Mirchi bajar bhav : 14 मार्च ते 19 मार्च पर्यंतचे मिरची बाजार भाव 2022

Mirchi bajar bhav : 14 मार्च ते 19 मार्च पर्यंतचे मिरची बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मिरची बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मिरची (हिरवी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 45 8000 11000 9500
भुसावळ क्विंटल 10 8000 8000 8000
सातारा क्विंटल 24 8000 10000 9000
मंगळवेढा क्विंटल 11 8000 10000 9000
राहता क्विंटल 19 8000 9000 8500
पुणे लोकल क्विंटल 717 6000 8000 7000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 64 8000 15000 11500
कराड लोकल क्विंटल 48 8000 12000 12000
19/03/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 50 3000 4000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 34 8000 10000 9000
पाटन क्विंटल 3 7000 8000 7500
श्रीरामपूर क्विंटल 17 5000 7000 6000
भुसावळ क्विंटल 1 10000 10000 10000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 7 7000 12000 9000
सातारा क्विंटल 11 7000 8000 7500
मंगळवेढा क्विंटल 6 5000 10200 9200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 8 5060 6000 5580
फलटण ज्वाला क्विंटल 1 6000 9000 7500
सोलापूर लोकल क्विंटल 41 2500 7000 4000
जळगाव लोकल क्विंटल 40 4000 7000 6000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 4 6000 7000 6500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 27 5000 7000 6000
नागपूर लोकल क्विंटल 100 6000 6500 6350
कराड लोकल क्विंटल 66 20000 22000 22000
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 5500 5000
18/03/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 3500 4500 4000
पाटन क्विंटल 3 7000 8000 7500
खेड-चाकण क्विंटल 60 10000 14000 12000
श्रीरामपूर क्विंटल 27 5000 8000 6500
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 13 3500 5000 4000
मंगळवेढा क्विंटल 2 7000 8600 8600
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 3 4000 6500 5250
पुणे लोकल क्विंटल 392 5000 10000 7500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 5000 5000 5000
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 3 7500 8500 8000
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 5500 5000
वाई नं. २ क्विंटल 8 8000 9000 8500
17/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 54 5000 9000 7000
जळगाव क्विंटल 3 3200 3200 3200
पुणे-मांजरी क्विंटल 1 8000 9000 8500
औरंगाबाद क्विंटल 54 5000 7500 6250
खेड-चाकण क्विंटल 175 5000 7000 6000
श्रीरामपूर क्विंटल 22 5000 8000 6500
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 23 2500 4500 4000
भुसावळ क्विंटल 4 8000 8000 8000
सातारा क्विंटल 17 5000 7000 6000
मंगळवेढा क्विंटल 5 5000 7300 7000
राहता क्विंटल 8 7000 8000 7500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 8 4535 5200 5025
फलटण ज्वाला क्विंटल 5 6000 9000 7000
जळगाव लवंगी क्विंटल 30 3500 6000 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 31 3000 6000 4500
जळगाव लोकल क्विंटल 25 4000 7000 6000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 8 4000 6000 5000
पुणे लोकल क्विंटल 456 4000 8000 6000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 6000 6000 6000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 62 3500 8000 5750
राहूरी लोकल क्विंटल 30 5000 10000 7500
मुंबई लोकल क्विंटल 2440 6000 10000 8000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 4000 7500 6500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 5 7000 8000 7500
कराड लोकल क्विंटल 18 4000 5000 5000
कामठी लोकल क्विंटल 9 3000 5500 5000
वाई नं. २ क्विंटल 8 7000 9000 8000
16/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 94 5000 9000 7000
औरंगाबाद क्विंटल 40 6000 8000 7000
पाटन क्विंटल 3 5500 6500 6000
खेड-चाकण क्विंटल 150 6000 8000 7000
मंचर क्विंटल 6 4000 10010 7005
श्रीरामपूर क्विंटल 17 5000 7000 6000
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 114 2500 4500 3416
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 17 5000 10000 8000
सातारा क्विंटल 15 5000 7000 6000
मंगळवेढा क्विंटल 11 4000 8100 7200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8000 9000 8500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 5140 5500 5320
फलटण ज्वाला क्विंटल 8 5000 8500 6705
सोलापूर लोकल क्विंटल 46 3500 5800 4000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 14 3000 6000 4500
