मिरची बाजार भाव

Mirchi bajar bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे मिरची बाजार भाव 2022

Mirchi bajar bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे मिरची बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मिरची बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मिरची (हिरवी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 71 3000 6000 4500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 2200 2800 2500
औरंगाबाद क्विंटल 64 4000 5500 4750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 507 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 19 4000 5000 4550
भुसावळ क्विंटल 4 5000 5000 5000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 4065 4500 4275
जळगाव लवंगी क्विंटल 70 2500 3500 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 57 2200 4000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 50 1500 2500 2000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 4 3000 6000 4500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 3500 4000 3750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 88 3500 5000 4250
कराड लोकल क्विंटल 33 3000 3500 3500
कामठी लोकल क्विंटल 6 3500 4000 3800
वाई नं. २ क्विंटल 10 3000 5000 4000
27/05/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 40 3500 4500 4000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 64 2000 3000 2500
पाटन क्विंटल 4 3000 5000 4000
खेड-चाकण क्विंटल 158 3000 6000 5000
श्रीरामपूर क्विंटल 24 3000 4000 3550
भुसावळ क्विंटल 11 4000 4000 4000
मंगळवेढा क्विंटल 10 3300 4500 4000
राहता क्विंटल 11 4000 6500 5500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 3055 4000 3675
मुंबई ज्वाला क्विंटल 2563 5000 6500 5700
नाशिक लवंगी क्विंटल 180 3500 6400 6000
जळगाव लवंगी क्विंटल 45 2500 3500 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 69 2000 4000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 65 2000 3000 2500
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 7 2500 6000 4250
पुणे लोकल क्विंटल 760 3000 5000 4000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 57 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 7 4000 4500 4400
26/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 47 1500 3500 2500
जळगाव क्विंटल 38 1500 2500 2000
औरंगाबाद क्विंटल 58 4200 5800 5000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 121 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 265 3000 6000 4500
मंचर क्विंटल 30 1300 7000 4150
श्रीरामपूर क्विंटल 23 3000 4000 3550
भुसावळ क्विंटल 4 4000 4000 4000
सातारा क्विंटल 32 3000 5000 4000
मंगळवेढा क्विंटल 14 3500 5300 4600
राहता क्विंटल 10 5000 7000 6000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 4170 5000 4650
जळगाव लवंगी क्विंटल 12 3000 4000 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 21 2000 3500 3000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 10 2300 6500 4400
पुणे लोकल क्विंटल 453 2000 5000 3500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 77 4000 5000 4500
मुंबई लोकल क्विंटल 2636 4000 6000 5500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 4 2500 3000 2800
कराड लोकल क्विंटल 27 3000 3500 3500
रामटेक लोकल क्विंटल 5 5000 6000 5500
कामठी लोकल क्विंटल 3 5000 5500 5400
25/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 101 1000 2500 1750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 60 3500 4500 4000
जळगाव क्विंटल 32 1500 3500 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 3000 4500 3750
औरंगाबाद क्विंटल 64 3000 5500 4250
पाटन क्विंटल 5 2500 4500 3500
खेड-चाकण क्विंटल 208 5000 8000 6500
मंचर क्विंटल 26 2000 7000 4500
श्रीरामपूर क्विंटल 25 3000 5000 4000
भुसावळ क्विंटल 4 5000 5000 5000
सातारा क्विंटल 12 2500 3500 3000
मंगळवेढा क्विंटल 21 2200 3500 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 6000 5500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 4170 4500 4310
नाशिक ज्वाला क्विंटल 25 2000 4000 3500
नाशिक लवंगी क्विंटल 55 2000 5000 4700
जळगाव लवंगी क्विंटल 15 3000 4500 3700
सोलापूर लोकल क्विंटल 63 2500 4000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 7 3000 4000 3500
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 19 2000 5500 3750
पुणे लोकल क्विंटल 581 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
राहूरी लोकल क्विंटल 16 2000 6000 4000
मुंबई लोकल क्विंटल 2254 4000 5000 4500
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 65 2000 4000 3000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 60 2800 3500 3000
कराड लोकल क्विंटल 21 2500 3000 3000
रामटेक लोकल क्विंटल 4 5000 6000 5500
वाई नं. २ क्विंटल 12 4000 6000 5000
24/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 68 2000 3000 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 50 3000 4000 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 2500 4000 3250
औरंगाबाद क्विंटल 91 3600 5200 4400
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 90 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 255 5000 8000 6500
मंचर क्विंटल 40 1000 6000 3500
