Mirchi bajar bhav : 25 ते 30 एप्रिल पर्यंतचे मिरची बाजार भाव 2022

Mirchi bajar bhav : 25 ते 30 एप्रिल पर्यंतचे मिरची बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मिरची बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मिरची (हिरवी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 121 2500 5500 4000
अहमदनगर क्विंटल 28 2200 5600 3900
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 30 3200 4000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 114 3600 4000 3800
भुसावळ क्विंटल 5 4000 4000 4000
मंगळवेढा क्विंटल 11 3700 5900 4500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 3650 4000 3860
सोलापूर लोकल क्विंटल 492 3500 5000 4000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 4000 3500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 6000 6000 6000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 76 3000 6000 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 600 3500 4000 3875
कराड लोकल क्विंटल 30 5000 5500 5500
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4500 4000
29/04/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 40 3000 4000 3500
जळगाव क्विंटल 4 3000 3000 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 4 3000 6500 4750
खेड-चाकण क्विंटल 221 4000 6000 5000
श्रीरामपूर क्विंटल 22 4000 6000 5000
भुसावळ क्विंटल 8 5000 5000 5000
राहता क्विंटल 10 4000 4500 4250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 5000 4500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 5540 6000 5810
फलटण ज्वाला क्विंटल 21 4000 6000 5500
जळगाव लवंगी क्विंटल 25 2500 3000 2700
सोलापूर लोकल क्विंटल 39 3500 6500 4000
जळगाव लोकल क्विंटल 39 2500 3500 3000
पुणे लोकल क्विंटल 914 3500 5000 4250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 96 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 2303 5000 8000 6500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 85 3000 8000 4500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 9 4000 5500 4500
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4500 4000
28/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 73 2000 5000 3500
जळगाव क्विंटल 15 2000 3500 2700
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 4000 4000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 112 3800 4500 4150
खेड-चाकण क्विंटल 280 5000 8000 6500
मंचर क्विंटल 25 1000 7000 4750
श्रीरामपूर क्विंटल 23 3000 6000 4500
भुसावळ क्विंटल 4 5000 5000 5000
सातारा क्विंटल 30 4000 7000 5500
मंगळवेढा क्विंटल 20 2500 4500 4000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 5000 4500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 3155 3500 3325
फलटण ज्वाला क्विंटल 16 5000 8000 5500
नाशिक लवंगी क्विंटल 105 4500 5200 4600
जळगाव लवंगी क्विंटल 30 3000 4000 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 55 3500 5500 4000
जळगाव लोकल क्विंटल 25 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 860 2500 5000 3750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3000 6000 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 63 3000 5000 4000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 147 3000 7510 5500
नागपूर लोकल क्विंटल 550 2500 3000 2875
मुंबई लोकल क्विंटल 2273 5000 6500 5800
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 26 4000 8000 6500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 22 4000 5000 4500
कराड लोकल क्विंटल 33 5000 6000 6000
रामटेक लोकल क्विंटल 7 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 4500 4000
27/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 82 2500 5000 3750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 40 3200 4200 3700
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 4000 6800 5400
औरंगाबाद क्विंटल 112 3500 5500 4500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 47 3000 4000 3500
खेड-चाकण क्विंटल 205 5000 7000 6000
श्रीरामपूर क्विंटल 28 5000 7000 6000
नवापूर क्विंटल 4 4000 4000 4000
भुसावळ क्विंटल 3 5000 5000 5000
सातारा क्विंटल 33 5000 7000 6000
मंगळवेढा क्विंटल 23 3500 7000 5000
पलूस क्विंटल 4 6000 6500 6200
राहता क्विंटल 8 4000 6000 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 6000 5500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 3000 4000 3515
फलटण ज्वाला क्विंटल 11 4000 7500 5500
नाशिक लवंगी क्विंटल 70 4000 6000 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 36 3000 5000 4000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 4 4000 7300 5650
पुणे लोकल क्विंटल 445 3000 7000 5000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 3000 5000 4000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 147 3000 7510 5000
नागपूर लोकल क्विंटल 550 1500 2000 1875
मुंबई लोकल क्विंटल 2211 5000 6500 5800
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 60 2800 6000 4500
कराड लोकल क्विंटल 24 5000 6000 6000
रामटेक लोकल क्विंटल 7 5000 6000 6000