पुणे लोकल क्विंटल 435 5000 8000 6500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 16 5000 9510 7500
नागपूर लोकल क्विंटल 180 4500 5500 5250
मुंबई लोकल क्विंटल 1322 6000 8500 7300
कराड लोकल क्विंटल 24 7000 8000 8000
रामटेक लोकल क्विंटल 4 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 5000 4500
वाई नं. २ क्विंटल 10 7000 9000 8000
15/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 48 7000 10000 8500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 3500 4500 4000
पुणे-मांजरी क्विंटल 4 6000 7000 6500
पंढरपूर क्विंटल 11 4000 9000 8000
औरंगाबाद क्विंटल 40 6000 8000 7000
पाटन क्विंटल 3 4500 5500 5000
खेड-चाकण क्विंटल 187 6000 8000 7000
मंचर क्विंटल 6 5500 10000 7750
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 84 3500 4500 4019
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 9 6000 10000 8000
सातारा क्विंटल 22 5000 7000 6000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 9500 10000 9750
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 4500 5000 4700
नाशिक लवंगी क्विंटल 42 5000 8500 8000
सोलापूर लोकल क्विंटल 25 4000 5500 4500
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 13 3000 6000 4500
पुणे लोकल क्विंटल 501 5000 8000 6500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 35 7000 8000 7500
नागपूर लोकल क्विंटल 200 4000 5000 4750
मुंबई लोकल क्विंटल 1598 5000 8500 6800
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 9 6000 8000 7000
कराड लोकल क्विंटल 24 6000 7500 7500
रामटेक लोकल क्विंटल 4 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 5000 4500
14/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 74 8000 12000 10000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 3500 4500 4000
जळगाव क्विंटल 4 4000 4000 4000
पुणे-मांजरी क्विंटल 3 4000 10000 7000
औरंगाबाद क्विंटल 34 7000 9000 8000
पाटन क्विंटल 3 5000 7000 6000
मंचर क्विंटल 6 3510 9210 6360
श्रीरामपूर क्विंटल 24 5000 7000 6000
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 101 3500 5000 4404
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 11 5000 10000 8000
सातारा क्विंटल 14 5000 7000 6000
मंगळवेढा क्विंटल 11 6000 9000 7000
राहता क्विंटल 10 6000 7000 6500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8000 9000 8500
नाशिक लवंगी क्विंटल 31 5000 8500 8000
जळगाव लवंगी क्विंटल 25 5000 7500 6000
सोलापूर लोकल क्विंटल 30 2500 5500 4000
जळगाव लोकल क्विंटल 38 5000 7000 6000
पुणे लोकल क्विंटल 380 5000 8000 6500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 112 8000 9000 8500
मुंबई लोकल क्विंटल 1314 6000 8000 7000
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 60 6000 7000 6500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 3500 6000 4800
कराड लोकल क्विंटल 33 6000 7500 7500
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4500 4000
वाई नं. २ क्विंटल 12 7000 9000 8000
13/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 24 6000 11000 8500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 4000 5000 4500
पुणे-मांजरी क्विंटल 1 7000 10000 8500
औरंगाबाद क्विंटल 26 6000 9000 7500
खेड-चाकण क्विंटल 160 6000 8000 7000
मंचर क्विंटल 16 3000 8700 5850
श्रीरामपूर क्विंटल 30 5000 8000 6500
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 87 3500 5000 4135
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 7 5000 10000 9000
सातारा क्विंटल 33 5000 8000 6500
मंगळवेढा क्विंटल 7 7000 8500 8000
पलूस क्विंटल 7 4500 5500 5000
राहता क्विंटल 8 7000 8500 8000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 3265 4000 3735
फलटण ज्वाला क्विंटल 6 4000 8000 7000
नाशिक लवंगी क्विंटल 66 5000 8500 8000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 31 3000 6000 4500
पुणे लोकल क्विंटल 560 5000 10000 7500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 6000 6000 6000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 7000 7000 7000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 81 7000 8000 7500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 28 2000 9800 7000
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 5 7000 8000 7500
कराड लोकल क्विंटल 33 7000 7500 7500
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
वाई नं. २ क्विंटल 12 7000 9000 8000

Leave a Comment