Mirchi bajar bhav : 18 ते 23 एप्रिल पर्यंतचे मिरची बाजार भाव 2022

Mirchi bajar bhav : 18 ते 23 एप्रिल पर्यंतचे मिरची बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मिरची बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मिरची (हिरवी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 82 3000 6000 4500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 2800 3200 3000
जळगाव क्विंटल 15 2000 3000 2500
औरंगाबाद क्विंटल 144 2500 3500 3000
मंगळवेढा क्विंटल 20 4000 6500 5000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 4655 5000 4845
जळगाव लवंगी क्विंटल 35 2500 4000 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 47 2600 4000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 55 3000 4000 3500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 45 4000 6000 5000
नागपूर लोकल क्विंटल 470 2500 3500 3250
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 21 5600 8000 6000
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000
वाई नं. २ क्विंटल 9 5000 7000 6000
22/04/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 3000 4000 3500
जळगाव क्विंटल 7 2000 3000 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 1 7000 7000 7000
पंढरपूर क्विंटल 24 1500 7000 4000
खेड-चाकण क्विंटल 265 4000 6000 4500
श्रीरामपूर क्विंटल 23 5000 7000 6000
भुसावळ क्विंटल 5 5000 5000 5000
मंगळवेढा क्विंटल 6 3500 7500 6000
राहता क्विंटल 9 3000 6000 4500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 4675 5000 4885
मुंबई ज्वाला क्विंटल 2175 3000 5000 4000
जळगाव लवंगी क्विंटल 30 2500 4000 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 13 3000 6000 4000
जळगाव लोकल क्विंटल 20 3000 4500 3500
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 14 3000 6500 4750
पुणे लोकल क्विंटल 743 3000 6000 4500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 5500 5500 5500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 56 4500 6000 5250
मुंबई लोकल क्विंटल 2175 3000 5000 4000
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 70 6000 7000 6500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 23 5000 8000 7500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 10 5000 6000 5300
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 2000 1800
21/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 64 3000 6000 4500
औरंगाबाद क्विंटल 214 2000 3500 2750
खेड-चाकण क्विंटल 295 5000 8000 6500
मंचर क्विंटल 13 2000 7500 4750
श्रीरामपूर क्विंटल 23 5000 7000 6000
भुसावळ क्विंटल 4 6600 6600 6600
सातारा क्विंटल 31 3000 5000 4000
मंगळवेढा क्विंटल 15 4000 7100 6000
राहता क्विंटल 16 3000 4000 3500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6500 7500 7000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 13 4650 5000 4860
सोलापूर लोकल क्विंटल 66 3000 5000 4000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 14 2000 7500 4750
पुणे लोकल क्विंटल 474 3000 7000 5000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 400 550 475
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 72 4000 5000 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 380 2500 3000 2875
मुंबई लोकल क्विंटल 2486 3000 5000 4000
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 70 6000 7000 6500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 86 4000 8000 7000
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 10 3000 5000 4000
कराड लोकल क्विंटल 24 5000 6500 6500
कामठी लोकल क्विंटल 4 2000 3500 3000
वाई नं. २ क्विंटल 12 4000 5000 4500
20/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 61 5000 6500 5750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 3200 4200 3700
जळगाव क्विंटल 25 2000 4000 3000
पंढरपूर क्विंटल 16 1500 7500 6000
औरंगाबाद क्विंटल 152 3000 4500 3750
खेड-चाकण क्विंटल 290 5000 8000 6500
मंचर क्विंटल 16 1000 7000 4000
श्रीरामपूर क्विंटल 23 5000 7000 6000
भुसावळ क्विंटल 1 6600 6600 6600
सातारा क्विंटल 47 4000 6000 5000
मंगळवेढा क्विंटल 10 7500 9200 8000
राहता क्विंटल 11 5500 6000 5700
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 4255 5000 4815
जळगाव लवंगी क्विंटल 25 2000 4000 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 23 5000 6000 5000
धुळे लोकल क्विंटल 48 4500 20000 15000
जळगाव लोकल क्विंटल 22 3000 4000 3500
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 10 3000 7500 5250
पुणे लोकल क्विंटल 810 3000 6000 4500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 64 3000 8700 5000
नागपूर लोकल क्विंटल 380 3000 4000 3750
मुंबई लोकल क्विंटल 2344 4000 6000 5000
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 60 7000 7500 7200
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 2000 8000 3500
कराड लोकल क्विंटल 33 6000 6500 6500
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 5 2000 3500 3000
