Mirchi bajar bhav : 7 मार्च ते 12 मार्च पर्यंतचे मिरची बाजार भाव 2022

Mirchi bajar bhav : 7 मार्च ते 12 मार्च पर्यंतचे मिरची बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील मिरची बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : मिरची (हिरवी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 60 4000 11000 7500
औरंगाबाद क्विंटल 43 6000 9000 7500
श्रीरामपूर क्विंटल 25 5000 8000 6500
भुसावळ क्विंटल 2 9500 9500 9500
मंगळवेढा क्विंटल 6 7000 9500 8000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 8000 7500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 4010 4500 4290
जळगाव लवंगी क्विंटल 50 5000 7000 6000
सोलापूर लोकल क्विंटल 35 3000 5000 4000
जळगाव लोकल क्विंटल 45 4000 6000 5000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 6000 6000 6000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 59 6000 8000 7000
नागपूर लोकल क्विंटल 210 4000 5000 4750
कराड लोकल क्विंटल 30 5000 6000 6000
रामटेक लोकल क्विंटल 4 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 9 3000 4500 4000
11/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 84 6000 8000 7000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 4500 5500 5000
पुणे-मांजरी क्विंटल 1 7000 10000 8500
पंढरपूर क्विंटल 12 7000 11000 8000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 10 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 225 7000 9000 8000
श्रीरामपूर क्विंटल 17 5000 7000 6000
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 85 2500 4500 3500
भुसावळ क्विंटल 4 8000 8000 8000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 8 6000 10000 8000
मंगळवेढा क्विंटल 9 6400 7200 7000
राहता क्विंटल 8 7000 8500 8000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 8000 7500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 3535 4000 3785
फलटण ज्वाला क्विंटल 11 6500 9000 7500
जळगाव लवंगी क्विंटल 40 4000 6500 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 59 4000 8000 5000
जळगाव लोकल क्विंटल 35 4000 6000 5000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 7 4500 7000 6000
पुणे लोकल क्विंटल 713 5000 10000 7500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 48 7000 8000 7500
मुंबई लोकल क्विंटल 2200 5000 7500 6300
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 31 2000 6000 2800
कामठी लोकल क्विंटल 8 3000 5000 4500
10/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 17 5000 8000 6500
पुणे-मांजरी क्विंटल 1 7000 8000 7500
औरंगाबाद क्विंटल 37 6500 8500 7500
श्रीरामपूर क्विंटल 24 5000 8000 6500
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 90 3500 4500 4040
भुसावळ क्विंटल 3 9500 9500 9500
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 12 6000 8000 7000
सातारा क्विंटल 21 6000 8000 7000
मंगळवेढा क्विंटल 8 5000 8200 6000
राहता क्विंटल 10 7000 10000 8500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8000 9000 8500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 3545 4000 3850
फलटण ज्वाला क्विंटल 7 6000 10000 8000
जळगाव लवंगी क्विंटल 35 4000 6500 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 70 3000 7000 5000
जळगाव लोकल क्विंटल 18 3500 6000 4000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 8 5000 7000 6000
पुणे लोकल क्विंटल 553 5000 8000 6500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 7500 7500 7500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 75 5000 8000 6500
नागपूर लोकल क्विंटल 240 4500 5000 4875
राहूरी लोकल क्विंटल 15 5000 9000 7000
मुंबई लोकल क्विंटल 2252 5000 8000 6500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 3 9000 10000 9400
कराड लोकल क्विंटल 27 5000 7500 7500
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 11 1500 2500 2100
09/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 99 4000 8000 6000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 5000 6000 5500
औरंगाबाद क्विंटल 43 8000 9000 8500
खेड-चाकण क्विंटल 108 6000 8000 7000
मंचर क्विंटल 11 1000 11000 6000
श्रीरामपूर क्विंटल 23 5000 7000 6000
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 105 3500 5000 4389
भुसावळ क्विंटल 2 8000 8000 8000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 10 6000 10000 8500
सातारा क्विंटल 14 5000 7500 6000
मंगळवेढा क्विंटल 11 5000 9000 8100
राहता क्विंटल 8 7000 7500 7250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8000 9000 8500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 4215 5000 4575
फलटण ज्वाला क्विंटल 10 5000 10000 8000
नाशिक लवंगी क्विंटल 100 7000 9000 8500
जळगाव लवंगी क्विंटल 25 5000 7000 6000
सोलापूर लोकल क्विंटल 22 5000 7000 6000
जळगाव लोकल क्विंटल 60 4000 6000 5000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 10 5000 8000 6500
पुणे लोकल क्विंटल 460 5000 8000 6500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 6000 7000 6500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 10 5000 10050 8500
नागपूर लोकल क्विंटल 280 4000 5000 4750
मुंबई लोकल क्विंटल 1522 5000 8000 6500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 4000 8000 6000
कराड लोकल क्विंटल 33 7000 8000 8000
रामटेक लोकल क्विंटल 6 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 10 3000 5500 5000
वाई नं. २ क्विंटल 12 7000 9000 8000
08/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 69 6000 9000 7500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 5200 6200 5700
पुणे-मांजरी क्विंटल 1 7000 10000 8500
पंढरपूर क्विंटल 11 5000 10000 8000
औरंगाबाद क्विंटल 52 7000 9000 8000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 22 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 55 5000 9000 7000