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 4500 4000
26/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 45 4000 6000 5000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 30 3200 4000 3600
औरंगाबाद क्विंटल 88 3500 4500 4000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 47 3000 4000 3500
खेड-चाकण क्विंटल 308 5000 7000 6000
मंचर क्विंटल 21 2000 8000 5000
नवापूर क्विंटल 8 3000 4000 3250
भुसावळ क्विंटल 3 5000 5000 5000
सातारा क्विंटल 24 4000 6500 5250
राहता क्विंटल 18 3500 6000 4700
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 6000 5500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 4255 5000 4815
फलटण ज्वाला क्विंटल 13 4000 7000 5500
सोलापूर लोकल क्विंटल 36 2500 6500 3500
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 10 4000 7000 5500
पुणे लोकल क्विंटल 574 3000 7000 5000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 4000 4500 4250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 68 4500 5000 4750
नागपूर लोकल क्विंटल 500 2000 3000 2750
मुंबई लोकल क्विंटल 1799 5000 8000 6500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 60 2000 6000 3800
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 11 5000 6500 5500
कराड लोकल क्विंटल 33 5000 6000 6000
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 7 4000 4500 4400
वाई नं. २ क्विंटल 20 5000 7000 6000
25/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 72 2000 6000 4000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 3000 4000 3500
जळगाव क्विंटल 10 2500 2500 2500
औरंगाबाद क्विंटल 85 3000 4500 3750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 51 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 18 1500 7500 4500
श्रीरामपूर क्विंटल 23 5000 7000 6000
नवापूर क्विंटल 6 4000 5000 4333
सातारा क्विंटल 14 4000 6500 5000
मंगळवेढा क्विंटल 14 5500 8500 7000
राहता क्विंटल 9 6000 6000 6000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
मुंबई ज्वाला क्विंटल 2299 5000 8000 6500
नाशिक लवंगी क्विंटल 60 5000 7000 6500
जळगाव लवंगी क्विंटल 43 3500 5000 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 63 3000 5000 4200
जळगाव लोकल क्विंटल 25 3000 4000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 723 3000 7000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 60 3000 7000 5000
नागपूर लोकल क्विंटल 500 2500 3500 3250
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 65 4000 6500 5500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 60 5000 8000 6500
कराड लोकल क्विंटल 33 5000 6000 6000
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000
वाई नं. २ क्विंटल 12 5000 7000 6000
24/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 95 3500 5000 4250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 2200 3200 2700
औरंगाबाद क्विंटल 112 2500 4000 3250
खेड-चाकण क्विंटल 205 500 900 700
मंचर क्विंटल 23 3000 8000 5500
श्रीरामपूर क्विंटल 17 5000 7000 6000
नवापूर क्विंटल 8 2500 3000 2875
भुसावळ क्विंटल 6 4000 4000 4000
मंगळवेढा क्विंटल 5 3500 6500 6000
पलूस क्विंटल 3 5500 6500 6000
राहता क्विंटल 4 5000 5500 5200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 4640 5600 5180
फलटण ज्वाला क्विंटल 9 5000 8000 7000
नाशिक लवंगी क्विंटल 49 5000 6000 5500
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 24 2500 6500 4500
पुणे लोकल क्विंटल 694 3000 6000 4500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 56 4000 6000 5000
नागपूर लोकल क्विंटल 500 2500 3500 3350
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 7 3500 6000 5000
कराड लोकल क्विंटल 18 5000 6000 6000
रामटेक लोकल क्विंटल 7 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 4 2000 3500 3000
23/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 82 3000 6000 4500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 2800 3200 3000
जळगाव क्विंटल 15 2000 3000 2500
औरंगाबाद क्विंटल 144 2500 3500 3000
खेड-चाकण क्विंटल 290 5000 8000 6500
श्रीरामपूर क्विंटल 17 5000 8000 6500
नवापूर क्विंटल 15 2000 3000 2600
सातारा क्विंटल 30 3500 5000 4250
मंगळवेढा क्विंटल 20 4000 6500 5000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 4655 5000 4845
मुंबई ज्वाला क्विंटल 1485 4000 5500 4750
फलटण ज्वाला क्विंटल 4 4000 6000 5000
नाशिक लवंगी क्विंटल 83 4000 5500 5000
जळगाव लवंगी क्विंटल 35 2500 4000 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 47 2600 4000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 55 3000 4000 3500
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 4 3000 6500 4750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 45 4000 6000 5000
नागपूर लोकल क्विंटल 470 2500 3500 3250
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 21 5600 8000 6000
कराड लोकल क्विंटल 27 4000 5000 5000
रामटेक लोकल क्विंटल 4 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000
वाई नं. २ क्विंटल 9 5000 7000 6000

Leave a Comment