मिरची बाजार भाव

Mirchi bajar bhav : 21 ते फेब्रुवारी ते 26 फेब्रुवारी पर्यंत चे मिरची बाजार भाव

Mirchi bajar bhav : 21 ते फेब्रुवारी ते 26 फेब्रुवारी पर्यंत चे मिरची बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मिरची बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मिरची (हिरवी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 81 5500 8500 7000
औरंगाबाद क्विंटल 34 7000 9500 8250
श्रीरामपूर क्विंटल 17 6000 7000 6500
भुसावळ क्विंटल 3 8000 8000 8000
मंगळवेढा क्विंटल 7 4000 8000 7000
राहता क्विंटल 14 6500 7500 7000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 4535 5200 5025
सोलापूर लोकल क्विंटल 87 3000 5200 4000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 10 4500 8000 6250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 55 5000 8000 6500
नागपूर लोकल क्विंटल 370 4000 6000 5500
कराड लोकल क्विंटल 36 5000 6000 6000
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 3 5000 5500 5400
वाई नं. २ क्विंटल 10 6500 7500 7000
25/02/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 30 4500 5500 5000
पंढरपूर क्विंटल 15 2000 7500 4000
पाटन क्विंटल 3 5000 6000 5500
खेड-चाकण क्विंटल 218 7000 9000 8000
श्रीरामपूर क्विंटल 27 5000 7000 6000
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 100 4000 5500 4531
भुसावळ क्विंटल 3 8000 8000 8000
मंगळवेढा क्विंटल 9 4000 7500 6000
पलूस क्विंटल 3 5000 6500 6000
राहता क्विंटल 14 7000 7500 7200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8000 9000 8500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 4535 5000 4785
मुंबई ज्वाला क्विंटल 1434 5000 8500 6800
जळगाव लवंगी क्विंटल 35 5000 8000 7000
सोलापूर लोकल क्विंटल 105 3500 5500 4000
जळगाव लोकल क्विंटल 15 4000 5500 4500
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 10 5000 7500 6250
पुणे लोकल क्विंटल 406 5000 8000 6500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 55 6000 7000 6500
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 60 6000 7000 6500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 5 6500 7000 6810
कामठी लोकल क्विंटल 9 3000 5500 5000
वाई नं. २ क्विंटल 12 6000 7500 6750
24/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 48 5000 8000 6500
पुणे-मांजरी क्विंटल 92 6000 7000 6500
पंढरपूर क्विंटल 14 1000 6500 4000
औरंगाबाद क्विंटल 37 7000 9000 8000
खेड-चाकण क्विंटल 208 6000 9000 8000
मंचर क्विंटल 7 5000 9110 7055
श्रीरामपूर क्विंटल 22 5000 7000 6000
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 81 4500 6500 5500
भुसावळ क्विंटल 3 6600 6600 6600
सातारा क्विंटल 25 5000 7000 6000
मंगळवेढा क्विंटल 9 5200 7000 6000
राहता क्विंटल 4 7000 7500 7200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8000 9000 8500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 4685 5200 5015
मुंबई ज्वाला क्विंटल 1416 5000 8500 6800
फलटण ज्वाला क्विंटल 5 5000 8000 6500
नाशिक लवंगी क्विंटल 60 7000 8500 8000
जळगाव लवंगी क्विंटल 24 5000 8000 6000
सोलापूर लोकल क्विंटल 11 2500 4000 3500
जळगाव लोकल क्विंटल 25 4000 5000 4500
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 11 5700 8000 6850
पुणे लोकल क्विंटल 488 5000 8000 6500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 96 6000 7000 6500
नागपूर लोकल क्विंटल 180 5000 5500 5375
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 65 6000 7000 6500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 3 7000 8000 7500
कराड लोकल क्विंटल 45 5000 6000 6000
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 7 5000 5500 5300
वाई नं. २ क्विंटल 12 6000 7500 6750
23/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 83 5000 7500 6250
औरंगाबाद क्विंटल 29 6500 9500 8000
पाटन क्विंटल 3 4500 5500 5000
खेड-चाकण क्विंटल 216 8000 10000 9000
मंचर क्विंटल 5 3000 8550 5775
श्रीरामपूर क्विंटल 25 5000 7000 6000
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 48 5000 6500 5922
भुसावळ क्विंटल 3 6600 6600 6600
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 9 7000 9000 8000
सातारा क्विंटल 6 6000 8000 7000
मंगळवेढा क्विंटल 8 4000 7600 6000
राहता क्विंटल 10 4500 8000 6000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8000 9000 8500
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 7000 8000 7500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 5050 6000 5560
मुंबई ज्वाला क्विंटल 1278 6000 8500 7300
फलटण ज्वाला क्विंटल 3 6000 8000 7000
नाशिक लवंगी क्विंटल 75 7000 9000 8500
सोलापूर लोकल क्विंटल 45 4000 6000 5000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 4 6000 8000 7000
पुणे लोकल क्विंटल 623 4000 10000 7000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 10 5000 11500 7500
नागपूर लोकल क्विंटल 200 4000 5000 4750
राहूरी लोकल क्विंटल 22 4000 7000 5500
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 63 6000 6500 6200
कराड लोकल क्विंटल 24 6000 6500 6500
कामठी लोकल क्विंटल 7 3000 5500 5000
वाई नं. २ क्विंटल 17 6000 8500 7200
22/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 47 5000 7000 6000
पंढरपूर क्विंटल 7 3000 8000 5000
औरंगाबाद क्विंटल 58 7000 9000 8000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 14 2000 3000 2500
पाटन क्विंटल 3 4000 5000 4500
खेड-चाकण क्विंटल 140 6000 8000 7000
