Mirchi bajar bhav : 16 ते 21 मे पर्यंतचे मिरची बाजार भाव 2022

Mirchi bajar bhav : 16 ते 21 मे पर्यंतचे मिरची बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मिरची बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मिरची (हिरवी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 33 3000 7500 5250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 60 2200 3000 2600
औरंगाबाद क्विंटल 92 3000 4500 3750
श्रीरामपूर क्विंटल 20 3000 4000 3550
मंगळवेढा क्विंटल 9 5600 8100 7000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 4070 5000 4550
जळगाव लवंगी क्विंटल 65 1500 2200 1800
जळगाव लोकल क्विंटल 75 2000 3000 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3000 3500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 44 3000 5000 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 480 3500 4000 3875
कराड लोकल क्विंटल 36 2000 3000 3000
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 5000 4500
वाई नं. २ क्विंटल 11 4000 6000 5300
20/05/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 50 2500 3000 2700
जळगाव क्विंटल 5 3000 3000 3000
पाटन क्विंटल 4 4000 7000 5500
खेड-चाकण क्विंटल 215 4000 6000 5000
श्रीरामपूर क्विंटल 22 2000 3000 2550
भुसावळ क्विंटल 7 5000 5000 5000
मंगळवेढा क्विंटल 9 2500 4700 3500
पलूस क्विंटल 8 3500 4000 3500
राहता क्विंटल 10 4500 5500 5000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 4555 5000 4865
नाशिक ज्वाला क्विंटल 55 3000 4500 3800
मुंबई ज्वाला क्विंटल 1294 4000 6000 5000
नाशिक लवंगी क्विंटल 125 4500 6800 5800
जळगाव लवंगी क्विंटल 35 2000 3000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 49 2200 3000 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 60 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 281 4000 8000 6000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 43 2500 4000 3250
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 55 2000 4000 3000
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 5500 5000
वाई नं. २ क्विंटल 12 3000 5000 4000
19/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 112 2000 3000 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 3 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 64 3000 4500 3750
खेड-चाकण क्विंटल 205 4000 6000 5000
मंचर क्विंटल 41 1000 5500 3250
श्रीरामपूर क्विंटल 23 3000 4000 3550
भुसावळ क्विंटल 4 5000 5000 5000
सातारा क्विंटल 24 4000 6000 5000
मंगळवेढा क्विंटल 15 2000 4200 3500
राहता क्विंटल 14 3000 4500 3700
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4000 3700
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 4070 5000 4550
नाशिक ज्वाला क्विंटल 65 2500 4500 3050
नाशिक लवंगी क्विंटल 100 2700 3400 3200
जळगाव लवंगी क्विंटल 20 2000 3000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 57 2000 3000 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 25 1500 2000 1700
पुणे लोकल क्विंटल 432 2000 5000 3500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 108 2500 5000 3750
मुंबई लोकल क्विंटल 2122 4000 6000 5000
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 65 2000 4000 3000
कराड लोकल क्विंटल 27 3000 3500 3500
रामटेक लोकल क्विंटल 5 5000 6000 5500
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 5500 5000
वाई नं. २ क्विंटल 12 4000 6000 5000
18/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 73 1200 3000 2100
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 2800 3200 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 3 5000 6000 5500
औरंगाबाद क्विंटल 37 3500 4500 4000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 36 1000 2000 1500
पाटन क्विंटल 6 3500 4500 4000
खेड-चाकण क्विंटल 305 4000 6000 5000
मंचर क्विंटल 32 1000 5500 3250
श्रीरामपूर क्विंटल 24 2000 3000 2550
भुसावळ क्विंटल 9 5000 5000 5000
सातारा क्विंटल 25 3000 5000 4000
मंगळवेढा क्विंटल 6 2200 5400 4000
राहता क्विंटल 10 3000 4500 3700
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 5000 4500
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4500 4000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 4065 5000 4625
नाशिक ज्वाला क्विंटल 25 2500 3500 3000
नाशिक लवंगी क्विंटल 45 3000 6000 5000
जळगाव लवंगी क्विंटल 40 2000 3000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 38 2000 3000 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 43 1500 2000 1800
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 15 2500 5100 3800
पुणे लोकल क्विंटल 384 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 458 2000 5000 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 480 3000 3500 3350
मुंबई लोकल क्विंटल 2250 3600 6000 4800
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 60 2000 4000 3000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 90 3000 6000 4500
कराड लोकल क्विंटल 21 2500 3500 3500
रामटेक लोकल क्विंटल 4 5000 6000 5500
कामठी लोकल क्विंटल 4 5000 5500 5400
वाई नं. २ क्विंटल 12 4000 6000 5000
17/05/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 50 3000 3600 3300
पुणे-मांजरी क्विंटल 3 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 52 2500 4500 3500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 113 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 195 4000 6000 5000
मंचर क्विंटल 27 1000 5000 2950
भुसावळ क्विंटल 7 5000 5000 5000
सातारा क्विंटल 27 4000 6000 5000
