Mirchi bajar bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे मिरची बाजार भाव 2022

Mirchi bajar bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे मिरची बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मिरची बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (mirchi bajar bhav maharastra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

शेतमाल : मिरची (हिरवी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 54 3000 7000 5000
अहमदनगर क्विंटल 40 2000 3500 2750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 80 2000 2600 2300
श्रीरामपूर क्विंटल 22 1500 2000 1750
भुसावळ क्विंटल 5 5000 5000 5000
मंगळवेढा क्विंटल 24 1500 4000 3500
भोकरदन -पिपळगाव रेणू हायब्रीड क्विंटल 651 3200 3500 3400
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 3565 4000 3745
जळगाव लवंगी क्विंटल 45 2000 3000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 70 2500 4000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 65 2500 3500 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 2000 2500 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 119 2500 3000 2750
कराड लोकल क्विंटल 27 2500 3500 3500
रामटेक लोकल क्विंटल 5 5000 6000 5500
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 4000 3800
29/07/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 70 2200 2600 2400
पुणे-मांजरी क्विंटल 11 3000 4000 3500
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 183 500 4500 3500
खेड-चाकण क्विंटल 315 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 27 2000 2500 2250
भुसावळ क्विंटल 5 5000 5000 5000
मंगळवेढा क्विंटल 15 2000 3700 3000
भोकरदन -पिपळगाव रेणू हायब्रीड क्विंटल 600 3300 3500 3400
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2800 3400 3100
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 2555 3000 2735
जळगाव लवंगी क्विंटल 60 1500 2000 1800
सोलापूर लोकल क्विंटल 28 2500 3200 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 42 3000 4500 3500
पुणे लोकल क्विंटल 429 2000 3500 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 57 2500 3000 2750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 1607 2000 5200 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 1693 4000 4400 4200
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 60 4000 5000 4500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 8 3000 4500 3850
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 4000 3800
28/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 35 1000 4500 2750
पुणे-मांजरी क्विंटल 4 3000 3500 3250
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 184 500 4500 3500
औरंगाबाद क्विंटल 55 1200 2000 1600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 118 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 340 1000 3000 2000
मंचर क्विंटल 44 2000 4110 3055
श्रीरामपूर क्विंटल 22 1500 2000 1750
भुसावळ क्विंटल 5 5000 5000 5000
सातारा क्विंटल 21 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 13 2000 4500 3000
भोकरदन -पिपळगाव रेणू हायब्रीड क्विंटल 970 2100 2300 2250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2800 3200 3000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 3565 4000 3745
नाशिक ज्वाला क्विंटल 94 4500 5000 4750
जळगाव लवंगी क्विंटल 40 1000 2000 1500
सोलापूर लोकल क्विंटल 76 1500 2600 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 25 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 432 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 109 2500 3000 2750
नागपूर लोकल क्विंटल 480 2500 3000 2875
मुंबई लोकल क्विंटल 2090 4000 5000 4500
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 53 4000 5000 4500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 3 3000 3500 3250
कराड लोकल क्विंटल 18 3000 4000 4000
रामटेक लोकल क्विंटल 7 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3800
वाई नं. २ क्विंटल 10 3000 4000 3500
27/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 73 3000 5000 4000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 60 2800 3200 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 3 3000 3500 3000
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 194 500 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 37 1800 2200 2000
खेड-चाकण क्विंटल 190 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 45 1000 4110 2555
श्रीरामपूर क्विंटल 25 2000 2500 2250
भुसावळ क्विंटल 7 4000 4000 4000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 101 200 350 300
सातारा क्विंटल 35 2000 3000 2500
मंगळवेढा क्विंटल 17 2000 5000 3500
भोकरदन -पिपळगाव रेणू हायब्रीड क्विंटल 1300 2100 2300 2220
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2800 3400 3100
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 3565 4000 3655
जळगाव लवंगी क्विंटल 40 2000 3000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 58 2000 3000 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 30 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 801 1600 3500 2550
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 3000 3000 3000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3000 3500 3250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 1798 1000 4110 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 650 2500 2700 2650
राहूरी लोकल क्विंटल 22 1500 4500 3000
मुंबई लोकल क्विंटल 2605 3500 4500 4000
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 59 4000 5000 4500
कराड लोकल क्विंटल 36 4000 4500 4500
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3800
वाई नं. २ क्विंटल 12 3000 4000 3500
26/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 29 2500 4500 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 70 2000 2800 2400
