Mirchi bajar bhav : 6 ते 11 जून पर्यंतचे मिरची बाजार भाव 2022

Mirchi bajar bhav : 6 ते 11 जून पर्यंतचे मिरची बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मिरची बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मिरची (हिरवी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 81 2500 4500 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 14 4000 5000 4550
भुसावळ क्विंटल 7 5000 5000 5000
मंगळवेढा क्विंटल 21 2500 4200 3000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 4670 5000 4880
सोलापूर लोकल क्विंटल 75 2500 4000 3500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 3000 3500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 82 3000 5000 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 480 2500 3000 2875
कराड लोकल क्विंटल 21 3500 4000 4000
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3800
10/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 5 3000 5000 4000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 58 2000 3000 2500
पाटन क्विंटल 4 4000 5000 4500
खेड-चाकण क्विंटल 173 4000 7000 5000
श्रीरामपूर क्विंटल 25 3000 4000 3550
भुसावळ क्विंटल 6 5000 5000 5000
मंगळवेढा क्विंटल 15 2700 4400 3500
पलूस क्विंटल 9 2000 2500 2200
राहता क्विंटल 14 4000 6000 5000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 4255 5500 4815
मुंबई ज्वाला क्विंटल 2309 4600 5500 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 68 2000 4300 3000
पुणे लोकल क्विंटल 400 3000 5000 4000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 79 3000 5000 4000
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 55 3000 4000 3500
कामठी लोकल क्विंटल 2 3500 4000 3800
वाई नं. २ क्विंटल 16 5000 6000 5500
09/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 47 3000 5500 4250
पुणे-मांजरी क्विंटल 10 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 114 2000 4500 3250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 57 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 315 5000 7000 6000
मंचर क्विंटल 32 1500 6510 4005
श्रीरामपूर क्विंटल 17 4000 5000 4550
भुसावळ क्विंटल 4 5000 5000 5000
सातारा क्विंटल 20 5000 7000 6000
मंगळवेढा क्विंटल 18 3500 5000 4000
राहता क्विंटल 13 3000 6000 4500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 5000 4500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 3015 3500 3265
सोलापूर लोकल क्विंटल 66 2500 4000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 512 3000 4000 3500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 85 3000 6000 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 480 2000 2500 2350
राहूरी लोकल क्विंटल 47 3000 7000 5000
मुंबई लोकल क्विंटल 2374 5000 6000 5500
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 65 3000 4000 3500
कराड लोकल क्विंटल 18 3500 4000 4000
रामटेक लोकल क्विंटल 8 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 7 3000 4000 3800
वाई नं. २ क्विंटल 10 5000 6000 5500
08/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 72 2200 4500 3350
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 40 3400 3800 3600
पुणे-मांजरी क्विंटल 4 2000 5500 3750
औरंगाबाद क्विंटल 40 3000 5500 4250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 144 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 237 3000 6000 4500
श्रीरामपूर क्विंटल 27 3000 4000 3550
भुसावळ क्विंटल 5 4000 4000 4000
सातारा क्विंटल 10 3000 5000 4000
मंगळवेढा क्विंटल 7 4000 7200 5000
राहता क्विंटल 6 4000 6000 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3300 3150
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 3535 4000 3785
फलटण ज्वाला क्विंटल 10 2500 6000 4800
नाशिक लवंगी क्विंटल 205 4000 5000 4500
जळगाव लवंगी क्विंटल 55 2000 3000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 41 3000 4000 3500
जळगाव लोकल क्विंटल 70 2000 3200 2800
पुणे लोकल क्विंटल 698 3000 5000 4000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 3000 3000 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 480 3000 3500 3350
राहूरी लोकल क्विंटल 17 2500 7000 4750
मुंबई लोकल क्विंटल 2592 4000 5400 4700
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 65 3000 4000 3500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 60 2000 4000 3500
कराड लोकल क्विंटल 39 3000 4000 4000
रामटेक लोकल क्विंटल 4 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3800
07/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 54 2500 4500 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 50 3000 4000 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 6 4000 6000 5000
पंढरपूर क्विंटल 28 1500 5000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 57 3500 5500 4500
पाटन क्विंटल 3 4000 5000 4500
खेड-चाकण क्विंटल 308 4000 6000 5000
मंचर क्विंटल 35 1800 6000 3750
सातारा क्विंटल 20 4000 5000 4500
पलूस क्विंटल 7 3000 4000 3500
राहता क्विंटल 12 3000 6000 4500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3300 3150
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 4655 5000 4855
मुंबई ज्वाला क्विंटल 29 4000 4500 4300
फलटण ज्वाला क्विंटल 13 4000 7000 5000
जळगाव लवंगी क्विंटल 70 2000 3000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 43 3000 4200 3500
जळगाव लोकल क्विंटल 40 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 446 3000 5000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 58 3000 5000 4000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 813 2000 5000 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 540 2500 3000 2875
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 2000 4000 3500
कराड लोकल क्विंटल 30 3000 3500 3500
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 4500 4000
वाई नं. २ क्विंटल 12 4000 6000 5500
06/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 62 1000 4500 2750
पुणे-मांजरी क्विंटल 13 3000 4000 3500
पंढरपूर क्विंटल 24 1000 4800 3500
औरंगाबाद क्विंटल 34 3000 6000 4500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 89 2000 3000 2500
पाटन क्विंटल 7 4000 5000 4500
मंचर क्विंटल 21 1000 6000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 17 3000 4000 3550
नवापूर क्विंटल 12 2000 3000 2458
सातारा क्विंटल 18 4000 5000 4500
मंगळवेढा क्विंटल 15 3200 5100 4200
राहता क्विंटल 7 2000 6000 4000
जळगाव लवंगी क्विंटल 75 2000 3000 2500
मुंबई लवंगी क्विंटल 2322 4000 5500 4800
सोलापूर लोकल क्विंटल 49 2500 5300 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 40 2000 3500 2800
पुणे लोकल क्विंटल 526 3000 5000 4000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 61 3000 5000 4000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 826 1000 3000 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 360 2500 3000 2875
राहूरी लोकल क्विंटल 15 2000 7000 4500
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 63 3000 4000 3500
कराड लोकल क्विंटल 27 2500 3500 3500
कामठी लोकल क्विंटल 2 4000 4500 4400
05/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 62 2000 3700 2850
अहमदनगर क्विंटल 92 2000 6000 4000
पुणे-मांजरी क्विंटल 3 5000 5000 5000
औरंगाबाद क्विंटल 61 3000 5500 4250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 86 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 208 4000 6000 5000
मंचर क्विंटल 50 1200 6500 3850
श्रीरामपूर क्विंटल 20 3000 5000 4000
नवापूर क्विंटल 10 2500 3000 2800
भुसावळ क्विंटल 12 4000 4000 4000
सातारा क्विंटल 65 4000 5000 4500
मंगळवेढा क्विंटल 13 2700 4500 3500
राहता क्विंटल 7 4000 6000 5000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 4535 5000 4785
नाशिक ज्वाला क्विंटल 25 2000 4500 3000
नाशिक लवंगी क्विंटल 40 2500 5500 3500
पुणे लोकल क्विंटल 1008 3000 5000 4000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 3000 3500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 91 3000 5000 4000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 879 2000 6000 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 530 2000 2500 2350
कराड लोकल क्विंटल 15 4000 5000 5000
रामटेक लोकल क्विंटल 7 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3800
वाई नं. २ क्विंटल 10 4000 5000 4700
04/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 129 1500 3700 2600
जळगाव क्विंटल 30 2500 3000 2700
पुणे-मांजरी क्विंटल 3 5000 5000 5000
पंढरपूर क्विंटल 34 1000 4000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 34 3000 5500 4250
पाटन क्विंटल 4 2500 3500 3000
खेड-चाकण क्विंटल 170 3000 5000 4000
श्रीरामपूर क्विंटल 22 4000 5000 4550
नवापूर क्विंटल 14 2500 4000 3143
भुसावळ क्विंटल 6 5000 5000 5000
सातारा क्विंटल 34 4000 5500 4500
मंगळवेढा क्विंटल 13 2700 4800 3500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 5155 6000 5835
फलटण ज्वाला क्विंटल 7 4000 6000 5000
जळगाव लवंगी क्विंटल 15 3000 4000 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 45 3000 35000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 67 4000 5500 4750
राहूरी लोकल क्विंटल 36 3100 7100 5100
मुंबई लोकल क्विंटल 2774 4000 5500 4800
कराड लोकल क्विंटल 27 3500 4000 4000
रामटेक लोकल क्विंटल 4 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 7 5000 5500 5400