पलूस क्विंटल 7 2500 3500 3000
राहता क्विंटल 7 4000 5000 4500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 5000 4500
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4500 4300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 4255 5000 4815
नाशिक ज्वाला क्विंटल 62 2500 3800 3300
फलटण ज्वाला क्विंटल 7 3000 6000 4500
नाशिक लवंगी क्विंटल 100 5000 6000 5500
जळगाव लवंगी क्विंटल 40 2000 3000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 37 2000 3000 2200
जळगाव लोकल क्विंटल 42 1500 2500 2000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 19 2000 4600 3300
पुणे लोकल क्विंटल 656 2500 4000 3250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 77 4000 4500 4250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 304 2000 5000 4000
मुंबई लोकल क्विंटल 2507 4000 5000 4500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 70 3000 8000 6000
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 13 2500 3500 3000
कराड लोकल क्विंटल 36 1800 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 4 5000 6000 5500
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 6000 5000
वाई नं. २ क्विंटल 14 4000 6000 5000
16/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 109 500 1250 875
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 60 3000 3500 3250
पुणे-मांजरी क्विंटल 3 2000 4000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 49 3500 4500 4000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 139 2000 4000 3000
पाटन क्विंटल 4 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 48 1000 6700 4800
श्रीरामपूर क्विंटल 25 2500 3500 3000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 16 4500 6000 5000
सातारा क्विंटल 20 4000 5000 4500
मंगळवेढा क्विंटल 25 1600 3600 2500
राहता क्विंटल 6 3000 5500 4200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3600 3200
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4500 4000
नाशिक ज्वाला क्विंटल 193 4000 5000 4500
मुंबई ज्वाला क्विंटल 2558 3600 5500 4550
नाशिक लवंगी क्विंटल 132 4000 6500 5500
पुणे लोकल क्विंटल 730 2000 5000 3500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3200 3200 3200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 94 3000 5000 4000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 408 2000 5000 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 600 3000 3500 3350
राहूरी लोकल क्विंटल 23 3100 7300 5500
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 60 2000 4000 3000
कराड लोकल क्विंटल 15 3000 3200 3200
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 6000 5000
15/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 82 2000 4000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 40 3500 4000 3700
पुणे-मांजरी क्विंटल 3 6000 6500 6250
औरंगाबाद क्विंटल 54 3500 4000 3750
खेड-चाकण क्विंटल 295 4000 6000 5000
मंचर क्विंटल 35 1000 6500 4500
श्रीरामपूर क्विंटल 20 3000 4000 3550
भुसावळ क्विंटल 9 5000 5000 5000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 10 5000 7000 6000
सातारा क्विंटल 51 4000 6000 5000
मंगळवेढा क्विंटल 20 1800 3800 3300
राहता क्विंटल 6 4000 5200 4600
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 4065 5000 4625
फलटण ज्वाला क्विंटल 21 2500 6000 4500
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 31 2200 5000 3600
पुणे लोकल क्विंटल 680 3000 5000 4000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3500 3500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 70 3000 5000 4000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 174 1000 5000 3000
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 19 3000 4000 3500
कराड लोकल क्विंटल 21 3000 3500 3500
रामटेक लोकल क्विंटल 5 5000 6000 5500
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 6000 5000
14/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 65 2000 5000 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 2000 2500 2250
पुणे-मांजरी क्विंटल 6 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 67 2000 3500 2750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 40 3000 5000 4000
खेड-चाकण क्विंटल 295 4000 6000 5000
श्रीरामपूर क्विंटल 17 2000 4000 3000
भुसावळ क्विंटल 5 4000 4000 4000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 13 3000 6000 5000
सातारा क्विंटल 5 3000 5000 4000
मंगळवेढा क्विंटल 12 2500 4000 3500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3800 3400
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4000 3800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 4685 5200 5015
फलटण ज्वाला क्विंटल 11 3000 6000 4500
जळगाव लवंगी क्विंटल 65 2000 3000 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 40 1500 2500 2000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 6 3000 6000 4500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3000 3500 3250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 4500 4500 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 68 2500 4000 3250
नागपूर लोकल क्विंटल 250 5000 6000 5750
मुंबई लोकल क्विंटल 885 3000 5000 4000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 90 3000 5000 4500
कराड लोकल क्विंटल 15 3000 3200 3200
रामटेक लोकल क्विंटल 4 5000 6000 5500
कामठी लोकल क्विंटल 2 5500 6000 5800
वाई नं. २ क्विंटल 12 4000 6000 5000