2500 3000 2700
राहता क्विंटल 6 4000 6000 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4800 3900
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 4025 5000 4800
फलटण ज्वाला क्विंटल 11 4000 5500 4500
नाशिक लवंगी क्विंटल 332 3500 5000 4500
जळगाव लवंगी क्विंटल 45 2000 3000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 103 2000 4500 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 55 2000 3200 2500
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 19 2500 6000 4050
पुणे लोकल क्विंटल 538 3000 5000 4000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3500 3250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 6000 6000 6000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 79 4000 5000 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 600 2500 3000 2875
मुंबई लोकल क्विंटल 1937 4200 6000 5100
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 3000 4000 3600
कराड लोकल क्विंटल 18 3500 4000 4000
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3800
वाई नं. २ क्विंटल 10 3500 6000 5700
13/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 107 1000 4000 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 60 3500 4000 3750
औरंगाबाद क्विंटल 46 3500 5500 4500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 489 2000 3000 2500
पाटन क्विंटल 4 4000 5000 4500
मंचर क्विंटल 61 1200 6000 3600
श्रीरामपूर क्विंटल 22 2500 3500 3000
सातारा क्विंटल 16 4000 5000 4500
मंगळवेढा क्विंटल 20 3000 4200 3500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6000 5750
नाशिक ज्वाला क्विंटल 26 2500 4500 4000
नाशिक लवंगी क्विंटल 40 3000 5500 4000
जळगाव लवंगी क्विंटल 70 2000 3000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 68 2500 4500 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 45 2000 3500 2800
पुणे लोकल क्विंटल 723 3000 5000 4000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 75 4000 5000 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 580 2000 3000 2750
राहूरी लोकल क्विंटल 13 2000 8400 5200
मुंबई लोकल क्विंटल 1962 4500 6000 5300
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1000 3000 2800
कराड लोकल क्विंटल 33 3000 3500 3500
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4500 4000
12/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 58 1000 4000 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 46 3200 5800 4500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 70 2000 4000 3000
मंचर क्विंटल 43 2000 6300 4150
श्रीरामपूर क्विंटल 27 3000 4000 3550
सातारा क्विंटल 45 4000 5000 4500
मंगळवेढा क्विंटल 13 2500 5000 4000
राहता क्विंटल 6 4000 5000 4500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 4670 5000 4880
फलटण ज्वाला क्विंटल 27 3000 6000 5000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 42 3000 6000 4500
पुणे लोकल क्विंटल 500 3000 5500 4250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 86 3000 5000 4000
राहूरी लोकल क्विंटल 12 3500 7500 5500
कराड लोकल क्विंटल 15 3500 4000 4000
रामटेक लोकल क्विंटल 7 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 4500 4000
वाई नं. २ क्विंटल 16 4000 6000 5000
11/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 81 2500 4500 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 6 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 82 3000 5000 4000
खेड-चाकण क्विंटल 330 4000 5000 4500
श्रीरामपूर क्विंटल 14 4000 5000 4550
भुसावळ क्विंटल 7 5000 5000 5000
सातारा क्विंटल 31 4000 6000 5000
मंगळवेढा क्विंटल 21 2500 4200 3000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 4670 5000 4880
फलटण ज्वाला क्विंटल 11 3500 6000 5000
जळगाव लवंगी क्विंटल 63 2000 3000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 75 2500 4000 3500
जळगाव लोकल क्विंटल 38 2000 3000 2500
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 7 3500 6000 4750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 3000 3500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 82 3000 5000 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 480 2500 3000 2875
राहूरी लोकल क्विंटल 24 2500 7500 5000
मुंबई लोकल क्विंटल 2158 4000 5500 4800
कराड लोकल क्विंटल 21 3500 4000 4000
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3800
वाई नं. २ क्विंटल 12 5000 6000 5500