Mirchi bajar bhav : 14 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी पर्यंत चे मिरची बाजार भाव

Mirchi bajar bhav : 14 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी पर्यंत चे मिरची बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मिरची बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मिरची (हिरवी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 169 3300 6000 4650
भुसावळ क्विंटल 5 5000 5000 5000
मंगळवेढा क्विंटल 9 3800 6400 5700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 4800 4800 4800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 43 5000 6000 5500
नागपूर लोकल क्विंटल 320 4000 5000 4750
18/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 1 6000 8000 7000
खेड-चाकण क्विंटल 208 6000 8000 7000
श्रीरामपूर क्विंटल 25 5000 8000 6500
भुसावळ क्विंटल 6 5000 5000 5000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 11 6500 7500 7000
मंगळवेढा क्विंटल 10 3800 7500 6000
पलूस क्विंटल 5 4500 5000 4700
राहता क्विंटल 12 4000 7000 5500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 4575 5200 5065
सोलापूर लोकल क्विंटल 46 3000 5500 4000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 9 5000 8500 6750
पुणे लोकल क्विंटल 783 4000 8000 6000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 66 4000 5000 4500
मुंबई लोकल क्विंटल 1554 5000 9000 7000
कामठी लोकल क्विंटल 6 3000 5500 5000
वाई नं. २ क्विंटल 12 6000 8000 7000
17/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 42 5000 7000 6000
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 6000 9000 7500
औरंगाबाद क्विंटल 88 6500 9000 7750
खेड-चाकण क्विंटल 208 5000 7000 6000
मंचर क्विंटल 3 6000 8000 7000
श्रीरामपूर क्विंटल 21 5000 8000 6500
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 56 4000 5800 5527
भुसावळ क्विंटल 3 6600 6600 6600
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 12 6000 8000 7000
सातारा क्विंटल 16 5000 6000 5500
मंगळवेढा क्विंटल 8 4000 6700 5700
राहता क्विंटल 9 4000 7000 5500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8000 8500 8200
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 5000 6000 5500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 4115 5000 4675
नाशिक लवंगी क्विंटल 35 7500 10000 9000
जळगाव लवंगी क्विंटल 1 4000 4000 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 39 3000 5000 4000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 11 3000 6000 4500
पुणे लोकल क्विंटल 591 4000 7000 5500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3500 3500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 80 4500 5000 4750
नागपूर लोकल क्विंटल 240 4500 5000 4875
मुंबई लोकल क्विंटल 1810 5000 8000 6500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 76 2000 4000 3000
रामटेक लोकल क्विंटल 7 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 7 3000 5500 5000
वाई नं. २ क्विंटल 12 6000 7500 6750
16/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 67 3000 6000 4500
पुणे-मांजरी क्विंटल 1 4000 6000 5000
पंढरपूर क्विंटल 14 3000 6500 4000
औरंगाबाद क्विंटल 49 5000 8500 7000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 27 2000 3500 2500
खेड-चाकण क्विंटल 125 5000 7000 6000
श्रीरामपूर क्विंटल 21 5000 7000 6000
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 69 4000 5200 4816
भुसावळ क्विंटल 4 6600 6600 6600
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 9 5000 7000 6000
सातारा क्विंटल 3 4000 5000 4500
मंगळवेढा क्विंटल 8 4000 7000 6000
राहता क्विंटल 12 6000 7500 7000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6500 7000 6700
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 7000 9000 8000
फलटण ज्वाला क्विंटल 7 5000 7000 5500
जळगाव लवंगी क्विंटल 38 4000 6500 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 44 2700 5000 3500
जळगाव लोकल क्विंटल 45 3000 4500 3500
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 13 5000 7000 6000
पुणे लोकल क्विंटल 508 4000 6000 5000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 11 4000 8810 5000
नागपूर लोकल क्विंटल 250 4500 5000 4875
मुंबई लोकल क्विंटल 1907 6000 8000 7000
कराड लोकल क्विंटल 24 3000 4000 4000
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 9 3000 5500 5000
वाई नं. २ क्विंटल 10 6000 7000 6500
15/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 42 5000 6500 5750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 30 3000 4000 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 3 4000 6000 5000
पंढरपूर क्विंटल 10 3000 6500 4000
औरंगाबाद क्विंटल 67 5000 9000 7000
खेड-चाकण क्विंटल 230 5000 7000 6000
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 77 3200 5000 4500
भुसावळ क्विंटल 6 4000 4000 4000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 9 5000 7000 6000
सातारा क्विंटल 27 3500 5000 4250
पलूस क्विंटल 8 6000 7000 6500
राहता क्विंटल 16 4000 7000 5500
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 6000 8000 7000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 5055 6000 5535
