Mirchi bajar bhav : 20 ते 25 जून पर्यंतचे मिरची बाजार भाव 2022

Mirchi bajar bhav : 20 ते 25 जून पर्यंतचे मिरची बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मिरची बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मिरची (हिरवी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 76 1200 3000 2100
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 250 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 23 4000 5000 4500
भुसावळ क्विंटल 6 5000 5000 5000
मंगळवेढा क्विंटल 15 1500 3400 2500
राहता क्विंटल 6 3000 5000 4000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 4115 5000 4675
सोलापूर लोकल क्विंटल 49 1800 4000 3000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 9 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 3000 3500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 57 2500 4000 3250
नागपूर लोकल क्विंटल 620 2000 2500 2350
कराड लोकल क्विंटल 33 2500 3000 3000
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 4500 4000
24/06/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 50 3500 4000 3750
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 246 300 5200 4500
खेड-चाकण क्विंटल 290 3000 5000 4000
श्रीरामपूर क्विंटल 25 3500 4500 4000
भुसावळ क्विंटल 8 5000 5000 5000
मंगळवेढा क्विंटल 24 1000 2500 1500
पलूस क्विंटल 7 2500 3000 2700
राहता क्विंटल 9 4000 6000 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 5000 4500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 4535 5000 4785
नाशिक ज्वाला क्विंटल 30 2500 4800 3500
फलटण ज्वाला क्विंटल 16 2000 5000 3500
नाशिक लवंगी क्विंटल 45 3000 5000 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 57 2500 4000 3000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 13 2000 4500 3250
पुणे लोकल क्विंटल 773 3000 5000 4000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 72 3000 3500 3250
मुंबई लोकल क्विंटल 2165 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3800
वाई नं. २ क्विंटल 12 4000 5000 4500
23/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 52 1000 3000 2000
पुणे-मांजरी क्विंटल 6 4500 6000 5250
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 211 500 4810 4000
औरंगाबाद क्विंटल 162 3800 4000 3900
खेड-चाकण क्विंटल 335 3000 5000 4000
मंचर क्विंटल 54 1000 4800 2900
श्रीरामपूर क्विंटल 23 3000 4000 3550
भुसावळ क्विंटल 4 5000 5000 5000
सातारा क्विंटल 24 3000 5000 4000
मंगळवेढा क्विंटल 13 2000 3500 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 5000 4500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 3050 3500 3295
मुंबई ज्वाला क्विंटल 2597 3000 4500 3800
फलटण ज्वाला क्विंटल 11 2000 5000 3600
नाशिक लवंगी क्विंटल 535 3200 4000 3600
जळगाव लवंगी क्विंटल 35 2000 3500 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 72 2600 3200 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 70 2000 2500 2200
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 16 2300 4500 3400
पुणे लोकल क्विंटल 432 2000 5000 3500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3000 3500 3250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 5000 5000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 110 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 360 2000 2500 2350
कराड लोकल क्विंटल 27 2000 2500 2500
रामटेक लोकल क्विंटल 7 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 6 3000 4500 4000
वाई नं. २ क्विंटल 10 4000 5000 4500
22/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 85 1000 3000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 60 2800 3200 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 5 3000 4500 3750
औरंगाबाद क्विंटल 43 3000 5000 4000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 277 2000 3000 2500
पाटन क्विंटल 4 2500 3500 3000
खेड-चाकण क्विंटल 258 3000 5000 4000
मंचर क्विंटल 53 1500 5500 3250
श्रीरामपूर क्विंटल 26 4000 5000 4550
भुसावळ क्विंटल 8 5000 5000 5000
सातारा क्विंटल 17 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 18 1700 3500 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4800 4500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 4170 5000 4650
फलटण ज्वाला क्विंटल 18 2000 6000 3600
जळगाव लवंगी क्विंटल 50 2500 3500 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 73 1300 4000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 60 1500 2000 1800
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 18 2200 5000 3600
पुणे लोकल क्विंटल 524 2500 5000 3750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 2000 6000 4000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 1691 2000 5000 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 760 2000 2500 2350
मुंबई लोकल क्विंटल 1864 3000 4500 3800
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 50 4000 4500 4200
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 60 2500 3500 3000
कराड लोकल क्विंटल 36 2500 3000 3000
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 6 3000 4500 4000
वाई नं. २ क्विंटल 12 4000 4500 4250
