Mirchi bajar bhav : 21 मार्च ते 26 मार्च पर्यंतचे मिरची बाजार भाव 2022

Mirchi bajar bhav : 21 मार्च ते 26 मार्च पर्यंतचे मिरची बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मिरची बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मिरची (हिरवी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 41 5000 9000 7000
राहता क्विंटल 10 7000 8500 8000
पुणे लोकल क्विंटल 766 5000 8000 6500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 7000 7000 7000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 78 5000 8000 6500
कराड लोकल क्विंटल 21 5000 7000 7000
26/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 97 5500 10000 7750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 40 2400 3200 2800
पुणे-मांजरी क्विंटल 4 7000 10000 8500
औरंगाबाद क्विंटल 43 7000 9000 8000
श्रीरामपूर क्विंटल 22 5000 8000 6500
भुसावळ क्विंटल 3 6600 6600 6600
मंगळवेढा क्विंटल 7 6000 8100 6700
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 4115 5000 4675
जळगाव लवंगी क्विंटल 25 3000 7000 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 55 4000 6000 5000
जळगाव लोकल क्विंटल 15 2500 6000 4500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 6000 6000 6000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 49 7000 8000 7500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 9 5000 7000 6000
कामठी लोकल क्विंटल 8 2000 3000 2800
25/03/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 4000 5000 4500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 32 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 238 7000 9000 8000
श्रीरामपूर क्विंटल 22 5000 7000 6000
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 52 1500 3500 2519
भुसावळ क्विंटल 5 6600 6600 6600
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 7 5000 9000 8000
मंगळवेढा क्विंटल 10 4000 7000 6000
राहता क्विंटल 10 5000 9000 7000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8000 10000 9000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 4535 5000 4785
फलटण ज्वाला क्विंटल 3 5000 8000 6500
नाशिक लवंगी क्विंटल 45 6000 8500 7000
जळगाव लवंगी क्विंटल 65 2500 3500 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 73 4000 5000 4500
जळगाव लोकल क्विंटल 45 4000 6000 5000
पुणे लोकल क्विंटल 638 4000 7000 5500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 64 6000 8000 7000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 13 5000 10500 8500
मुंबई लोकल क्विंटल 1994 5000 10000 7500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 9 5000 7000 6000
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000
वाई नं. २ क्विंटल 12 8000 11000 9500
24/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 49 7000 10000 8500
औरंगाबाद क्विंटल 34 7500 9000 8250
खेड-चाकण क्विंटल 190 4000 5000 4500
मंचर क्विंटल 13 1000 10000 5500
श्रीरामपूर क्विंटल 25 5000 8000 6500
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 61 2500 4000 3115
भुसावळ क्विंटल 4 9000 9000 9000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 10 4000 9000 8000
सातारा क्विंटल 25 5000 8000 6500
मंगळवेढा क्विंटल 12 4000 7500 6500
राहता क्विंटल 10 8000 10000 9000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8500 10000 9250
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 8 4095 4500 4410
फलटण ज्वाला क्विंटल 6 4500 9500 7000
नाशिक लवंगी क्विंटल 6 9500 11000 10200
जळगाव लवंगी क्विंटल 43 4500 7000 5500
सोलापूर लोकल क्विंटल 90 4000 6000 5000
जळगाव लोकल क्विंटल 35 4000 6000 5000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 6 6000 8100 7050
पुणे लोकल क्विंटल 675 5000 8000 6500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 6000 6000 6000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 7000 7000 7000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 69 5000 8000 6500
नागपूर लोकल क्विंटल 270 2500 3000 2875
राहूरी लोकल क्विंटल 20 7100 11100 9000
मुंबई लोकल क्विंटल 1674 5000 8000 6500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 5 5000 8000 6000
कराड लोकल क्विंटल 21 8000 10000 10000
रामटेक लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3500
कामठी लोकल क्विंटल 7 2000 3500 3000
वाई नं. २ क्विंटल 12 8000 10000 9000
23/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 59 5000 9000 7000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 4500 5500 5000
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 7000 11000 9000
औरंगाबाद क्विंटल 34 6000 8000 7000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 17 2500 3500 3000
खेड-चाकण क्विंटल 198 6000 9000 7500
मंचर क्विंटल 4 5000 10010 7505
श्रीरामपूर क्विंटल 17 5000 8000 6500
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 119 3000 4000 3295
भुसावळ क्विंटल 3 9500 9500 9500