नाशिक लवंगी क्विंटल 45 7000 10000 8300
जळगाव लवंगी क्विंटल 40 4000 6000 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 77 2500 3000 2800
जळगाव लोकल क्विंटल 35 3000 5000 4000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 13 5500 8000 6750
पुणे लोकल क्विंटल 525 4000 7000 5500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 3500 3500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 49 3500 4500 4000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 9 4000 8500 5000
नागपूर लोकल क्विंटल 220 4000 4500 4375
मुंबई लोकल क्विंटल 2014 5000 8000 6500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 3000 5000 4500
कराड लोकल क्विंटल 33 3000 4000 4000
भिवापूर लोकल क्विंटल 100 3410 3550 3480
रामटेक लोकल क्विंटल 4 4000 50002 4500
कामठी लोकल क्विंटल 7 3000 5500 5000
वाई नं. २ क्विंटल 12 6000 7000 6500
14/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 78 4000 6000 5000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 3000 4000 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 3 4000 6000 5000
पंढरपूर क्विंटल 12 2200 7000 5000
औरंगाबाद क्विंटल 37 6000 8000 7000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 25 2500 4000 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 28 4000 6000 5000
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 72 3000 5000 4000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 8 5000 7000 6000
विटा क्विंटल 15 4000 4500 4350
सातारा क्विंटल 18 4000 5000 4500
मंगळवेढा क्विंटल 14 2900 6500 5000
राहता क्विंटल 7 3000 7000 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 6000 9000 7500
जळगाव लवंगी क्विंटल 40 4000 6000 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 92 3000 5000 4000
जळगाव लोकल क्विंटल 35 3000 5000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 512 3000 7000 5000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 67 3000 4000 3500
राहूरी लोकल क्विंटल 32 5000 7000 6000
मुंबई लोकल क्विंटल 2528 5000 7500 6300
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 65 3000 4000 3500
कराड लोकल क्विंटल 36 4000 5000 5000
वाई नं. २ क्विंटल 8 7000 8000 7500
13/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 30 4000 6000 5000
अहमदनगर क्विंटल 79 2000 9400 5700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 3000 4000 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 3 5000 7000 6000
औरंगाबाद क्विंटल 57 6500 9000 7750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 25 2500 4000 3000
खेड-चाकण क्विंटल 160 6000 8000 7000
मंचर क्विंटल 14 1000 7500 4250
श्रीरामपूर क्विंटल 29 5000 6000 5500
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 65 3500 4500 4048
भुसावळ क्विंटल 11 3500 3500 3500
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 7 5000 7000 6000
विटा क्विंटल 20 4000 5000 4500
सातारा क्विंटल 33 4500 5500 5000
मंगळवेढा क्विंटल 8 3200 6300 5000
राहता क्विंटल 16 6500 7500 7000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 5050 6000 5560
फलटण ज्वाला क्विंटल 18 4000 7000 5500
नाशिक लवंगी क्विंटल 112 6000 9000 7000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 24 4000 6500 5250
पुणे लोकल क्विंटल 1121 3000 7000 5000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 90 4500 6000 5250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 10 4000 8500 6200
नागपूर लोकल क्विंटल 220 4000 4500 4375
कराड लोकल क्विंटल 27 5000 5500 5500
रामटेक लोकल क्विंटल 7 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 11 3000 5500 5000
वाई नं. २ क्विंटल 12 5500 6500 6000
12/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 116 3500 6000 4750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 3200 3800 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 5 4000 6000 5000
पंढरपूर क्विंटल 22 1200 6500 4000
औरंगाबाद क्विंटल 88 6000 7000 6500
खेड-चाकण क्विंटल 225 6000 8000 7000
श्रीरामपूर क्विंटल 27 6000 7000 6500
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 75 4200 5000 4724
भुसावळ क्विंटल 5 4000 4000 4000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 7 5000 7000 6000
विटा क्विंटल 20 4500 5000 4750
सातारा क्विंटल 23 5000 6000 5500
मंगळवेढा क्विंटल 10 3300 6300 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 7000 9000 8000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 4685 5200 5015
फलटण ज्वाला क्विंटल 7 4000 6500 5500
नाशिक लवंगी क्विंटल 80 6000 8000 7500
जळगाव लवंगी क्विंटल 30 4000 6000 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 18 3000 5000 4000
जळगाव लोकल क्विंटल 11 3000 5000 4000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 18 3500 7000 5250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 67 3000 4000 3500
राहूरी लोकल क्विंटल 23 6500 8500 7500
मुंबई लोकल क्विंटल 2195 5000 8000 6500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 4000 6000 5000
कराड लोकल क्विंटल 39 3000 4500 4500
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 6000 5000
वाई नं. २ क्विंटल 12 5500 6500 6000

 

 

Leave a Comment