Mirchi bajar bhav : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे मिरची बाजार भाव 2022

Mirchi bajar bhav : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे मिरची बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मिरची बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (mirchi bajar bhav maharastra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मिरची (हिरवी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 61 1000 4000 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 70 1800 2200 2000
पंढरपूर क्विंटल 23 1000 3500 2500
औरंगाबाद क्विंटल 39 2000 2800 2400
भुसावळ क्विंटल 5 5000 5000 5000
मंगळवेढा क्विंटल 8 3000 4700 4000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 4215 5000 4575
सोलापूर लोकल क्विंटल 80 2000 3000 2500
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 9 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 3000 3500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 84 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 650 3000 3500 3350
कराड लोकल क्विंटल 33 2500 3500 3500
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 4 2000 3500 3000
वाई नं. २ क्विंटल 10 3000 4000 3500
22/07/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 80 1800 2200 2000
पुणे-मांजरी क्विंटल 6 2000 4000 3000
पंढरपूर क्विंटल 26 1000 3000 2000
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 193 400 4800 4000
खेड-चाकण क्विंटल 258 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 27 2000 3000 2550
भुसावळ क्विंटल 5 5000 5000 5000
मंगळवेढा क्विंटल 14 1500 3200 2800
पलूस क्विंटल 6 2500 3000 2700
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3300 4400 3600
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 4550 5000 4820
नाशिक ज्वाला क्विंटल 43 1500 2500 2000
नाशिक लवंगी क्विंटल 50 1500 3000 2500
जळगाव लवंगी क्विंटल 75 1500 2500 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 60 1000 3500 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 25 2000 3500 2500
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 11 1800 4000 2900
पुणे लोकल क्विंटल 647 2000 3000 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3000 3000 3000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3200 3200 3200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 83 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 1938 1000 4110 3000
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 61 4000 5000 4500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 2500 3000 2800
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 4000 3800
21/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 51 2000 4000 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 9 2000 2500 2250
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 272 500 4100 3500
औरंगाबाद क्विंटल 62 1700 3000 2350
खेड-चाकण क्विंटल 275 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 48 2000 4500 3250
श्रीरामपूर क्विंटल 22 1500 2000 1750
भुसावळ क्विंटल 6 4000 4000 4000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 133 250 450 350
सातारा क्विंटल 28 2000 3000 2500
मंगळवेढा क्विंटल 21 1500 4200 2500
राहता क्विंटल 14 2000 3000 2500
भोकरदन -पिपळगाव रेणू हायब्रीड क्विंटल 900 2600 2800 2700
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3300 4000 3600
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 4115 5000 4675
जळगाव लवंगी क्विंटल 73 2000 3000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 78 2000 3000 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 65 1200 2000 1500
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 9 2000 4000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 680 2000 3000 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 3000 3000 3000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3200 3200 3200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 119 2500 3000 2750
नागपूर लोकल क्विंटल 620 2500 3000 2875
मुंबई लोकल क्विंटल 1661 3800 4200 4000
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 64 4000 5000 4500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 60 2000 3000 2600
कराड लोकल क्विंटल 27 2500 3000 3000
रामटेक लोकल क्विंटल 7 4000 5000 4500
वाई नं. २ क्विंटल 12 3000 4000 3500
20/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 87 2000 3250 2600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 60 3200 3600 3400
पुणे-मांजरी क्विंटल 8 2500 4000 3250
पंढरपूर क्विंटल 11 1500 3500 2500
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 258 350 4150 3500
औरंगाबाद क्विंटल 46 2400 3500 2950
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 215 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 235 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 24 1500 2500 2000
भुसावळ क्विंटल 8 5000 5000 5000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 120 250 350 300
सातारा क्विंटल 30 2000 3500 2750
मंगळवेढा क्विंटल 17 2000 4200 3000
भोकरदन -पिपळगाव रेणू हायब्रीड क्विंटल 550 2600 2800 2700
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3200 4000 3600
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 4535 5000 4785
नाशिक ज्वाला क्विंटल 331 1400 2000 1600
नाशिक लवंगी क्विंटल 331 1500 2500 2000
जळगाव लवंगी क्विंटल 75 2500 3500 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 91 1000 3200 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 100 1000 2000 1500
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 6 2000 4000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 617 2000 3500 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 3000 3500 3250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 2111 1000 3640 2300
नागपूर लोकल क्विंटल 480 3000 3200 3150
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 55 4000 5000 4500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 90 2000 3800 3000
कराड लोकल क्विंटल 24 1500 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 5 4000 4500 4400
वाई नं. २ क्विंटल 12 3000 4000 3500
19/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 51 1000 4000 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 60 3000 4000 3500
जळगाव क्विंटल 70 1000 2000 1500
पुणे-मांजरी क्विंटल 10 2500 4000 3250
पंढरपूर क्विंटल 19 1000 3500 2000
औरंगाबाद क्विंटल 88 2500 3500 3000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 130 2000 4000 3000
पाटन क्विंटल 4 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 340 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 40 2500 4000 3250
भुसावळ क्विंटल 8 3300 3300 3300
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 71 250 430 380
सातारा क्विंटल 46 2000 3000 2500
पलूस क्विंटल 6 2500 3500 3000
भोकरदन -पिपळगाव रेणू हायब्रीड क्विंटल 370 2600 2800 2700
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4000 3500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 4170 5000 4650
नाशिक ज्वाला क्विंटल 155 3400 4000 3600
मुंबई ज्वाला क्विंटल 1999 3000 4000 3500
जळगाव लवंगी क्विंटल 38 2500 3500 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 82 2000 3500 3000
पुणे लोकल क्विंटल 746 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 3000 3500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 92 1500 2500 2000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 2180 1000 4250 2650
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 17 2000 4000 2900
कराड लोकल क्विंटल 24 2500 3000 3000
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4500 4000
वाई नं. २ क्विंटल 12 3000 4500 3750
18/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 74 2500 4000 3250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 60 3000 4000 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 8 3000 4000 3500
पंढरपूर क्विंटल 18 2000 3000 2500
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 267 650 3800 3200
औरंगाबाद क्विंटल 23 2000 3200 2600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 76 2000 3000 2500
पाटन क्विंटल 4 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 82 2000 4100 3050
श्रीरामपूर क्विंटल 23 2000 3000 2550
सातारा क्विंटल 29 2000 3000 2500
मंगळवेढा क्विंटल 27 1800 4100 3500
भोकरदन -पिपळगाव रेणू हायब्रीड क्विंटल 600 3100 3400 3200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3600 4000 3800
नाशिक ज्वाला क्विंटल 35 2000 4000 3000
मुंबई ज्वाला क्विंटल 3102 3000 3400 3200
नाशिक लवंगी क्विंटल 65 2500 4500 3500
जळगाव लवंगी क्विंटल 75 1500 3500 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 74 2000 4500 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 45 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 650 2000 3000 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 2500 3000 2750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 150 1500 3500 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 1958 1000 3700 2800
नागपूर लोकल क्विंटल 480 4000 4500 4350
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 58 4000 5000 4500
कराड लोकल क्विंटल 24 3000 4000 4000
वाई नं. २ क्विंटल 12 3000 4000 3500
17/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 53 1500 3300 2400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 50 3000 4000 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 9 2500 3500 3000
औरंगाबाद क्विंटल 88 1500 2000 1750
खेड-चाकण क्विंटल 358 3000 5000 4000
मंचर क्विंटल 122 2000 5000 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 23 1500 2500 2000
भुसावळ क्विंटल 15 2800 2800 2800
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 107 250 350 300
मंगळवेढा क्विंटल 27 2700 4000 3500
पलूस क्विंटल 6 2500 5000 4000
राहता क्विंटल 14 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 754 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 3000 3500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 100 1500 4000 2750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 1973 1000 4500 3000
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 10 1500 3000 2200
कराड लोकल क्विंटल 30 2000 2500 2500
रामटेक लोकल क्विंटल 7 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 4500 4000
वाई नं. २ क्विंटल 12 3000 4500 3750
16/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 116 1000 3000 2000
अहमदनगर क्विंटल 69 2000 6000 4000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 70 2500 3000 2750
पुणे-मांजरी क्विंटल 12 3000 3500 3250
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 407 200 4500 4000
औरंगाबाद क्विंटल 43 2000 2500 2250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 116 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 375 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 17 1000 2000 1550
भुसावळ क्विंटल 7 4000 4000 4000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 184 2500 4300 3500
सातारा क्विंटल 50 2000 3500 2750
मंगळवेढा क्विंटल 19 3000 5000 4000
भोकरदन -पिपळगाव रेणू हायब्रीड क्विंटल 640 2250 2600 2350
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2750
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 3025 3500 3345
नाशिक ज्वाला क्विंटल 27 1200 2500 1700
फलटण ज्वाला नग 16 2000 4000 3000
नाशिक लवंगी क्विंटल 47 1000 2800 2300
जळगाव लवंगी क्विंटल 45 2000 3000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 74 2000 4500 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 65 1500 2500 2000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 7 4000 6000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 180 1500 4000 2750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 1893 1000 3510 2300
नागपूर लोकल क्विंटल 540 2200 2500 2425
राहूरी लोकल क्विंटल 23 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 454 3200 3600 3400
कराड लोकल क्विंटल 36 3000 3500 3500
रामटेक लोकल क्विंटल 4 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 4000 3800
वाई नं. २ क्विंटल 8 3500 5000 4250