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 12 5000 10000 8000
सातारा क्विंटल 21 5000 8000 6500
मंगळवेढा क्विंटल 14 6000 8500 7000
राहता क्विंटल 10 8000 8500 8200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8000 9000 8500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 4010 4500 4290
फलटण ज्वाला क्विंटल 10 6000 9000 7500
जळगाव लवंगी क्विंटल 55 4000 6000 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 77 3500 5500 4000
जळगाव लोकल क्विंटल 35 6000 7500 6500
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 6 4200 8000 6100
पुणे लोकल क्विंटल 752 4000 8000 6000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 7000 8000 7500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 16 4000 9000 7500
नागपूर लोकल क्विंटल 300 3000 4000 3750
राहूरी लोकल क्विंटल 23 7100 11000 9000
मुंबई लोकल क्विंटल 2022 5000 9000 7000
कराड लोकल क्विंटल 33 8000 11500 11500
रामटेक लोकल क्विंटल 6 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 4500 4000
वाई नं. २ क्विंटल 10 8000 10000 9000
22/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 35 5000 8000 6500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 3500 5500 4500
पुणे-मांजरी क्विंटल 3 8000 12000 10000
औरंगाबाद क्विंटल 31 8000 9000 8500
खेड-चाकण क्विंटल 240 8000 10000 9000
मंचर क्विंटल 7 1500 10000 5750
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 103 2000 5000 4219
भुसावळ क्विंटल 3 9500 9500 9500
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 12 6000 11000 8500
सातारा क्विंटल 20 5000 9000 7000
राहता क्विंटल 10 7000 9000 8000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8000 11000 9500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 4685 5200 5015
जळगाव लवंगी क्विंटल 45 5000 7500 6000
जळगाव लोकल क्विंटल 55 4000 6000 5000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 7 5000 7500 6250
पुणे लोकल क्विंटल 650 5000 8000 6500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 49 4000 8000 6000
मुंबई लोकल क्विंटल 1849 6000 7000 6500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 11 7000 9000 8000
कराड लोकल क्विंटल 27 8000 9000 9000
रामटेक लोकल क्विंटल 4 5000 6000 5500
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 6000 5000
वाई नं. २ क्विंटल 10 8000 10000 9000
21/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 84 8000 10000 9000
अहमदनगर क्विंटल 106 5000 10000 7500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 50 4000 6000 5000
जळगाव क्विंटल 15 3000 4000 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 7000 11000 9000
औरंगाबाद क्विंटल 17 6000 9500 7750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 12 3000 4000 3500
पाटन क्विंटल 3 800 1000 900
मंचर क्विंटल 8 4000 10500 7250
श्रीरामपूर क्विंटल 24 5000 7000 6000
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 113 2500 5000 4000
सातारा क्विंटल 14 7000 10000 8500
मंगळवेढा क्विंटल 9 8500 10000 9500
राहता क्विंटल 8 7000 9000 8000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1400 1600 1500
जळगाव लवंगी क्विंटल 45 5000 7000 6000
सोलापूर लोकल क्विंटल 46 4000 6000 5000
जळगाव लोकल क्विंटल 42 4000 6000 5000
पुणे लोकल क्विंटल 463 5000 8000 6500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 79 6000 9000 7500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 16 4000 12500 9000
नागपूर लोकल क्विंटल 200 5000 5500 5375
राहूरी लोकल क्विंटल 16 5000 9000 7000
मुंबई लोकल क्विंटल 1690 7000 8000 7500
कराड लोकल क्विंटल 45 10000 12000 12000
वाई नं. २ क्विंटल 10 9000 10000 9500
20/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 45 8000 11000 9500
अहमदनगर क्विंटल 93 6000 12000 9000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 50 3000 4000 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 8000 10000 9000
औरंगाबाद क्विंटल 26 7000 8500 7750
खेड-चाकण क्विंटल 165 8000 12000 10000
श्रीरामपूर क्विंटल 23 5000 8000 6500
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 67 3000 5000 4405
भुसावळ क्विंटल 10 8000 8000 8000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 15 4000 11000 8000
सातारा क्विंटल 24 8000 10000 9000
मंगळवेढा क्विंटल 11 8000 10000 9000
राहता क्विंटल 19 8000 9000 8500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 4065 5000 4625
फलटण ज्वाला क्विंटल 9 6000 12000 9000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 17 3000 7500 5250
पुणे लोकल क्विंटल 717 6000 8000 7000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 64 8000 15000 11500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 14 4000 10100 7500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 3 9000 10000 9200
कराड लोकल क्विंटल 48 8000 12000 12000
रामटेक लोकल क्विंटल 5 5000 6000 5500
कामठी लोकल क्विंटल 8 3000 6000 5000

 

Leave a Comment