21/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 64 1000 3500 2250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 50 3500 4000 3750
पुणे-मांजरी क्विंटल 5 2000 4500 3250
औरंगाबाद क्विंटल 39 4000 5500 4750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 105 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 308 3000 5000 4000
मंचर क्विंटल 61 1500 5500 3250
भुसावळ क्विंटल 6 3300 3300 3300
सातारा क्विंटल 33 3000 4000 3500
पलूस क्विंटल 4 3000 4000 3500
राहता क्विंटल 11 3000 4500 3700
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 4255 5000 4815
जळगाव लवंगी क्विंटल 18 2500 3500 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 70 1200 2200 1800
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 19 2500 5000 3750
पुणे लोकल क्विंटल 559 2500 4000 3250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 90 3500 4000 3750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 1918 2000 5000 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 520 2500 3000 2875
मुंबई लोकल क्विंटल 2212 3000 4500 3800
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 2000 3500 3000
कराड लोकल क्विंटल 27 3500 4000 4000
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 4500 4000
वाई नं. २ क्विंटल 12 4000 6000 5000
20/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 76 2000 3600 2800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 40 3500 4000 3750
पुणे-मांजरी क्विंटल 4 2000 5000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 40 2000 5500 3750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 66 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 38 1500 6000 3750
श्रीरामपूर क्विंटल 16 3000 4000 3550
सातारा क्विंटल 16 3000 5000 4000
मंगळवेढा क्विंटल 30 1500 3200 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3400 4400 3900
जळगाव लवंगी क्विंटल 22 3000 4000 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 77 2500 4000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 40 2500 4000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 748 2500 3200 2850
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 101 3000 5000 4000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 1882 2000 4500 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 360 3000 3500 3350
राहूरी लोकल क्विंटल 24 2000 6000 4000
मुंबई लोकल क्विंटल 2131 4000 5500 4800
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 50 4000 4500 4200
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 3000 4800 3800
कराड लोकल क्विंटल 27 2500 3500 3500
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 6000 4500
वाई नं. २ क्विंटल 12 4000 6000 5000
19/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 65 1500 3500 2500
अहमदनगर क्विंटल 68 1500 5000 3250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 50 2600 3200 2900
पुणे-मांजरी क्विंटल 5 2000 4000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 141 2000 4500 3250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 68 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 258 4000 6000 5000
मंचर क्विंटल 93 2000 6000 4000
श्रीरामपूर क्विंटल 25 4000 5000 4550
भुसावळ क्विंटल 14 4000 4000 4000
सातारा क्विंटल 47 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 20 2200 4000 3500
पलूस क्विंटल 5 2500 3000 2700
राहता क्विंटल 15 3000 4000 3500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 3550 4000 3885
फलटण ज्वाला क्विंटल 28 3000 5000 4500
पुणे लोकल क्विंटल 648 2000 5000 3500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 96 3500 4000 3750
नागपूर लोकल क्विंटल 650 2000 2500 2350
राहूरी लोकल क्विंटल 17 3000 5000 4000
कराड लोकल क्विंटल 27 3000 4000 4000
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 4000 3800
वाई नं. २ क्विंटल 12 4000 6000 5000
18/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 87 2500 4000 3250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 50 2800 3200 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 2000 4000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 85 3500 5500 4500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 98 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 297 4000 5000 4500
श्रीरामपूर क्विंटल 22 4000 5000 4550
भुसावळ क्विंटल 5 4000 4000 4000
सातारा क्विंटल 33 4000 5000 4500
मंगळवेढा क्विंटल 17 2800 4200 3500
राहता क्विंटल 6 4000 5000 4500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 4000 4500 4285
मुंबई ज्वाला क्विंटल 1726 4200 5200 4700
फलटण ज्वाला क्विंटल 19 2500 6000 4700
जळगाव लवंगी क्विंटल 20 2000 3000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 70 2500 4500 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 40 1000 2000 1500
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 7 2000 5000 3500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 4000 5000 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 82 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 470 3000 4500 4250
कराड लोकल क्विंटल 30 3000 3500 3500
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 5000 4500
वाई नं. २ क्विंटल 10 4000 6000 5800