मंचर क्विंटल 7 1000 8500 4650
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 77 3500 5500 4607
भुसावळ क्विंटल 2 10000 10000 10000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 12 5000 9000 7000
सातारा क्विंटल 19 5000 7000 6000
पलूस क्विंटल 5 6000 6500 6300
राहता क्विंटल 13 7000 8000 7500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8000 9000 8500
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 7000 9000 8000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 4255 5000 4415
फलटण ज्वाला क्विंटल 8 4000 9000 6500
नाशिक लवंगी क्विंटल 92 5000 9300 8500
जळगाव लवंगी क्विंटल 40 3000 4500 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 14 2500 5000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 3 4000 40000 4000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 19 5000 7500 6250
पुणे लोकल क्विंटल 600 4000 8000 6000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 86 5000 7000 6000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 4 5000 10000 7000
नागपूर लोकल क्विंटल 220 5000 5500 5375
मुंबई लोकल क्विंटल 1780 6000 8000 7000
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 64 6000 7000 6500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 3 5000 7000 6000
कराड लोकल क्विंटल 42 5000 6000 6000
भिवापूर लोकल क्विंटल 50 3500 3550 3500
रामटेक लोकल क्विंटल 4 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 8 3000 5500 5000
वाई नं. २ क्विंटल 8 6000 8000 7000
21/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 76 5000 7000 6000
पुणे-मांजरी क्विंटल 1 4000 6000 5000
औरंगाबाद क्विंटल 45 7000 9000 8000
पाटन क्विंटल 4 4000 5000 4500
मंचर क्विंटल 8 3000 9000 6000
श्रीरामपूर क्विंटल 22 6000 8000 7000
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 86 3500 5500 4544
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 10 3500 10000 8000
सातारा क्विंटल 9 5000 6000 5500
मंगळवेढा क्विंटल 15 3000 7000 6000
राहता क्विंटल 11 6000 8000 7000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 7000 6000
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 7000 9000 8000
नाशिक लवंगी क्विंटल 58 6000 9000 8500
जळगाव लवंगी क्विंटल 65 4000 7000 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 21 2500 5500 3500
जळगाव लोकल क्विंटल 46 3000 5000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 810 4000 8000 6000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 3000 3500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 89 5000 6000 5500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 24 3000 10500 7500
मुंबई लोकल क्विंटल 2025 6000 8000 7000
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 66 6000 7000 6500
कराड लोकल क्विंटल 39 4000 4500 4500
वाई नं. २ क्विंटल 10 6500 8000 7300
20/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 40 5000 7000 6000
पुणे-मांजरी क्विंटल 4 4000 8500 6250
औरंगाबाद क्विंटल 67 7000 9500 8250
खेड-चाकण क्विंटल 215 8000 10000 9000
मंचर क्विंटल 7 4500 9000 6750
श्रीरामपूर क्विंटल 28 5000 7000 6000
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 81 4000 5500 4794
भुसावळ क्विंटल 6 7000 7000 7000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 11 8000 10000 9000
सातारा क्विंटल 23 5000 6000 5500
मंगळवेढा क्विंटल 6 4200 6200 5500
राहता क्विंटल 13 7000 9000 8000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 7000 6500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 4535 5000 4785
फलटण ज्वाला क्विंटल 4 5000 7500 6500
नाशिक लवंगी क्विंटल 77 7500 9000 8500
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 20 3000 7700 5400
पुणे लोकल क्विंटल 617 4000 8000 6000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 9000 9000 9000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 65 5000 8000 6500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 5 7000 8000 7500
कराड लोकल क्विंटल 39 7000 8000 8000
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
वाई नं. २ क्विंटल 10 6000 8000 7000
19/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 169 3300 6000 4650
पुणे-मांजरी क्विंटल 1 8500 10000 9250
औरंगाबाद क्विंटल 53 7000 9000 8000
खेड-चाकण क्विंटल 215 6000 8000 7000
श्रीरामपूर क्विंटल 25 6000 8000 7000
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 69 3500 5500 4500
भुसावळ क्विंटल 5 5000 5000 5000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 16 6000 8000 7000
सातारा क्विंटल 10 5000 6000 5500
मंगळवेढा क्विंटल 9 3800 6400 5700
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 7000 9000 8000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 8 4095 4500 4410
फलटण ज्वाला क्विंटल 5 5000 9000 6500
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 8 500 7500 6250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 4800 4800 4800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 43 5000 6000 5500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 23 3000 9500 7000
नागपूर लोकल क्विंटल 320 4000 5000 4750
मुंबई लोकल क्विंटल 1929 5000 9000 7000
कराड लोकल क्विंटल 21 4000 4500 4500
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 6000 5000
वाई नं. २ क्विंटल 10 6000 8000 7000
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर