Mirchi bajar bhav : 28 मार्च ते 2 एप्रिल पर्यंतचे मिरची बाजार भाव 2022

Mirchi bajar bhav : 28 मार्च ते 2 एप्रिल पर्यंतचे मिरची बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मिरची बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मिरची (हिरवी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 38 6500 12000 9250
खेड-चाकण क्विंटल 233 7000 9000 8000
श्रीरामपूर क्विंटल 22 5000 8000 6500
भुसावळ क्विंटल 2 5000 5000 5000
मंगळवेढा क्विंटल 3 5300 9000 8000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 7000 7000 7000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 49 4000 8000 6000
01/04/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 4500 5000 4750
पुणे-मांजरी क्विंटल 1 5000 7000 6000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 119 3000 4000 3500
मनमाड क्विंटल 4 1250 4500 4000
खेड-चाकण क्विंटल 42 6000 8000 7000
श्रीरामपूर क्विंटल 23 5000 7000 6000
मंगळवेढा क्विंटल 8 4500 7000 6000
राहता क्विंटल 11 3000 8000 5500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 10000 14000 12000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 4065 5000 4625
सोलापूर लोकल क्विंटल 56 3000 5000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 696 3500 7000 5250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 6000 6000 6000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 66 5000 7000 6000
मुंबई लोकल क्विंटल 2291 5000 7000 6000
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 7 5000 7000 6000
कामठी लोकल क्विंटल 4 2000 3500 3000
वाई नं. २ क्विंटल 12 6000 9000 7500
31/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 45 5000 9000 7000
अहमदनगर क्विंटल 123 3000 10300 6625
पुणे-मांजरी क्विंटल 5 5000 7000 6000
औरंगाबाद क्विंटल 39 4000 6000 5000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 62 2500 3500 3000
खेड-चाकण क्विंटल 256 7000 9000 8000
मंचर क्विंटल 7 3500 10000 6750
श्रीरामपूर क्विंटल 22 5000 8000 6500
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 18 1500 3500 2500
भुसावळ क्विंटल 3 5000 5000 5000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 9 6000 8400 7500
सातारा क्विंटल 15 6000 9000 7500
मंगळवेढा क्विंटल 11 4500 7500 6500
राहता क्विंटल 13 3000 5000 4000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7500 8000 7750
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 4215 5000 4575
नाशिक लवंगी क्विंटल 75 5000 7000 6800
सोलापूर लोकल क्विंटल 47 3600 5000 4500
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 15 3000 5500 4250
पुणे लोकल क्विंटल 582 3000 7000 5000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 4500 4500 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 76 5000 7000 6000
नागपूर लोकल क्विंटल 360 3000 3500 3350
मुंबई लोकल क्विंटल 2672 5000 7000 6000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 3000 6000 4500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 7 7000 8000 7500
कामठी लोकल क्विंटल 4 2000 3000 2800
वाई नं. २ क्विंटल 8 6000 8000 7000
30/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 79 5000 7500 6250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 4500 5000 4750
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 3000 6000 4500
औरंगाबाद क्विंटल 51 3500 4000 3750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 10 2000 3000 2500
मनमाड क्विंटल 2 1000 5500 4250
खेड-चाकण क्विंटल 258 5000 8000 6500
मंचर क्विंटल 11 2300 10000 6150
श्रीरामपूर क्विंटल 24 5000 8000 6500
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 35 1500 3500 2459
भुसावळ क्विंटल 3 5000 5000 5000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 7 5000 9300 7000
सातारा क्विंटल 10 7000 9000 8000
मंगळवेढा क्विंटल 10 6000 9500 7500
राहता क्विंटल 10 4000 8000 6000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 8000 7000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 4255 5000 4815
नाशिक लवंगी क्विंटल 55 5000 7000 6800
जळगाव लवंगी क्विंटल 17 2000 5000 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 39 3200 6500 5000
जळगाव लोकल क्विंटल 20 3000 6000 4000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 20 3000 6900 4950
पुणे लोकल क्विंटल 734 3000 7000 5000
नागपूर लोकल क्विंटल 280 3000 4500 4025
मुंबई लोकल क्विंटल 1864 5000 7000 6000
कामठी लोकल क्विंटल 5 2000 3000 2800
वाई नं. २ क्विंटल 12 6000 8000 7000
29/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 48 4000 7000 5500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 4500 5500 5000
पुणे-मांजरी क्विंटल 3 6000 8000 7000
औरंगाबाद क्विंटल 43 6000 7000 6500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 57 2500 4000 3000
खेड-चाकण क्विंटल 190 5000 7000 6000
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 24 2500 3500 2875
भुसावळ क्विंटल 3 6600 6600 6600
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 10 6500 8500 7500
सातारा क्विंटल 13 6000 9000 7500
राहता क्विंटल 11 4000 8000 6000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 4170 5000 4650
