Mirchi bajar bhav : 2 ते 7 मे पर्यंतचे मिरची बाजार भाव 2022

Mirchi bajar bhav : 2 ते 7 मे पर्यंतचे मिरची बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मिरची बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मिरची (हिरवी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/05/2022
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 159 2000 3000 2500
05/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 47 2000 5000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 45 2500 4000 3250
खेड-चाकण क्विंटल 285 4000 6000 5000
श्रीरामपूर क्विंटल 22 3000 6000 4550
भुसावळ क्विंटल 3 5000 5000 5000
सातारा क्विंटल 34 5000 6500 5500
मंगळवेढा क्विंटल 12 4300 6200 5200
राहता क्विंटल 16 3000 6500 4700
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 4535 5500 4855
मुंबई ज्वाला क्विंटल 1596 5000 7000 6000
पुणे लोकल क्विंटल 541 3000 8000 5000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3500 4000 3750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 70 3000 5000 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 320 4000 4500 4350
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 5 4000 4500 4400
04/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 93 3000 5000 4000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 30 4000 5000 4500
जळगाव क्विंटल 15 1500 1500 1500
औरंगाबाद क्विंटल 62 4000 5000 4500
पाटन क्विंटल 6 4000 6000 5000
खेड-चाकण क्विंटल 258 5000 8000 6500
श्रीरामपूर क्विंटल 23 3000 5000 4000
भुसावळ क्विंटल 2 4000 4000 4000
सातारा क्विंटल 17 5000 7000 6000
मंगळवेढा क्विंटल 19 3500 6500 4500
राहता क्विंटल 5 4000 5000 4500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4800 5600 5200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 4575 5000 4845
मुंबई ज्वाला क्विंटल 1825 5000 7000 6000
जळगाव लवंगी क्विंटल 22 3000 4000 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 30 4800 4800 4800
जळगाव लोकल क्विंटल 45 2500 4000 3500
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 5 2700 7500 5100
पुणे लोकल क्विंटल 545 3500 8000 5750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 6000 6000 6000
कराड लोकल क्विंटल 24 5000 7000 7000
रामटेक लोकल क्विंटल 4 4000 5000 4500
वाई नं. २ नग 12 5000 7000 6000
03/05/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 3 4500 5000 4800
पुणे-मांजरी क्विंटल 1 4000 6000 5000
औरंगाबाद क्विंटल 37 3000 4500 3750
पाटन क्विंटल 6 4000 6000 5000
खेड-चाकण क्विंटल 150 4000 7000 5000
मंचर क्विंटल 18 2500 7000 4750
मंचर- वणी क्विंटल 2 5000 5700 5350
राहता क्विंटल 10 3500 6000 4700
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 4255 5000 4815
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 11 4000 6000 5000
पुणे लोकल क्विंटल 475 3000 8000 5500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 4500 4500 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 54 3000 5000 4000
मुंबई लोकल क्विंटल 1603 5000 7000 6000
रामटेक लोकल क्विंटल 4 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 7000 6000
02/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 119 3500 5000 4250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 3000 4000 3500
जळगाव क्विंटल 8 2000 3000 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 6000 9000 7500
औरंगाबाद क्विंटल 82 4500 5000 4750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 95 2500 4000 3000
पाटन क्विंटल 6 4000 5000 4500
मंचर क्विंटल 19 1000 7000 4000
श्रीरामपूर क्विंटल 13 4000 6000 5000
भुसावळ क्विंटल 4 4000 4000 4000
सातारा क्विंटल 43 4000 6000 5000
मंगळवेढा क्विंटल 24 2500 4700 4000
राहता क्विंटल 4 5000 7000 6500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2600 3500 2800
नाशिक लवंगी क्विंटल 123 6400 7000 6800
जळगाव लवंगी क्विंटल 24 3000 4000 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 70 3000 4500 4000
जळगाव लोकल क्विंटल 20 2500 4000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 302 4000 8000 6000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 4200 4200 4200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 68 3000 5000 4000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 132 3000 7000 5500
मुंबई लोकल क्विंटल 2314 4000 8000 6000
कराड लोकल क्विंटल 33 4000 5000 5000
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4500 4000
वाई नं. २ क्विंटल 12 5000 7000 6000

 

Leave a Comment