मंचर क्विंटल 12 3000 10300 6650
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 138 3500 5000 4290
भुसावळ क्विंटल 3 8000 8000 8000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 13 6000 11000 9000
सातारा क्विंटल 24 5000 7000 6000
राहता क्विंटल 10 5000 8000 6500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 5000 4500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 4685 5200 5015
फलटण ज्वाला क्विंटल 12 6000 11000 8500
जळगाव लवंगी क्विंटल 53 4000 6000 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 17 3000 5000 4000
जळगाव लोकल क्विंटल 45 4000 7000 6000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 15 5500 8000 6750
पुणे लोकल क्विंटल 361 5000 10000 7500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 500 600 550
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 104 7000 8000 7500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 10 4000 10000 7500
नागपूर लोकल क्विंटल 350 5500 6000 5750
मुंबई लोकल क्विंटल 1077 5000 8500 6800
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 2600 5500 4500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 6 7000 9000 8000
कराड लोकल क्विंटल 27 6500 7000 7000
रामटेक लोकल क्विंटल 4 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 5500 5000
वाई नं. २ क्विंटल 12 6000 8500 7250
07/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 75 8000 12000 10000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 19 5500 6000 5750
पंढरपूर क्विंटल 14 4000 13000 9000
औरंगाबाद क्विंटल 67 6500 9000 7750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 10 2000 3000 2500
पाटन क्विंटल 7 3500 5500 4500
मंचर क्विंटल 9 3200 9000 6100
श्रीरामपूर क्विंटल 23 6000 7000 6500
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 109 3500 5500 4834
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 9 7000 10000 9000
सातारा क्विंटल 13 5000 7500 6200
मंगळवेढा क्विंटल 12 6500 10000 8600
राहता क्विंटल 4 6000 9000 7000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 9000 10000 9500
नाशिक लवंगी क्विंटल 60 7500 10000 9000
जळगाव लवंगी क्विंटल 30 3000 5000 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 25 3500 5000 4000
जळगाव लोकल क्विंटल 25 4000 7000 5500
पुणे लोकल क्विंटल 428 4500 8000 6250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 5000 5000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 64 4000 8000 6000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 20 4000 10000 7500
नागपूर लोकल क्विंटल 380 4000 4500 4375
राहूरी लोकल क्विंटल 21 6000 9000 7500
मुंबई लोकल क्विंटल 2098 6000 7500 6800
कराड लोकल क्विंटल 36 7000 8000 8000
वाई नं. २ क्विंटल 12 6000 9000 7500
06/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 30 6000 11000 8500
अहमदनगर क्विंटल 41 7000 9000 8000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 30 5000 6000 5500
औरंगाबाद क्विंटल 92 6000 9000 7500
खेड-चाकण क्विंटल 183 6000 8000 7000
मंचर क्विंटल 9 6000 9510 7755
श्रीरामपूर क्विंटल 17 5000 7000 6000
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 131 3500 5500 4500
भुसावळ क्विंटल 4 9500 9500 9500
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 18 7000 9000 8000
सातारा क्विंटल 29 7000 8000 7500
मंगळवेढा क्विंटल 5 6700 9300 8100
राहता क्विंटल 4 6500 8000 7000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8000 9000 8500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 4640 5600 5180
फलटण ज्वाला क्विंटल 10 5000 9000 7200
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 16 5500 7000 6250
पुणे लोकल क्विंटल 894 5000 9000 7000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 6000 6000 6000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 71 4000 8000 6000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 22 4000 9800 6000
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 6 7000 8000 7500
कराड लोकल क्विंटल 30 7500 8000 8000
रामटेक लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 5500 5000
वाई नं. २ क्विंटल 12 6500 8500 7500
05/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 46 5000 10000 7500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 40 5500 6500 6000
जळगाव क्विंटल 8 3500 3500 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 1 7000 8400 7700
औरंगाबाद क्विंटल 52 7000 8000 7500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 25 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 205 7000 10000 8500
श्रीरामपूर क्विंटल 23 5000 7000 6000
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 104 4000 5000 4652
भुसावळ क्विंटल 3 8000 8000 8000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 12 7000 11000 9000
सातारा क्विंटल 21 6000 7000 6500
मंगळवेढा क्विंटल 6 5500 8700 7000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8000 9000 8500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 4170 5000 4650
फलटण ज्वाला क्विंटल 9 4000 8000 6600
जळगाव लवंगी क्विंटल 40 5000 8000 6000
सोलापूर लोकल क्विंटल 48 3200 7000 4000
जळगाव लोकल क्विंटल 48 4000 6000 5000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 4 6500 7000 6750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 66 6000 8000 7000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 20 4000 9850 7000
नागपूर लोकल क्विंटल 180 4000 5000 4750
मुंबई लोकल क्विंटल 1672 6000 7500 6800
कराड लोकल क्विंटल 30 7500 8000 8000
रामटेक लोकल क्विंटल 4 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 8 3000 6000 5000
वाई नं. २ क्विंटल 10 6000 9000 7500

 

Leave a Comment