पुणे-मांजरी क्विंटल 6 3000 4000 3500
पंढरपूर क्विंटल 15 1000 3500 2000
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 202 300 4100 3500
औरंगाबाद क्विंटल 112 1500 2500 2000
पाटन क्विंटल 4 2500 3500 3000
खेड-चाकण क्विंटल 308 2000 4000 3000
मंचर क्विंटल 50 2000 4110 3055
भुसावळ क्विंटल 8 4000 4000 4000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 66 250 350 300
सातारा क्विंटल 43 2000 3000 2500
पलूस क्विंटल 5 2500 3000 2800
भोकरदन -पिपळगाव रेणू हायब्रीड क्विंटल 500 3000 3200 3100
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 13 4015 5000 4545
जळगाव लवंगी क्विंटल 40 1500 2500 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 114 1900 3000 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 45 1500 2800 2200
पुणे लोकल क्विंटल 610 2000 3500 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 2500 3000 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 90 2500 6500 4500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 1583 1000 4000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 450 3000 3500 3350
राहूरी लोकल क्विंटल 16 2000 3000 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 2282 4000 4600 4300
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3500
कराड लोकल क्विंटल 21 3000 3500 3500
रामटेक लोकल क्विंटल 7 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3800
25/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 62 2500 4000 3250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 80 2000 2600 2300
पुणे-मांजरी क्विंटल 6 3000 4000 3500
पंढरपूर क्विंटल 25 1500 3500 2500
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 252 500 4500 4000
औरंगाबाद क्विंटल 46 2000 2800 2400
पाटन क्विंटल 3 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 55 1500 4400 2950
श्रीरामपूर क्विंटल 17 1500 2000 1750
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 75 200 350 300
सातारा क्विंटल 33 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 21 1700 4600 3500
भोकरदन -पिपळगाव रेणू हायब्रीड क्विंटल 700 2700 2900 2850
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2800 3200 3000
नाशिक ज्वाला क्विंटल 55 2000 4000 3000
नाशिक लवंगी क्विंटल 65 2500 4500 3500
जळगाव लवंगी क्विंटल 65 2000 3000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 65 1500 3500 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 55 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 574 2000 3500 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 97 2500 3900 3200
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 1668 1000 4110 2800
नागपूर लोकल क्विंटल 480 3000 3500 3350
राहूरी लोकल क्विंटल 18 1500 4000 2750
मुंबई लोकल क्विंटल 1824 4000 4500 4300
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 60 4000 5000 4500
कराड लोकल क्विंटल 24 3500 4500 4500
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3800
वाई नं. २ क्विंटल 12 3000 4000 3500
24/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 40 3000 4000 3500
अहमदनगर क्विंटल 47 1500 3000 2250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 70 2000 2500 2250
पुणे-मांजरी क्विंटल 5 3000 3000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 30 2200 3000 2600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 40 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 300 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 40 2500 4600 3550
श्रीरामपूर क्विंटल 27 1500 2200 1850
भुसावळ क्विंटल 11 5000 5000 5000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 101 250 400 330
सातारा क्विंटल 48 3000 3500 3250
मंगळवेढा क्विंटल 19 2300 4500 3000
पलूस क्विंटल 5 2500 3000 2700
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 3565 4000 3835
नाशिक लवंगी क्विंटल 133 2300 3000 2600
पुणे लोकल क्विंटल 601 2000 3500 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 114 2500 3500 3000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 1947 1000 4300 3000
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 12 2000 3000 2450
कराड लोकल क्विंटल 21 4000 4500 4500
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
वाई नं. २ क्विंटल 12 3000 4000 3500
23/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 61 1000 4000 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 70 1800 2200 2000
पुणे-मांजरी क्विंटल 9 2000 3500 2750
पंढरपूर क्विंटल 23 1000 3500 2500
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 296 500 5500 4500
औरंगाबाद क्विंटल 39 2000 2800 2400
पाटन क्विंटल 3 3000 3500 3250
खेड-चाकण क्विंटल 295 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 22 1000 2000 1550
भुसावळ क्विंटल 5 5000 5000 5000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 120 200 300 250
सातारा क्विंटल 24 2000 3000 2500
मंगळवेढा क्विंटल 8 3000 4700 4000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3200 3600 3400
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 4215 5000 4575
फलटण ज्वाला क्विंटल 10 3000 4000 3300
जळगाव लवंगी क्विंटल 22 1500 3000 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 80 2000 3000 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 25 1500 3000 2000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 9 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 3000 3500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 84 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 2171 1000 3800 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 650 3000 3500 3350
राहूरी लोकल क्विंटल 21 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 2303 4000 5500 4800
कराड लोकल क्विंटल 33 2500 3500 3500
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 4 2000 3500 3000
वाई नं. २ क्विंटल 10 3000 4000 3500