जळगाव लवंगी क्विंटल 35 3000 4000 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 27 4000 7000 5000
जळगाव लोकल क्विंटल 52 3000 4000 3500
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 14 5500 7500 6500
पुणे लोकल क्विंटल 642 4000 8000 6000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 64 6000 8000 7000
मुंबई लोकल क्विंटल 2557 6000 10000 8000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 60 3000 6000 4500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 3 5500 8500 7000
कराड लोकल क्विंटल 12 5000 6500 6500
कामठी लोकल क्विंटल 7 2000 3500 3000
वाई नं. २ क्विंटल 10 6000 9000 7500
28/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 103 5000 8000 6500
जळगाव क्विंटल 10 3000 3000 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 3 5000 8000 6500
औरंगाबाद क्विंटल 91 4000 7000 5500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 11 2500 3500 3000
मंचर क्विंटल 12 2000 11000 6500
श्रीरामपूर क्विंटल 17 5000 8000 6500
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 45 2000 4000 3314
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 11 6000 9000 7000
सातारा क्विंटल 11 6000 9000 7500
मंगळवेढा क्विंटल 21 5500 8200 7000
राहता क्विंटल 11 7000 9000 8000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 9500 10500 10000
मुंबई ज्वाला क्विंटल 2113 6000 10000 8000
नाशिक लवंगी क्विंटल 30 5000 9000 8500
जळगाव लवंगी क्विंटल 48 3000 4000 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 35 3000 6000 4500
जळगाव लोकल क्विंटल 42 3500 4500 4000
पुणे लोकल क्विंटल 428 5000 8000 6500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 6000 6000 6000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 59 7000 9000 8000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 16 5000 8500 7000
राहूरी लोकल क्विंटल 11 2500 8500 5500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 80 4000 8000 6500
कराड लोकल क्विंटल 21 6000 7000 7000
वाई नं. २ क्विंटल 10 5000 9000 7000
27/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 41 5000 9000 7000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 3200 3500 3350
पुणे-मांजरी क्विंटल 3 6000 8000 7000
औरंगाबाद क्विंटल 67 4000 8000 6000
खेड-चाकण क्विंटल 163 6000 8000 7000
मंचर क्विंटल 11 2750 10000 6375
श्रीरामपूर क्विंटल 23 5000 7000 6000
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 29 1000 4000 2952
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 9 5000 10000 8000
सातारा क्विंटल 32 6000 9000 7500
मंगळवेढा क्विंटल 7 7000 9200 8500
राहता क्विंटल 10 7000 8500 8000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 3015 3500 3265
फलटण ज्वाला क्विंटल 16 6000 10000 7500
नाशिक लवंगी क्विंटल 68 7500 9700 8200
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 24 5500 7000 6300
पुणे लोकल क्विंटल 766 5000 8000 6500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 6000 6000 6000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 7000 7000 7000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 78 5000 8000 6500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 14 5000 8500 6500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 4 7000 8000 7500
कराड लोकल क्विंटल 21 5000 7000 7000
रामटेक लोकल क्विंटल 5 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 5 2000 3500 3000
वाई नं. २ क्विंटल 12 6000 8000 7000
26/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 97 5500 10000 7750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 40 2400 3200 2800
पुणे-मांजरी क्विंटल 4 7000 10000 8500
औरंगाबाद क्विंटल 43 7000 9000 8000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 12 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 248 7000 9000 8000
श्रीरामपूर क्विंटल 22 5000 8000 6500
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 47 1000 3000 1906
भुसावळ क्विंटल 3 6600 6600 6600
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 12 6000 9000 7000
सातारा क्विंटल 17 6000 9000 7500
मंगळवेढा क्विंटल 7 6000 8100 6700
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 9000 8000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 4115 5000 4675
फलटण ज्वाला क्विंटल 7 2500 10000 7500
नाशिक लवंगी क्विंटल 80 6000 8200 8000
जळगाव लवंगी क्विंटल 25 3000 7000 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 55 4000 6000 5000
जळगाव लोकल क्विंटल 15 2500 6000 4500
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 5 6500 8000 7250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 6000 6000 6000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 49 7000 8000 7500
राहूरी लोकल क्विंटल 26 3500 8500 6000
मुंबई लोकल क्विंटल 1660 5000 10000 7500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 62 6000 8000 7500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 9 5000 7000 6000
कामठी लोकल क्विंटल 8 2000 3000 2800
वाई नं. २ क्विंटल 10 8000 11000 9500

 

Leave a Comment