19/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 57 4000 7000 5500
अहमदनगर क्विंटल 70 4000 8000 6000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 3000 4000 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 5 6000 9000 7500
पंढरपूर क्विंटल 17 1500 8000 5500
औरंगाबाद क्विंटल 81 2500 4500 3500
खेड-चाकण क्विंटल 285 6000 8000 7000
मंचर क्विंटल 15 1500 7000 4250
भुसावळ क्विंटल 2 7100 7100 7100
सातारा क्विंटल 36 4000 6000 5000
राहता क्विंटल 16 4500 6100 5300
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7500 7000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 4535 5000 4785
नाशिक लवंगी क्विंटल 66 4500 6000 5500
सोलापूर लोकल क्विंटल 19 5000 7000 6000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 21 3000 7500 5250
पुणे लोकल क्विंटल 993 4000 6000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 63 3500 7000 5250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 41 3000 8000 5000
नागपूर लोकल क्विंटल 370 3000 4000 3750
मुंबई लोकल क्विंटल 2425 4000 8500 6300
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 60 2000 7000 4500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 5 5500 7000 6000
कराड लोकल क्विंटल 33 7000 8000 8000
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3500 3000
18/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 93 5000 7000 6000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 3000 4000 3500
पंढरपूर क्विंटल 12 1500 8000 6000
औरंगाबाद क्विंटल 66 3000 4500 3750
मंचर क्विंटल 17 1200 8000 4600
श्रीरामपूर क्विंटल 21 5000 7000 6000
सातारा क्विंटल 15 4000 8000 6000
मंगळवेढा क्विंटल 14 7500 10000 8500
राहता क्विंटल 3 4000 6000 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 9000 8000
मुंबई ज्वाला क्विंटल 2425 4000 8500 6300
नाशिक लवंगी क्विंटल 65 4000 7000 6500
जळगाव लवंगी क्विंटल 37 2500 4000 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 39 1500 6000 4000
जळगाव लोकल क्विंटल 50 3000 5000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 421 4000 7000 5500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 66 4000 7000 5500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 45 3000 8000 5000
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 60 5000 7500 6500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 76 1000 8000 6500
कराड लोकल क्विंटल 33 5000 6500 6500
वाई नं. २ क्विंटल 12 7000 9000 8000
17/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 51 4000 6000 5000
अहमदनगर क्विंटल 36 4000 8400 6200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 3000 4000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 109 3500 4500 4000
खेड-चाकण क्विंटल 248 5000 7000 6000
मंचर क्विंटल 18 2000 8000 5000
श्रीरामपूर क्विंटल 17 5000 8000 6500
सातारा क्विंटल 37 4000 8000 6000
मंगळवेढा क्विंटल 4 6600 9000 7500
राहता क्विंटल 4 4000 6000 5000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 4675 5000 4885
फलटण ज्वाला क्विंटल 4 6500 8000 7000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 27 2500 8000 5250
पुणे लोकल क्विंटल 787 3000 6000 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 52 2000 5000 3500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 4 7000 8000 7500
कराड लोकल क्विंटल 27 5000 7000 7000
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 5 2000 3000 2800
वाई नं. २ क्विंटल 9 6000 9000 7500
16/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 89 4000 8000 6000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 30 3000 4000 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 1 4000 4000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 64 3500 5000 4250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 39 2500 3500 3000
खेड-चाकण क्विंटल 280 7000 9000 8000
श्रीरामपूर क्विंटल 21 5000 7000 6000
भुसावळ क्विंटल 2 7100 7100 7100
सातारा क्विंटल 8 6000 8000 7000
मंगळवेढा क्विंटल 11 4200 7500 6500
राहता क्विंटल 4 5000 6000 5050
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 5085 6000 5525
फलटण ज्वाला क्विंटल 8 5000 9000 7500
नाशिक लवंगी क्विंटल 27 4000 6000 5000
जळगाव लवंगी क्विंटल 35 1000 5000 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 49 2500 5500 3500
जळगाव लोकल क्विंटल 42 2000 6000 4000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 8 5200 7000 6100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 6000 6000 6000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 43 4000 6000 5000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 49 3000 6000 4500
मुंबई लोकल क्विंटल 2220 5500 8500 7000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 2000 8000 5500
कराड लोकल क्विंटल 15 8000 10000 10000
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 4 2500 3000 2800

Leave a Comment