भुसावळ क्विंटल 7 5000 5000 5000
सातारा क्विंटल 61 3000 7000 5000
पलूस क्विंटल 5 3000 3500 3200
राहता क्विंटल 16 1500 4500 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6800 7000 6900
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 4655 5000 4875
जळगाव लवंगी क्विंटल 60 2000 2500 2200
सोलापूर लोकल क्विंटल 64 2000 4000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 50 1500 2000 1700
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 22 2500 6000 4750
पुणे लोकल क्विंटल 721 2000 5000 3500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 3000 3500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 60 3000 4000 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 514 2000 6600 4500
मुंबई लोकल क्विंटल 2450 4000 5000 4500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 2000 3800 2800
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 13 2500 3500 3000
कराड लोकल क्विंटल 24 2500 3000 3000
रामटेक लोकल क्विंटल 5 5000 6000 5500
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3800
23/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 119 2000 3200 2600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 50 3000 4000 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 82 3500 5500 4500
पाटन क्विंटल 9 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 25 4000 5000 4550
सातारा क्विंटल 27 4000 7000 5500
मंगळवेढा क्विंटल 22 2500 4700 4000
राहता क्विंटल 6 4000 6000 5000
जळगाव लवंगी क्विंटल 72 2500 3500 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 34 2200 3000 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 55 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 890 1000 4000 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 98 2500 5000 3750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 620 2000 6750 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 490 2500 3000 2875
मुंबई लोकल क्विंटल 3560 3000 4000 3500
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 70 2500 5000 4000
कराड लोकल क्विंटल 30 2000 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3800
वाई नं. २ क्विंटल 15 4000 6000 5000
22/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 98 1000 3500 2250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 60 3000 4000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 109 2000 4500 3250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 55 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 308 5000 8000 6500
मंचर क्विंटल 43 1000 2500 1750
श्रीरामपूर क्विंटल 23 2500 3500 3000
भुसावळ क्विंटल 10 5000 5000 5000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 13 3500 6000 4500
सातारा क्विंटल 53 4000 6000 5000
मंगळवेढा क्विंटल 12 3500 5000 4500
राहता क्विंटल 3 6000 7000 6500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 4155 4500 4365
नाशिक ज्वाला क्विंटल 75 3000 4000 3500
फलटण ज्वाला क्विंटल 11 3000 7000 4500
नाशिक लवंगी क्विंटल 75 4000 6200 5400
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 32 2000 6000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 1150 2500 5000 3750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 4000 5000 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 88 2500 4000 3250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 458 2000 5000 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 500 2500 3000 2875
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 6 3000 4000 3500
कराड लोकल क्विंटल 18 3000 4000 4000
रामटेक लोकल क्विंटल 7 5000 6000 5500
21/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 33 3000 7500 5250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 60 2200 3000 2600
औरंगाबाद क्विंटल 92 3000 4500 3750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 97 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 198 5000 8000 6500
श्रीरामपूर क्विंटल 20 3000 4000 3550
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 12 4000 8500 5500
मंगळवेढा क्विंटल 9 5600 8100 7000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 7500 7250
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 4070 5000 4550
नाशिक ज्वाला क्विंटल 73 3000 4500 4000
मुंबई ज्वाला क्विंटल 1611 4000 7000 5500
फलटण ज्वाला क्विंटल 4 3000 5000 4000
नाशिक लवंगी क्विंटल 100 5000 7000 6000
जळगाव लवंगी क्विंटल 65 1500 2200 1800
सोलापूर लोकल क्विंटल 48 2000 4000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 75 2000 3000 2500
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 9 3000 7000 5000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3000 3500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 44 3000 5000 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 480 3500 4000 3875
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 50 3000 4500 3800
कराड लोकल क्विंटल 36 2000 3000 3000
रामटेक लोकल क्विंटल 5 5000 6000 5500
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 5000 4500
वाई नं. २ क्विंटल 11 4000 6000 5300
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर